Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz
Hypertenze jako rizikový faktor u respondentů studie HAPIEE v ČR MUDr. Ludmila Bystroňová Ing. Jaroslav Kubina Miluše Štefániková Leona Matuszczyková odbor hodnocení vlivů na zdraví telefon: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

2 MOTTO: Dr.Halfdan Mahler (bývalý gener.ředitel WHO) : "Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic "

3 Úvod většina vyspělých zemí - prevalence hypertenze 15 % - 30 % z celkové populace zvýšený TK - jedním z hlavních RF aterosklerózy, ICHS a CMP Cíl podat informaci o výskytu vyšších hodnot TK zjištěných dotazníkovým šetřením a měřením u respondentů z vybraných měst České republiky

4 Metodika dospělá populace osob (2 906 mužů, žen), věk 45 až 69 let (při zahájení šetření) 7 měst: Karviná/Havířov (celkem), Jihlava, Kroměříž, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Liberec využití vstupních dat z mezinárodní prospektivní kohortové studie HAPIEE (Health, Alcohol, Psychosocial faktors In Eastern Europe) zjišťuje míru poškození zdravotního stavu obyvatelstva zkoumá příčiny vysoké srdečně cévní nemocnosti ve státech střední a východní Evropy (ČR, Polsko, Rusko)

5 probíhá v letech 2002 až 2005 prováděna ve spolupráci s University College Londýn a SZÚ Praha ve sdělení analyzovány údaje z dotazníkového šetření , bez ověření ze zdravotní dokumentace (osoby, kde provedeno měření TK): zjišťování informovanosti o hodnotě TK (lékařem někdy zjištěna zvýšená hodnota TK) zjišťování užívání léků na snížení TK ve sdělení analyzovány údaje z provedeného měření TK (průměr ze tří po sobě následujících měření – po 2 minutách - v ordinaci při zjišťování RF) měření a hodnocení TK dle metodiky „Manuál šetření“ Rozdělení hodnot tlaku krve (mmHg) dle WHO u osob starších 18 let

6 Rozdělení hodnot tlaku krve (mmHg) dle WHO u osob starších 18 let
kategorie systolický TK diastolický TK normální hodnota < 140 < 90 mírně zvýšená hodnota = 140 až < 160 = 90 až < 100 středně zvýšená = 160 až < 180 = 100 až < 110 významně zvýšená ≥ 180 ≥ 110

7 Metodika sledován výskyt zvýšených hodnot TK (STK, DTK) u vyšetřených mužů a žen v pětiletých věkových skupinách podle kategorie zvýšení (ČR= města celkem) sledovány výskyt naměřených zvýšených hodnoty TK v jednotlivých městech dle pohlaví sledován výskyt zvýšeného TK dle odpovědí z dotazníků dle pohlaví (informovanost osob) v ČR sledován výskyt naměřených , ale v dotazníku neuváděných zvýšených hodnot TK v jednotlivých městech dle pohlaví sledován výskyt naměřených zvýšených hodnot TK a v dotazníku uváděné užívání léků na snížení TK

8 Výsledky: Systolický TK - ČR

9 Systolický TK - ČR

10 Diastolický TK - ČR

11 Diastolický TK - ČR

12 Prevalence zvýšeného TK dle věkových skupin

13 Srovnání rizika zvyšování TK s věkem

14 Naměřené zvýšené hodnoty TK - města - muži
průměr ČR

15 Naměřené zvýšené hodnoty TK - města - ženy
průměr ČR

16 Informovanost o zvýšených hodnotách TK - města ČR

17 Naměřené zvýšené hodnoty TK u informovaných mužů
průměr ČR

18 Naměřené zvýšené hodnoty TK u informovaných žen
průměr ČR

19 Naměřené zvýšené hodnoty TK u neinformovaných mužů
průměr ČR

20 Naměřené zvýšené hodnoty TK u neinformovaných žen
průměr ČR

21 Léčení muži s naměřenými zvýšenými hodnotami TK
průměr ČR

22 Léčené ženy s naměřenými zvýšenými hodnotami TK
průměr ČR

23 Závěr zjistili jsme, že hodnoty krevního tlaku narůstají s věkem a liší se dle pohlaví byl naměřen zvýšený krevní tlak u 45 % mužů a 30 % žen, u kterých dosud lékařem nikdy nebyl zjištěn byl naměřen zvýšený krevní tlak u více než 50 % respondentů, kteří užívají léky pro hypertenzi, přičemž byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými městy výsledky měření krevního tlaku a zjištění z dotazníkového šetření svědčí o závažnosti rozšíření zvýšeného krevního tlaku jako rizikového faktoru u české městské a příměstské populace

24 Děkujeme za poskytnutí dat z ostatních měst ČR řešitelům studie HAPIEE University College London a SZÚ Praha Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google