Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Přednášející: Tomáš Čejchan1 Zpracování dat o odpadech za rok 2013 školení pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na krajských úřadech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Přednášející: Tomáš Čejchan1 Zpracování dat o odpadech za rok 2013 školení pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na krajských úřadech."— Transkript prezentace:

1 2014 Přednášející: Tomáš Čejchan1 Zpracování dat o odpadech za rok 2013 školení pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na krajských úřadech v roce 2014

2 ►Legislativa, způsob ohlašování v roce 2014 ►Novinky v programech EVI8 a ESPI8 ►Než začnete importovat ►Postup při importu dat v EVI8 z ISPOP ►Export dat na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ ►Export dat do ISPOP za firmu, WebOdpady ►Čtečka hlášení, hlídač ISPOP ►Dotazy … 2

3 3

4 4 ►On-line na internetových stránkách http://www.inisoft.cz ►Off-line např. v programu EVI 8 nebo ESPI 8 ►Obsahuje: ■Platné znění zákona o odpadech, obalech, ovzduší, ISPOP … ■Příslušné prováděcí předpisy (vyhlášky) v platném znění ■Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) ■Metodické pokyny, vzory žádostí, návody, stanoviska, doporučení

5 5

6 6 ►Všechna hlášení o odpadech kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. se zasílají na ORP/SOP přes systém ISPOP ►Hlášení lze zasílat pouze v elektronické podobě v platném Přenosovém datovém standardu MŽP ►Roční hlášení o odpadech (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. (autovraky), příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. (elektroodpady)) se zasílá do 15. února ►Hlášení dle přílohy 22, 23, 24, 27 vyhlášky 383/2001 Sb. se zasílá do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení

7 7 ►Hlášení lze zaslat přes systém ISPOP na ORP/SOP pomocí: ■Webové služby ISPOP (rozhraní WSDL-SOAP) ■Datové schránky (http://www.mojedatovaschranka.cz)http://www.mojedatovaschranka.cz ■Hlášení musí být autorizované. Autorizaci lze provést: ■Zasláním hlášení přes datovou schránku ■Zasláním elektronicky podepsaného hlášení ■ Zasláním potvrzení v listinné podobě na adresu CENIA

8 8 ►Hlášení dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (sklady odpadů) lze zaslat na ORP/SOP pomocí: ■Datové schránky úřadu (http://www.mojedatovaschranka.cz) ■Elektronické podatelny úřadu ■Elektronické adresy, kterou zveřejní příslušný úřad pro příjem elektronických hlášení a která umožňuje dálkový přístup

9 9 ►Datový standard MŽP (DS) pro odpady definuje strukturu, rozsah a formát dat pro přenos dat v elektronické podobě včetně popisu přípustných hodnot (automatizované kontroly) ►Popis DS je zveřejněn na adrese: http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohasovaci_standardy nebo http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohasovaci_standardy https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia- project/uvod/datove_standardy_aktualne.html

10 10 Typ hlášeníKód hlášení Příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (Roční hlášení o odpadech) F_ODP_PROD Příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. (Roční hlášení o zpracování elektroodpadů) F_ODP_PROD_EL Příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. (Roční hlášení o sběru a zpracování autovraků) F_ODP_PROD_AV Příloha 22 vyhlášky 383/2001 Sb. (Popis zařízení) F_ODP_ZAR Příloha 23 vyhlášky 383/2001 Sb. (Popis skládky) F_ODP_SKL Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (Popis skladu) ODP-24-383-2001 Příloha 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (Dopravce odpadů) F_ODP_DO

11 11

12 12 ►Přehled nejdůležitějších změn: ■Podpora nového DS MŽP - ohlašovatel i ORP ■Import dat - Kontrola MŽP – možnost zobrazit si webovou nápovědu k chybě ■Export dat - Kontrola MŽP ●zahraniční subjekt musí mít vyplněný kód státu ●kontrola kódu BN40 bez předchozího odpovídajícího nakládání ●kontrola na poměr množství předupravených (xR12) a nově vzniklých odpadů ●kontrola existence kódu nakládání xR12 u autovraků nebo elektrozařízení ■Porovnání v časových řadách - předdefinované sestavy

13 13 ►Přehled nejdůležitějších změn: ■Import dat ●nastavení na importovaný subjekt ●ověřování nenaimportovaného hlášení ●uložení cesty pro stažení importu ●rozšíření filtru - Čeká na autorizaci ●ruční zamknutí záznamu ●import staršího hlášení, pokud již je naimportováno novější ●vyplňování pole poznámka ●hromadné ověřování hlášení

14 ►Přehled nejdůležitějších změn: ■Export dat – podpora nového DS (MZP_ODPADY_2013) ■Spisová služba - možnost zakázkově propojit ESPI 8 se systémem spisové služby 14

