Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre Le Kremlin Bicêtre France

2 2 Osteoporóza Co jsme věděli o osteoporóze :  Jde o difúzní onemocnění skeletu, charakterizované sníženou kostní pevností vedoucí ke zvýšenému riziku fraktury  Osteoporotická je fraktura vzniklá po malém úrazovém mechanismu.  Charakteristické pro osteoporózu jsou fraktury obratlů krčku femuru a zápěstí.

3 3 Proč je třeba diagnostikovat a léčit osteoporózu (1) : Fraktury Fraktury Fraktury krčku femuru vertebrální zápěstí /rok /rok /rok 36% mortalita Intenzivní bolest Mírná během 1 roku 6 týdnů 20 % přeživších Bolest chronická Výstražný v soc. zař. Deformace signál Incidence a dopad osteoporotických fraktur ve Francii

4 4 Center et al, Lancet  80 Předpokládaná délka života 24,0 19,7 15,7 12,0 8,8 Obratel -1,9 -1,7 -1,2 -0,5 -0,4 Krček femuru -11,2 -6,0 -4,4 -1,2 -0,4 Zkrácená po fraktuře (roky) Očekávaná (roků ) Věk (roků) Dopad osteoporotických fraktur Proč je třeba diagnostikovat a léčit osteoporózu (2) :

5 5 Jak zhodnotit riziko vzniku osteoporotické fraktury ? 1.Depistáží proběhlých osteoporotických fraktur Počet předchozích fraktur Vertebrálních 1,0 3,2 5,4 10,6 Non vertebrálních 1,0 1,6 1,9 2,2 RR (upravené na věk) Black, et al. JBMR, 1999 Incidence zlomenin obratlů dle předchozích fraktur  zachytit ztrátu tělesné výšky (>2cm/rok)  RTG

6 6 Jak zhodnotit riziko vzniku osteoporotické fraktury? 1.Depistáží proběhlých osteoporotických fraktur 2.Vyhledáváním přidružených rizikových faktorů :  Věk a pohlaví +++  Předchozí nebo aktuální kortikoterapie (Prednison >7,5mg/d déle než 3 měs) : RR=2,31 [1,67-3,20]  Anamnéza fraktury krčku femuru u rodičů : RR=2,27 [1,47- 33,5]  Snížení zrakové ostrosti  Snížení hmotnosti (BMI < 19 Kg/m2): RR=1,95 [1,71- 2,22]  Neuro-muskulární nebo ortopedické poruchy  Nikotinosmus: RR=1,84 [1,54-2,22]  Hypertyreóza  Celkový špatný zdravotní stav (> 3 chronická onemocnění)  Revmatoidní artritida RR=1,95 [1,11-3,42]

7 7 Jak zhodnotit riziko vzniku osteoporotické fraktury? 1.Depistáží proběhlých osteoporotických 2.Vyhledáváním přidružených rizikových faktorů. 3.Měřením kostní hustoty (osteodenzitometrie): Práh definovaný panelem expertů OMS:  BMD normální : T score > -1 DS  Osteopenie: -1 DS < Tscore < -2,5 DS  Osteoporóza: Tscore <-2,5 DS  Těžká osteoporóza : Tscore <-2,5 DS + Fraktura Kanis, JBMR 1994

8 8 Kostní denzitometrie : technika •Princip DXA : měření snížení prostupu paprsků X. •Přizpůsobení lidského těla dvou složkovému modelu : kost a měkká tkáň. • Dvojenergetický paprsek  řešení rovnice o dvou neznámých umožňující výpočet kostní minerálové denzity ( BMD )vyjádřené v g/cm².

9 9 Které laboratorní vyšetření provést u podezření na osteoporózu ? Minimální lab. rozbor: KO,FW ELFO bílkovin Proteinurie za 24 H Parametry kalciofosfátové : Ca, P, kreatinin v seru a moči Alkalická fosfatáza ALP T4 TSH pokud klinika a žena > 70 ans 25 OHD Norm.nález Osteoporóza primární Konfrontovat s rizikovými faktory patologie neodpovídá odpovídá Osteoporosa sekundární : Myelom Carcinom Osteodystrofie renální Osteomalacie Endokrinopathie : HPP, Cushing, TX TX PTH

10 10 Léčba osteoporózy • RIZIKOVÉ FAKTORY • CALCIUM ± VIT D • FYZICKÁ AKTIVITA • ESTRADIOL • RALOXIFEN • BISfOSfONÁTY • PERSPEKTIVY FORMACERESORPCE • PTH • STRONCIUM

