Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 19.2.2009 DÚ IV.2 - Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Autoři: Tušil, P., Šajer, J., Durčák, M., Kristová, A. Identifikace antropogenních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 19.2.2009 DÚ IV.2 - Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Autoři: Tušil, P., Šajer, J., Durčák, M., Kristová, A. Identifikace antropogenních."— Transkript prezentace:

1 Praha 19.2.2009 DÚ IV.2 - Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Autoři: Tušil, P., Šajer, J., Durčák, M., Kristová, A. Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry – Projekt VaV - SP/2e7/67/08

2 Praha 19.2.2009 Cíl řešení úkolu Příprava a zpracování využitelných podkladů, na základě získaných výsledků a výstupů tohoto projektu, pro práci a činnosti členů pracovních skupin v rámci aktivit MKOOpZ. Cílem v roce 2008 bylo zpracovat vyhodnocení obsahu společných relevantních látek pro MOPO v povrchových vodách ve vybraných hraničních profilech v české části MOPO a současně provést i celkovou bilanci těchto látek u průmyslových zdrojů znečištění v české části MOPO, které jsou evidovány v RPZZ.

3 Praha 19.2.2009 Metodické postupy Výběr společných relevantních látek pro MOPO, Výběr profilů pro sledování obsahu znečišťujících látek v české části MOPO, Hodnocené období a charakter použitých dat, Výběr relevantních limitních standardů a systém vyhodnocení, Látková bilance vybraných znečišťujících látek z průmyslových zdrojů znečištění na základě údajů z evidence v rámci RPZZ.

4 Mezinárodní oblast povodí řeky Odry rozloha 118 861 km 2 Polsko 87% Německo 7% ČR 6% délka toku 855 km pramen 634 m.n.m. - Oderské vrchy

5 Praha 19.2.2009 Výběr relevantních znečišťujících látek pro MOPO Seznam znečišťujících látek relevantních pro MOPO, byl vytvořen na základě trojstranné dohody zástupců Polska, Česka a Německa v rámci pracovní skupiny „GM – Monitoring“ a následně byl schválen na úrovni vedoucích jednotlivých delegací v rámci MKOOpZ v červnu roku 2008, v tomto seznamu jsou uvedeny látky a sloučeniny, které jsou společně pro všechny 3 státy MKOOpZ a jedná se o vybrané látky z Přílohy VIII, IX a X WFD. Směrnice 2008/105/ES o NEK v oblasti vodní politiky – účinnost 16.12.2008

6 Praha 19.2.2009 Seznam společných relevantních znečišťujících látek pro MOPO

7 Praha 19.2.2009 Výběr profilů sledování obsahu znečišťujících látek v české části MOPO Výběr hodnocených profilů v české části MOPO byl proveden na základě jejich důležitosti vzhledem k jejich poloze - jedná se hraniční profily mezi ČR a Polskem a mezi ČR a Německem. zároveň jsou tyto profily součástí monitorovací sítě Situačního monitoringu chemického a ekologického stavu povrchových vod v ČR.

8 Praha 19.2.2009

9 Lokalizace vybraných profilů

10 Praha 19.2.2009 Hodnocené období a charakter použitých dat hodnocené období – rok 2007 pro hodnocení byla použita všechna dostupná data sledování kvality povrchových vod ve vybraných profilech (Situační a Provozní monitoring), výpočet charakteristických hodnot C 90 pro jednotlivé parametry, ročního průměru, mediánu a maximálních koncentrací, počet hodnot, počet hodnot pod mezí stanovitelnosti u jednotlivých parametrů.

11 Praha 19.2.2009 Imisní standardy a systém vyhodnocení Imisní limity dle Nařízení vlády 229/2007 Sb., příloha č.3 a Metodický pokyn OOV MŽP k NV Návrh směrnice o normách environmentální kvality (EQS) pro hodnocení chemického stavu (Směrnice byla uveřejněna ve Věstníku EU dne 16.12.2008 pod označením 2008/105/ES).

12 Praha 19.2.2009 Bilance vybraných společných relevantních znečišťujících látek z průmyslových zdrojů znečištění ve vybraných profilech české části MOPO Bilance látkového odtoku vybraných znečišťujících látek v odpadních vodách byla provedena na základě údajů o průmyslových zdrojích znečištění uvedených v Registru PZZ za rok 2007 a do celkové bilance byly vybrány pouze zdroje, které vypouštějí odpadní vody do recipientů v zájmové oblasti (české části) MOPO

13 Praha 19.2.2009 Výsledky porovnání imisních koncentrací s NVL a Metodickým pokynem

14 Výsledky porovnání imisních koncentrací s návrhem Směrnice o NEK – NPK a roční průměry

15 Praha 19.2.2009 Vyhodnocení imisních koncentrací kadmia dle limitů směrnice EU o NEK limity jsou různé podle třídy tvrdosti vody je určena pomocí výpočtu z obsahu CaCO 3, (třída 1: <40 mg CaCO 3 /l, třída 2: 40 až <50 mg CaCO 3 /l, třída 3: 50 až <100 mg CaCO 3 /l, třída 4: 100 až <200 mg CaCO 3 /l a třída 5: ≥200 mg CaCO 3 /l).

16 Praha 19.2.2009 Bilance vybraných společných relevantních znečišťujících látek z průmyslových zdrojů znečištění ve vybraných profilech české části MOPO

17 Praha 19.2.2009 Závěry a shrnutí

18 Praha 19.2.2009 Děkuji za pozornost … http://odra.vuv.cz/


Stáhnout ppt "Praha 19.2.2009 DÚ IV.2 - Podklady pro potřeby pracovních skupin MKOOpZ Autoři: Tušil, P., Šajer, J., Durčák, M., Kristová, A. Identifikace antropogenních."

Podobné prezentace


Reklamy Google