Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_05_PVP_288_Mer Druh učebního materiálu prezentace Autor Ing. Hana Merclová VY_32_INOVACE_05_PVP_288_Mer

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět ZPV Ročník 2. Název tematické oblasti (sady) Ekologie Název vzdělávacího materiálu Péče o životní prostředí Anotace Prezentace slouží jako textová podpora výuky a přispívá k prohloubení znalostí o životním prostředí, zejména pokud se jedná o péči o ŽP. Je uveden výčet nejznámějších a nejpoužívanějších zákonů, které se dotýkají péče o ŽP a se kterými kontrolní instituce i veřejnost nejčastěji pracují. Dodržování těchto zákonů sledují i regionální a místní orgány samosprávy. Zhotoveno, (datum/období) 4. března 2013 Ověřeno 6. června 2013

3

4 Životním prostředím a jeho ochranou se zabývají zákony, vyhlášky a směrnice, které pojednávají:  o ochraně vod, ovzduší, půd,  o odpadech,  o životním prostředí a ochraně zdraví člověka,  jsou v nich uváděny nejvyšší přípustné obsahy chemických látek a postihy za jejich nedodržování.

5 Dodržování těchto zákonů kontrolují:  hygienická služba (OHS, KHS ČR…),  orgány státní vodohospodářská inspekce,  státní ústavy kontroly jakosti potravin,  regionální a místní orgány samosprávy.

6 V oblasti všeobecné ochrany ŽP  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,  Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí,  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

7 V oblasti ochrany přírody a krajiny  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  Zákon č.246/192 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění…,  Další vyhlášky a výnosy ministerstev se týkají zřízení národních parků, CHKO a chráněných území.

8 V oblasti ochrany ovzduší  Zákon č. 82/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,  Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 355-358 a 553/2002 Sb., kterými se stanovují emisní limity, seznam znečišťujících látek, požadavky na kvalitu paliv, podmínky ochrany ozonové vrstvy, ústřední regulační řád a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.

9 V oblasti ochrany vodního hospodářství  Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů,  Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod, ve znění nařízení vlády ČR č. 185/1996 Sb.,  Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

10 V oblasti lesního hospodářství  Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně vod ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon).

11 V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (jak vyplývá z doplňků a změn zákona č. 10/1993 Sb.,  Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech,  Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. (BRANIŠ, 2002 )

12 Použitá literatura: BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vyd. Praha 4: Informatorium, spol. s r.o., 2004. s. 203. ISBN 80-7333-024-5. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google