Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaká je realita léčby HLP v terénu? Prof. Jean Ferrières Jednotka Prevence Aterosklerózy Unité INSERM 558, Kardiologické odd.B, FN Rangueil, Toulouse.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaká je realita léčby HLP v terénu? Prof. Jean Ferrières Jednotka Prevence Aterosklerózy Unité INSERM 558, Kardiologické odd.B, FN Rangueil, Toulouse."— Transkript prezentace:

1 Jaká je realita léčby HLP v terénu? Prof. Jean Ferrières Jednotka Prevence Aterosklerózy Unité INSERM 558, Kardiologické odd.B, FN Rangueil, Toulouse

2 Zákon č. 2004-806 z 9 srpna 2004 o veřejné zdravotní péči –Redukce o 13% mortality na ICHS u mužů a o 10% u žen do roku 2008 –Snížení průměrné hladiny cholesterolu (LDL-cholesterolu ) o 5% u dospělé populace do roku 2008 –Snížení o 2 à 3 mm Hg průměrné hodnoty systolického Tk do roku 2008 100 cílů zdravotní politiky

3 Hraniční riz.faktory ICHS mají za následek jen malé procento těžkých kardiovaskulárních příhod 0 20 40 60 80 100 Příhody v % 1 rizik.faktor Hraniční rizik.faktor 2 rizik.faktor 3 rizik.faktor Ann Intern Med 2005 : 142 : 393 Muži

4 HPS PROSPER PROVE-IT ASCOT-LLA ALLHAT-LLT 4S CARE LIPID WOSCOPS 2000 2003 2004 2002 1994 1995 1996 1998 AFCAPS/Tex CAPS * RF : rizikový faktor AFSSAPS KATEGORIE RIZIKA Pacient bez jiných RF* Pacient s 1 jiným RF* Pacient s 2 jinými RF* Pacient s více než 2 jinými RF* Pacient s ICHS Cílová hodnota LDL-c LDL-c < 2,20 g/l (5,7 mmol/l) LDL-c < 2,20 g/l (5,7 mmol/l) LDL-c < 1,90 g/l (4,9 mmol/l) LDL-c < 1,90 g/l (4,9 mmol/l) LDL-c < 1,60 g/l (4,1 mmol/l) LDL-c < 1,60 g/l (4,1 mmol/l) LDL-c < 1,30 g/l (3,4 mmol/l) LDL-c < 1,30 g/l (3,4 mmol/l) Nová dopourčení ve Francii 2005 ANDEM KATEGORIE RIZIKA Pacient s 1 jiným RF* Pacient bez jiných RF* LDL-c < 1,60 g/l (4,1 mmol/l) LDL-c < 1,60 g/l (4,1 mmol/l) Cílová hodnota LDL-c Pacient s alespoň 2 jinými RF* Pacient s ICHS LDL-c < 1,30 g/l (3,4 mmol/l) LDL-c < 1,30 g/l (3,4 mmol/l) LDL-c  1,00 g/l (2,6 mmol/l) LDL-c  1,00 g/l (2,6 mmol/l) Vývoj doporučení ve Francii

5 Prevalence dyslipidémií v reprezentativním vzorku francouzské populace 30% (29-32%) % 12% (11-13%) 5% (4-6%) 4% (3-5%) Hyper-cholestérolemiečistá (Chol T  6,2mmol/l a TG < 5mmol/l) Cholesterolemie se snížením HDL (Chol T < 6,2 mmol/l a TG < 5mmol/l a HDL < 1,0mmol/l (M) nebo HDL < 1,3 mmol/l (Ž)) Čistá hyper- triglycéridemie (Chol T < 6,2 mmol/l a TG  5,0mmol/l) Smíšená HLPP (Chol T  6,2 mmol/l a TG  5 mmol/l) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 127-32

6 Účinnost statinů v každodenní praxi Frolkis. Am J Med 2002 ; 113 : 625 0 - 49 50 - 74 75 - 89 90 - 100 > 100 27% 16% 11% 8% 38% Snížení LDL-C % / Očekávané snížení LDL-C (%) % pacientů 367 pacientů léčených atorvastatinem (n=133), simvastatinem (n=72) a pravastatinem (n=162)

7 Procent s hodnotou LDL-C  70 mg/dL během 30 dnů 78.3% 27.7% Pravastatin 40 mg Relativní účinnost atorvastatinu 80 mg a pravastatinu 40 mg v dosažení dvojích cílových hodnot LDL-C <70 mg/dL a CRP <2 mg/dL studie PROVE-IT TIMI-22 Atorvastatin 80 mg J Am Coll cardiol 2005 ; 45 : 1644 Základní hladinyTC180181 (mg/dL)TG154158 LDL-C106106

8 Am J Cardiol 2003 ; 92 : 1102 Dvoj.slepá studie 738 pac.prům.věku Polymorfismus apolipoproteinu E LDL-C(mmol/l)  2 2 2 2  3 3 3 3  4 4 4 4  2 2 2 2  3 3 3 3  4 4 4 4 3,4 3,8 3,9 3,0 4,1 4,3 Fibraty(NS) Statiny(p<0,03) Vliv genetických polymorfismů na terapii hypolipidemiky

