Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypolipidemika. Definice AS podle WHO  Ateroskleróza = změna intimy arterií spojená s ukládáním lipidů (cholesterolu), polysacharidů a krevních elementů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypolipidemika. Definice AS podle WHO  Ateroskleróza = změna intimy arterií spojená s ukládáním lipidů (cholesterolu), polysacharidů a krevních elementů."— Transkript prezentace:

1 Hypolipidemika

2 Definice AS podle WHO  Ateroskleróza = změna intimy arterií spojená s ukládáním lipidů (cholesterolu), polysacharidů a krevních elementů a následně tvorbou fibrózní tkáně provázenou ukládáním vápenatých sloučenin, se změnami v medii arterií.  Epidemiologie – nejčastější příčina úmrtí ve vyspělých zemích – více než 50% úmrtí  Ateroskleróza je stará přinejmenším několik tisíciletí, jak prokázalo zkoumání mumií egyptských faraonů.

3 Hypotézy vzniku aterosklerózy  Lipidová teorie (Virchow) – zvýšená konc. plazmat. lipidů vede k penetraci LDL do stěny arterií s akumulací lipidů v buňkách hladké svaloviny a makrofázích (tzv. pěnových buňkách).  Rossova hypotéza endotelového poškození – (hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipidemie, kouření aj.) vede k poruše fce endotelu, adhezi destiček na subendotel. povrch, agregaci, chemotaxi, zvýšení PDGF (Platelet Derived Growth Factor) a tvorbu fibrózního plátu.  Jednotná hypotéza – shrnuje obě předchozí.

4 Formy aterosklerózy  Tukové proužky (fatty streaks) – již v dětském věku v intimě velkých cév, žluté barvy, typické pěnové buňky; neprominují do lumina  neomezují průtok krve, může dojít k regresi nebo přechod v jinou formu  Fibrózní pláty (ateromy) – větší, tužší, ostře ohraničená ložiska šedé barvy, typické proliferující bb. hl. svalů, makrofágy, lymfocyty; prominují do lumina arterií  částečná nebo úplná obstrukce  Komplikované léze – vznikají z předchozích kalcifikací a degenerativními změnami (ulcerace, ruptura)  agregace, trombóza  cévní uzávěr

5 Aterosklerotické pláty  Stabilní plát má nízký obsah tuků a nemá sklon k prasknutí  Nestabilní plát je bohatý na lipidy a často „praská“. Dává tak vzniknout trombóze, která se projeví akutní cévní příhodou. Ateroskleróza je plíživý proces, který začíná již v mládí

6 Rizikové faktory ATEROSKLERÓZY Ovlivnitelné: KOUŘENÍ – i pasivní je závažný rizikový faktor všech forem aterosklerózy (nikotin, CO) HYPERTENZE – urychlení procesu aterosklerózy HYPERLIPOPROTEINEMIE –patří k hlavním příčinám aterosklerózy a ICHS STRES – chronický stres zvyšuje krevní tlak a zhoršuje i další rizikové faktory DIABETES MELLITUS OBEZITA (centrálního typu) NEDOSTATEK TĚLESNÉ AKTIVITY Neovlivnitelné: VĚK – s přibývajícím věkem roste i riziko onemocnění srdce a cév RODINNÁ ANAMNÉZA – výskyt onemocnění srdce nebo cév u rodičů nebo kteréhokoli z přímých příbuzných ===> GENETICKÁ PREDISPOZICE MUŽSKÉ POHLAVÍ –ženy po menopauze však muže rychle dohánějí ===> OCHRANNÁ FUNKCE ŽENSKÝCH POHL. HORMONŮ (estrogenů)

7 HYPERLIPOPROTEINÉMIE Cholesterol je transportován krví v lipoproteinech (triglyceridy, fosfolipidy, cholesterol a protein jako nosič) Chylomikrony – tvořeny ve střevě, odbourávány játry VLDL – tvořeny v játrech, transport TAG do tkání  IDL  LDL –  cholesterol; v játrech a ve tkáních LDL-receptor HDL – vážou cholesterol z periferních tkání a přenáší do jater LDL/HDL – aterogenní index < 3,5 Hodnoty: Celkový cholesterol 3,9 – 5,2 mmol/l HDL-cholesterol >1,2 nejlépe nad 1,6 mmol/l HDL-cholesterol >1,2 nejlépe nad 1,6 mmol/l LDL-cholesterol <3,4 mmol/l LDL-cholesterol <3,4 mmol/l Triglyceridy <1,8 mmol/l Triglyceridy <1,8 mmol/l

