Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOŽNOSTI HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŘÍČNÍCH DNOVÝCH SEDIMENTŮ VLIVEM TĚŽBY URANU NA ZÁKLADĚ OBSAHU RADIA-226 A RADIA-228 E. Hanslík, M. Brtvová, E. Kalinová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOŽNOSTI HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŘÍČNÍCH DNOVÝCH SEDIMENTŮ VLIVEM TĚŽBY URANU NA ZÁKLADĚ OBSAHU RADIA-226 A RADIA-228 E. Hanslík, M. Brtvová, E. Kalinová,"— Transkript prezentace:

1 MOŽNOSTI HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŘÍČNÍCH DNOVÝCH SEDIMENTŮ VLIVEM TĚŽBY URANU NA ZÁKLADĚ OBSAHU RADIA-226 A RADIA-228 E. Hanslík, M. Brtvová, E. Kalinová, B. Sedlářová, J. Svobodová (VÚV T.G.M. Praha), M. Rieder (ČHMÚ Praha), J. Medek (PL Hradec Králové), K. Forejt (PV Praha), L. Vondrák (POh Teplice), K. Jahn (PM Brno), J. Jusko (POd Ostrava)

2 Cíle:  Zjištění geogenního pozadí  Zhodnocení vlivů lidské činnosti na obsah radionuklidů v hydrosféře

3 Metodika – odběr a zpracování vzorků : četnost odběrů 2×ročně po celém území ČR vysušení při 105 °C hermetické uzavření do měřících nádob ustavení rovnováhy mezi členy uranové a thoriové řady (30 dnů)

4 Metodika – gamaspektrometrické měření: Gamaspektrometrické zařízení CANBERRA germaniový detektor HPGe -  = 25% (45%) a s rozlišením FWHM 1,9 keV pro pík 60 Co s energií 1332 keV měření provedeno dle ČSN ISO 10703 (75 7630)

5 Výsledky: Hmotnostní aktivity radia-226

6 Výsledky: Hmotnostní aktivity radia-228

7 Třídy čistoty Poměr hmotnostních aktivit radium 226/radium 228Třída čistotyCharakteristika  1 1 Ia přirozený výskyt přírodních radionuklidů s převahou zástupců thoriové přeměnové řady 1 – 1,5 Ib přirozený výskyt přírodních radionukllidů s převahou zástupců uranové přeměnové řady  1,5 – 2,0 II slabé znečištění odpady uranového průmyslu, těžba uhlí, průmyslové odpady  2,0 – 5,0 III znečištění odpady uranového průmyslu  5,0 – 10,0 IV silné znečištění odpady uranového průmyslu  10 V velmi silné znečištění odpady uranového průmyslu

8 Zastoupení sedimentů v třídách čistoty

9 Výsledky sledování ve vybraných profilech - sedimenty

10 Zjištěné hodnoty geogenního pozadí

11 Hmotnostní aktivity cesia-137

12 Hmotnostní aktivity cesia-137 v letech 1999-2002

13 Závěry V rámci monitoringu ČHMÚ je sledováno radium- 226, radium-228 a cesium-137 Bylo vyhodnoceno geogenní pozadí radia-226 a radia-228 Říční dnové sedimenty jsou dobrým indikátorem pro kontaminaci toků radiem-226 a cesiem-137 Stupeň znečištění radiem-226 lze dobře posoudit podle poměru hmotnostních aktivit radia-226 a radia-228


Stáhnout ppt "MOŽNOSTI HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŘÍČNÍCH DNOVÝCH SEDIMENTŮ VLIVEM TĚŽBY URANU NA ZÁKLADĚ OBSAHU RADIA-226 A RADIA-228 E. Hanslík, M. Brtvová, E. Kalinová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google