Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Metabolický syndrom ve všeobecné praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Metabolický syndrom ve všeobecné praxi."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Metabolický syndrom ve všeobecné praxi

2 2 Co to je metabolický syndrom ? Metabolický syndrom není nemoc Je to skupina kardiometabolických rizikových faktorů

3 3 Metabolický syndrom: Pracovní definice Předpokládá se, že je pro zdravotnické profesionály užitečná Příliš mnoho definicí …. • WHO (1998/1999) • NCEP (2001) • AACE (2002) • IDF (2005) • AHA/NHLBI (2005)

4 4 Metabolický syndrom: Historický pohled Reaven G. Diabetes 1988;37:1565-1607. Inzulin. resistence Intolerance glukózy glukózy Hyperinzulinémie  TG  HDL-C Hypertenze 1988: Syndrom X Ischemická choroba srdeční

5 5 WHO. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and Its Complications: Report of a WHO Consultation. Geneva: WHO, 1999. Definice metabolického syndromu dle WHO 1999: Založena na klinických kriterií Inzulin. resistence (Diabetes II. typu, porucha glykémie nalačno, PGT)* Plus 2 z níže uvedených: • Zvýšený TK (  140/90 nebo farmakoterapie hypertenze) • TG v plazmě  3.885 mmol/l • HDL < 0.90mmol/l (muži); < 1.03 mmol/l (ženy) • BMI >30 a/nebo Pas/Boky >0.9 (muž), >0.85 (ženy) • Albumin v moči >20 mg/min; Alb/Kr >30 mg/g * Pozn. WHO v r.1999 WHO užívá hyperinzulinemický euglykemický clamp, zatímce v r. 1998 WHO a EGIR užívají HOMA-IR.

6 6 WHO 1999 Přítomnost jedné ze 3 základních složek DM II Porucha GT Inzulin.resistence + Přítomnost 2 ze 4 složek Abdominální obezita TK > 160/90 Dyslipidémie Mikroalbuminurie ATP III 2001 Splňovat alespoň 3 z 5 kritérií : Abdom. obezita žena > 88 cm muž > 102 cm Glykémie >6mmol/l TK > 130/85 Triglyceridy > 1,7 mmol/l HDL chol. ženy pod 1,25 mmol/l muži pod 1,0 mmol/l IDF,EASD 2005 Základ : Abdom. obezita Muži nad 94 cm Ženy nad 80 cm + přítomnost alespoň 2 ze 4 kriterií Glykémie > 5,6mmol/l oGTT > 7,8mmol/l TK nad 130/80 Triglyceridy > 1,7 mmol/l HDL chol. ženy pod 1,1 mmol/l muži pod 0,9 mmol/l

7 7 Metabolický syndrom : Koncensus IDF versus ATP III Základní podmínka : abdominální obezita Obvod pas muž >94 cm, žena >80 cm + Přítomnost alespoň 2 těchto kriterií : Léčená hypertenze nebo TK nad 130/85 Léčená hyperTG nebo TG> 1,7mmol/l Léčený nízký HDL chol nebo jeho hladina u mužů <1,03, u žen<1,29 mmol/l Glykemie nalačno>5,6 mmol/l nebo DM ATP III panel Přítomnost 3 definovaných abnormalit z 5 Obvod pasu TK TG. HDL chol. Glykémie IDF,Berlin, 14.4.2005

8 8 AHA/NHLBI: Metabolický syndrom Rizikový FaktorUrčující hodnota Obvod pasu* Muži Ženy >102 cm (>40 in) >88 cm (>35 in) TG†  3,88 mmol/l HDL-C† Muži Ženy <1.0 mmol/l <1.29 mmol/l Krevní tlak†  130/  85 mm Hg Glykémie nalačno†  5.6 mmol/l * Někteří dospělí neAsijského původu v USA s hraničním zvýšením by měli profitovat ze změny živ.stylu. Pro Američany asij pův.nižší hranice (≥ 90 cm muži a ≥ 80 cm iženy) † Nebo farmakoterapie rizikového faktoru Grundy SM et al. Circulation 2005;112:2735-2752. Užito se souhlasem Lippincott Williams & Wilkins.(S Haffner) Diagnóza je dána přítomností  3 rizikových faktorů:

