Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa)"— Transkript prezentace:

1 METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa)
Neumann J. Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov

2 Chronická nerovnováha mezi příjmem a výdejem metabolické energie

3 Metabolický syndrom Soubor rizikových faktorů pro aterosklerózu , její klinické konsekvence (ICHS, CMP) a diabetes mellitus 2. typu Obezita Rezistence na inzulín (snížená citlivost tkání zpracovávat glukózu, zvyšuje se hyperinzulinémie a aktivita sympatického systému vznik a rozvoj rizikových faktorů ateroskleróza ……)

4 Metabolický syndrom Starověk : diabetes ve vazbě s obezitou
1923 (Kylin) : hypertenze, dna a hyperglykémie 60-léta : hyperplastický syndrom (hyperplastická obezita) 80-léta (Kaplan) : deadly kvartet (HN, DM, obezita, HLP) 1988 (Reaven) – „Syndrom X“ : hypertenze, hyperglykémie/porucha glukózové tolerance, hypertriglyceridémie, nízký HDL cholesterol 1998 (WHO) : „Metabolický syndrom“ : porucha glukózové tolerance/DM 2.typ, inzulínová rezistence, hypertenze, obvod pasu, hypertriglyceridémie, nízký HDL cholesterol a mikroalbuminurie NCEP (2001), AACE (2002), IDF (2005), AHA/NLBI (2005)

5 Metabolický syndrom – ATP III
. Abdominální obezita (M > 102 cm, F > 88 cm) . Hyperglykémie ( > 5.6 mmol/l nalačno) . Hypertriglyceridémie ( > 1.7 mmol/l) . HDL-cholesterol (M < 1.0 , F < 1.25 mmol/l) . Hypertenze (> 130/ > 85 mmHg)

6 Metabolický syndrom – EASD a IDF
Abdominální obezita (M > 94 cm, F > 80 cm) Hypertriglyceridémie ( > 1,7 mmol/l) Hypertenze ( > 130/ > 85 mmHg) Hyperglykémie ( > 5,6 mmol/l nebo oGTT 7,8-11 mmol/l) HDL-cholesterol ( M < 0,9 mmol/l, F < 1,1 mmol/l)

7 Korelace mezi aterosklerózou a inzulínovou rezistencí
Hypertenze Obezita Hyperinzulinémie Diabetes mellitus Hypertriglyceridémie C-LDL (small dense) C-HDL (nízké) Hyperkoagulace Inzulínová rezistence Ateroskleróza (IM, iCMP, ICH DK)

8 Upraveno dle : Ford ES et al., JAMA 2002 (AHA)
Prevalence Metabolického syndromu (celá populace 20-30%, riziko rozvoje až u 50%) věk Upraveno dle : Ford ES et al., JAMA 2002 (AHA)

9 Alexander C et. al. Diabetes 52/2003
Prevalence (%) KVO u metabolického syndromu, DM 2. typu a populace nad 50l. Alexander C et. al. Diabetes 52/2003

10 Metabolický syndrom a prevalence (%) KVO
Botnia Study : Isomaa et al., Diabetes Care 2001

11 Metabolický syndrom (WHO) a KVO mortalita
Botnia Study – KVO mortalita, 7-leté sledování Non DM (M = 15%, F = 10%) IFG (M = 64%, F = 42%) Výskyt metabolického sy DM 2. typu (M = 84%, F = 78%) Všichni Diabetici 2. typu RR p Metabolický syndrom 1,81 0,02 1,15 0,60 Obezita 1,10 0,76 0,87 0,70 Dyslipidémie 0,99 0,98 0,93 0,80 Hypertenze 1,78 1,43 0,27 Mikroalbumin 2,80 0,001 3,17 Inzulinová rezistence 1,53 0,13 1,44 0,45 Isomaa B et al., Diabetes Care, 2001

12 Metabolický syndrom : prevalence KVO (%)
Isomaa B et all. Diabetes Care 2001

13 Metabolický syndrom a iCMP
prediktor rozvoje DM 2.typu a KVO 80-85% diabetiků 2. typu má metabolický syndrom 60-70% diabetiků 2. typu má hypertenzi (dle ADA až 73%) - ale jen cca 5% dosahuje cílových hodnot (Widimský et al.) U diabetiků 2.typu je prevalence iCMP a mortalita na iCMP 3x vyšší oproti nediabetické populaci (2-6x vyšší riziko prvé i recidivující iCMP oproti nediabetické populaci) redukce dyslipidémie u diabetiků 2. typu snižuje riziko iCMP (CARDS, Heart Protection Study, SPARCL) hypertenze Farmakoterapie : statiny, ACE-I/sartany

14 Vzestup rizika iCMP u diabetiků 2. typu (7-leté sledování)
DM 2. typ Haffner et al., N Engl. J Med., 1998

15 Metabolický syndrom (DM 2.typ) - aterotrombóza - iCMP
Iniciace a akcelerace aterosklerózy endoteliální dysfce + hypertrofie hladkého svalstva stěny cév fragilita a nestabilita aterosklerotického plátu Trombóza hyperagregabilita krevních destiček elevace tvorby a aktivity protrombogenních faktorů snížení koncentrace a aktivity antitrombotických faktorů Porucha fibrinolytické rovnováhy snížení aktivity t-PA zvýšení PAI snížení koncentrace alfa2-antiplasminu Porucha reologických vlastností krve zvýšení koncentrace fibrinogenu porucha deformability erytrocytů

16 Metabolický syndrom a iCMP
iCMP (onemocnění velkých tepen) Iniciace a akcelerace aterosklerózy, nestabilita plátu a tvorba trombu Inzulínová rezistence (hyperinzulinismus), hyperglykémie a dyslipidémie Diabetici se stenózou ACI mají 6x vyšší riziko iktu iCMP (onemocnění malých tepen) Hyalinóza malých penetrujících arterií + fibrinoidní nekróza Glykace proteinů cévní stěny - AGE látky -přímé toxické působení na cévní endotel ? mikroangiopatie Lakunární ikty

17 Metabolický syndrom a iCMP
Vztah metabolického syndromu a jednolivých subtypů iCMP (TOAST) Vztah složek (faktorů) metabolického syndromu či jejich kombinace a iCMP Vztah metabolického syndromu a „nových“ vaskulárních rizikových faktorů Vztah metabolického syndromu ke klinickému outcome


Stáhnout ppt "METABOLICKÝ SYNDROM (pohled neurologa)"

Podobné prezentace


Reklamy Google