Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vodního hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vodního hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vodního hospodářství

2 „Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.“ Evropská vodní charta – článek I Spolupráce v rámci EHK/OSN Spolupráce v oblasti mezinárodních povodí Dunaje, Labe a Odry Spolupráce České republiky se sousedními státy v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodních tocích

3 „Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat.“ Evropská vodní charta – článek II Úmluva EHK/OSN o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer Podpis: 17. 3. 1992 Platnost: 16. 10. 1996 Ratifikace Českou republikou: květen 2000

4 „Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.“ Evropská vodní charta – článek III Protokol o vodě a zdraví Platnost: 4. 8. 2005 Ratifikace Českou republikou: 2001

5 Přehled platných dvoustranných a vícestranných mezinárodních smluv v rámci povodí Labe, Odry a Dunaje v oblasti vodního hospodářství „Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.“ Evropská vodní charta – článek IV Spolupráce v oblasti mezinárodních povodí Labe, Dunaje a Odry Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe Podpis: 8. 10. 1990 Platnost: 13. 8. 1993 Délka Labe: 1 091 km Plocha povodí: 148 268 km 2 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním Podpis: 11. 4. 1996 Platnost: 28. 4. 1999 Délka Odry: 855 km Plocha povodí: 122 512 km 2 Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje Podpis: 29. 6. 1994 Platnost: 22. 10. 1998 Délka Dunaje: 2 786 km Plocha povodí: 807 827 km 2

6 Přehled platných mezinárodních smluv v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách „Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.“ Evropská vodní charta – článek VIII Spolupráce České republiky se sousedními státy v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodních tocích Česká republika - Spolková republika Německo Smlouva podepsána dne 12. 12. 1995, vstup v platnost dne 25. 10. 1997 Česká republika – Rakouská republika Smlouva podepsána dne 7. 12. 1967, vstup v platnost dne 18. 3. 1970 Česká republika – Polská republika Úmluva podepsána dne 21. 3. 1958, vstup v platnost dne 7. 8. 1958 Česká republika – Slovenská republika Dohoda podepsána dne 16. 12. 1999, ve stejný den vstoupila v platnost

7 CHKO Poodří Odra v česko- polském hraničním úseku Záplava údolní nádrže na řece Moravici u Slezské Harty „Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.“ Evropská vodní charta – článek IX Česko – polská spolupráce na hraničních vodních tocích Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách Podpis: 21. 3. 1958 Platnost: 7. 8. 1958 Délka státních hranic: 762 km z toho 218 km vodní toky (28%)

8 Národní Park Podyjí Soutok řeky Moravy a Dyje Vodní tok Pstruhovec „Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.“ Evropská vodní charta – článek X Česko – rakouská spolupráce na hraničních vodních tocích Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách Podpis: 7. 12. 1967 Platnost: 18. 3. 1970 Délka státních hranic: 466 km z toho 173 km vodní toky (37%)

9 „Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.“ Evropská vodní charta – článek XI Česko – slovenská spolupráce na hraničních vodních tocích Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách Podpis: 16. 12. 1999 Platnost: 16. 12. 1999 Délka státních hranic: 252 km z toho 71 km vodní toky (28%) Soutok řeky Moravy s Dyjí Sudoměřický potok Pramen řeky Moravy

10 „Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.“ Evropská vodní charta – článek XII Česko – německá spolupráce na hraničních vodních tocích Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství Podpis: 12. 12. 1995 Platnost: 25. 10. 1997 Délka státních hranic: 811 km z toho 290 km vodní toky (36%) Čertova voda Studená Vltava Údolský potok

11 Děkuji Vám za pozornost Josef Nistler odbor ochrany vod josef.nistler@mzp.cz


Stáhnout ppt "Mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vodního hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google