9 9 Metabolický syndrom: Současný pohled Adapted by S Haffner from Reaven G. Drugs 1999;58(suppl):19-20 with permission from WolthersKluwer Health. Povrch těla  BMI  Centrální Adipozita Povrch těla  BMI  Centrální Adipozita Metabolizmus glukózy Metabolizmus glukózy Metabolizmus kys.močové kys.močové Dyslipidémie Hemodynamika Nové rizikové faktory Nové rizikové faktory Inzulin. resistence Hyperinzulinémie +  TG  PP lipémie  HDL-C  PHLA Malé, denzní LDL ±intoleranceglukózy  Kys.moč.  clearance kys.moč. V moči  SNS aktivita  Na retence Hypertenze  CRP  PAI-1  Fibrinogen Ischemická choroba srdeční

10 10 Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA 2001;285:2486-2497. Metabolický syndrom zvyšuje riziko vzniku ICHS a DM 2.typu Ischemická choroba srdeční Diabetes2.typu Vysoký LDL-C Metabolický syndrom

11 11 Vyšší počet složek metabolického syndromu vede k vyšším riziku KV příhod: Studie u potomků Framinghamu-8leté sledování Wilson PWF et al. Circulation 2005;112:3066-3072. Used with permission of Lippincott Williams & Wilkins.( S.Haffner) Příhoda Počet RF Met.sy RR ve vztahu k věku (95% CI) MužŽeny KV choroby0Referent 1–21.48 (0.69–3.16)3.39 (1.31–8.81) ≥33.99 (1.89–8.41)5.95 (2.20–16.11) Závažná ICHS 0Referent 1–20.98 (0.36–2.67)3.77 (0.45–31.28) ≥32.55 (0.96–6.79)7.21 (0.81–64.37) ICHS celkem0Referent 1–21.24 (0.54–2.83)3.29 (0.95–11.34) ≥33.01 (1.33–6.83)3.96 (1.02–15.38) DM2typu0Referent 1–24.16 (0.98–17.64)6.10 (1.85–20.10) ≥323.83 (5.80–98.01)29.69 (9.10–96.85)

12 12 PAMELA: Kaplan-Meierové křivky přežítí na KV úmrtí a úmrtí ze všech příčin u nemocných bez MS a s MS. Hodnoty P ukazují rozdíly mezi křivkami.

13 13 Kardiometabolické rizko Rozvíjející se koncept Některé parametry jsou výzkumné ne snadno měřitelné nástroje • Inzulinová rezistence • Viscerální adipozita • Dyslipidémie (vysoké TG, nízký HDL-C, malé denzní LDL) • Hypertenze • Porucha regulace glukózy • Zánět(  CRP) • Porucha fibrinolýzy (  PAI-1,  fibrinogen) •  Volný testosteron (PCOS, premenopausální ženy) •  Adiponectin • Nealkoholická jaterní steatóza

14 14 Androidn í (Jablko) vs.Gynoidn í (Hru š ka) Obezity Jean Vague (1947) Pocta průkopníkovi : Vague J. Presse Med 1947;30:339–340.

15 15 Intraabdominalní (viscerální) tuk: Nebezpečný vnitřní tuk Podkožní tuková tkáň Front Viscerální tuková tkáň Lemieux l, et al. Ann Endocrinol. 2001;62:255-261. CTCT

16 16 Abdominální obezita cholesterol 21. století Nejzávažnější z nových rizikových faktorů kardiovaskulárních a metabolických komplikací Viscerální obezita : měření obvodu pasu

17 17 Abdominální obezita cholesterol 21. století Nadměrná intrabdominální tuková tkáň vylučuje biologicky aktivní látky, která mají úlohu v: - regulaci hladiny lipidů( zvýšený Apo B, malé LDL částice) - aktivitě inzulinu ( resistence ) - zánětlivých pochodech - trombogenní stavech - tvorbě cévního plátu /ruptuře Vedoucí k srdečním příhodám a CPM