9 Statiny v léčbě ICHS ve Francii Ferrières et al. Cardiovasc Drugs Ther 2001 ; 15 : 559-60 Statiny (%) při propuštění pacienta 35.5 55.4 1998 PREVENIR I (1334 pac, 77 center) 1999 PREVENIR II (1292 pac, 73 center) DoporučeníESC

10 % (souběh onemocnění vyloučen) 61.7% 32.5% 40.4% Infarkt myokardu (n=5341)CPM(n=3129) Srovnání kardiovaskulárních rizikových faktorů a použitých léků u 14,544 francouzkých pacientů s IM,CPM a/nebo ICHDK v OA ICHDK(n=3998) The ECLAT1, APRES and PRISMA studies léčenýchstatiny Bongard V et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2004 ; 11 : 394-402

11 Incidence na 100 Pac IM/CPM nebo úmrtí na vaskulární onemocnění AAL a statiny 8.06 3.98 3.02 2.30 Žádné AAL (antiagregační látky) žádné statiny Pouze AAL Prognóza 6 měsíční u pacientů s vaskulárním onemocněním (IM-nestabilní AP-CPM) (IM-nestabilní AP-CPM) studie PREVENIR 3 (n=8288) AAL a statiny Pouze Statines Relativní riziko (variabilní) 10.530.380.46 Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2006 (abs)

12 1 letá th statiny (recidivující akutní IM /nebo kardiovask.úmrtí) KategorieNeupravený p valueUpravený*p value stupeň rizika stupeň rizika (95% CI)(95% CI) žádná léčba statiny (n=1121)11 žádná léčba statiny před hospitalizací0.32 (0.22-0.46)<0.00010.56 (0.38-0.83)0.004 a zavedení během prvních 48 hodin (n=682) léčeba Statiny před hospitalizací1.72 (0.96-3.09)NS1.06 (0.58-1.94)NS a žádní th statiny během 48 hodin (n=50) Th Statiny před hospitalizací0.79 (0.57-1.11)NS0.97 (0.68-1.39)NS a během 48 hod (n=357) * úprava dle věku, DM, předchozího kor.onemocnění, CPM nebo TIA, třídy Killip a kor. angioplastiky Ferrières et al. Am J Cardiol 2005 ; 95 : 486-89 Vliv časného podání statinů na mortalitu pacientů s akutním IM - infarktem myokardu (The USIC 2000 Registry)

13 Ferrières et al. Am J Cardiol 2005 ; 95 : 486-89 Kaplan-Meier estimates of one-year event free survival by treatment group Vliv časného zahájení th statiny na přežití pacientů s akutním infarktem myokardu (The USIC 2000 Registry)

14 Časné zahájení hypolipidemické terapie při CPM zlepšuje compliance s doporučeními o th HLP (OPUS-TIMI 16) % pts on LLT Am Heart J 2005 ; 149 : 444 Bez hypolipid.th při propouštění Hypolip.th při propuštění Čas po propuštění 90 21 88 (3,1%*) 34 (5,1%*) * Adjusted mortality

15 Rizika KV onem. (2002) 1 2.34 Pacienti <3,30 mmol/L každý rok během 3-letého období (2000-2002) Dlouhodobé dosažení terapeutických cílů hypolipidemické terapie v primární prevenci a vliv na kardiovaskulární onemocnění Van Ganse et al. Atherosclerosis 2005 (in press) 2.99 Pacienti <3,30 mmol/L během jen jednoho nebo 2 let Pacienti <3,30 mmol/l Nedosahující nikdy během 3-letého období (2000-2002) Pacienti s více RF KV onemocnění (  3) bez anamnézy ICHS

16 Léčba pacientů s dyslipidémií ve Francii Studie ODYSSEE < 5,70 < 4,90 Procento úspěchu (%) n = 16747 < 4,10 < 3,36 < 3,36 sekundární prevence) 94% 83% 55% 30% 45% Cílová hodnota pro LDL cholestérol (mmol/l) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2004 ; 97 : 187-93

17 Zhodnocení výsledků léčby hypolipidemiky ve Francii Studie SPOT Jean Ferrières 1, Jean-Marc Lablanche 2, Denis Pouchain 3, Xavier Girerd 4, Michel Krempf 5, Gérard Nguyen 6, Phyllis Yvonne Glanddier 7 1. Toulouse, 2. Lille, 3. Créteil, 4. Paris, 5. Nantes, 6. Courbevoie, 7. Paris Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

18 SPOT –Studie realisovaná spol. FNORS et Gemba Lifesciences –Výběr pacientů prováděn praktickými lékaři,kardiology a endokrinology –CCPPRB zahájena 16 května 2003 ( Astra Zeneca) a CNIL 23 května 2003 –Nábor lékařů od 1 er července do 10 prosince 2003 –641 lékařů z 21 krajů Metodika (I) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

