Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současnost a budoucnost prevence CMP při fibrilaci síní Martin Fiala Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s.,Třinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současnost a budoucnost prevence CMP při fibrilaci síní Martin Fiala Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s.,Třinec."— Transkript prezentace:

1 Současnost a budoucnost prevence CMP při fibrilaci síní Martin Fiala Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s.,Třinec

2 Riziko CMP u FS Revmatická valvulární FS 17x ↑ Nevalvulární FS 2-7x ↑ •Výskyt ICMP 5% / 1 rok •Riziko CMP ↑ s věkem –50 – 59 let 1,5% / 1 rok –70 – 79 let 9,9% / 1 rok –80 – 89 let23,5% / 1 rok Wolf PA: Stroke 1991 Hart RG: Ann Intern Med 1999 Wolf PA: Neurology 1978

3 CMP při FS Závažnější a větší mozkové léze Horší klinický průběh Delší hospitalizace Vyšší výskyt recidiv Častější závislost Vyšší mortalita Vyšší cena CMP při FS vs. CMP při SR

4 Třída I, Úroveň důkazu A, pro flutter síní C • FS a mechanická chlopenní protéza Warfarin INR ≥ 2,5 • FS bez mechanické chlopenní protézy s vysokým rizikem CMP dřívější embolizace, revmatická mitrální stenóza • FS bez mechanické chlopenní protézy + >1 rizikový faktor AH, SS, ≥ 75 let, EF LK ≤ 35%, DM Warfarin INR 2-3 Současnost prevence Antitrombotická léčba ACC/AHA/ESC Guidelines 2006 AFASAK. Lancet 1989. BATAF. NEJM 1990. CAFA. Circulation 1991. SPAF. Circulation 1991. SPINAF. NEJM 1992. EAFT. Lancet 19932.

5 • Incidence CMP ↓ o 3,4% ročně s léčbou AH a W/ASA (P<0,001) • Kumulativní incidence10% v 5. roce 17% v 10. roce • Žádné zlepšení přežívaní po CMP Olmsted County F-U 5,5 ± 5,0 let Miyasaka Y: Stroke 2005 Vývoj incidence a prevalence CMP při FS

6 • Prevalence FS (≥65 let) ↑ 3,2 → 6,0 % • Užívaní W ↑ 24,5 → 56,3% • ICMP /1000 pac /roky ↓ 46,7 → 19,5 • HCMP /1000 pac /roky ↑ 1,6 → 2,9% Lakshminarayan K, Stroke 2006 Medicare - 5 % vzorek pacientů 1992-2002

7 • Warfarin ano - 35 (46%)/76 přeživších pac. • Důvody pro nenasazení W - nemohoucnost, chatrné zdraví 13 (32%) - riziko pádu 12 (30%) - omezené přežití 4 (10%) Důvody pro nenasazení warfarinu po CMP 93 pac s FS a ICMP 17 (18%) zemřelo 13 pac se známou FS mělo W v době vzniku CMP Nedostatečná antikoagulace před CMP, pak je již příliš pozdě u poloviny Somerfield J, Stroke 2007

8 Patofyziologie tromboembolismu při FS Tromboembolismus ze levé síně (ouška) •Stáza Ztráta organizované mechanické kontrakce při FS Výdejová rychlost ouška LS ↓ •Endoteliální dysfunkce •Systémový hyperkoagulační stav •Lokální hyperkoagulační stav

9 Budoucnost prevence - eliminace FS Antiarytmika I. a III. třídy •Nízká účinnost •Vedlejší účinky •Riziko proarytmie •Adherence k užívání Udržení SR ↓ RR mortality o 47% Užívání AA ↑ RR mortality o 49% Roy D., et al. NEJM 2000;342:913-920 Sing BN., et al. NEJM 2005;352:1861-1872 AFFIRM

