Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolický syndrom ve všeobecné praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolický syndrom ve všeobecné praxi"— Transkript prezentace:

1 Metabolický syndrom ve všeobecné praxi

2 Co to je metabolický syndrom ?
Metabolický syndrom není nemoc Je to skupina kardiometabolických rizikových faktorů

3 Metabolický syndrom: Pracovní definice
Předpokládá se, že je pro zdravotnické profesionály užitečná Příliš mnoho definicí …. WHO (1998/1999) NCEP (2001) AACE (2002) IDF (2005) AHA/NHLBI (2005)

4 Ischemická choroba srdeční
Metabolický syndrom: Historický pohled 1988: Syndrom X Inzulin. resistence Intolerance glukózy Hyperinzulinémie  TG  HDL-C Hypertenze Ischemická choroba srdeční Reaven G. Diabetes 1988;37:

5 Definice metabolického syndromu dle WHO 1999: Založena na klinických kriterií
Inzulin. resistence (Diabetes II. typu, porucha glykémie nalačno, PGT)* Plus 2 z níže uvedených: Zvýšený TK (140/90 nebo farmakoterapie hypertenze) TG v plazmě 3.885 mmol/l HDL < 0.90mmol/l (muži); < 1.03 mmol/l (ženy) BMI >30 a/nebo Pas/Boky >0.9 (muž), >0.85 (ženy) Albumin v moči >20 mg/min; Alb/Kr >30 mg/g * Pozn. WHO v r.1999 WHO užívá hyperinzulinemický euglykemický clamp, zatímce v r WHO a EGIR užívají HOMA-IR. WHO. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and Its Complications: Report of a WHO Consultation. Geneva: WHO, 1999.

6 ATP III 2001 IDF,EASD 2005 Splňovat alespoň 3 z 5 kritérií : WHO 1999
Abdom. obezita žena > 88 cm muž > 102 cm Glykémie >6mmol/l TK > 130/85 Triglyceridy > 1,7 mmol/l HDL chol. ženy pod 1,25 mmol/l muži pod 1,0 mmol/l IDF,EASD 2005 Základ : Abdom. obezita Muži nad 94 cm Ženy nad 80 cm + přítomnost alespoň 2 ze 4 kriterií Glykémie > 5,6mmol/l oGTT > 7,8mmol/l TK nad 130/80 Triglyceridy > 1,7 mmol/l HDL chol. ženy pod 1,1 mmol/l muži pod 0,9 mmol/l WHO 1999 Přítomnost jedné ze 3 základních složek DM II Porucha GT Inzulin.resistence + Přítomnost 2 ze 4 složek Abdominální obezita TK > 160/90 Dyslipidémie Mikroalbuminurie

7 Metabolický syndrom : Koncensus IDF versus ATP III
ATP III panel Přítomnost 3 definovaných abnormalit z 5 Obvod pasu TK TG. HDL chol. Glykémie Základní podmínka: abdominální obezita Obvod pas muž >94 cm, žena >80 cm + Přítomnost alespoň 2 těchto kriterií: Léčená hypertenze nebo TK nad 130/85 Léčená hyperTG nebo TG> 1,7mmol/l Léčený nízký HDL chol nebo jeho hladina u mužů <1,03 , u žen<1,29 mmol/l Glykemie nalačno>5,6 mmol/l nebo DM IDF ,Berlin,

8 Diagnóza je dána přítomností 3 rizikových faktorů:
AHA/NHLBI: Metabolický syndrom Diagnóza je dána přítomností 3 rizikových faktorů: Rizikový Faktor Určující hodnota Obvod pasu* Muži Ženy >102 cm (>40 in) >88 cm (>35 in) TG† 3,88 mmol/l HDL-C† <1.0 mmol/l <1.29 mmol/l Krevní tlak† 130/85 mm Hg Glykémie nalačno† 5.6 mmol/l * Někteří dospělí neAsijského původu v USA s hraničním zvýšením by měli profitovat ze změny živ.stylu. Pro Američany asij pův.nižší hranice (≥ 90 cm muži a ≥ 80 cm iženy) † Nebo farmakoterapie rizikového faktoru Grundy SM et al. Circulation 2005;112: Užito se souhlasem Lippincott Williams & Wilkins.(S Haffner)