8 Kardiovaskulární onemocnění  Ischemická Choroba Srdeční +  Ischemická Cévní Mozková Příhoda = hlavní příčiny morbidity a mortality v ČR = hlavní příčiny morbidity a mortality v ČR Hlavní cesty ke zlepšení (ČSAT) Hlavní cesty ke zlepšení (ČSAT) 1. Léčba dyslipidemií 2. Léčba hypertenze 3. Léčba diabetu 4. Prevence obezity 5. Zanechání kouření

9 LRP rec. CH TAG CH chylomikron MK LPL remnant Dieta Zjednodušené schéma metabolizmu plazmatických lipoproteinů CH= cholesterol, TAG= triacylglyceroly, LRP= LDL Related Protein, LPL= lipoproteinová lipáza

10 LDL rec.LRP rec. SR B1 rec. CH TAG VLDL CH TAG IDL MK CH MK extrahepatální tkáně LDL rec. CH HDL 3 HDL 2 HL CH TAG CH chylomikron MK LPL remnant Dieta Zjednodušené schéma metabolizmu plazmatických lipoproteinů LPL HL LDL CH= cholesterol, TAG= triacylglyceroly, LRP= LDL Related Protein, SR B1= Scavenger receptor B1, LPL= lipoproteinová lipáza, HL= hepatální lipáza, IDL= intermediate density lipoprotein

11 LDL rec.LRP rec. SR B1 rec. CH TAG VLDL CH TAG IDL MK CH MK extrahepatální tkáně LDL rec. CH HDL 3 HDL 2 HL CH TAG CH chylomikron MK LPL remnant Dieta Zjednodušené schéma metabolizmu plazmatických lipoproteinů LPL HL CETP LDL TAG CH CH= cholesterol, TAG= triacylglyceroly, LRP= LDL Related Protein, SR B1= Scavenger receptor B1, LPL= lipoproteinová lipáza, HL= hepatální lipáza, CETP= cholesterol ester transfer protein

12 Proč je žádoucí zvýšení hladiny HDL?  reverzní transport cholesterolu  antioxidační působení  blokáda exprese vazoadhezivních molekul  zvýšení nabídky vazodilatačních a antitrombotických působků (NO, prostacyklin)  zvýšení nízkých hladin HDL-cholesterolu vede k významnému poklesu výskytu koronárních příhod i cévních mozkových příhod HDL= High density lipoprotein

13

14 Klasifikace hyperlipoproteinémií I. Hypercholesterolémie (isolované zvýšení celkového cholesterolu, převážně na vrub LDL) II. Kombinovaná hyperlipidémie (současné zvýšení cholesterolu i triglyceridů) III. Hypertriglyceridémie (isolované zvýšení triglyceridů v kombinaci s normálním cholesterolem)

15 Terapie Komplexní – režimová opatření (zákaz kouření, fyzická aktivita) – dietní opatření (  obsah tuků v potravě – pod 30%,  polynenasycené MK,  cholesterol,  vlákniny, zeleniny a ovoce, omezení soli u hypertoniků,  alkoholu) – farmakoterapie – hypolipidemika (statiny - blok. syntézu CH v buňkách, pryskyřice - přerušují enterohepat. cyklus žluč. kys., fibráty -  aktivity LPL) a další. a další.

