Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování dat o odpadech za rok 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování dat o odpadech za rok 2013"— Transkript prezentace:

1 Zpracování dat o odpadech za rok 2013
školení pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na krajských úřadech v roce 2014 2014 Přednášející: Tomáš Čejchan

2 Obsah Legislativa, způsob ohlašování v roce 2014
Novinky v programech EVI8 a ESPI8 Než začnete importovat Postup při importu dat v EVI8 z ISPOP Export dat na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ Export dat do ISPOP za firmu, WebOdpady Čtečka hlášení, hlídač ISPOP Dotazy …

3 LEGISLATIVA, ZPŮSOB OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014

4 Legislativní příručka
On-line na internetových stránkách Off-line např. v programu EVI 8 nebo ESPI 8 Obsahuje: Platné znění zákona o odpadech, obalech, ovzduší, ISPOP … Příslušné prováděcí předpisy (vyhlášky) v platném znění Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) Metodické pokyny, vzory žádostí, návody, stanoviska, doporučení

5

6 Způsob ohlašování v roce 2014
Všechna hlášení o odpadech kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. se zasílají na ORP/SOP přes systém ISPOP Hlášení lze zasílat pouze v elektronické podobě v platném Přenosovém datovém standardu MŽP Roční hlášení o odpadech (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. (autovraky), příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. (elektroodpady)) se zasílá do 15. února Hlášení dle přílohy 22, 23, 24, 27 vyhlášky 383/2001 Sb. se zasílá do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízení

7 Způsob ohlašování v roce 2014
Hlášení lze zaslat přes systém ISPOP na ORP/SOP pomocí: Webové služby ISPOP (rozhraní WSDL-SOAP) Datové schránky ( Hlášení musí být autorizované. Autorizaci lze provést: Zasláním hlášení přes datovou schránku Zasláním elektronicky podepsaného hlášení Zasláním potvrzení v listinné podobě na adresu CENIA

8 Způsob ohlašování v roce 2014
Hlášení dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (sklady odpadů) lze zaslat na ORP/SOP pomocí: Datové schránky úřadu ( Elektronické podatelny úřadu Elektronické adresy, kterou zveřejní příslušný úřad pro příjem elektronických hlášení a která umožňuje dálkový přístup

9 Datový standard MŽP pro ev. rok 2013
Datový standard MŽP (DS) pro odpady definuje strukturu, rozsah a formát dat pro přenos dat v elektronické podobě včetně popisu přípustných hodnot (automatizované kontroly) Popis DS je zveřejněn na adrese: nebo project/uvod/datove_standardy_aktualne.html

10 Datový standard MŽP – kódy hlášení
Typ hlášení Kód hlášení Příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (Roční hlášení o odpadech) F_ODP_PROD Příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. (Roční hlášení o zpracování elektroodpadů) F_ODP_PROD_EL Příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. (Roční hlášení o sběru a zpracování autovraků) F_ODP_PROD_AV Příloha 22 vyhlášky 383/2001 Sb. (Popis zařízení) F_ODP_ZAR Příloha 23 vyhlášky 383/2001 Sb. (Popis skládky) F_ODP_SKL Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (Popis skladu) ODP Příloha 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (Dopravce odpadů) F_ODP_DO

11 NOVINKY V PROGRAMECH EVI 8 a ESPI 8

12 Novinky v programu EVI 8 Přehled nejdůležitějších změn:
Podpora nového DS MŽP - ohlašovatel i ORP Import dat - Kontrola MŽP – možnost zobrazit si webovou nápovědu k chybě Export dat - Kontrola MŽP zahraniční subjekt musí mít vyplněný kód státu kontrola kódu BN40 bez předchozího odpovídajícího nakládání kontrola na poměr množství předupravených (xR12) a nově vzniklých odpadů kontrola existence kódu nakládání xR12 u autovraků nebo elektrozařízení Porovnání v časových řadách - předdefinované sestavy

13 Novinky v programu EVI 8 Přehled nejdůležitějších změn: Import dat
nastavení na importovaný subjekt ověřování nenaimportovaného hlášení uložení cesty pro stažení importu rozšíření filtru - Čeká na autorizaci ruční zamknutí záznamu import staršího hlášení, pokud již je naimportováno novější vyplňování pole poznámka hromadné ověřování hlášení

14 Novinky v programu ESPI 8
Přehled nejdůležitějších změn: Export dat – podpora nového DS (MZP_ODPADY_2013) Spisová služba - možnost zakázkově propojit ESPI 8 se systémem spisové služby

15 ZPRACOVÁNÍ DAT - PŘÍPRAVA v EVI 8 a ESPI 8

16 Zpracování dat a export na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ
Před zahájením zpracování dat o odpadech za rok v programu EVI 8 doporučujeme: Archivaci dat za rok 2012 Instalace databáze R.E.S. 12/2013 Aktualizace EVI 8 (leden 2014) Import dat z KÚ do ESPI 8 (souhlasy a evidence zařízení) Vymazání nevyužitých subjektů Kontrola a oprava subjektů podle nové databáze R.E.S. Popis zařízení, skladu, skládky – kontrola evidence Kontrola nastavení parametrů programu (přístup k ISPOP)