15 15

16 16 ►Před zahájením zpracování dat o odpadech za rok 2013 v programu EVI 8 doporučujeme: ■Archivaci dat za rok 2012 ■Instalace databáze R.E.S. 12/2013 ■Aktualizace EVI 8 (leden 2014) ■Import dat z KÚ do ESPI 8 (souhlasy a evidence zařízení) ■Vymazání nevyužitých subjektů ■Kontrola a oprava subjektů podle nové databáze R.E.S. ■Popis zařízení, skladu, skládky – kontrola evidence ■Kontrola nastavení parametrů programu (přístup k ISPOP)

17 17

18 ►Přehled platných zařízení ■kód IČZ ■seznam technologií ■povolené odpady ■mobilní, stacionární ■zobrazení na mapě 18

19 19

20 20 ►Parametry programu – na záložce ORP/SOP/KÚ v sekci „Hlášení o odpadech v ISPOP“ je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, adresu WS pro správu hlášení načtete pomocí tlačítka Výchozí ►Import z ISPOP – v nabídce Import & Export zvolte příkaz Import z ISPOP pro načtení všech hlášení určených pro ověření (zpracování v programu EVI 8) ►Import dat – po výběru hlášení lze pokračovat v importu dat, postup importu je stejný jako při zpracování dat za rok 2012

21 21

22 22

23 23

24 24 Enter dvojklik myší

25 25

26 26

27 27 KRAJSKÝ ÚŘAD

28 28 ►Postup před exportem dat: ■Kontrola a případný výmaz nevyužitých subjektů ■Kontrola subjektů podle RES a kontrola zaniklých subjektů ■Kontrola subjektů/zařízení (párování CZXYYYYY, popis zařízení a odpady) ■Kontrola MŽP, komentář nedostatků ■V programu ESPI 8 překontrolovat spisy za rok 2013 (vyplnění položky „datum nabytí právní moci“)

29 29 ►Kontrola MŽP:

30 30 ►Kontroly dat: ■chybné meziroční převody ■meziroční kontrola evidence odpadů ■chybné meziprovozní vztahy ■porovnání v časových řadách ■křížová kontrola ■porovnání zařízení z ESPI s evidencí odpadů

31 31 ►Export dat: ■Exportují se přílohy 20, 22, 23, 24, 25, 27 vyhlášky 383/2001 Sb., příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. a příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. ■Vyberte složku, do které se vyexportuje výsledný soubor ODPHLAS_U_XXXX.XML (XXXX = kód ORP vašeho správního obvodu). ■Hlášení zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ.

32 ►Export dat: 32

33 33

34 34 ►Program EVI 8 Obec umožňuje export dat ve formátu MZP_ODPADY_2013 (hlášení za subjekt přes ISPOP) ►Tento export je nutné povolit v parametrech programu ►Při exportu je následně možné zvolit, zda exportovat data jako firma (město) nebo jako ORP/SOP ►Výsledný soubor F_ODPHLAS_S.XML lze elektronicky podepsat a odeslat do systému ISPOP pomocí WS nebo do IS DS (datové schránky MŽP (ISPOP))

35 35

36 36

37 37

38 38 ►Internetový formulář pro odpady je umístěn na těchto internetových adresách: ■http://odpady.inisoft.cz ■http://hlaseni.inisoft.cz součást webových stránek společnosti INISOFT s.r.o. ►Funkcionalita: ■Export F_ODP_PROD ve formátu DS 2013 ■Pouze hlášení dle Vyhlášky 383/2001 Sb. Př. č. 20 (kromě Listu č. 4) ■Validace hlášení vůči ISPOP

39 39

40 40

41 41

42 42 ►Nástroj pro vizualizaci elektronického hlášení o odpadech ►Podporuje všechny verze DS od roku 2009 ►Vytvoří dokument s hlášením ve formátu PDF nebo HTML ►Stažení ze stránek http://www.inisoft.cz/direct/programy/OdpHlas_Reader.exe

43 43

44 44

45 45 ►Nástroj pro sledování nezpracovaných hlášení v účtu ISPOP ►Dle nastavených parametrů zjišťuje nová hlášení ■přístupové údaje k účtu ISPOP ■kontrolované typy hlášení ■interval zjišťování ►Stažení ze stránek http://www.inisoft.cz/direct/programy/hlidacISPOP.exe

46 46

47 47

48 Přednášel: Tomáš Čejchan48 http://www.inisoft.cz/direct/temp/ku/inisoftORP.pdfhttp://www.inisoft.cz/direct/temp/ku/inisoftORP.ppsx Tomáš Čejchan, INISOFT s.r.o. tel. +420 485 102 698 mobil: 777 665 154 e-mail: cejchan@inisoft.cz


Stáhnout ppt "2014 Přednášející: Tomáš Čejchan1 Zpracování dat o odpadech za rok 2013 školení pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na krajských úřadech."

Podobné prezentace


Reklamy Google