9 Metabolický syndrom: Současný pohled
Povrch těla  BMI  Centrální Adipozita Inzulin. resistence + Hyperinzulinémie Metabolizmus glukózy Metabolizmus kys.močové Dyslipidémie Hemodynamika Nové rizikové faktory intolerance glukózy  Kys.moč.  clearance kys.moč. V moči  TG  PP lipémie  HDL-C  PHLA Malé, denzní LDL  SNS aktivita  Na retence Hypertenze  CRP  PAI-1  Fibrinogen Ischemická choroba srdeční Adapted by S Haffner from Reaven G. Drugs 1999;58(suppl):19-20 with permission from WolthersKluwer Health.

10 Metabolický syndrom zvyšuje riziko vzniku ICHS a DM 2.typu
Vysoký LDL-C Metabolický syndrom Diabetes 2.typu Ischemická choroba srdeční Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA 2001;285:

11 RR ve vztahu k věku (95% CI)
Vyšší počet složek metabolického syndromu vede k vyšším riziku KV příhod: Studie u potomků Framinghamu-8leté sledování Příhoda Počet RF Met.sy RR ve vztahu k věku (95% CI) Muž Ženy KV choroby Referent 1–2 1.48 (0.69–3.16) 3.39 (1.31–8.81) ≥3 3.99 (1.89–8.41) 5.95 (2.20–16.11) Závažná ICHS 0.98 (0.36–2.67) 3.77 (0.45–31.28) 2.55 (0.96–6.79) 7.21 (0.81–64.37) ICHS celkem 1.24 (0.54–2.83) 3.29 (0.95–11.34) 3.01 (1.33–6.83) 3.96 (1.02–15.38) DM2typu 4.16 (0.98–17.64) 6.10 (1.85–20.10) 23.83 (5.80–98.01) 29.69 (9.10–96.85) Wilson PWF et al. Circulation 2005;112: Used with permission of Lippincott Williams & Wilkins.( S.Haffner)

12 Hodnoty P ukazují rozdíly mezi křivkami .
PAMELA: Kaplan-Meierové křivky přežítí na KV úmrtí a úmrtí ze všech příčin u nemocných bez MS a s MS. Hodnoty P ukazují rozdíly mezi křivkami .

13 Kardiometabolické rizko
Rozvíjející se koncept Některé parametry jsou výzkumné ne snadno měřitelné nástroje Inzulinová rezistence Viscerální adipozita Dyslipidémie (vysoké TG, nízký HDL-C, malé denzní LDL) Hypertenze Porucha regulace glukózy Zánět( CRP) Porucha fibrinolýzy ( PAI-1,  fibrinogen)  Volný testosteron (PCOS, premenopausální ženy)  Adiponectin Nealkoholická jaterní steatóza

14 Androidní (Jablko) vs.Gynoidní(Hruška) Obezity
Pocta průkopníkovi: Jean Vague (1947) Vague J. Presse Med 1947;30:339–340.

15 CT Intraabdominalní (viscerální) tuk: Nebezpečný vnitřní tuk
Viscerální tuková tkáň Front Podkožní tuková tkáň CT Lemieux l, et al. Ann Endocrinol. 2001;62:

16 Abdominální obezita cholesterol 21. století
Nejzávažnější z nových rizikových faktorů kardiovaskulárních a metabolických komplikací Viscerální obezita : měření obvodu pasu

17 Abdominální obezita cholesterol 21. století
Nadměrná intrabdominální tuková tkáň vylučuje biologicky aktivní látky, která mají úlohu v: - regulaci hladiny lipidů( zvýšený Apo B, malé LDL částice) - aktivitě inzulinu ( resistence ) - zánětlivých pochodech - trombogenní stavech - tvorbě cévního plátu /ruptuře Vedoucí k srdečním příhodám a CPM