18 18 Visceralní tuk je u mužů nezávislý prediktor mortality ze všech příčin Kuk JL, et al. Obesity (Silver Spring). 2006;14:336-341. Odds Ratio for Mortality* * Odds ratios are expressed per standard deviation for each variable MODEL 1 Visceralní tukObvod pasu Subkutánní tukCTL/CTS Kontrola pro věk a délku sledování MODEL 2 Viscerální tuk Obvod pasu CTL/CTSSubkutánní tuk Kontrola pro věk, délku sledování, břišní podkožní tuk, viscerální tuk a jaterní tuk 1.8 1.4 0.8 1.8 1.0 0.6 1.3

19 19 Relativní riziko mortality, ICHS,DM 2.typu podle BMI Manson JE, et al. N Engl J Med. 1995;333:677–685; Willett WC, et al. JAMA. 1995;273:461–465; Colditz GA, et al. Ann Intern Med. 1995;122:481–486. 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 BMI (kg/m 2 ) <19.0>32.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BMI (kg/m 2 ) <21.0>29.0 8642086420 BMI (kg/m 2 ) <22.0>35.0 Mortality Relativní riziko : ICHS Diabetes

20 20 Obezita jako RF Diabetu mell.2.typu Důležitost akumulace břišního tuku Ohlson LO, et al. Diabetes. 1985;34:1055-1058. 13.5- letý výskyt DM 2.typu (%) ( Nadváha ) III II I I III (hubený) BMI Tercily Poměr Pas/Boky Tercily 2.9 0.5 9.1 9.1 0.5 15.2 12.5 0.5

21 21 Abdominální obezita nezávislý a závažný rizikový faktor DM II typu a kardiovaskularních chorob Významný vztah mezi abdominální adipozitou a metabolickým syndromem * * J.Desprès Nature 2006

22 22 • Hypertriglycerid é mie • Inzulinov á resistence • Nízký HDL cholesterol • Hyperinzulinémie • Zvýšený apolipoprotein B • Intolerance glukózy • Malé, denzní LDL částice • Porucha fibrinolýzy • Zánětlivý profil • Endoteliální dysfunkce Charakteristiky metabolického syndromu běžně přítomné u pacientů s viscerální obezitou Genetická náchylnost k hypertenzi, DM2.typu a ICHS nakonec ovlivňuje klinické projevy metabolického syndromu. Adapted from Lemieux l, Després JP. In: Management of Obesity and Related Disorders. 2001:45-63.

23 23 Vysoké koronární riziko !!! + Vysoké TG J.P Desprès et al Circulation 2000

24 24 Prevalence kardiometabolických chorob ve světě Dospělí s nadváhou 1.6 miliardy v r. 2005 2.3 miliardy v r. 2015 Obézní 400 milionů v r. 2005 700 milionů v r. 2015 Úmrtí na srdeční choroby a CPM za rok 17 milionů v r. 2005 24 milionů v r.2015 Lidé s poruchou glukozové tolerance( PGT) 300 Million in 2005 418 Million in 2015

25 25 Obvod pasu-životně důležitý příznak a terapeutický cíl Snadno změřitelný Může mít hluboký dopad na pacientovo riziko a léčbu MĚŘTE !

26 26 Farmakoterapie MS Změna životního stylu +++ Fyzická aktivita, dieta výrazně snižuje nutnost hypolipidemické a antihypertenzní léčby. Farmakotherapie : až v druhé linii Zaměřená na : Inzulinovou resistenci Dyslipoproteinemii Obezitu ( nové léky / chirurgie )?

27 27 Děkuji Vám Prosím, podívejte se na: www.cardiometabolic-risk.org Dozvíte se více

28 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do OTÁZKY ? ~ ODPOVĚDI !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Metabolický syndrom ve všeobecné praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google