Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Glitazony : je třeba modifikovat přístup k terapii DM II. typu ? Václav Zamrazil,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Glitazony : je třeba modifikovat přístup k terapii DM II. typu ? Václav Zamrazil,"— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Glitazony : je třeba modifikovat přístup k terapii DM II. typu ? Václav Zamrazil, Pavlína Piťhová, Michala Pelikánová Diabetologické centrum 2.LF UK a Nemocnice v Motole

2 2 rosiglitazon pioglitazon O O O S NH NN CH 3 O O S NH CH 3 CH 2 N O Thiazolidindiony: historie, strukturální odlišnost 1.ciglitazon 1982 – derivát klofibrátu 2.troglitazon (Rezulin® )– antidiabetikum 1996 uveden na trh v USA a 1997 ve VB 3.rosiglitazon a pioglitazon – 2000 4.netoglitazon

3 3 Efekt glitazonu na vychytávání glukózy v inzulin-rezistentních periferních tkáních buněčná membrána inzulin glitazon inzulinová rezistence léčba glitazonem jádro příjem glukózy  příjem glukózy PPAR  aktivace buněčná membrána

4 4 Benefit x riziko léčby glitazony Benefity: zlepšení glykemické kontroly ↓inzulínové rezistence/hladiny inzulínu ↓viscerálního tuku (redistribuce) ↓krevního tlaku zlepšení funkce β-buněk zlepšení endoteliální dysfunkce/regrese IMT ↓obsahu tuku v játrech (ovlivnění NASH) indukce ovulace u PCOS léčba neoplazií prevence DM Rizika: hepatotoxicita/možnost jaterního selhání ↑tělesné hmotnosti/ ↑celkového obsahu tuku v těle/ ↑subkutánního tuku otoky/ retence tekutin plicní edém možnost vzniku ♥ selhání ↑hladin Lp(a) Riziko ischemických vaskulárních příhod vyšší riziko fraktur

5 5 vše p<0,001 pio vs.rosi HDL-chol LDL-chol triglyceridy Vliv glitazonů na lipidové spektrum

6 6 Vliv na hmotnost průměrné zvýšení hmotnosti 2 – 3 kg za rok podpora tvorby tukové tkáně a redistribuce tuku viscerální oblasti do podkoží (úbytek viscerálního tuku a menšího uvoňování cytokinů ze zdravějších adipocytů) retence tekutin významný nárůst hmotnosti může korelovat se zlepšením metabolické kompenzace vzestup hmotnosti vyšší u pacientů užívajících SU nebo inzulín, nízký či dokonce žádný u pacientů užívajících současně metformin!

7 7 60 40 20 0 20 40 60 měsíce po randomizaci roční incidence DM (%) po dobu studie po ukončení studie 12,1% ročně 21,2% ročně 5,4% ročně 3,1% ročně placebo troglitazon Studie TRIPOD – vliv troglitazonu na prevenci DM

8 8 TZD a riziko srdečních příhod do not panic ! metaanalýza 42 studií ( 6 měsíců, 14237 nemocných) srovnání rosiglitzon vs placebo – zvýšené riziko akutní koronární příhody RECORD – ( 6 let, 4458 nemocných ), rosiglitazon – 1,17 vyšší riziko AIM, 2,15 vyšší riziko srdečního selhání

9 9 Indikace TZD monoterapie – intolerance či kontraindikace metforminu kombinační léčba – lék 2. volby u nemocných s nadváhou po nasazení metforminu možnost trojkombinace TZD + MET + SU kombinace glitazon+inzulín velmi opatrně

10 10 Kontraindikace TZD hypersenzitivita na léčivou nebo kteroukoliv pomocnou látku srdeční selhání nebo anamnéza srdečního selhání (NYHA funkční třída I-IV) porucha funkce jater- transaminázy do 2,5 normy diabetická ketoacidóza t ě hotenství a kojení nejsou údaje o použití pioglitazonu u dialyzovaných pacientů glitazony opatrn ě kombinovat s léčbou inzulínem pro vyšší riziko retence tekutin pozor u rizikových pacientů – možnost vzniku ischemické příhody

11 11 Závěr pokles HbA1C o 0,5- 1,4 % zlepšují profil lipidů (pioglitazon) riziko retence tekutin, 2 x vyšší riziko srdečního selhání potencionálně zvýšené riziko akutních koronárních příhod (rosiglitazone) vysoká cena

12 12

13 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Otázky ? ~ Odpovědi!


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Glitazony : je třeba modifikovat přístup k terapii DM II. typu ? Václav Zamrazil,"

Podobné prezentace


Reklamy Google