Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví MUDr. Pavel Kolan, Mediva s.r.o, gynekologická a sexuologická ambulance, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví MUDr. Pavel Kolan, Mediva s.r.o, gynekologická a sexuologická ambulance, Praha."— Transkript prezentace:

1 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví MUDr. Pavel Kolan, Mediva s.r.o, gynekologická a sexuologická ambulance, Praha

2 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví mužů

3 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví mužů I  Kouření mění krevní hladinu pohlavních hormonů. Snižuje hladinu androgenů a mírně zvyšuje hladinu estrogenů.  Příčiny: 1/ intoxikace varlat A/ erektilní dysfunkce a snížené libido A/ erektilní dysfunkce a snížené libido B/ snížená plodnost B/ snížená plodnost 2/ snižená produkce gonadotropních hormonů hormonů

4 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví mužů II  A / EREKTlLNÍ DYSFUNKCE se vyskytuje u kuřáků 1,5 - 2x častěji oproti nekuřákům u kuřáků 1,5 - 2x častěji oproti nekuřákům Příčiny cévní: 1/ akutní vasospazmus 2/ venózní dilatace 2/ venózní dilatace 3/ poškození cévního endotelu 3/ poškození cévního endotelu 4/ dyslipidemie 4/ dyslipidemie 5/ ateroskleróza penilních cév 5/ ateroskleróza penilních cév metabolické:6/ pokles produkce testosteronu 7/ inzulinorezistence 7/ inzulinorezistence

5 Cigaretový kouř a sexuální a reprodukční zdraví mužů III  Spoluvyvolavateli ED u kuřáků jsou častěji se u nich vyskytující diabetes, vysoký tlak a ateroskleróza. se u nich vyskytující diabetes, vysoký tlak a ateroskleróza.  Erektilní dysfunkce může být proto časným příznakem hrozícího diabetu, časným příznakem hrozícího diabetu, infarktu myokardu, či mozkového infarktu myokardu, či mozkového krvácení. krvácení.

6 Cigaretový kouř a sexuální a reprodukční zdraví mužů IV  B/ Snížená plodnost 1/ pokles počtu spermií 1/ pokles počtu spermií 2/ snížení pohyblivosti spermií 2/ snížení pohyblivosti spermií 3/ vzestup počtu malformovaných 3/ vzestup počtu malformovaných spermií spermií

7 Dobrá zpráva  Zanechání kouření může: 1/ rapidně zlepšit sexuální dysfunkci především u mladých mužů 2/ zlepšit zhoršené parametry spermiogramu a tím i plodnost muže 3/ pozitivně ovlivnit vysoký tlak a aterosklerózu, které jsou rovněž odpovědny za poruchy erekce

8 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen

9 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen I  Kouření snižuje hladinu ženských pohlavních hormonů Příčiny: Příčiny: 1/ snížená produkce gonadotropních 1/ snížená produkce gonadotropních hormonů hormonů 2/ urychlené odbourávání estrogenů 2/ urychlené odbourávání estrogenů z krve z krve 3/ intoxikace vaječníků 3/ intoxikace vaječníků

10 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen II  Intoxikace vaječníků A/ poruchy ovulace A/ poruchy ovulace B/ snížená oplodňující schopnost B/ snížená oplodňující schopnost vajíčka vajíčka C/ snížená implantační schopnost C/ snížená implantační schopnost již oplodněného vajíčka již oplodněného vajíčka

11 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen III  Nízká hladina pohlavních hormonů se spolupodílí na 1/ častější nepravidelné či bolestivé 1/ častější nepravidelné či bolestivé menstruaci až o 50 % menstruaci až o 50 % 2/ poklesu plodnosti ženy 2/ poklesu plodnosti ženy 3/ předčasném nástupu menopauzy 3/ předčasném nástupu menopauzy až o 2 roky až o 2 roky

12 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen IV  Neplodnost se u kuřaček vykytuje až 2x častěji  Při in vitro fertilizaci vaječníky produkují až o 40 % méně vajíček  Po transferu embrya významně častěji potrácejí Značně tak klesá úspěšnost této finančně i psychicky náročné metody

13 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen V  U kuřaček HPV pozitivních je výskyt rakoviny hrdla děložního oproti nekuřačkám 2-3x častější  Kombinovaná orální kontracepce / COC / selhává až 2x častěji pro rychlejší odbourávání estrogenů z krve následkem cigaretového kouře

14 Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví žen VI  Kouření snižuje průsvit cévy akutnímy spazmy i časteji se vyskytující aterosklerózou  Užívání COC mírně zvyšuje hustotu krve Kombinací těchto účinků u uživatelek COC stoupá riziko - tromboembolické nemoci - tromboembolické nemoci - infarktu myokardu - infarktu myokardu - náhlé cévní mozkové příhody - náhlé cévní mozkové příhody

15 Dobrá zpráva  Četné studie prokázaly, že všechny uvedené změny u žen jsou po zanechání kouření r e v e r z i b i l n í !