18 Visceralní tuk je u mužů nezávislý prediktor mortality ze všech příčin
1.8 MODEL 1 MODEL 2 1.8 1.3 1.4 1.4 1.0 Odds Ratio for Mortality* 0.6 0.8 Visceralní tuk Obvod pasu Viscerální tuk Obvod pasu Subkutánní tuk CTL/CTS Subkutánní tuk CTL/CTS Kontrola pro věk a délku sledování Kontrola pro věk, délku sledování, břišní podkožní tuk, viscerální tuk a jaterní tuk * Odds ratios are expressed per standard deviation for each variable Kuk JL, et al. Obesity (Silver Spring). 2006;14:

19 Relativní riziko mortality, ICHS,DM 2.typu podle BMI
Diabetes 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 BMI (kg/m2) <19.0 >32.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 8 6 4 2 <21.0 >29.0 <22.0 >35.0 BMI (kg/m2) BMI (kg/m2) Manson JE, et al. N Engl J Med. 1995;333:677–685; Willett WC, et al. JAMA. 1995;273:461–465; Colditz GA, et al. Ann Intern Med. 1995;122:481–486.

20 13.5- letý výskyt DM 2.typu (%)
Obezita jako RF Diabetu mell.2.typu Důležitost akumulace břišního tuku 15.2 13.5- letý výskyt DM 2.typu (%) 12.5 9.1 9.1 2.9 0.5 2.9 0.5 III (Nadváha) III 0.5 II II Poměr Pas/Boky Tercily I BMI Tercily I (hubený) Ohlson LO, et al. Diabetes. 1985;34:

21 Významný vztah mezi abdominální adipozitou a metabolickým syndromem*
Abdominální obezita nezávislý a závažný rizikový faktor DM II typu a kardiovaskularních chorob   Významný vztah mezi abdominální adipozitou a metabolickým syndromem* * J.Desprès Nature 2006

22 Charakteristiky metabolického syndromu běžně přítomné u pacientů s viscerální obezitou
Hypertriglyceridémie Inzulinová resistence Nízký HDL cholesterol Hyperinzulinémie Zvýšený apolipoprotein B Intolerance glukózy Malé, denzní LDL částice Porucha fibrinolýzy Zánětlivý profil Endoteliální dysfunkce Genetická náchylnost k hypertenzi, DM2.typu a ICHS nakonec ovlivňuje klinické projevy metabolického syndromu. Adapted from Lemieux l , Després JP. In: Management of Obesity and Related Disorders. 2001:45-63.

23 Vysoké koronární riziko !!!
Vysoké TG + J.P Desprès et al Circulation 2000

24 Prevalence kardiometabolických chorob ve světě
Dospělí s nadváhou 1.6 miliardy v r 2.3 miliardy v r Obézní 400 milionů v r. 2005 700 milionů v r. 2015 Úmrtí na srdeční choroby a CPM za rok 17 milionů v r. 2005 24 milionů v r.2015 Lidé s poruchou glukozové tolerance( PGT) 300 Million in 2005 418 Million in 2015

25 Obvod pasu-životně důležitý příznak a terapeutický cíl
Snadno změřitelný Může mít hluboký dopad na pacientovo riziko a léčbu MĚŘTE !

26 Farmakoterapie MS Změna životního stylu +++ Fyzická aktivita, dieta
výrazně snižuje nutnost hypolipidemické a antihypertenzní léčby. Farmakotherapie : až v druhé linii Zaměřená na : Inzulinovou resistenci Dyslipoproteinemii Obezitu ( nové léky / chirurgie )?

27 Prosím, podívejte se na:
Děkuji Vám Prosím, podívejte se na: Dozvíte se více

28 OTÁZKY ? ~ ODPOVĚDI !


Stáhnout ppt "Metabolický syndrom ve všeobecné praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google