Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa) Neumann J. Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa) Neumann J. Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov."— Transkript prezentace:

1 METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa) Neumann J. Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov

2 Chronická nerovnováha mezi příjmem a výdejem metabolické energie

3 Metabolický syndrom Soubor rizikových faktorů pro aterosklerózu, její klinické konsekvence (ICHS, CMP) a diabetes mellitus 2. typu Obezita Rezistence na inzulín (snížená citlivost tkání zpracovávat glukózu, zvyšuje se hyperinzulinémie a aktivita sympatického systému vznik a rozvoj rizikových faktorů ateroskleróza ……)

4 Metabolický syndrom Starověk : diabetes ve vazbě s obezitou 1923 (Kylin) : hypertenze, dna a hyperglykémie 60-léta : hyperplastický syndrom (hyperplastická obezita) 80-léta (Kaplan) : deadly kvartet (HN, DM, obezita, HLP) 1988 (Reaven) – „Syndrom X“ : hypertenze, hyperglykémie/porucha glukózové tolerance, hypertriglyceridémie, nízký HDL cholesterol 1998 (WHO) : „Metabolický syndrom“ : porucha glukózové tolerance/DM 2.typ, inzulínová rezistence, hypertenze, obvod pasu, hypertriglyceridémie, nízký HDL cholesterol a mikroalbuminurie NCEP (2001), AACE (2002), IDF (2005), AHA/NLBI (2005)

5 . Abdominální obezita (M > 102 cm, F > 88 cm). Hyperglykémie ( > 5.6 mmol/l nalačno). Hypertriglyceridémie ( > 1.7 mmol/l). HDL-cholesterol (M < 1.0, F < 1.25 mmol/l). Hypertenze (> 130/ > 85 mmHg) Metabolický syndrom – ATP III

6 Abdominální obezita (M > 94 cm, F > 80 cm) Hypertriglyceridémie ( > 1,7 mmol/l) Hypertenze ( > 130/ > 85 mmHg) Hyperglykémie ( > 5,6 mmol/l nebo oGTT 7,8-11 mmol/l) HDL-cholesterol ( M < 0,9 mmol/l, F < 1,1 mmol/l ) Metabolický syndrom – EASD a IDF

7 Korelace mezi aterosklerózou a inzulínovou rezistencí Hypertenze Obezita Hyperinzulinémie Diabetes mellitus Hypertriglyceridémie C-LDL (small dense) C-HDL (nízké) Hyperkoagulace Inzulínová rezistence Ateroskleróza (IM, iCMP, ICH DK)

8 Prevalence Metabolického syndromu (celá populace 20-30%, riziko rozvoje až u 50%) věk Upraveno dle : Ford ES et al., JAMA 2002 (AHA)

9 Prevalence (%) KVO u metabolického syndromu, DM 2. typu a populace nad 50l. Alexander C et. al. Diabetes 52/2003

10 Metabolický syndrom a prevalence (%) KVO Botnia Study : Isomaa et al., Diabetes Care 2001

11 Metabolický syndrom (WHO) a KVO mortalita Všichni Diabetici 2. typu RRp p Metabolický syndrom 1,810,021,150,60 Obezita1,100,760,870,70 Dyslipidémie0,990,980,930,80 Hypertenze1,780,021,430,27 Mikroalbumin2,800,0013,170,001 Inzulinová rezistence 1,530,131,440,45 Botnia Study – KVO mortalita, 7-leté sledování - Non DM (M = 15%, F = 10%) - IFG (M = 64%, F = 42%) Výskyt metabolického sy - DM 2. typu (M = 84%, F = 78%) Isomaa B et al., Diabetes Care, 2001

12 Metabolický syndrom : prevalence KVO (%) Isomaa B et all. Diabetes Care 2001

13 prediktor rozvoje DM 2.typu a KVO 80-85% diabetiků 2. typu má metabolický syndrom 60-70% diabetiků 2. typu má hypertenzi (dle ADA až 73%) - ale jen cca 5% dosahuje cílových hodnot (Widimský et al.) U diabetiků 2.typu je prevalence iCMP a mortalita na iCMP 3x vyšší oproti nediabetické populaci (2-6x vyšší riziko prvé i recidivující iCMP oproti nediabetické populaci) redukce dyslipidémie u diabetiků 2. typu snižuje riziko iCMP (CARDS, Heart Protection Study, SPARCL) hypertenze Farmakoterapie : statiny, ACE-I/sartany Metabolický syndrom a iCMP

14 Vzestup rizika iCMP u diabetiků 2. typu (7-leté sledování) Haffner et al., N Engl. J Med., 1998 DM 2. typ

15 Metabolický syndrom (DM 2.typ) - aterotrombóza - iCMP Iniciace a akcelerace aterosklerózy - endoteliální dysfce + hypertrofie hladkého svalstva stěny cév - fragilita a nestabilita aterosklerotického plátu Trombóza - hyperagregabilita krevních destiček - elevace tvorby a aktivity protrombogenních faktorů - snížení koncentrace a aktivity antitrombotických faktorů Porucha fibrinolytické rovnováhy - snížení aktivity t-PA - zvýšení PAI-1 - snížení koncentrace alfa2-antiplasminu Porucha reologických vlastností krve - zvýšení koncentrace fibrinogenu - porucha deformability erytrocytů

16 Metabolický syndrom a iCMP iCMP (onemocnění velkých tepen) - Iniciace a akcelerace aterosklerózy, nestabilita plátu a tvorba trombu - Inzulínová rezistence (hyperinzulinismus), hyperglykémie a dyslipidémie - Diabetici se stenózou ACI mají 6x vyšší riziko iktu iCMP (onemocnění malých tepen) - Hyalinóza malých penetrujících arterií + fibrinoidní nekróza - Glykace proteinů cévní stěny - AGE látky -přímé toxické působení na cévní endotel ? mikroangiopatie - Lakunární ikty

17 Vztah metabolického syndromu a jednolivých subtypů iCMP (TOAST) Vztah složek (faktorů) metabolického syndromu či jejich kombinace a iCMP Vztah metabolického syndromu a „nových“ vaskulárních rizikových faktorů Vztah metabolického syndromu ke klinickému outcome Metabolický syndrom a iCMP


Stáhnout ppt "METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa) Neumann J. Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov."

Podobné prezentace


Reklamy Google