11 11 Vždy se ujistit, že nejde o deficit vitaminu D – suplementovat Gerdhem et al, Osteoporos Int 2005 Studie OPRA : – 75 let – PTH : +37 %, p < 0,001 – Čas s aktivitou mimo domov : -34 %, p< 0,001 – Test chůze : +19 %, p < 0,001 – Síla kvadricepsu : -9 %, p = 0,09 – Test rovnováhy : -23 %, p = 0,019 Cílem : 25 OHD ≥ 30 ng/ml

12 12 Objectif (1) : é valuer l ’ efficacit é d ’ une suppl é mentation en calcium et vitamine D sur une p é riode de 3 ans en pr é vention secondaire d ’ une fracture chez patients qui ont eu une fracture suite à un traumatisme mineur au cours des 10 derni è res ann é es 1. Grant AM et al. Lancet 2005;365: Porthouse J et al. BMJ 2005;330:1003. Objectif (2) : évaluer l’efficacité d’une supplémentation en calcium et vitamine D sur la prévention de fractures parmi femmes à risque élevé de fracture de la hanche Suplementace je nedostatečná k prevenci fraktur Ale suplementace calciem a vitaminem D není dostatečnou terapií !

13 13 Účinnost léčby osteoporózy HAS 2006

14 14 Bisfosfonáty : účinnost na zlomeniny Alendronát * Différence cumulée significative par rapport au placebo (p < 0,05) Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: Významné snížení od 12. měs • trvá až do 36 e měs Symptomatické zlomeniny obratlů RRR 59% p = 0,001 Snížení rizika RR 45 % za 3-4 roky RR = 0,55 IC95%(0,36 - 0,82) p = 0,003

15 15 * Différence cumulée significative par rapport au placebo (p < 0,05) Black DM et al. J Clin Endocrinol Metab 2000;85: Významné snížení • od 18. měs • trvá až do 36 e měs Zlomeniny femuru RRR 63% p = 0,014 Réduction RR 53 % en 3-4 ans RR = 0,47 IC95%(0,26 - 0,79) p = 0,005 Bisfosfonáty : účinnost na zlomeniny Alendronát

16 16 Během 3 let RR = 0,59 [0,48; 0,73] 1.rok RR = 0,51 [0,36; 0,74] Meunier, N Engl J Med 2005 * rok0-2 roky0-3 roky SR 2g Placebo * * % patientes NNT = 9 * p < 0, % - 41% Stroncium ranelát : Účinnost na zlomeniny

17 17 Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC et al, JCEM 2005 Modèle de Cox ajusté Kaplan-Meier, Modèle de Cox ajusté Pacientky s frakturou(ami): Strontium ranelát : n=233, placebo: n=276 ITT: RR = 0,84 95% IC [0,702;0,995] * p =0,04 Pacientky (%) Mois  RR: - 16% * N = 4932 Stroncium ranelát: redukce rizika non vertebrálních fraktur placebo Stroncium ranelát

18 18 * P <0,001 ve vztahu k placebu Placebo (n=448) TPTD20 (n=444) TPTD40 (n=434) % žen s 1 novou vertebrální frakturou RR 0,31 (IC 95 %, 0,19 à 0,50)* RR 0,35 (IC 95 %, 0,22 à 0.55)*  69 % Neer RM, et al. N Engl J Med 2001 V 18 měs Teriparatid: Snížení relativního rizika nové vertebrální fraktury. Teriparatid: Snížení relativního rizika nové vertebrální fraktury.  65 %

19 19 Závěr Více možných léčebných postupů je účinných ve snížení rizika fraktury:  Bisfosfonáty: -P.o. th týdenní, měsíční -spolu s vit D 2800 ou 5600 ui/týden -parenterální podání 1x za 3 měs, 1x za rok  Ranelát stroncia  Raloxifen (SERM) např. u žen s vyšším rizikem ca mammy.  Teriparatid: u těžší osteoporózy např. po fraktuře vertebrální jako druhá volba Nicméně je vždy nutné verifikovat zda nejde o hypovitaminózu vitaminu D a intervenovat na :  ostatní rizikové faktory osteoporózy.  Rizikové faktory pádů +++

20 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Questions ? ~ Réponses !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Osteoporóza Co vyšetřit, jak léčit ? Dr Stephan PAVY Revmatolog Centre Hospitalier."

Podobné prezentace


Reklamy Google