Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko"— Transkript prezentace:

1 Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko
Svatava Snopková

2 Kombinovaná ART (cART)
Změna průběhu a prognózy onemocnění HIV/AIDS Typicky chronická choroba (jako ICHS, hypertenze, DM…) Onemocnění nevyléčitelné, ale léčitelné

3 Léčiva s AR aktivitou Nežádoucí jevy Nezmáné Vzácné
Původně u jiných kategorií pacientů

4 Úbytek podkožní tukové tkáně
r. 1989 zidovudin 90. léta minulého století didanosin stavudin … Vysoká prevalence u HIV+

5 Periferní lipodystrofický sy
Úbytek tuku = atrofie podkožní tukové tkáně na tvářích na pažích na dolních končetinách na hýždích NRTI (nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy)

6 Periferní lipodystrofický sy
progrese lipoatrofie na tváři

7 Periferní lipodystrofický sy

8 Periferní lipodystrofický sy

9 Periferní lipodystrofický sy

10 Lipodystrofie u HIV-negativních
Vzácné onemocnění Stav, charakterizovaný lokalizovaným nebo generalizovaným úbytkem podkožního tuku S komplexem metabolických abnormalit Kongenitální nebo familiární výskyt Nízká prevalence Velmi obtížně léčitelný

11 HAART (cART) Od 2. pol. 90. let min. století
Kombinace nejméně 3 virostatik z nejméně 2 různých skupin (NRTI, NNRTI, PI) Další změny morfologické metabolické

12 Smíšený lipodystrofický sy
Od r. 2000 Periferní lipodystrofie současně přítomná viscerální adipozita (akumulace tuku v břišní oblasti)

13 Smíšený lipodystrofický sy (viscerální adipozita)

14 Smíšený lipodystr. sy u HIV
Vyšší prevalence Akutní i chronické fáze HIV infekce Dospělí Děti HAART-naivní Po PEP

15 Lipodystrofický syndrom u HIV/AIDS
metabolické změny somatické změny Dyslipidemie Abnormality tělesného tuku Hypercholesterolemia Lipoatrofie úbytek podkožního tuku Lipohypertrofie nárůst viscerálního tuku Hypertriglyceridemie tvář hrudník končetiny dorsocervicální oblast Insulinová rezist. vystouplá kresba povrchových cév abdominální oblast Hyperinsulinemie hýždě „systémová steatóza“ Grinspoon & Carr N Engl J Med 2005; 352:48. Carr A et al. Lancet 1999;353: Currier and Havlir. Top HIV Med 2004;12:31. Garg A. N Engl J Med 2004;350:1220. Montessori et al. CMAJ 2004;170:229. (upraveno)

16 Lipodystrofický sy u HIV/AIDS
Velmi podobný tzv. metabolickému syndromu u všeobecné populace Metabolický syndrom Akcelerace předčasné aterosklerózy Zvýšené kardiovaskulární riziko

17 Složky MS – rizikové faktory
Hypertenze Viscerální adipozita Poruchy lipidového metabolizmu Poruchy glukózového metabolizmu (DM) Poruchy krevní srážlivosti Vysoké hladiny zánětlivých markerů…

18 Metabolický syndrom Mnoho rizikových faktorů Zvýšení KV rizika
ICHS, IM, mozkové příhody… Nejčastější příčina morbidity a mortality ve vyspělých zemích

19 KV riziko u HIV pozitivních ?
V podstatně nižší věkové kategorii ? Studie Výsledky kontroverzní

20 Studie KV rizika u HIV+ Krátkodobé Malý počet pacientů
Není kontrolní skupina HIV- Odlišné definice a diagnostická kritéria Nejsou randomizované (většinou) Není jeden určitý marker KV poškození (řada faktorů – prediktivní síla ???)

21 ACTG 5142 – periferní lipoatrofie
LPV/r + 2NRTI vs. EFV vs.2NRTI Ve všech skupinách, při všech kombinacích u LPV/r < EFV Absolutně nejnižší výskyt LPV/r + tenofovir

22 M03-613 – akumulace abdomin. tuku
LPV/r+ZDV/3TC vs. EFV+ZDV/3TC Podobné změny u obou skupin

23 Studie M03-613 – lipidové spektrum
LPV/r+ZDV/3TC vs. EFV+ZDV/3TC Srovnatelné – TC,HDL,LDL,apoA,apoB LPV/r -  apoC3, trigly, hsCRP

24 NRTI Ovlivňují metabolizmus lipidů Mnoho neznámých mechanizmů Abakavir
neovlivňuje metabolizmus lipidů ? vyšší výskyt IM ?

25 ACTG 5078 – tloušťka karotické
intimy-medie (ukazatel AS) HIV+ s HAART (PI), HAART (bez PI) HIV- kontrolní skupina Res: Žádný vztah k PI Jednoznačná závislost s klasickými rizikovými faktory (věk, pohlaví, rasa, TK..)

26 Multifaktoriální model lipodystrofického syndromu
a KV riziko

27 Vliv NRTI, NNRTI a PI Velmi komplexní Mechanizmy se vzájemně
překrývají a potencující Klinické projevy: vliv různých faktorů + genetická predisp.

28 Vlastní virus HIV Narušuje funkci cévního endotelu extracelulárně
intracelulárně Porucha metabolizmu tuků, cukrů… Vysoké hladiny zánětlivých faktorů… Další poruchy

29 Vlastní virus HIV U neléčených HIV+ 2x vyšší výskyt IM
Studie SMART – přerušovaná terapie, signif. vyšší výskyt KV příhod, předčasně ukončena 2x vyšší výskyt karotických lézí (zúžení) při CD4  200 bb/l

30 Patogeneza - multifaktoriální
HIV infekce (virus HIV) Klinické faktory Věk, pohlaví, BMI, kouření, životní styl… Nízký počet CD4+, vysoká virémie (VL) Přítomnost AIDS Virostatika NRTI, NNRTI, PI Délka terapie

31 Lipodystrofický sy u HIV vs. MS sy
Odlišný proces ??? (lipoatrofie???) Stejný aterogenní potenciál ??? Konsekvence nejasné + Genetická predispozice (pozitivně, negativně)

32 Závěr Nejlepší prevence KV onemocnění Kontrolovaná HIV infekce
Co nejnižší VL, co nejvyšší CD4  ÚČINNÁ cART

33 Závěr Studie – do budoucna Rozsáhlé Prospektivní
Jasně formulovaný marker KV poškození (dosud není) Zahájeny u HIV-naivních

34 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko"

Podobné prezentace


Reklamy Google