19 SPOT –Nábor 4 prvních pacientů před vstupními kritérii –Pacienti (>18 let) s hyperlipoproteinemií diagnostikovanou a léčenou stejným hypolidiemikem alespoň 6 měs. –Sběr rizikových faktorů –Po vyšetření - stanovení lipidového rizika (SLR ) Metodika (II) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

20 SPOT –Mezi 641 lékaři (77% mužů) : 80% praktických lékařů, 13% kardiologů a 8% endokrinologů –Mezi 2814 zařazenými pacienty, 2479 dokončilo studii: prům věk 63 let, 56% tvořeno muži –Léčba hypolipidemiky až 7,1 let ( prům 5 roků) Výsledky Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

21 SPOT Léčba hypolipidemiky (prům- doba 5 roků) % 72% 36% 25% 8% 28% Prava-statin (70% 20 mg) StatinyFibráty (77% fenofibrát) Atorva-statin (59% 10 mg) Fluva-statin (47% 40 mg) Simva-statin (74% 20 mg) 32% Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

22 Lab.testypřed SPOT* Cholesterol celkový(mmol/l)5,59 ± 1,165,41 ± 1,01 Triglyceridy (mmol/l)1,50 ± 0,811,50 ± 0,91 Cholesterol HDL (mmol/l)1,49 ± 0,641,49 ± 0,57 Cholesterol LDL (mmol/l)3,43 ± 1,033,25 ± 0,93 SPOT * Vyšetřeno v rámci studie po lékařské prohlídce Výsledky lab.testů pacientů zařazených do studie SPOT (n=2 479) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

23 SPOT Sekundární prevence a rizikové faktory (AFSSAPS) % 19,787,312,4 17,9 7,3 Věk > 45 (M) nebo > 55 (Ž) ICHSRA HDL < 0,35 g/l NikotinismusDMHypertenze 22,1 53,2 Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

24 SPOT Prevalence rizikových faktorů AFSSAPS %19,7 Sekundární prevence (LDL < 3,36 mmol/l) 15,526,216,4 22,3 Primární prevence (počet rizikových faktorů) 0 (LDL < 5,6) mmol/l1 (LDL < 4,90 ) 2 (LDL < 4,14) 3 a + (LDL < 3,36) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

25 SPOT Dosažení terapeutických cílů (AFSSAPS - 2000) % 72,3 Sekundární prevence (LDL < 3,36) mmol/l mmol/l97,492,7 56,3 82,6 Primární prevence (počet rizikových faktorů) 0 (LDL < 5,6) mmol/l1 (LDL < 4,90 ) 2 (LDL < 4,14) 3 a + (LDL < 3,36) Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

26 * Diabetes 2. typu s vysokým rizikem protéinurie > 300 mg/24h nebo clearence kreatininu < 60 ml/mn, nebo alespoň 2 z následujících RF : věk, RA časné ICHS,nikotinismus, es. hypertenze, HDL-cholesterol 30 mg/24 h). Pacient s vysokým rizikem KV onemocněníPacient s vysokým rizikem KV onemocnění Prokázané kardiovaskulární (KV) onemocnění v anamnézeProkázané kardiovaskulární (KV) onemocnění v anamnéze Diabetes mellitus 2 typu s vysokým rizikem*Diabetes mellitus 2 typu s vysokým rizikem* Riziko vývoje koronární příhody během 10 let  20%Riziko vývoje koronární příhody během 10 let  20% Jaký je terapeutický cíl ?  3 RF 2 RF jediný RF RF: rizikový faktor LDL-c < 2,6 mmol/l LDL-c < 3,3 mmol/l LDL-c < 4,0 mmol/l LDL-c < 4,9 mmol/l LDL-c < 5,6 mmol/l Žádný RF Léčba dyslipidemického pacienta – AFSSAPS 2005

27 SPOT Dosažení terapeutických cílů (NCEP ATP III - 2001) Sekundární prevence nebo DM (LDL < 2,6 mmol/l) Primární prevence ( počet rizikových faktorů : věk, posit RA ICHS, tabák, Hypertenze, HDL-C < 1,0mmol/l) 0 až 1 (LDL < 4,0 mmol/l) 2 a + (LDL < 3,30 mmol/l) % 34,777,452,1 Ferrières et al. Arch Mal Cœur 2005 ; 98 : 58-62

28 –Hyperlipoproteinemie jsou velmi četné v populaci obecně. –LDL-cholesterol je klíčový ve vlivu na kardiovaskulární riziko. –V každodenní praxi, je nutné zintenzivnit léčbu hyperlipoproteinemií za účelem dosažení doporučených cílových hodnot lipidů nutných ke snížení kardiovaskulárního rizika. Závěry


Stáhnout ppt "Jaká je realita léčby HLP v terénu? Prof. Jean Ferrières Jednotka Prevence Aterosklerózy Unité INSERM 558, Kardiologické odd.B, FN Rangueil, Toulouse."

Podobné prezentace


Reklamy Google