16 Vliv cigaretového kouře na těhotenství a laktaci

17 Vliv cigaretového kouře na těhotenství I  Aktivní i pasivní kouření brzdí zárodečný růst, je příčinou nízké porodní hmotnosti, zvyšuje riziko potratu a perinatálního úmrtí. Nikotin zužuje cévy placenty, čímž omezuje zásobování plodu kyslíkem a živinami nezbytnými pro jeho zdravý vývoj  Cigaretový kouř potlačuje schopnost transportu vajíčka cíliemi vejcovodu směrem transportu vajíčka cíliemi vejcovodu směrem k děloze. Zvyšuje tím výskyt mimoděložního k děloze. Zvyšuje tím výskyt mimoděložního těhotenství 1,5 – 2,5x těhotenství 1,5 – 2,5x

18 Vliv cigaretového kouře na těhotenství II  Riziko samovolných potratů u abnormálně se vyvíjejících i u zdravých embryí je vlivem cigaretového kouře vyšší o 1/3  Narození mrtvého plodu resp.úmrtí do 4 týdnů po porodu je častější o 40%  Příčinou je častější předčasné odlučování placenty, vcestné lůžko a porucha výživy plodu poškozenými placentárními cévami Kadmium v cigaretovém kouři přímo poškozuje tkáňové buňky placenty

19 Vliv cigaretového kouře na těhotenství III  Aktivně či pasivně kouřící ženy předčasně porodí 1,5 – 2x častěji oproti nekuřačkám porodí 1,5 – 2x častěji oproti nekuřačkám  Vrozené vývojové vady na 1000 živě narozených dětí narozených dětí rodiče - nekuřáci 12 / 1000 otec kuřák 18/ 1000 /+ 50 % / oba rodiče kuřáci 27/ 1000 /+ 125 % /

20 Vliv cigaretového kouře na laktaci a novorozence I  Nikotin inhibuje produkci prolaktinu Snižuje tak tvorbu mléka kojících matek až Snižuje tak tvorbu mléka kojících matek až o 1/4 litru/den o 1/4 litru/den Tyto matky rovněž dříve končí s kojením Tyto matky rovněž dříve končí s kojením

21 Vliv cigaretového kouře na laktaci a novorozence II  Syndrom náhlého úmrtí dítěte /NUD/ je u matek, vystavených expozici cigaretového kouře, 3x častější Jedna britská studie uvádí, že riziko sy. NUD roste s počtem vykouřených cigaret v domácnosti. Kde kouřil jen otec, bylo riziko výšší 2x, kde kouřili oba rodiče, bylo vyšší 4x Uvažuje se, že nikotin brání úplnému vyvinutí mozkových systémů, které regulují vychytávání kyslíku z krve do mozku

22 Vliv cigaretového kouře na laktaci a novorozence III  Děti kuřaček onemocní astmatem o ¼ častěji Zhoubným nádorem jako leukemie, maligní lymfogranulom, nádory mozku apd. ještě v dětství onemocní o 50% více dětí kuřaček v dětství onemocní o 50% více dětí kuřaček  Pouhé omezení počtu vykouřených cigaret, nebo kouření tzv.cigaret LIGHT nebo MILD, nemělo žádný přínosný efekt na nižší výskyt všech výše jmenovaných poruch v těhotenství a po porodu.

23 Dobrá zpráva  Ukazuje se ale, že pokud žena zanechá kouření hned během 2. až 3. měsíce gravidity, je riziko pozdějších poruch téměř stejné, jako u nekuřaček!

24

25

26

27

28 Moderní je nekouřit


Stáhnout ppt "Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví MUDr. Pavel Kolan, Mediva s.r.o, gynekologická a sexuologická ambulance, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google