16

17 cholesterol STATINY X HMG-CoA dieta ŽKcholesterol exkrece X inhibitoryreabsorpce žlučových kyselin inhibitoryabsorpcecholesterolu EZETIMIB PRYSKYŘICE X inhibitory reduktázy Hypolipidemika snižující především cholesterol

18 Acetyl-CoA HMG-CoA- reduktasa Cholesterol Mechanismus inhibice syntézy cholesterolu statiny

19 ROSUVASTATIN   maximální farmakodynamická aktivita v játrech minimální mimo játra   minimální metabolismus prostřednictvím cytochromu P- 45O   je vylučován v nezměněné podobě, omezeně metabolizován prostřednictvím CYP2C9   nízké riziko interakce s dalšími podávanými léčivy   minimum interakcí s digoxinem, fenofibrátem, současné podání warfarinu, s cyklosporinem zvýšení koncentrace rosuvastatinu

20 PITAVASTATIN   plně syntetický statin   obvyklá dávka 1-4mg snižuje hladinu LDL-CH stejně účinně jako atorvastatin   výborný bezpečnostní profil – nemá inhibiční vliv na CYP3A4   zatím není registrován v ČR   zkoušen u pacientů s primární hypercholesterolémií, heterozygotní familární hypercholesterolémií, u hypertriglyceridémie a u diabetické dyslipidémie

21

22 Nelipidové účinky statinů  Antiagregační působení (pravastatin)  Inhibice proliferace bb. hladkého svalstva cév (fluvastatin, simvastatin, lovastatin)  Zlepšení koronární vazodilatace  Stabilizace aterosklerotických plátů

23 Hypolipidemika snižující především triacylglyceroly FIBRÁTY aktivátory PPAR  DERIVÁTY KYSELINY NIKOTINOVÉ snížení přísunu mastných kyselin X Snížená sekrece triacylglycerolů PPAR= Peroxisome Proliferator-Activated Receptor

24

25

26 KYSELINA NIKOTINOVÁ   jedno z nejstarších hypolipidemik, u kterého jsou i mortalitní studie, prokazující snížení celkové úmrtnosti   NIACIN ER – tablety s extendovaným uvolňováním účinné látky – méně nežádoucích účinků   kožní flush a GIT potíže až 70% pacientů, ale mírná forma, pouze u 6% pacientů nutné ukončení léčby   pokles LDL-CH o 20%, apo B o 19%, Tag o 28%, Lp(a) o 40%, vzestup HDL o 20%

27 Nové skupiny hypolipidemik

28 INHIBITORY CETP INHIBITORY CETP Torcetrapib Torcetrapib  HDL-C až o 106% (2x denně 120 mg)  HDL-C až o 106% (2x denně 120 mg) Torcetrapib (1x 120 mg) + atorvastatin (1x 20 mg): Torcetrapib (1x 120 mg) + atorvastatin (1x 20 mg): -  HDL-C o 61% -  HDL-C o 61% - mírný vzestupu apoAI a apoAII - mírný vzestupu apoAI a apoAII -  LDL-C o 59% -  LDL-C o 59%  N.Ú.: bolesti hlavy, nevolnost, pocení  nebyly hlášeny žádné toxické projevy POZOR! - již ve II. fázi klinického zkoušení byl pozorován mírný nárůst systolického tlaku POZOR! - již ve II. fázi klinického zkoušení byl pozorován mírný nárůst systolického tlaku

29 INHIBITORY CETP  Studie ILLUMINATE - Torcetrapib Atorvastatin (20mg) n=7500 Torcetrapib (60 mg) + Atorvastatin (20mg) n=7500 Počet úmrtí n = 82 Počet úmrtí n = 51 = 60% nárůst úmrtí ve skupině s Torcetrapibem !!!

30 INHIBITORY CETP Závěrečný pohled neúspěch Torcetrapibu: problém molekuly Torcetrapibu ? jaká je budoucnost této skupiny hypolipidemik? jedná se tedy o „class effect“ ? otázka mechanismu účinku ?