17 Import přílohy č.25 z KÚ

18 Přehled platných zařízení
WebSouhlasy Přehled platných zařízení kód IČZ seznam technologií povolené odpady mobilní, stacionární zobrazení na mapě

19 ZPRACOVÁNÍ DAT - IMPORT EVI 8 a ISPOP

20 Postup při importu dat v EVI8 z ISPOP
Parametry programu – na záložce ORP/SOP/KÚ v sekci „Hlášení o odpadech v ISPOP“ je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, adresu WS pro správu hlášení načtete pomocí tlačítka Výchozí Import z ISPOP – v nabídce Import & Export zvolte příkaz Import z ISPOP pro načtení všech hlášení určených pro ověření (zpracování v programu EVI 8) Import dat – po výběru hlášení lze pokračovat v importu dat, postup importu je stejný jako při zpracování dat za rok 2012

21 Nastavení programu EVI8 přístupové údaje do ISPOP

22 Import z ISPOP

23 Import z ISPOP

24 Import z ISPOP Enter dvojklik myší

25 Import z ISPOP

26 Import z ISPOP

27 ZPRACOVÁNÍ DAT - EXPORT NA MŽP, CENIA, KÚ, ČSÚ
KRAJSKÝ ÚŘAD

28 Zpracování dat a export na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ
Postup před exportem dat: Kontrola a případný výmaz nevyužitých subjektů Kontrola subjektů podle RES a kontrola zaniklých subjektů Kontrola subjektů/zařízení (párování CZXYYYYY, popis zařízení a odpady) Kontrola MŽP, komentář nedostatků V programu ESPI 8 překontrolovat spisy za rok (vyplnění položky „datum nabytí právní moci“)

29 Zpracování dat a export na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ
Kontrola MŽP:

30 Zpracování dat a export na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ
Kontroly dat: chybné meziroční převody meziroční kontrola evidence odpadů chybné meziprovozní vztahy porovnání v časových řadách křížová kontrola porovnání zařízení z ESPI s evidencí odpadů

31 Zpracování dat a export na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ
Export dat: Exportují se přílohy 20, 22, 23, 24, 25, 27 vyhlášky 383/2001 Sb., příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb. a příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. Vyberte složku, do které se vyexportuje výsledný soubor ODPHLAS_U_XXXX.XML (XXXX = kód ORP vašeho správního obvodu). Hlášení zašlete prostřednictvím u na adresu MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ.

32 Zpracování dat a export na MŽP, CENIA, KÚ a ČSÚ
Export dat:

33 EXPORT DAT Z EVI8 DO ISPOP (firma/obec)

34 Export dat z EVI 8 do ISPOP (hlášení za firmu/obec)
Program EVI 8 Obec umožňuje export dat ve formátu MZP_ODPADY_2013 (hlášení za subjekt přes ISPOP) Tento export je nutné povolit v parametrech programu Při exportu je následně možné zvolit, zda exportovat data jako firma (město) nebo jako ORP/SOP Výsledný soubor F_ODPHLAS_S.XML lze elektronicky podepsat a odeslat do systému ISPOP pomocí WS nebo do IS DS (datové schránky MŽP (ISPOP))

35 Export dat z EVI 8 do ISPOP (hlášení za firmu/obec)

36 Export dat z EVI 8 do ISPOP (hlášení za firmu/obec)

37 BEZPLATNÝ FORMULÁŘ PRO VYPLNĚNÍ HLÁŠENÍ V DATOVÉM STANDARDU

38 Internetový formulář WEBODPADY
Internetový formulář pro odpady je umístěn na těchto internetových adresách: součást webových stránek společnosti INISOFT s.r.o. Funkcionalita: Export F_ODP_PROD ve formátu DS 2013 Pouze hlášení dle Vyhlášky 383/2001 Sb. Př. č. 20 (kromě Listu č. 4) Validace hlášení vůči ISPOP

39 Webový formulář WEBODPADY

40 Internetový formulář WEBODPADY

41 BEZPLATNÁ ČTEČKA HLÁŠENÍ O ODPADECH ODPHLAS READER

42 Čtečka hlášení – OdpHlas Reader
Nástroj pro vizualizaci elektronického hlášení o odpadech Podporuje všechny verze DS od roku 2009 Vytvoří dokument s hlášením ve formátu PDF nebo HTML Stažení ze stránek

43 OdpHlas Reader

44 HLÍDAČ NEZPRACOVANÝCH HLÁŠENÍ V ISPOP

45 Automatické sledování účtu – hlídačISPOP
Nástroj pro sledování nezpracovaných hlášení v účtu ISPOP Dle nastavených parametrů zjišťuje nová hlášení přístupové údaje k účtu ISPOP kontrolované typy hlášení interval zjišťování Stažení ze stránek

46 hlídačISPOP

47 Prostor pro Vaše dotazy …

48 Děkuji Vám za pozornost
Tato prezentace je ke stažení: Děkuji Vám za pozornost Tomáš Čejchan, INISOFT s.r.o. tel mobil: Přednášel: Tomáš Čejchan


Stáhnout ppt "Zpracování dat o odpadech za rok 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google