Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jitka Pavlíková Ing. VladimírValko MOŽNOSTI SOLIDIFIKACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z PRŮMYSLU 19. 4. 2013 Ing. Božena Vacenovská, Ph.D. Prof. Ing. Rostislav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jitka Pavlíková Ing. VladimírValko MOŽNOSTI SOLIDIFIKACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z PRŮMYSLU 19. 4. 2013 Ing. Božena Vacenovská, Ph.D. Prof. Ing. Rostislav."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jitka Pavlíková Ing. VladimírValko MOŽNOSTI SOLIDIFIKACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z PRŮMYSLU 19. 4. 2013 Ing. Božena Vacenovská, Ph.D. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Ing. Tomáš Bína Mgr. Boris Urbánek RNDr. Eva Vodičková Kouty nad Desnou

2 → vznikají po neutralizaci odpadních kyselin z různých průmyslových výrob, obsahují nebezpečné látky → katalog. č.: 190205 - Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky Úvod: Předmětem výzkumu: Neutralizační kaly → laboratorní prověření možnosti solidifikace/stabilizace dvou vybraných průmyslových kalů s využitím fluidního a klasického popílku jako hlavních solidifikačních pojiv z hlediska dalšího využití finálního solidifikátu ve stavebnictví a v procesu rekultivací Cíl práce: → návrh receptur → laboratorní prověření → → vývoj nové technologické linky → prověření receptur na technologické lince → využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví

3 Výplňový a rekultivační materiál při řešení starých ekologických zátěží Technologický a rekultivační materiál na skládkách a odkalištích Stavební materiál při běžných zemních pracích Stavební výrobky: → nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky → nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE → z technických návodů:

4 Volba vstupních surovin Neutralizační kaly: 1. aktuální zdroje → kal K1 2. historické zdroje – staré ekologické zátěže → kal K2 fluidní popílek z elektrárny Hodonín klasický popílek z elektrárny Chvaletice cement portlandský - OPC → Návrh solidifikačních receptur: −maximální využití odpadu −v návaznosti na analýzu příjemců a dopravní dostupnosti potenciálních lokalit příjemců solidifikátu a dostupnosti zdrojů vstupních surovin

5 Laboratorní testování: -Dle vytvořené metodiky zkoušení solidifikátu -základní zkoušky pro prvotní posouzení účinnosti solidifikačních receptur → Zkouška pevnosti v tlaku prostém → Zkouška vyluhovatelnosti kal K1 kal K2 Zkouška pevnosti v tlaku prostém :

6 Ekotoxikologické testy: ParametrSloupec I. Sloupec II. Výsledky [%] K1K2 Na vodním členovci Daphnia magna max. imobilizace 30 % 2070 Na vodním obratlovci Poecilia reticulata bez úhynu a změny chování 200 Na zelené řase Desmodesmus subspicatus max. inhibice růstu 30 % max. změna růstu 30 % -4,63,8 Na semenech rostliny Sinapis allba max. inhibice růstu 30 % max. změna růstu 30 % 51,435,6 Laboratorní testování: Zkouška vyluhovatelnosti : RecepturapH KonduktivitaRozpuštěné látky [mS/m][mg/l] K1.17,342703314 K1.28,002793570 K1.37,962332830 K1.48,062953764 Receptura pH KonduktivitaRozpuštěné látky [mS/m][mg/l] K2.112,30 12004074 K2.27,34 1501594 K2.310,53 97942 K2.47,90 1181210

7 Závěr Receptury obsahující fluidní a klasický popílek jako hlavní solidifikační pojivo, nízký přídavek OPC a odpadní kal, navržené jak pro kal z aktivního průmyslového zdroje, tak pro kal pocházející ze SEZ, nevyhověly možnosti využití na povrchu terénu, resp. využití při běžných zemních pracích, z důvodů nedostatečně uspokojivých výsledků testů ekotoxicity. Možnost využití solidifikátů jako technologického a rekultivačního materiálu pro využití na skládkách a odkalištích byla ověřena pomocí částečných zkoušek vyluhovatelnosti, které prokázaly pozitivní výsledky pro oba kaly – v dalším laboratorním testování budou nejúspěšnější solidifikační receptury podrobeny testům vyluhovatelnosti v plném rozsahu dle příslušných legislativních požadavků. Příznivější výsledky z hlediska mechanických vlastností prokázaly solidifikáty připravené z kalu pocházejícího z aktivního zdroje.


Stáhnout ppt "Ing. Jitka Pavlíková Ing. VladimírValko MOŽNOSTI SOLIDIFIKACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z PRŮMYSLU 19. 4. 2013 Ing. Božena Vacenovská, Ph.D. Prof. Ing. Rostislav."

Podobné prezentace


Reklamy Google