Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů"— Transkript prezentace:

1 Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů
říjen Přednášející: Petr Grusman

2 Milníky v legislativě k přepravě NO
Z. 238/1991 Sb. N. 521/1991 Sb. Z. 125/1997 Sb. V. 338/1997 Sb. První e-ELPNO odesláno na ORP EVI – nový modul EPNO s elektronickým odesíláním 1991 1995 1998 2002 2011 2013 2014 2016 EVI 4 v MS DOS modul EPNO Z. 185/2001 Sb. V. 383/2001 Sb. V. 169/2013 Sb. Ekouaditová novela Ohlašování přepravy NO do ISPOP

3 Počet ohlášených evidenčních listů přepravy NO
Počet aktérů přepravy NO a počet evidenčních listů Počet aktérů 2008 2009 2010 2011 2012 cca

4 Příklad: Evidence přepravy NO na ORP

5 Poznámky k současnému ohlašování:
Tento legislativní způsob byl zaveden před více než 16ti lety Předpokládá se propisování předtištěných formulářů (SEVT – barevné rozlišení kopií) V převážné většině případů se tento postup nedodržuje (průpis, odesilatel vyplní…) Současná praxe je taková, že vše připraví oprávněná osoba včetně ohlášení (cca 80% všech přeprav)

6 Analýza nákladů současného tisku a ohlašování:
Příjemce NO Odesílatel NO Firmy, které sváží NO od původců Jsou zároveň i dopravcem Plní evidenční povinnost za Odesílatele Firmy, které produkují NO (původci) Mají smluvně zajištěné dopravce a příjemce Evidenční a ohlašovací povinnost si plní sami Roční náklady (500 přeprav) Tisknutí nebo nákup formulářů = Kč Rozesílka poštou (hromadně) = Kč Režijní náklady (evidence, odeslání) = Kč CELKEM = Kč Roční náklady (500 přeprav) Tisknutí nebo nákup formulářů = Kč Rozesílka poštou (hromadně) = Kč Režijní náklady (evidence, odeslání) = Kč CELKEM = Kč

7 Průzkum na ORP – elektronické ELPNO:
V září 2013 jsme oslovili ORP s otázkou, zda akceptují ELPNO zaslané elektronicky Osloveno 205 ORP, odpověď jsme obdrželi od 100 úřadů do 1 týdne V některých ORP ohlašovatelé zasílají EPNO elektronicky již několik let, jsou to ale jen jednotlivé případy akceptujeme neakceptujeme neumíme posoudit Dostáváme EPNO elektronicky 44 1 Nedostáváme EPNO elektronicky 42 7 6

8 Princip řešení v EVI 8 – QR kódy
Tento QR kód slouží pro přiřazení dokumentu k původnímu záznamu Kód pro vytvoření nového záznamu

9 Praktická ukázka EVI 8 – QR kód, skenování
Více informací: 1. Nový záznam 2. Tisk ELPNO 3. Skenování a import 4. Rozeslání listů na ORP

10 Proces přijímání ELPNO na ORP
IS pro spisovou a archivní službu (lze elektronicky načíst) např.: Předání dokumentu na příslušný odbor, pracovníkovi Ohlašovatel ELPNO Podatelna úřadu Umíme naprogramovat individuálně propojení s IS pro spisovou a archivní službu Od (ohlašování v ISPOP)

11 Aktuální evidenční otázky
Aneb co bychom potřebovali definovat v legislativě !

12 Aktuální dotazy k evidenci odpadů:
Co je to nepřetržitý vznik odpadů? (vyhláška 383/2001 Sb. § 21 odst. 2 = V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, … se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.) = jedná se o pravidelný vznik odpadů nebo slovo „nepřetržitý“ souvisí s technologií a s 24 hodinovým provozem? Co je to samostatná provozovna? = Tento důležitý pojem chybí v definicích zákona. Kdo dle současně platného zákona (po novele zákonem 184/2014 Sb.) může převzít do svého vlastnictví elektroodpad a elektrozařízení (§37k odst. 5)? Může to být sběrna, výkupna? (… Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.) V jakém okamžiku se má zaevidovat do průběžné evidence využití či odstranění? Po zahájení procesu nebo až po jeho skončení?

13 Děkujeme Vám za pozornost
INISOFT s. r. o., tel , Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronizace současné podoby ELPNO s využitím QR kódů"

Podobné prezentace


Reklamy Google