Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz MUDr. Ludmila Bystroňová Ing. Jaroslav Kubina Miluše Štefániková Leona Matuszczyková odbor hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz MUDr. Ludmila Bystroňová Ing. Jaroslav Kubina Miluše Štefániková Leona Matuszczyková odbor hodnocení."— Transkript prezentace:

1 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz MUDr. Ludmila Bystroňová Ing. Jaroslav Kubina Miluše Štefániková Leona Matuszczyková odbor hodnocení vlivů na zdraví telefon: 596 475 220 ludmila.bystronova@khsova.cz Hypertenze jako rizikový faktor u respondentů studie HAPIEE v ČR

2 MOTTO: •Dr.Halfdan Mahler (bývalý gener.ředitel WHO) : "Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic "

3 Úvod •většina vyspělých zemí - prevalence hypertenze 15 % - 30 % z celkové populace •zvýšený TK - jedním z hlavních RF aterosklerózy, ICHS a CMP Cíl •podat informaci o výskytu vyšších hodnot TK zjištěných dotazníkovým šetřením a měřením u respondentů z vybraných měst České republiky

4 Metodika •dospělá populace- 6 411 osob (2 906 mužů, 3 505 žen), věk 45 až 69 let (při zahájení šetření) •7 měst: Karviná/Havířov (celkem), Jihlava, Kroměříž, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec •využití vstupních dat z mezinárodní prospektivní kohortové studie HAPIEE •(Health, Alcohol, Psychosocial faktors In Eastern Europe) •zjišťuje míru poškození zdravotního stavu obyvatelstva •zkoumá příčiny vysoké srdečně cévní nemocnosti •ve státech střední a východní Evropy (ČR, Polsko, Rusko)

5 •probíhá v letech 2002 až 2005 •prováděna ve spolupráci s University College Londýn a SZÚ Praha •ve sdělení analyzovány údaje z dotazníkového šetření, bez ověření ze zdravotní dokumentace (osoby, kde provedeno měření TK): •zjišťování informovanosti o hodnotě TK (lékařem někdy zjištěna zvýšená hodnota TK) •zjišťování užívání léků na snížení TK •ve sdělení analyzovány údaje z provedeného měření TK (průměr ze tří po sobě následujících měření – po 2 minutách - v ordinaci při zjišťování RF) •měření a hodnocení TK dle metodiky „Manuál šetření“ •Rozdělení hodnot tlaku krve (mmHg) dle WHO u osob starších 18 let

6 Rozdělení hodnot tlaku krve (mmHg) dle WHO u osob starších 18 let kategoriesystolický TKdiastolický TK normální hodnota< 140< 90 mírně zvýšená hodnota = 140 až < 160= 90 až < 100 středně zvýšená hodnota = 160 až < 180= 100 až < 110 významně zvýšená hodnota ≥ 180≥ 110

7 •sledován výskyt zvýšených hodnot TK (STK, DTK) u vyšetřených mužů a žen v pětiletých věkových skupinách podle kategorie zvýšení (ČR= města celkem) •sledovány výskyt naměřených zvýšených hodnoty TK v jednotlivých městech dle pohlaví •sledován výskyt zvýšeného TK dle odpovědí z dotazníků dle pohlaví (informovanost osob) v ČR •sledován výskyt naměřených, ale v dotazníku neuváděných zvýšených hodnot TK v jednotlivých městech dle pohlaví •sledován výskyt naměřených zvýšených hodnot TK a v dotazníku uváděné užívání léků na snížení TK Metodika

8 Výsledky: Systolický TK - ČR

9 Systolický TK - ČR

10 Diastolický TK - ČR

11

12 Prevalence zvýšeného TK dle věkových skupin

13 Srovnání rizika zvyšování TK s věkem

14 Naměřené zvýšené hodnoty TK - města - muži průměr ČR

15 Naměřené zvýšené hodnoty TK - města - ženy průměr ČR

16 Informovanost o zvýšených hodnotách TK - města ČR

17 Naměřené zvýšené hodnoty TK u informovaných mužů průměr ČR

18 Naměřené zvýšené hodnoty TK u informovaných žen průměr ČR

19 Naměřené zvýšené hodnoty TK u neinformovaných mužů průměr ČR

20 Naměřené zvýšené hodnoty TK u neinformovaných žen průměr ČR

21 Léčení muži s naměřenými zvýšenými hodnotami TK průměr ČR

22 Léčené ženy s naměřenými zvýšenými hodnotami TK průměr ČR

23 Závěr •zjistili jsme, že hodnoty krevního tlaku narůstají s věkem a liší se dle pohlaví •byl naměřen zvýšený krevní tlak u 45 % mužů a 30 % žen, u kterých dosud lékařem nikdy nebyl zjištěn •byl naměřen zvýšený krevní tlak u více než 50 % respondentů, kteří užívají léky pro hypertenzi, přičemž byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými městy •výsledky měření krevního tlaku a zjištění z dotazníkového šetření svědčí o závažnosti rozšíření zvýšeného krevního tlaku jako rizikového faktoru u české městské a příměstské populace

24 Děkuji za pozornost Děkujeme za poskytnutí dat z ostatních měst ČR řešitelům studie HAPIEE University College London a SZÚ Praha


Stáhnout ppt "Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz MUDr. Ludmila Bystroňová Ing. Jaroslav Kubina Miluše Štefániková Leona Matuszczyková odbor hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google