Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast."— Transkript prezentace:

1 Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast

2 Definice  Metabolický syndrom se vyvíjí v čase u jedinců s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu, tj. při nadměrném energetickém příjmu a nedostatečné pohybové aktivitě.

3 Definice  Česká definice (definice dle NCEP ATP III [2] – používaná v ČR)  Musí splňovat 3 z následujících 5 kritérií:  obvod pasu > 102cm u mužů, > 88cm u žen  TAG ≥ 1,7 mmol/l  HDL – CH < 1 mmol/l u mužů, < 1,3 mmol/l u žen  TK ≥ 130/85 mmHg ( stačí když je zvýšená jedna hodnota)  Glykémie ≥ 5,6 mmol/l

4 Hlavní rizikové faktory dnešní doby  Hypertenze  Diabetes  Kouření  Dyslipidemie  Obezita ( abdominální) Metaanalýza 17 populačních studií ukázala jednoznačnou závislost cerebrovaskulární a kardiovaskulární morbidity a mortality na výši krevního tlaku

5 Snížení TK o pouhé 2 mmHg snižuje riziko KV příhod až o 7-10% •Metaanalýza 61 prospektivních observačních studií •1 milion dospělých •12.7 milionu pacient roků Prospective Studies Collaboration. Lancet. 2002;360: mmHg pokles sTK 10% snížení rizika CMP mortality 7% snížení rizika ICHS mortality

6 Přínosy snížení TK Průměrný pokles Mozkové příhody 35-40% Infarkt myokardu 20-25% Srdeční selhání 50%

7 Prevalence hypertenze podle věkových skupin Česká republika 2000/2001 roky p pro trend muži *** ženy *** *** *** *** Guidelines ČSH, 2004

8 Definice a klasifikace krevního tlaku (mmHg) Kategorie systolický tlak diastolický tlak Optimální <120 <80 Normální Vysoký normální – 89 Hypertenze 1. stupně – 99 Hypertenze 2. stupně – 109 Hypertenze 3. stupně >180 > 110 Izolovaná systolická >140 < 90 Guidelines ČSH, 2004

9 Cíle léčby  snížit celkové KV riziko + mortalitu a morbiditu TK < 140/90 mmHg TK < 130/80 mmHg (DM, nefropatie) STK < 140 mmHg je mnohdy obtížně dosažitelný, zejména u starších lidí

10 Farmakologická léčba- výběr přípravku  Hlavní prospěch antihypertenzní léčby je v důsledku snížení tlaku per se (jakkoliv)  Základní skupiny léků  Thiazidová diuretika (chlorthalidon, indapamid), beta blokátory, antagonisté kalciových kanálů, ACEI, AT1 blokátory jsou vhodná pro zahájení a udržovací léčbu v monoterapii nebo vhodné kombinaci  Specifické vlastnosti, výhody, limitace  Vhodný výběr pro individuálního nemocného ESH Guidelines 2007

11 MS: dopad na mortalitu Mortalita (%) s MS bez MS * Isomaa B et al. Diabetes Care. 2001;24: *P < *

12 Metabolický syndrom  Vysoká prevalence ve středním a vyšším věku (30 -40%)  Vyšší mortalita  3-6x vyšší riziko vzniku diabetu a hypertenze  Subklinické orgánové postižení  Mikroalbuminurie, snížená glomerulární filtrace, tuhost tepen, ztluštění stěny karotid, HLK, diastolická dysfunkce, zvětšení LS, hs CRP

13 Léčba metabolického syndromu  Změna životního stylu  Redukce váhy a zvýšení fyzické aktivity  Farmakologická léčba  Antihypertenziva  Hypolipidemika  Metformin, glitazony – u porušené glukózové tolerance  Sibutramin, orlistat a inhibitory kanabinoidního systému.

14 Léčba metabolického syndromu  Redukce váhy  7 – 10% během 6 – 12 měsíců  Fyzická aktivita  Intenzita •dostatečná k navození tréninkového efektu  Frekvence •5x týdně 30 min  Způsob •i chůzí se dá intenzivně trénovat!!

15 Farmakologická léčba metabolického syndromu  Léčba hypertenze  Léčba dyslipidemie  Léčba obezity  Léčba diabetu (u PL ?), v blízké budoucnosti určitě ano !!!

16 Co očekáváme od antihypertenziv u pacientů s MS?  účinnost (24 hodinová účinnost)  bezpečnost  metabolická neutralita  přidaná hodnota…..nejen komp. AH, zvyšení insulinové senzivity, snížení hmotnosti……

17 Trough/peak ratio (T/P) Variabilita v plazmatické hladině = variabilita antihypertenzního účinku = TK kontrolován nepravidelně

18 Metaanalýza dvojitě slepých studií s ACEI v Japonsku od roku 1987 Incidence kašle ( % ) Benazepril Imidapril Perindopril Cilazapril Lisinopril Quinapril Trandolapril Ramipril Enalapril

19 Studie IMISH Hodnoceno 123 patientů – (61 imidapril, 62 candesartan). Celkem 24 NÚ u 17 pacientů (13.8%).

20 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  Beta blokátory  Zvyšují TG, snižují HDL-C, zhoršují glukózovou toleranci, zvýšení váhy Betablokátory se u metabolického syndromu nedoporučují !! Guidelines ESH 2007

21 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  Thiazidová diuretika  Zvyšují TG, CCH, zhoršují glukózovou toleranci U MS pouze v malých dávkách jako lék do trojkombinace

22 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  ACE inhibitory  Neovlivňují lipidový metabolismus, pozitivní efekt na glukózový metabolismus, pozitivní efekt na orgánové postižení Jsou lékem volby u nemocných s MS

23 Vliv antihypertenzní léčby na metabolismus  Antagonisté kalciových kanálů  Jsou metabolicky neutrální U MS vhodný do kombinace s ACE inhibitory nebo AT1 inhibitory

24 Moxonidin – antihypertenzivum s přidanou hodnotou CYNT (moxonidin) HYPERTENZE INZULÍNOVÁ REZISTENCE OBEZITA

25

26 Agonisté imidazolinových receptorů vs. inzulínová senzitivita Chazova I. Diabetes, obezity and metabolism 2006

27 Léčba metabolického syndromu je komplexní  Abdominální obezita  Hyperinsulinemie, vysoká hladina glukózy nalačno  Porucha glukózové tolerance  Hypertriglyceridemie  Nízká hladina HDL- cholesterolu  Hypertenze

28 Cíle léčby hypertenze u MS  Dosažení cílových hodnot AH  Metabolicky neutrální preparáty u AH  Preparáty pozitivně ovlivňující inzulinovou rezistenci jak AH, tak i PAD  Kombinační léčba ANTIHYPERTENZIVY + STATIN + FIBRÁT


Stáhnout ppt "Léčba hypertenze u nemocných s metabolickým syndromem MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLS JEP Odborný garant za KV oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google