Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody. I.Vlachová, Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: Prof.MUDr. P. Kaňovský,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody. I.Vlachová, Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: Prof.MUDr. P. Kaňovský,"— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody. I.Vlachová, Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: Prof.MUDr. P. Kaňovský, CSc.

2 Incidence DM v současné populaci – UZIS. 2006 léčeno s dg. DM 750.000 osob 2000-2006 meziroční nárůst cca 3% Proti roku 1986 se počet téměř zdvojnásobil Po 65 roku věku 18% diabetiků DM 2. typu – 95% z celkového počtu Postihuje stále mladší věkové skupiny včetně dětí.

3 Klasifikace DM dle WHO 1999 DM l. typu - imunitně podmíněný - idiopatický DM 2. typu - převážně inzulinrezistentní - převážně inzulindeficientní Ostatní specifické typy DM. Gestační DM.

4 Klasifikace DM dle WHO 1999 Normální glykemie - < 5,6 mmol/l IFG- porušená glykémie nalačno (5,6 –6,9 mmol/l) IGT – porušená glukózová tolerance – glykemie ve 120.min. při oGTT 7,8-11,1 mmol/l

5 Kritéria pro diagnózu DM. Glykémie nalačno (fPG) - 7,0 mmol/l a více. Glykémie odebraná kdykoliv v průběhu dne 11,1 mmol/l a více. Glykémie při oGTT ve 120. minutě 11,1 mmol/l a více. Hemoglobin A ₁ c > 7% = nedobrá kompenzace DM.

6 Chronické komplikace DM. Mikrovaskulární (retinopatie, nefropatie, neuropatie) Makrovaskulární ICHS, CMP, ICHDKK.

7

8

9 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. The Framingham Heart Study (1979): - riziko CMP u osob s DM je 4x vyšší - výrazněji u žen než mužů - nezávislým RF CMP je DM zejména u starších žen

10 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. Honolulu Heart Program 1994 : - riziko trombembolické CMP u osob s DM je dvojnásobné - nezávisle na ostatních RF

11 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. UK Prospective Diabetes Study Group (1998): - kombinace DM 2. typu a HN zvyšuje riziko fatálních i nefatálních iktů. - přísná kontrola TK snižuje RR iktu o 44% - samotná redukce glykémie během 9-ti letého sledování nepřinesla snížení rizika iktu

12 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study 2000: (ACEI). - 9541 účastníků s vysokým KV rizikem - z toho 3577 diabetiků - redukce kombinovaného rizika IM, iktu a vaskulární smrti o 25% - redukce iktů o 33%

13 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. Losartan Intervention for Endpoint in Hypertension (LIFE) study 2002: (ARB + blokátory β-adenergního receptoru) - 9193 účastníků s esenciální HN + HLK - z toho 1195 diabetiků - nesignifikantní redukce iktů o 22%

14 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. MHC/BRF Heart Protection Study (2002): (simvastatin 40 mg) - 20 530 vysoce rizikových osob, věk 40-80 let. - 5963 diabetiků - 29% snížení incidence CMP, - 16% redukce koronárních i nekoronárních revaskularizací, z toho šlo v 50% o redukci CEA

15 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) 2004: (10 mg atorvastatinu) - 1428 diabetiků 2. typu - 48% redukce iktu

16 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu. The Nurses’ Health Study: (1976-2002) - 116 316 žen ve věku 30-55 let - 10 766 DM 2. typu - 303 DM 1. typu, - V průběhu sledování 3463 CMP - Incidence všech typů CMP u DM 1. typu 4x vyšší - Incidence všech typů CMP u DM 2. typu 2x vyšší - DM 1. typu signifikantně spojen se 4x vyšší incidencí hemoragických CMP.

17 AHA/ASA Guideline- Circulation. 2006; 113:e873-e924

18 Diabetes mellitus – primární prevence iktu – shrnutí. Samotná redukce hodnot glykémie je pro snížení rizika iktu nedostatečná Ke snížení rizika přispívá léčba arteriální hypertenze Léčba statiny u diabetických pacientů snižuje riziko prvního iktu

19 Diabetes mellitus – primární prevence iktu – doporučení. U nemocných s diabetem 1. A 2. typu je doporučena hodnota TK <130/80 mm Hg V léčbě jsou doporučeny ACEI nebo ARB. U starších diabetiků, zejména s dalšími RF snižuje léčba statiny riziko prvního iktu.

20 Diabetes mellitus a recidiva iktu. A population-based study in Rochester, Minn. (1975-1989) 1111 osob po CMP Jen DM (p=0.0004) a věk (p=0.0002) jsou signifikantně nezávislými RF recidivy iktu.

21 Diabetes mellitus a recidiva iktu. The Oxfordshire Stroke Projekt : (1975- 1989) DM a FS jsou signifikantně nezávislými RF recidivy iktu

22 Diabetes mellitus a recidiva iktu. The DAI Study: Incidence and Risk Factor for Stroke in Type 2.Diabetik Patients (Stroke 2007;38:1154- 1160) - 14 432 DM 2. typu s a bez anamnézy KV onemocnění. - Během 4 let 296 CMP - Věk a především předešlá CMP jsou hlavními prediktory recidivy iktu u diabetiků

23 AHA/ASA guideline - Stroke 2006; 37:577-617

24 Přísná kontrola TK a lipidového metabolismu u osob s DM Přesto, že účinek vykazuje široká škála antihypertenziv léky první volby jsou ACEI a ARB (redukce renálního poškození)

25 AHA/ASA guideline - Stroke 2006; 37:577-617 Normoglykemie nebo hladiny blízké normě u nemocných po CMP či TIA redukují riziko mikro a pravděpodobně i makrovaskulárních komplikací. Hranice hemoglobinu A ₁ c  7%

26 Diabetes mellitus versus metabolický syndrom. The Framingham Offspring Study (Arch Intern Med. 2006;166:106-111) 2097 osob - 24% MS - 7% DM 2.typu bez MS - 6% DM 2. Typu + MS

27


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody. I.Vlachová, Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: Prof.MUDr. P. Kaňovský,"

Podobné prezentace


Reklamy Google