Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů říjen 2014Přednášející: Petr Grusman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů říjen 2014Přednášející: Petr Grusman."— Transkript prezentace:

1 Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů říjen 2014Přednášející: Petr Grusman

2 Milníky v legislativě k přepravě NO 2 1991 Z. 238/1991 Sb. N. 521/1991 Sb. 1995 Z. 125/1997 Sb. V. 338/1997 Sb. 1998 EVI 4 v MS DOS modul EPNO 2002 Z. 185/2001 Sb. V. 383/2001 Sb. 2011 První e-ELPNO odesláno na ORP V. 169/2013 Sb. Ekouaditová novela V. 169/2013 Sb. Ekouaditová novela 20132014 EVI – nový modul EPNO s elektronickým odesíláním 2016 Ohlašování přepravy NO do ISPOP

3 Počet ohlášených evidenčních listů přepravy NO 3 Počet aktérů přepravy NO a počet evidenčních listů Počet aktérů 20082009201020112012 cca 100 000870 000990 0001 100 0001 230 0001 350 000

4 Příklad: Evidence přepravy NO na ORP 4

5 Poznámky k současnému ohlašování: Tento legislativní způsob byl zaveden před více než 16ti lety Předpokládá se propisování předtištěných formulářů (SEVT – barevné rozlišení kopií) V převážné většině případů se tento postup nedodržuje (průpis, odesilatel vyplní…) Současná praxe je taková, že vše připraví oprávněná osoba včetně ohlášení (cca 80% všech přeprav) 5

6 6 Odesílatel NOPříjemce NO Firmy, které sváží NO od původců Jsou zároveň i dopravcem Plní evidenční povinnost za Odesílatele Firmy, které produkují NO (původci) Mají smluvně zajištěné dopravce a příjemce Evidenční a ohlašovací povinnost si plní sami Roční náklady (500 přeprav) Tisknutí nebo nákup formulářů= 7 500 Kč Rozesílka poštou (hromadně)= 4 500 Kč Režijní náklady (evidence, odeslání)= 17 000 Kč CELKEM= 29 000 Kč Roční náklady (500 přeprav) Tisknutí nebo nákup formulářů= 7 500 Kč Rozesílka poštou (hromadně)= 750 Kč Režijní náklady (evidence, odeslání) = 12 350 Kč CELKEM= 20 600 Kč Analýza nákladů současného tisku a ohlašování:

7 V září 2013 jsme oslovili ORP s otázkou, zda akceptují ELPNO zaslané elektronicky Osloveno 205 ORP, odpověď jsme obdrželi od 100 úřadů do 1 týdne V některých ORP ohlašovatelé zasílají EPNO elektronicky již několik let, jsou to ale jen jednotlivé případy akceptujemeneakceptujemeneumíme posoudit Dostáváme EPNO elektronicky 4410 Nedostáváme EPNO elektronicky 4276 Průzkum na ORP – elektronické ELPNO: 7

8 Princip řešení v EVI 8 – QR kódy 8 Tento QR kód slouží pro přiřazení dokumentu k původnímu záznamu Kód pro vytvoření nového záznamu

9 1. Nový záznam 2. Tisk ELPNO 3. Skenování a import 4. Rozeslání listů na ORP 9 Praktická ukázka EVI 8 – QR kód, skenování Více informací: http://www.epno.cz

10 Umíme naprogramovat individuálně propojení s IS pro spisovou a archivní službu Proces přijímání ELPNO na ORP Ohlašovatel ELPNO Podatelna úřadu IS pro spisovou a archivní službu (lze elektronicky načíst) např.: Předání dokumentu na příslušný odbor, pracovníkovi Od 1.1.2016 (ohlašování v ISPOP) 10

11 Aktuální evidenční otázky 11 Aneb co bychom potřebovali definovat v legislativě !

12 Aktuální dotazy k evidenci odpadů: Co je to nepřetržitý vznik odpadů? (vyhláška 383/2001 Sb. § 21 odst. 2 = V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, … se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.) = jedná se o pravidelný vznik odpadů nebo slovo „nepřetržitý“ souvisí s technologií a s 24 hodinovým provozem? Co je to samostatná provozovna? = Tento důležitý pojem chybí v definicích zákona. Kdo dle současně platného zákona (po novele zákonem 184/2014 Sb.) může převzít do svého vlastnictví elektroodpad a elektrozařízení (§37k odst. 5)? Může to být sběrna, výkupna? (… Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.) V jakém okamžiku se má zaevidovat do průběžné evidence využití či odstranění? Po zahájení procesu nebo až po jeho skončení? 12

13 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST INISOFT s. r. o., tel. +420 485 102 698, inisoft@inisoft.cz 13


Stáhnout ppt "Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů říjen 2014Přednášející: Petr Grusman."

Podobné prezentace


Reklamy Google