Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti solidifikace nebezpečného odpadu z průmyslu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti solidifikace nebezpečného odpadu z průmyslu"— Transkript prezentace:

1 Možnosti solidifikace nebezpečného odpadu z průmyslu
Ing. Božena Vacenovská, Ph.D. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Ing. Tomáš Bína Mgr. Boris Urbánek RNDr. Eva Vodičková Ing. Jitka Pavlíková Ing. VladimírValko Kouty nad Desnou

2 → návrh receptur → laboratorní prověření →
Úvod: Předmětem výzkumu: Neutralizační kaly → vznikají po neutralizaci odpadních kyselin z různých průmyslových výrob, obsahují nebezpečné látky → katalog. č.: Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky Cíl práce: → laboratorní prověření možnosti solidifikace/stabilizace dvou vybraných průmyslových kalů s využitím fluidního a klasického popílku jako hlavních solidifikačních pojiv z hlediska dalšího využití finálního solidifikátu ve stavebnictví a v procesu rekultivací → návrh receptur → laboratorní prověření → → vývoj nové technologické linky → prověření receptur na technologické lince → využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví

3 Stavební výrobky: → nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky → nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE → z technických návodů: Výplňový a rekultivační materiál při řešení starých ekologických zátěží Technologický a rekultivační materiál na skládkách a odkalištích Stavební materiál při běžných zemních pracích

4 Volba vstupních surovin
Neutralizační kaly: 1. aktuální zdroje → kal K1 2. historické zdroje – staré ekologické zátěže → kal K2 fluidní popílek z elektrárny Hodonín klasický popílek z elektrárny Chvaletice cement portlandský - OPC → Návrh solidifikačních receptur: maximální využití odpadu v návaznosti na analýzu příjemců a dopravní dostupnosti potenciálních lokalit příjemců solidifikátu a dostupnosti zdrojů vstupních surovin

5 Laboratorní testování:
Dle vytvořené metodiky zkoušení solidifikátu základní zkoušky pro prvotní posouzení účinnosti solidifikačních receptur → Zkouška pevnosti v tlaku prostém → Zkouška vyluhovatelnosti Zkouška pevnosti v tlaku prostém : kal K2 kal K1

6 Laboratorní testování:
Zkouška vyluhovatelnosti : Receptura pH Konduktivita Rozpuštěné látky [mS/m] [mg/l] K1.1 7,34 270 3314 K1.2 8,00 279 3570 K1.3 7,96 233 2830 K1.4 8,06 295 3764 Receptura pH Konduktivita Rozpuštěné látky [mS/m] [mg/l] K2.1 12,30 1200 4074 K2.2 7,34 150 1594 K2.3 10,53 97 942 K2.4 7,90 118 1210 Ekotoxikologické testy: Parametr Sloupec I. Sloupec II. Výsledky [%] K1 K2 Na vodním členovci Daphnia magna max. imobilizace 30 % 20 70 Na vodním obratlovci Poecilia reticulata bez úhynu a změny chování bez úhynu a změny chování Na zelené řase Desmodesmus subspicatus max. inhibice růstu 30 % max. změna růstu 30 % -4,6 3,8 Na semenech rostliny Sinapis allba 51,4 35,6

7 Závěr Receptury obsahující fluidní a klasický popílek jako hlavní solidifikační pojivo, nízký přídavek OPC a odpadní kal, navržené jak pro kal z aktivního průmyslového zdroje, tak pro kal pocházející ze SEZ, nevyhověly možnosti využití na povrchu terénu, resp. využití při běžných zemních pracích, z důvodů nedostatečně uspokojivých výsledků testů ekotoxicity. Možnost využití solidifikátů jako technologického a rekultivačního materiálu pro využití na skládkách a odkalištích byla ověřena pomocí částečných zkoušek vyluhovatelnosti, které prokázaly pozitivní výsledky pro oba kaly – v dalším laboratorním testování budou nejúspěšnější solidifikační receptury podrobeny testům vyluhovatelnosti v plném rozsahu dle příslušných legislativních požadavků. Příznivější výsledky z hlediska mechanických vlastností prokázaly solidifikáty připravené z kalu pocházejícího z aktivního zdroje.


Stáhnout ppt "Možnosti solidifikace nebezpečného odpadu z průmyslu"

Podobné prezentace


Reklamy Google