Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠRÁMEK MARTIN, TOMEK ALEŠ Neurologická klinika UK 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠRÁMEK MARTIN, TOMEK ALEŠ Neurologická klinika UK 2"— Transkript prezentace:

1 PRAVO-LEVÝ ZKRAT JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK DEKOMPRESNÍ PŘÍHODY S NEUROLOGICKÝM DEFICITEM
ŠRÁMEK MARTIN, TOMEK ALEŠ Neurologická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha Neurovaskulární kongres, , Ostrava

2 Dekompresní nemoc patofyziologie
dekomprese: vznik bublinek plynu (N2,..) (tuková tkáň, klouby, venózní krev,..) Boylův zákon: objem plynu nepřímo závisí na tlaku (hladina – 1l, 10m – 1/2l) přímý tlak na volná nervová zakončení, aktivace koagulace, komplementu, extravazace plazmy paradoxní plynová embolizace P-L zkratem

3 Dekompresní nemoc klinika
DCS/DCI – sickness/illness (bolesti a lupání kloubů, parestezie, bolest a mramorování kůže,…) AGE – arterial gas embolism (ložiskové neurologické postižení,...) barotrauma - dekomprese dutin (plíce,…) prevalence DCS - literatura: 5 závažných DCS/ ponorů 100 závažných DCS/ ponorů při význ. PLZ

4 Soubor 109 potápěčů průměrný věk: 40 let (16-62) souhlas s vyšetřením
prodělaná DCS (charakter obtíží, počet příhod,...) TCD vyšetření P-L zkratu

5 Metodika Dekompresní nemoc (DCS):
DCS 0 – bez obtíží, únava DCS I – mírné nespecifické obtíže (cefalea,…) DCS II– specifické obtíže nesvědčící pro arterializaci bublin (bolesti kůže a kloubů, mramorování kůže,…) DCS III – ložiskový neurologický deficit při v.s. arterializaci bublin (hemipareza, zmatenost, porucha zraku, řeči,…) Pravo-levý zkrat (PLZ) dle TCD (počet HITS): 0 – neprokázán 1 – low grade 2 – medium grade 3 – high grade

6 Výsledky I celkem 31 520 ponorů (7-2000) 72 dekompresních příhod
DCS: I – 24 (33,3%), II – 31 (43,0%), III – 17 (23,6%) pravo-levý zkrat u 54 osob (49,5%) PLZ grade: (50,4%), low - 17 (15,5%), medium - 7 (6,4%), high - 30 (27,5%) high medium low

7 Výsledky II prevalence dekompresních příhod (DCS) v celém souboru (s i bez PLZ): jakákoliv DCS: 22,84/ ponorů DCS s neurologickým deficitem: 5,39/ ponorů

8 Výsledky III prevalence DCS s neurologickým deficitem a přítomnost PLZ: PLZ jakéhokoliv grade: 9,68/ ponorů PLZ high grade: 12,39/ ponorů bez PLZ: 0,67/ ponorů

9 Závěr PLZ je významným rizikovým faktorem pro vznik DCS s neurologickým deficitem jakýkoliv PLZ vs. celá populace: 1,79 x high grade PLZ vs. celá populace: 2,29 x high grade PLZ vs. neprokázaný PLZ: 18,49 x

10 Závěr potápěč s prokázaným P-L zkratem: potápěč s prodělanou DCS III:
omezit potápění vynechání dekompresních a opakovaných ponorů doplnit TEE potápěč s prodělanou DCS III: vyšetření PLZ (TCD, TEE) MR mozku trombofilní stavy? uzávěr PFO?

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ŠRÁMEK MARTIN, TOMEK ALEŠ Neurologická klinika UK 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google