31 INHIBITORY CETP  Anacetrapib  Dalcetrapib Jsou v klinickém fázi testování Uvádí se, že nemají negativní vliv na zvýšení TK

32 RIMONABANT   antagonista kanabinoidních receptorů 1 (CB 1)   vhodné pro pacienty s metabolickým syndromem inzulinové rezistence   studie RIO-LIPIDS – podávání 20mg rimonabantu - ve srovnání s placebem signifikantně snižuje - hmotnost o 6,8kg, objem pasu o 9cm, hladiny TAG o 15% a zvyšuje HDL-CH o 23% - počet pacientů s metabolickým syndromem poklesl na konci studie o 50%   studie STRATUS – rimonabant pomáhá kuřákům v zanechání kouření   Stažen z trhu –zvýšený počet psychických poruch

33 Látky snižující LDL cholestrol   rostlinné steroly a stanoly – snižují absorpci dietního CH kompeticí s jeho inkorporací do micel ve střevním lumenu. Lze jimi snížit LDL-CH o 10%   inhibice enzymu ACAT – (acylCoA- cholesterol-acyl-transferáza) avasimib, skončil ve III.fáze klinického zkoušení – katalyzuje nitrobuněčnou tvorbu esterů CH, která brání ukládání CH v makrofázích   MTP inhibitory (microsomal triglyceride transfer protein) – blokují tvorbu apo B obsahujících lipoproteinů, což významně snižuje LDL a postprandiální lipémii

34

35 REGISTROVANÁ HYPOLIPIDEMIKA V ČR Statiny SIMVASTATIN (Apo-Simva, Corsim, Egilipid, Sim Galmed, Simbela, Simgal, Simirex, SIMVASTATIN (Apo-Simva, Corsim, Egilipid, Sim Galmed, Simbela, Simgal, Simirex, Simlip, Simva Sandoz, Simvacard, Simvax, Simvor, Vasilip, Zocor) Simlip, Simva Sandoz, Simvacard, Simvax, Simvor, Vasilip, Zocor) LOVASTATIN (Holetar, Medostatin, Mevacor, Rancor) LOVASTATIN (Holetar, Medostatin, Mevacor, Rancor) PRAVASTATIN (Pravastatin-Pliva) PRAVASTATIN (Pravastatin-Pliva) FLUVASTATIN (Lescol) FLUVASTATIN (Lescol) ATORVASTATIN (Atogal, Atoris, Sortis, Torvacard, Triglyx, Tulip, ATORVASTATIN (Atogal, Atoris, Sortis, Torvacard, Triglyx, Tulip, Caduet- s AMLODIPINEM) Caduet- s AMLODIPINEM) ROSUVASTATIN (Crestor) ROSUVASTATIN (Crestor)Fibráty BEZAFIBRÁT (Regadrin B) BEZAFIBRÁT (Regadrin B) FENOFIBRÁT (Febira, Fenofix, Lipanthyl, Lipirex, Lipohexal, Suprelip) FENOFIBRÁT (Febira, Fenofix, Lipanthyl, Lipirex, Lipohexal, Suprelip) CIPROFIBRÁT (Lipanor) CIPROFIBRÁT (Lipanor) Inhibitory vstřebávání cholesterolu EZETIMIB (Ezetrol, Zient, Inegy- se SIMVASTATINEM) EZETIMIB (Ezetrol, Zient, Inegy- se SIMVASTATINEM) Inhibitory vstřebávání žlučových kyselin CHOLESTYRAMIN (Questran) CHOLESTYRAMIN (Questran) COLESEVELAM (Cholestagel) COLESEVELAM (Cholestagel)

36 KLINICKÉ STUDIE  STATINY  Rosuvastatin (ASTEROID- regrese koronární AS)  Atorvastatin (CARDS)  Simvastatin (Heart Protection Study)  Lovastatin (MARS)  FIBRÁTY  Gemfibrozil (VA-HIT)  Bezafibrát (BIP)  Fenofibrát (FIELD)  STATIN+FIBRÁT  Simvastatin+fenofibrát (ACCORD)

37 Diagnóza metabolického syndromu (NCEP III)  obvod pasu: muži  102 cm ženy  88 cm ženy  88 cm  TAG  1,7 mmol/l  HDL-CH muži  1,0 ženy  1,3 mmol/l ženy  1,3 mmol/l  TK  130 /  85 mmHg  glykemie nalačno > 6 (5,6) mmol/l JAMA 2001 285:2486


Stáhnout ppt "Hypolipidemika. Definice AS podle WHO  Ateroskleróza = změna intimy arterií spojená s ukládáním lipidů (cholesterolu), polysacharidů a krevních elementů."

Podobné prezentace


Reklamy Google