Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre Le Kremlin Bicêtre France

2 2 Osteoporóza Co jsme věděli o osteoporóze :  Jde o difúzní onemocnění skeletu, charakterizované sníženou kostní pevností vedoucí ke zvýšenému riziku fraktury  Osteoporotická je fraktura vzniklá po malém úrazovém mechanismu.  Charakteristické pro osteoporózu jsou fraktury obratlů krčku femuru a zápěstí.

3 3 Proč je třeba diagnostikovat a léčit osteoporózu (1) : Fraktury Fraktury Fraktury krčku femuru vertebrální zápěstí 52.000/rok 60.000/rok 55.000/rok 36% mortalita Intenzivní bolest Mírná během 1 roku 6 týdnů 20 % přeživších Bolest chronická Výstražný v soc. zař. Deformace signál Incidence a dopad osteoporotických fraktur ve Francii

4 4 Center et al, Lancet 1999 60-64 65-69 70-74 75-79  80 Předpokládaná délka života 24,0 19,7 15,7 12,0 8,8 Obratel -1,9 -1,7 -1,2 -0,5 -0,4 Krček femuru -11,2 -6,0 -4,4 -1,2 -0,4 Zkrácená po fraktuře (roky) Očekávaná (roků ) Věk (roků) Dopad osteoporotických fraktur Proč je třeba diagnostikovat a léčit osteoporózu (2) :

5 5 Jak zhodnotit riziko vzniku osteoporotické fraktury ? 1.Depistáží proběhlých osteoporotických fraktur Počet předchozích fraktur 0 1 2 3 + Vertebrálních 1,0 3,2 5,4 10,6 Non vertebrálních 1,0 1,6 1,9 2,2 RR (upravené na věk) Black, et al. JBMR, 1999 Incidence zlomenin obratlů dle předchozích fraktur  zachytit ztrátu tělesné výšky (>2cm/rok)  RTG

6 6 Jak zhodnotit riziko vzniku osteoporotické fraktury? 1.Depistáží proběhlých osteoporotických fraktur 2.Vyhledáváním přidružených rizikových faktorů :  Věk a pohlaví +++  Předchozí nebo aktuální kortikoterapie (Prednison >7,5mg/d déle než 3 měs) : RR=2,31 [1,67-3,20]  Anamnéza fraktury krčku femuru u rodičů : RR=2,27 [1,47- 33,5]  Snížení zrakové ostrosti  Snížení hmotnosti (BMI < 19 Kg/m2): RR=1,95 [1,71- 2,22]  Neuro-muskulární nebo ortopedické poruchy  Nikotinosmus: RR=1,84 [1,54-2,22]  Hypertyreóza  Celkový špatný zdravotní stav (> 3 chronická onemocnění)  Revmatoidní artritida RR=1,95 [1,11-3,42]

7 7 Jak zhodnotit riziko vzniku osteoporotické fraktury? 1.Depistáží proběhlých osteoporotických 2.Vyhledáváním přidružených rizikových faktorů. 3.Měřením kostní hustoty (osteodenzitometrie): Práh definovaný panelem expertů OMS:  BMD normální : T score > -1 DS  Osteopenie: -1 DS < Tscore < -2,5 DS  Osteoporóza: Tscore <-2,5 DS  Těžká osteoporóza : Tscore <-2,5 DS + Fraktura Kanis, JBMR 1994

8 8 Kostní denzitometrie : technika •Princip DXA : měření snížení prostupu paprsků X. •Přizpůsobení lidského těla dvou složkovému modelu : kost a měkká tkáň. • Dvojenergetický paprsek  řešení rovnice o dvou neznámých umožňující výpočet kostní minerálové denzity ( BMD )vyjádřené v g/cm².

9 9 Které laboratorní vyšetření provést u podezření na osteoporózu ? Minimální lab. rozbor: KO,FW ELFO bílkovin Proteinurie za 24 H Parametry kalciofosfátové : Ca, P, kreatinin v seru a moči Alkalická fosfatáza ALP T4 TSH pokud klinika a žena > 70 ans 25 OHD Norm.nález Osteoporóza primární Konfrontovat s rizikovými faktory patologie neodpovídá odpovídá Osteoporosa sekundární : Myelom Carcinom Osteodystrofie renální Osteomalacie Endokrinopathie : HPP, Cushing, TX TX PTH

10 10 Léčba osteoporózy • RIZIKOVÉ FAKTORY • CALCIUM ± VIT D • FYZICKÁ AKTIVITA • ESTRADIOL • RALOXIFEN • BISfOSfONÁTY • PERSPEKTIVY FORMACERESORPCE • PTH • STRONCIUM

