Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Máme zvyšovat HDL cholesterol pro lepší kontrolu KV rizika? Wajman Alain MD,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Máme zvyšovat HDL cholesterol pro lepší kontrolu KV rizika? Wajman Alain MD,"— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Máme zvyšovat HDL cholesterol pro lepší kontrolu KV rizika? Wajman Alain MD, kardiolog Rothschild Hospital,Paříž

2 2 Otázky Je HDL-C ten « dobrý cholesterol »? Je HDL-C markerem KV rizika ? Je HDL-C kardiovaskulárním rizikovým faktorem ? Máme zvyšovat HDL-C ? Máme modifikovat HDL-C ? Když ano ….Jak ……… A kam až ?

3 3 Můžeme zlepšit kardiovaskulární ochranu? Ten Špatný Cholesterol Ten Dobrý Cholesterol

4 4 Ti zlí chlapci !

5 5 Ten « špatný cholesterol »

6 6 Statiny jsou dobré !

7 7 Reziduální kardiovaskulární riziko ve velkých klinických studiích se statiny Snížení relativního rizika (%) Redukce rizika KVP při terapii statiny Přes benefit snížení LDL-C přetrvává v 60-70% Reziduální riziko

8 8 Co se skrývá za tímto reziduálním rizikem Přetrvávání « nekontrolovaných » klasických rizikových faktorů …… Dědičnost Sedavý způsob života Kouření Nadváha Hypertenze Diabetes ….Metabolický Syndrom Hypertriglyceridémie Příliš nízké hodnoty HDL-C ?

9 9 HDL cholesterol Prediktor kardiovaskulárního rizika Framingham Heart Study Gordon, Castelli et al. Am J Med 1977; 62: 707–714 0 50 100 150 200 Počet/1000 <2525–3435–4445–5455–6465–7475+ HDL-C (mg/dl) Ženy Muži

10 10 100160220 R iziko ICHS Nízký HDL-C je nezávislý prediktor rizika ICHS dokonce i při nízkém LDL- C HDL-C (mg/dL) LDL-C (mg/dL) 25 Gordon T et al. Am J Med 1977;62:707-714. 45 65 85 Riziko ICHS - 4 leté sledování RR ICHS

11 11 Srovnání studií, ve kterých terapie statiny odstraňovala koronární riziko spojené s nízkým HDL-C Statin Placebo Adapted from Ballantyne CM et al. Circulation 1999;99:736–743 0 5 10 15 20 25 30 35  52 38 4S  39 39 44 33 LIPID CARE HDL-C (mg/dL) Koronární příhody (%)  43 43 40 34 WOSCOPS AFCAPS/ TexCAPS

12 12 Můžeme zlepšit kardiovaskulární ochranu ? Ten Špatný Cholesterol Ten Dobrý Cholesterol 1% snížení LDL cholesterolu Snižuje riziko ICHS o 1% Third Report of the NCEP Expert Panel. NIH Publication No. 01- 3670 2001. http://hin.nhlbi.nih.gov/ncep_slds/menu.htm 1% zvýšení HDL cholesterolu Snižuje riziko ICHS o 3%

13 13 Revoluce v kardiovaskulární prevenci « Simultánní snížení LDL-C a zvýšení HDL-C snížuje počet kardiovaskulárních příhod » Brown et al, 2006

14 14 Metaanalýza 23 lipidových studií (n = 83 000 pacientů ) Snížení počtu KVP spojené se snížením LDL-C a zvýšením HDL-C je statisticky nezávislé Součet % zvýšení HDL-C a % snížení LDL-C je efektivnějším prediktorem KV benefitu 40 % snížení LDL-C spojené s 30 % zvýšením HDL-C přinese 70 % snížení KV rizika Brown BG et al: Curr Opin in Lipidol, 2006

15 15 HDL-C : Vlivný lipidový prediktor kardiovaskulárních chorob Epidemiologické, Intervenční studie doporučují že : Nízký HDL-C je určující faktor kardiovaskulárního rizika Zvýšování plazmatických hladin HDL-C můž e být prospěšené, zejména u pacientů s nízkými hladinami HDL-C. E. Bruckert et al 2008

16 16 HDL-C : Vlivný lipidový prediktor kardiovaskulárních chorob Existuje kontinuální inverzní spojení mezi hladinou HDL-C a kardiovaskulárním rizikem. Není prahová hladina. Takže jakákoliv kategorická definice nízkého HDL-C je arbitrál n í.

17 17 Výskyt nízkého HDL-C v evropské populaci navštěvující lékaře pro hyperlipidémii. Nízký HDL-C : Muž HDL-c < 1.03 mmol/l Žena HDL- c < 1.29 mmol/l. Souhrnný průměrný HDL-C: 1.29 ± 0.41 mmol/l

18 18 Protektivní KV účinek HDL HDL částice jsou vysoce heterogenní ve: struktuře intravaskulárním metabolizmu. HDL antiaterogenní vlastnosti reverzní transfer cholesterolu antioxidační protizánětlivé antiapoptotický účinek ?

19 19 HDL zvyšuje eflux cholesterolu HDL brání oxidaci LDL HDL inhibuje adhezi molekul & expresi MCP-1 HDL a inhibice aterosklerózy

20 20 Nový lék Torcetrapib zvyšuje HDL-C !!!! INHIBITOR Cholesteryl Ester Transfer Proteinu CETP Klinická studie “ILLUMINATE ”

21 21 ILLUMINATE Torcetrapib : inhibitor CETPu Torcetrapib plus Atorvastatin proti pouze Atorvastatin 15 067 pacientů ( střední riziko : ICHS nebo 2 RF) HDL zvýšení o 72 % ( T+A) vs vstupním hodnotám HDL zvýšení o 59 % (T+A) vs pouze Atorva Úmrtí a KV příhody v průběhu 12 měsíců

22 22 Barter PJ, et al. N Engl J Med 2007;357:2109- 2122 ILLUMINATE: Hlavní výsledky End point-cíl Atorvastatin (n=7534) Atorvastatin + Torcetrapib (n=7533) Hazard ratio (95% CI)p Významné KV příhody 3734641.25 (1.09–1.44) 0.001 Úmrtí 59 931.58 (1.14–2.19) 0.006

23 23 Závěry Nízké hladiny HDL-C jsou silným prediktorem kardiovaskulárních příhod dokonce i při nízkých hladinách LDL-C Dnes je známo několik mechanizmů protektivní role HDL-C v rozvoji aterosklerózy Pro snížení KV rizika ve spojení se zvýšením HDL-C dnes existuje více důkazů Probíhající klinické studie hodnotí vliv nových terapeutických postupů ovlivňujících hladiny HDL-C.

24 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do OTÁZKY ? ~ ODPOVĚDI !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Máme zvyšovat HDL cholesterol pro lepší kontrolu KV rizika? Wajman Alain MD,"

Podobné prezentace


Reklamy Google