10 Budoucnost prevence - eliminace FS Katetrová ablace Paroxysmální FS Chronická FS SR po 1 ablaci 75-80% 50-55% SR po reablaci 90-95% 80-85% Periprocedur. TIA0,66% Periprocedur. CMP 0,28% Cappato R. Circulation 2005

11 Recidiva FS CACAF 44% vs. 91% (P < 0.001) Stabile G, et al. EHJ 2006;27:216-21 137 pac 4.4% komplikace APAF 14% vs. 78% (P < 0.001) 198 pac 2 komplikace (TIA,PE) Pappone C, et al. JACC 2006;48:2340-47 A 4 25% vs. 93% (P < 0.001) Jais P, et al. HRS, 2006, Boston RAAFT 13% vs. 63% (P < 0.001) Wazni OM, et al. JAMA 2005;293:2634-40 70 pac 112 pac ABL AA

12 TE příhoda po ablaci FS Abl (589 pts) vs. AA (582 pts) ↓ CMP a srdeční selhání ↓ mortalita, morbidita Pappone C, et al. JACC 2003;42:185-197 ABL 54 příhod u 46 (8%) pac AA117 příhod u 98 (19%) pac

13 Eliminace FS ablací Prevence TE komplikace? 755 pacientů - 929 výkonů 490 parox FS 265 chron FS 34 (5%) TE před ablací TIA 26, CMP 7, Perif 1 411 (56%) ≥1 rizikový faktor 7 (0,9%)/755 2 reziduální symptomy INR ≥ 2 jen 1 pac Ø INR 1,6 ± 0,5 Oral H, et al. Circulation 2006;114:759-765 Ablace Časná TE komplikace (do 30 dnů)

14 TE příhoda po ablaci FS Oral H, et al. Circulation 2006;114:759-765 FU 24 měs Stabilní SR po ablaci 256 pac bez RF 203 (79%) – W ex (po 4 měs) 266 pac s ≥1 RF 180 (68%) – W ex (po 5 měs) Parox FS - 73% bez FS/bez AA Chron FS - 62% bez FS/bez AA 1 CMP po 6 měs FS, INR terap 1 renální infarkt po 10 měs SR, vazivová LS, INR terap TE komplikace - 2 (0,3%)/755 Mozková hemoragie - 2 (0,3%) Pozdní TE komplikace (po 30 dnech)

15 Prevence CMP při FS Warfarin v.s. SR? FS neléčená W 5% FS s W (bez předchozí CMP) 1,5% FS s W (po předchozí CMP) 3,1% SR po ablaci FS 0,3% Výskyt CMP / rok Wolf PA: Stroke 1991 Hart RG: Ann Intern Med 1999 Wolf PA: Neurology 1978 AFASAK. Lancet 1989. BATAF. NEJM 1990. CAFA. Circulation 1991. SPAF. Circulation 1991. SPINAF. NEJM 1992. EAFT. Lancet 19932. Oral H, et al. Circulation 2006

16 Epidemiologie FS Prevalence celkem 1% ≥ 80 let15% Wolf PA. Stroke 1991 (the Framingham Study) Furberg CD. Am J Cardiol 1994 (the Cardiovascular Health Study) Go AS. JAMA 2001 (ATRIA study) Wolf PA Am H J 1996 (the Framingham Study) Tsang TS J Am Coll Cardiol; 2003

17 Odhad výskytu FS a CMP v ČR Česká republika100 tis Náklady / 1 pac / 1 rok50 000 Kč Náklady / 1 rok 2 miliardy Kč Počet CMP / 1 rok3 500 Náklady na CMP (jen akutní)115 mil Kč Prevalence FS ↑ 2,5-5x / 50 let

18 Závěr Detekce asymptomatické FS Antitrombotická léčba Eliminace FS Trvale účinné a dlouhodobě úsporné řešení respektující přežívání a kvalitu života Primární + sekundární prevence CMP


Stáhnout ppt "Současnost a budoucnost prevence CMP při fibrilaci síní Martin Fiala Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s.,Třinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google