Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko Svatava Snopková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko Svatava Snopková."— Transkript prezentace:

1 Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko Svatava Snopková

2 Kombinovaná ART ( cART ) Změna průběhu a prognózy onemocnění HIV/AIDS Typicky chronická choroba (jako ICHS, hypertenze, DM…) Onemocnění nevyléčitelné, ale léčitelné

3 Léčiva s AR aktivitou Nežádoucí jevy Nezmáné Vzácné Původně u jiných kategorií pacientů

4 Úbytek podkožní tukové tkáně r. 1989  z idovudin 90. léta minulého století  didanosin  stavudin … Vysoká prevalence u HIV+

5 Periferní lipodystrofický sy Úbytek tuku = atrofie podkožní tukové tkáně na tvářích na pažích na dolních končetinách na hýždích NRTI (nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy)

6 Periferní lipodystrofický sy progrese lipoatrofie na tváři

7 Periferní lipodystrofický sy

8

9

10 Lipodystrofie u HIV-negativních Vzácné onemocnění Stav, charakterizovaný lokalizovaným nebo generalizovaným úbytkem podkožního tuku S komplexem metabolických abnormalit Kongenitální nebo familiární výskyt Nízká prevalence Velmi obtížně léčitelný

11 HAART (cART) Od 2. pol. 90. let min. století Kombinace nejméně 3 virostatik z nejméně 2 různých skupin (NRTI, NNRTI, PI) Další změny  morfologické  metabolické

12 Smíšený lipodystrofický sy Od r. 2000 Periferní lipodystrofie současně přítomná viscerální adipozita (akumulace tuku v břišní oblasti)

13 Smíšený lipodystrofický sy (viscerální adipozita)

14 Smíšený lipodystr. sy u HIV Vyšší prevalence Akutní i chronické fáze HIV infekce Dospělí Děti HAART-naivní Po PEP

15 Lipodystrofický syndrom u HIV/AIDS Lipohypertrofie nárůst viscerálního tuku Dyslipidemie metabolické změny + somatické změny Grinspoon & Carr N Engl J Med 2005; 352:48. Carr A et al. Lancet 1999;353:2093-2099. Currier and Havlir. Top HIV Med 2004;12:31. Garg A. N Engl J Med 2004;350:1220. Montessori et al. CMAJ 2004;170:229. (upraveno) Abnormality tělesného tuku Hypercholesterolemia Lipoatrofie úbytek podkožního tuku Hypertriglyceridemie končetiny „ systémová steatóza“ hrudník dorsocervicální oblast abdominální oblast tvář vystouplá kresba povrchových cév Insulinová rezist. hýždě Hyperinsulinemie

16 Lipodystrofický sy u HIV/AIDS Velmi podobný tzv. metabolickému syndromu u všeobecné populace Metabolický syndrom Akcelerace předčasné aterosklerózy Zvýšené kardiovaskulární riziko

17 Složky MS – rizikové faktory Hypertenze Viscerální adipozita Poruchy lipidového metabolizmu Poruchy glukózového metabolizmu (DM) Poruchy krevní srážlivosti Vysoké hladiny zánětlivých markerů…

18 Metabolický syndrom Mnoho rizikových faktorů Zvýšení KV rizika ICHS, IM, mozkové příhody… Nejčastější příčina morbidity a mortality ve vyspělých zemích

19 KV riziko u HIV pozitivních ? V podstatně nižší věkové kategorii ? Studie Výsledky kontroverzní

20 Studie KV rizika u HIV+ Krátkodobé Malý počet pacientů Není kontrolní skupina HIV- Odlišné definice a diagnostická kritéria Nejsou randomizované (většinou) Není jeden určitý marker KV poškození (řada faktorů – prediktivní síla ???)

21 ACTG 5142 – periferní lipoatrofie LPV/r + 2NRTI vs. EFV vs.2NRTI Ve všech skupinách, při všech kombinacích u LPV/r < EFV Absolutně nejnižší výskyt LPV/r + tenofovir

22 M03-613 – akumulace abdomin. tuku LPV/r+ZDV/3TC vs. EFV+ZDV/3TC Podobné změny u obou skupin

23 Studie M03-613 – lipidové spektrum LPV/r+ZDV/3TC vs. EFV+ZDV/3TC Srovnatelné – TC,HDL,LDL,apoA,apoB LPV/r -  apoC3, trigly, hsCRP

24 NRTI Ovlivňují metabolizmus lipidů Mnoho neznámých mechanizmů Abakavir neovlivňuje metabolizmus lipidů ? vyšší výskyt IM ?

25 ACTG 5078 – tloušťka karotické intimy-medie (ukazatel AS) HIV+ s HAART (PI), HAART (bez PI) HIV- kontrolní skupina Res: Žádný vztah k PI Jednoznačná závislost s klasickými rizikovými faktory (věk, pohlaví, rasa, TK..)

26 Multifaktoriální model lipodystrofického syndromu a KV riziko

27 Vliv NRTI, NNRTI a PI Velmi komplexní Mechanizmy se vzájemně překrývají a potencující Klinické projevy: vliv různých faktorů + genetická predisp.

28 Vlastní virus HIV Narušuje funkci cévního endotelu extracelulárně intracelulárně Porucha metabolizmu tuků, cukrů… Vysoké hladiny zánětlivých faktorů… Další poruchy

29 Vlastní virus HIV U neléčených HIV+ 2x vyšší výskyt IM Studie SMART – přerušovaná terapie, signif. vyšší výskyt KV příhod, předčasně ukončena 2x vyšší výskyt karotických lézí (zúžení) při CD4  200 bb/  l

30 Patogeneza - multifaktoriální 1. HIV infekce (virus HIV) 2. Klinické faktory  Věk, pohlaví, BMI, kouření, životní styl…  Nízký počet CD4+, vysoká virémie (VL)  Přítomnost AIDS 3. Virostatika  NRTI, NNRTI, PI  Délka terapie

31 Lipodystrofický sy u HIV vs. MS sy Odlišný proces ??? (lipoatrofie???) Stejný aterogenní potenciál ??? Konsekvence nejasné + Genetická predispozice (pozitivně, negativně)

32 Závěr Nejlepší prevence KV onemocnění Kontrolovaná HIV infekce Co nejnižší VL, co nejvyšší CD4  ÚČINNÁ cART

33 Závěr Studie – do budoucna Rozsáhlé Prospektivní Jasně formulovaný marker KV poškození (dosud není) Zahájeny u HIV-naivních

34 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Lipodystrofický syndrom a kardiovaskulární riziko Svatava Snopková."

Podobné prezentace


Reklamy Google