Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arteriální hypertenze v roce 2007 Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arteriální hypertenze v roce 2007 Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha."— Transkript prezentace:

1 Arteriální hypertenze v roce 2007 Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

2 Co jsme věděli? Efekt antihypertenzní léčby na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu 17 randomizovaných, placebem kontrolovaných studií Arch Intern Med 1993;153:578 J Am Coll Cardiol 1996;27:1214 %

3 Co jsme dělali? Používali prahové hodnoty TK v závislosti na věku Věřili, že diastolický TK je důležitější Bagatelizovali fenomén „bílého pláště“ Zabývali se méně dalšími rizikovými faktory Preferovali model stupňovitých léčebných režimů ::::

4 Co jsme se naučili? Výskyt fatálních mozkových příhod v závislosti na věku a TK Lancet 2002;360:1903-13 Metanalýza 61 prospektivních studií, 1 milión pts Žádný průkaz prahu až po hodnoty 115/75 mmHg

5 Lekce ze studie Syst-Eur –4695 pts  60 let se STK 160-219 mmHg při DKT < 95 mmHg –Double-blind trial (placebo vs aktivní léčba: nitrendipin, + enalapril nebo HCHT nebo oba) – ukončen předčasně po 3 letech pro průkaz poklesu rizika CMP Co jsme se naučili? J Hypertension 2004;22:847-57 Stroke per 100 pts –Open label study – extenze sledování 3517 pts o další 4 roky

6 Výskyt mozkových příhod u hypertenze bílého pláště 0 2 4 6 8 03691215 Time to stroke, year Cumulative hazard of stroke (%) Ambulatory hypertension Normotensive group P = 0.0013 White-coat hypertension Hypertension 2005;45:203-208 Co jsme se naučili? n=1549 9 % prevalence Analýza dat ze 4 studií s 24 hod ambulantním monitorováním TK n=4406

7 Co bychom měli dělat? Řídit se doporučeními ESH a ESC

8 Příliš triviální? Studie SMOOTH 9 PL zařadilo 4590 pts, 2144 hypertoniků (TK>140/90) Prevalence metabolického syndromu byla vyšší u hypertoniků J Hypertension 2006;24:837-843 150 českých PL záznam dat od 15 pts 2211 pts analyzováno 78.4 % bylo hypertoniků Kontrola hypertenze (<130/80 mmHg) získána pouze u 18.4 % (u diabetiků pouze ve 4 %) Kidney Blood Press Res 2006; 29:366-72

9 Klasifikace kategorií hypertenze (mmHg) kategorieSyst TKDiast TK Optimální < 120 < 80 Normální 120-12980-84 Vysoký normální 130-13985-89 Hypertenze I st (mírná) 140-15990-99 Hypertenze II st (stř. závažná) 160-179100-109 Hypertenze III st (závažná)  180  110 Izolovaná systolická hypertenze  140 < 90 J Hypertension 2003;21:1011-53 Co bychom měli dělat?

10 Stratifikace rizika (celkové KV riziko) J Hypertension 2003;21:1011-53 Co bychom měli dělat? Nízké, střední, vysoké a velmi vysoké riziko: aprox. absolutní riziko fatálních KV chorob 8% podle projektu SCORE

11 Rizikové faktory Poškození cílových org Diabetes mellitus Přidružené choroby STK/DTK Hypertrofie LK M  125,Z  110g/m 2 Glykémie nalačno  7.0 mmol/L Cévní onem. mozku Věk (M>55,Ž>65)  Tloušťka art. stěny (>0.9 mm) Postprandiální glykémie > 11 mmol/L Srdeční onemocnění (ICHS, TIA) Kouření  S-kreatinin (do 133 umol/l) Poškození ledvin (diabetická nefropatie) Dyslipidémie (CH >6, LDL >4. HDL 6, LDL >4. HDL <1-1.2) Mikroalbuminurie Periferní cévní onemocnění RA KV chorob (M<55,Z <65 let) Těžká retinopatie Abdominální obezita (102, 88 cm) CRP  1 mg/L Faktory ovlivňující prognózu J Hypertension 2003;21:1011-53 Co bychom měli dělat?

12 Laboratorní vyšetřeníLaboratorní vyšetření –Rutinní glykémieglykémie lipidogram,lipidogram, kys. močovákys. močová S-kreatinin,S-kreatinin, K+K+ HB a HTKHB a HTK vyš. močivyš. moči EKGEKG –Doporučené EchokardiogramEchokardiogram US karotid nebo femorálních tepenUS karotid nebo femorálních tepen CRPCRP MikroalbuminurieMikroalbuminurie Kvantitativní proteinúrieKvantitativní proteinúrie Oční pozadíOční pozadí J Hypertension 2003;21:1011-53 Co bychom měli dělat?

13 Zahájení medikamentózní léčby –Vysoký normální tlak Léčit vysoce nebo velmi vysoce rizikové nemocné –Hypertenze I-II st Bezprostředně léčit vysoce nebo velmi vysoce rizikové nemocné, středně rizikové jen při perzistující hypertenzi –Hypertenze III st Bezprostřední léčba J Hypertension 2003;21:1011-53 Co bychom měli dělat?

14 K zapamatování Individualizovaný přístup Stanovení cílové hodnoty TK alespoň <140/90 Mladší nemocní, diabetici a pacienti s proteinurií by měli být léčeni ještě více agresivně Modifikace životního stylu je integrální součástí antihypertenzní léčby Snaha o co nejjednodušší léčebné schéma a udržení nákladů na rozumné výši

15 Je důležité používat guidelines v praxi! Největší přínos z antihypertenzní léčby lze vysvětlit samotným snížením krevního tlaku Výběr léku je méně důležitý, i když by mělo být přihlédnuto k individuální situaci pacienta K dosažení cílových hodnot TK je nutné podávat většině nemocných kombinaci antihypertenziv Závěry

16 Otázky ? Odpovědi !


Stáhnout ppt "Arteriální hypertenze v roce 2007 Prof MUDr Josef Kautzner, CSc Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google