11 11 Vždy se ujistit, že nejde o deficit vitaminu D – suplementovat Gerdhem et al, Osteoporos Int 2005 Studie OPRA : – 75 let – PTH : +37 %, p < 0,001 – Čas s aktivitou mimo domov : -34 %, p< 0,001 – Test chůze : +19 %, p < 0,001 – Síla kvadricepsu : -9 %, p = 0,09 – Test rovnováhy : -23 %, p = 0,019 Cílem : 25 OHD ≥ 30 ng/ml

12 12 Objectif (1) : é valuer l ’ efficacit é d ’ une suppl é mentation en calcium et vitamine D sur une p é riode de 3 ans en pr é vention secondaire d ’ une fracture chez 5 292 patients qui ont eu une fracture suite à un traumatisme mineur au cours des 10 derni è res ann é es 1. Grant AM et al. Lancet 2005;365:1621-28. 2. Porthouse J et al. BMJ 2005;330:1003. Objectif (2) : évaluer l’efficacité d’une supplémentation en calcium et vitamine D sur la prévention de fractures parmi 3 314 femmes à risque élevé de fracture de la hanche Suplementace je nedostatečná k prevenci fraktur Ale suplementace calciem a vitaminem D není dostatečnou terapií !

13 13 Účinnost léčby osteoporózy HAS 2006

14 14 Bisfosfonáty : účinnost na zlomeniny Alendronát * Différence cumulée significative par rapport au placebo (p < 0,05) Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85:4118-24. Významné snížení od 12. měs • trvá až do 36 e měs Symptomatické zlomeniny obratlů RRR 59% p = 0,001 Snížení rizika RR 45 % za 3-4 roky RR = 0,55 IC95%(0,36 - 0,82) p = 0,003

15 15 * Différence cumulée significative par rapport au placebo (p < 0,05) Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:4118-24. Významné snížení • od 18. měs • trvá až do 36 e měs Zlomeniny femuru RRR 63% p = 0,014 Réduction RR 53 % en 3-4 ans RR = 0,47 IC95%(0,26 - 0,79) p = 0,005 Bisfosfonáty : účinnost na zlomeniny Alendronát

16 16 Během 3 let RR = 0,59 [0,48; 0,73] 1.rok RR = 0,51 [0,36; 0,74] Meunier, N Engl J Med 2005 * 0 10 20 30 40 0-1 rok0-2 roky0-3 roky SR 2g Placebo * * % patientes NNT = 9 * p < 0,001 - 49% - 41% Stroncium ranelát : Účinnost na zlomeniny

17 17 Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC et al, JCEM 2005 Modèle de Cox ajusté Kaplan-Meier, Modèle de Cox ajusté Pacientky s frakturou(ami): Strontium ranelát : n=233, placebo: n=276 ITT: RR = 0,84 95% IC [0,702;0,995] * p =0,04 Pacientky (%) Mois  RR: - 16% 5 10 15 0 06121824303642 * N = 4932 Stroncium ranelát: redukce rizika non vertebrálních fraktur placebo Stroncium ranelát

18 18 * P <0,001 ve vztahu k placebu Placebo (n=448) TPTD20 (n=444) TPTD40 (n=434) 64 22 19 % žen s 1 novou vertebrální frakturou RR 0,31 (IC 95 %, 0,19 à 0,50)* RR 0,35 (IC 95 %, 0,22 à 0.55)*  69 % 8 0 2 4 6 10 12 14 Neer RM, et al. N Engl J Med 2001 V 18 měs Teriparatid: Snížení relativního rizika nové vertebrální fraktury. Teriparatid: Snížení relativního rizika nové vertebrální fraktury.  65 %

19 19 Závěr Více možných léčebných postupů je účinných ve snížení rizika fraktury:  Bisfosfonáty: -P.o. th týdenní, měsíční -spolu s vit D 2800 ou 5600 ui/týden -parenterální podání 1x za 3 měs, 1x za rok  Ranelát stroncia  Raloxifen (SERM) např. u žen s vyšším rizikem ca mammy.  Teriparatid: u těžší osteoporózy např. po fraktuře vertebrální jako druhá volba Nicméně je vždy nutné verifikovat zda nejde o hypovitaminózu vitaminu D a intervenovat na :  ostatní rizikové faktory osteoporózy.  Rizikové faktory pádů +++

20 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Questions ? ~ Réponses !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier."

Podobné prezentace


Reklamy Google