Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast."— Transkript prezentace:

1 Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast

2 Definice  Metabolický syndrom se vyvíjí v čase u jedinců s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu, tj. při nadměrném energetickém příjmu a nedostatečné pohybové aktivitě.

3 Definice  Česká definice (definice dle NCEP ATP III [2] – používaná v ČR)  Musí splňovat 3 z následujících 5 kritérií:  obvod pasu > 102cm u mužů, > 88cm u žen  TAG ≥ 1,7 mmol/l  HDL – CH < 1 mmol/l u mužů, < 1,3 mmol/l u žen  TK ≥ 130/85 mmHg ( stačí když je zvýšená jedna hodnota)  Glykémie ≥ 5,6 mmol/l

4 Hlavní rizikové faktory dnešní doby  Hypertenze  Diabetes  Kouření  Dyslipidemie  Obezita ( abdominální) Metaanalýza 17 populačních studií ukázala jednoznačnou závislost cerebrovaskulární a kardiovaskulární morbidity a mortality na výši krevního tlaku

5 Snížení TK o pouhé 2 mmHg snižuje riziko KV příhod až o 7-10% •Metaanalýza 61 prospektivních observačních studií •1 milion dospělých •12.7 milionu pacient roků Prospective Studies Collaboration. Lancet. 2002;360:1903-1913. 2 mmHg pokles sTK 10% snížení rizika CMP mortality 7% snížení rizika ICHS mortality

6 Přínosy snížení TK Průměrný pokles Mozkové příhody 35-40% Infarkt myokardu 20-25% Srdeční selhání 50%

7 Prevalence hypertenze podle věkových skupin Česká republika 2000/2001 roky p pro trend muži *** ženy *** *** *** *** Guidelines ČSH, 2004

8 Definice a klasifikace krevního tlaku (mmHg) Kategorie systolický tlak diastolický tlak Optimální <120 <80 Normální 120 -129 80 - 84 Vysoký normální 130 -139 85 – 89 Hypertenze 1. stupně 140 -159 90 – 99 Hypertenze 2. stupně 160 -179 100 – 109 Hypertenze 3. stupně >180 > 110 Izolovaná systolická >140 < 90 Guidelines ČSH, 2004

9 Cíle léčby  snížit celkové KV riziko + mortalitu a morbiditu TK < 140/90 mmHg TK < 130/80 mmHg (DM, nefropatie) STK < 140 mmHg je mnohdy obtížně dosažitelný, zejména u starších lidí

10 Farmakologická léčba- výběr přípravku  Hlavní prospěch antihypertenzní léčby je v důsledku snížení tlaku per se (jakkoliv)  Základní skupiny léků  Thiazidová diuretika (chlorthalidon, indapamid), beta blokátory, antagonisté kalciových kanálů, ACEI, AT1 blokátory jsou vhodná pro zahájení a udržovací léčbu v monoterapii nebo vhodné kombinaci  Specifické vlastnosti, výhody, limitace  Vhodný výběr pro individuálního nemocného ESH Guidelines 2007

11 MS: dopad na mortalitu Mortalita (%) s MS bez MS * Isomaa B et al. Diabetes Care. 2001;24:683-689. *P < 0.001. *

12 Metabolický syndrom  Vysoká prevalence ve středním a vyšším věku (30 -40%)  Vyšší mortalita  3-6x vyšší riziko vzniku diabetu a hypertenze  Subklinické orgánové postižení  Mikroalbuminurie, snížená glomerulární filtrace, tuhost tepen, ztluštění stěny karotid, HLK, diastolická dysfunkce, zvětšení LS, hs CRP

13 Léčba metabolického syndromu  Změna životního stylu  Redukce váhy a zvýšení fyzické aktivity  Farmakologická léčba  Antihypertenziva  Hypolipidemika  Metformin, glitazony – u porušené glukózové tolerance  Sibutramin, orlistat a inhibitory kanabinoidního systému.

14 Léčba metabolického syndromu  Redukce váhy  7 – 10% během 6 – 12 měsíců  Fyzická aktivita  Intenzita •dostatečná k navození tréninkového efektu  Frekvence •5x týdně 30 min  Způsob •i chůzí se dá intenzivně trénovat!!

15 Farmakologická léčba metabolického syndromu  Léčba hypertenze  Léčba dyslipidemie  Léčba obezity  Léčba diabetu (u PL ?), v blízké budoucnosti určitě ano !!!

16 Co očekáváme od antihypertenziv u pacientů s MS?  účinnost (24 hodinová účinnost)  bezpečnost  metabolická neutralita  přidaná hodnota…..nejen komp. AH, zvyšení insulinové senzivity, snížení hmotnosti……

17 Trough/peak ratio (T/P) Variabilita v plazmatické hladině = variabilita antihypertenzního účinku = TK kontrolován nepravidelně

18 Metaanalýza dvojitě slepých studií s ACEI v Japonsku od roku 1987 Incidence kašle ( % ) Benazepril Imidapril Perindopril Cilazapril Lisinopril Quinapril Trandolapril Ramipril 10.6 7.2 7.0 5.8 14.3 6.8 12.6 7.0 5.6 17.7 9.7 7.6 6.5 8.1 11.3 0.9 Enalapril

19 Studie IMISH Hodnoceno 123 patientů – (61 imidapril, 62 candesartan). Celkem 24 NÚ u 17 pacientů (13.8%).

20 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  Beta blokátory  Zvyšují TG, snižují HDL-C, zhoršují glukózovou toleranci, zvýšení váhy Betablokátory se u metabolického syndromu nedoporučují !! Guidelines ESH 2007

21 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  Thiazidová diuretika  Zvyšují TG, CCH, zhoršují glukózovou toleranci U MS pouze v malých dávkách jako lék do trojkombinace

22 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  ACE inhibitory  Neovlivňují lipidový metabolismus, pozitivní efekt na glukózový metabolismus, pozitivní efekt na orgánové postižení Jsou lékem volby u nemocných s MS

23 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  Antagonisté kalciových kanálů  Jsou metabolicky neutrální U MS vhodný do kombinace s ACE inhibitory nebo AT1 inhibitory

24 Moxonidin – antihypertenzivum s přidanou hodnotou CYNT (moxonidin) HYPERTENZE INZULÍNOVÁ REZISTENCE OBEZITA

25

26 Agonisté imidazolinových receptorů vs. inzulínová senzitivita Chazova I. Diabetes, obezity and metabolism 2006

27 Léčba metabolického syndromu je komplexní  Abdominální obezita  Hyperinsulinemie, vysoká hladina glukózy nalačno  Porucha glukózové tolerance  Hypertriglyceridemie  Nízká hladina HDL- cholesterolu  Hypertenze

28 Cíle léčby hypertenze u MS  Dosažení cílových hodnot AH  Metabolicky neutrální preparáty u AH  Preparáty pozitivně ovlivňující inzulinovou rezistenci jak AH, tak i PAD  Kombinační léčba ANTIHYPERTENZIVY + STATIN + FIBRÁT


Stáhnout ppt "Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google