Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody."— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody.
I.Vlachová, Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: Prof.MUDr. P. Kaňovský, CSc.

2 Incidence DM v současné populaci – UZIS.
2006 léčeno s dg. DM osob meziroční nárůst cca 3% Proti roku 1986 se počet téměř zdvojnásobil Po 65 roku věku 18% diabetiků DM 2. typu – 95% z celkového počtu Postihuje stále mladší věkové skupiny včetně dětí.

3 Klasifikace DM dle WHO 1999 DM l. typu - imunitně podmíněný
- idiopatický DM 2. typu - převážně inzulinrezistentní - převážně inzulindeficientní Ostatní specifické typy DM. Gestační DM.

4 Klasifikace DM dle WHO 1999 Normální glykemie - < 5,6 mmol/l
IFG- porušená glykémie nalačno (5,6 –6,9 mmol/l) IGT – porušená glukózová tolerance – glykemie ve 120.min. při oGTT 7,8-11,1 mmol/l

5 Kritéria pro diagnózu DM.
Glykémie nalačno (fPG) - 7,0 mmol/l a více. Glykémie odebraná kdykoliv v průběhu dne 11,1 mmol/l a více. Glykémie při oGTT ve 120. minutě 11,1 mmol/l a více. Hemoglobin A₁c > 7% = nedobrá kompenzace DM.

6 Chronické komplikace DM.
Mikrovaskulární (retinopatie, nefropatie, neuropatie) Makrovaskulární ICHS, CMP, ICHDKK.

7

8

9 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
The Framingham Heart Study (1979): - riziko CMP u osob s DM je 4x vyšší - výrazněji u žen než mužů - nezávislým RF CMP je DM zejména u starších žen

10 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
Honolulu Heart Program 1994 : - riziko trombembolické CMP u osob s DM je dvojnásobné - nezávisle na ostatních RF

11 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
UK Prospective Diabetes Study Group (1998): - kombinace DM 2. typu a HN zvyšuje riziko fatálních i nefatálních iktů. - přísná kontrola TK snižuje RR iktu o 44% - samotná redukce glykémie během 9-ti letého sledování nepřinesla snížení rizika iktu

12 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study 2000: (ACEI). účastníků s vysokým KV rizikem - z toho 3577 diabetiků - redukce kombinovaného rizika IM, iktu a vaskulární smrti o 25% - redukce iktů o 33%

13 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
Losartan Intervention for Endpoint in Hypertension (LIFE) study 2002: (ARB + blokátory β-adenergního receptoru) účastníků s esenciální HN + HLK - z toho 1195 diabetiků - nesignifikantní redukce iktů o 22%

14 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
MHC/BRF Heart Protection Study (2002): (simvastatin 40 mg) vysoce rizikových osob, věk let. diabetiků - 29% snížení incidence CMP, - 16% redukce koronárních i nekoronárních revaskularizací, z toho šlo v 50% o redukci CEA

15 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) 2004: (10 mg atorvastatinu) diabetiků 2. typu - 48% redukce iktu

16 Diabetes mellitus – riziko prvního iktu .
The Nurses’ Health Study: ( ) žen ve věku let DM 2. typu - 303 DM 1. typu, - V průběhu sledování CMP - Incidence všech typů CMP u DM 1. typu 4x vyšší - Incidence všech typů CMP u DM 2. typu 2x vyšší - DM 1. typu signifikantně spojen se 4x vyšší incidencí hemoragických CMP.

17 AHA/ASA Guideline- Circulation. 2006; 113:e873-e924

18 Diabetes mellitus – primární prevence iktu – shrnutí.
Samotná redukce hodnot glykémie je pro snížení rizika iktu nedostatečná Ke snížení rizika přispívá léčba arteriální hypertenze Léčba statiny u diabetických pacientů snižuje riziko prvního iktu

19 Diabetes mellitus – primární prevence iktu – doporučení.
U nemocných s diabetem 1. A 2. typu je doporučena hodnota TK <130/80 mm Hg V léčbě jsou doporučeny ACEI nebo ARB. U starších diabetiků, zejména s dalšími RF snižuje léčba statiny riziko prvního iktu.

20 Diabetes mellitus a recidiva iktu .
A population-based study in Rochester, Minn. ( ) 1111 osob po CMP Jen DM (p=0.0004) a věk (p=0.0002) jsou signifikantně nezávislými RF recidivy iktu.

21 Diabetes mellitus a recidiva iktu.
The Oxfordshire Stroke Projekt : ( ) DM a FS jsou signifikantně nezávislými RF recidivy iktu

22 Diabetes mellitus a recidiva iktu.
The DAI Study: Incidence and Risk Factor for Stroke in Type 2.Diabetik Patients (Stroke 2007;38: ) DM 2. typu s a bez anamnézy KV onemocnění. - Během 4 let 296 CMP - Věk a především předešlá CMP jsou hlavními prediktory recidivy iktu u diabetiků

23 AHA/ASA guideline - Stroke 2006; 37:577-617

24 AHA/ASA guideline - Stroke 2006; 37:577-617
Přísná kontrola TK a lipidového metabolismu u osob s DM Přesto, že účinek vykazuje široká škála antihypertenziv léky první volby jsou ACEI a ARB (redukce renálního poškození)

25 AHA/ASA guideline - Stroke 2006; 37:577-617
Normoglykemie nebo hladiny blízké normě u nemocných po CMP či TIA redukují riziko mikro a pravděpodobně i makrovaskulárních komplikací. Hranice hemoglobinu A₁c  7%

26 Diabetes mellitus versus metabolický syndrom.
The Framingham Offspring Study (Arch Intern Med. 2006;166: ) 2097 osob - 24% MS - 7% DM 2.typu bez MS - 6% DM 2. Typu + MS

27


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus a riziko cévní mozkové příhody."

Podobné prezentace


Reklamy Google