Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Ultrasonografické vyšetření karotid – indikace a přínos Milan Cholt Klinika zobrazovac.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Ultrasonografické vyšetření karotid – indikace a přínos Milan Cholt Klinika zobrazovac."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Ultrasonografické vyšetření karotid – indikace a přínos Milan Cholt Klinika zobrazovac í ch metod 2. LF UK a FN Motol Praha Přednosta Doc. MUDr. Miloslav Roček, CsC

2 2 C é vn í sonografie 2D – m ó d Dopplerovsk é vy š etřen í impulsně modulovanou nosnou vlnou Spektrální rychlostní křivka Barevné mapování toku Kombinace 2D módu a vyšetření se spektrální křivkou duplexní sonografie se používá od r. 1980 Kombinace 2D módu, barevného mapování a vyšetření se spektrální křivkou triplexní sonografie se používá od r. 1984

3 3 Přednosti c é vn í sonografie Minim á ln í invazivita. Minim á ln í nepohodl í vy š etřovan é ho. Minim á ln í nepř í zniv é ú činky či komplikace. Přijateln á pořizovac í cena př í stroje. Minim á ln í provozn í n á klady. Mal é n á roky na spolupr á ci vy š etřovan é ho.

4 4 M í sto metody v algorytmu vy š etřov á n í Prim á rn í orientačn í vy š etřen í c é vn í ho syst é mu. Vy š etřen í před př í padnou angiografi í. Kontroln í vy š etřen í při sledov á n í průběhu onemocněn í. Kontroln í vy š etřen í po l é čebn é m z á sahu. Často jediné vyšetření před operací karotid

5 5 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku. Př í tomnost a rozsah tromb ó zy. Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny. Obliterace karotid. Posouzen í kolater á ln í ho oběhu. Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně i proxim á lně. Patologick é změny v okol í karotid.

6 6 Rozšíření intimomediálního komplexu (IMT) n součást sklerotického postižení

7 7 Vřetenovitý stabilní sklerotický plak B-mód, barevné tkáňové mapování Doppler, barevné mapování toku

8 8 Cirkulární sklerotický plak v CCA

9 9 Sklerotický plak s minerální složkou

10 10 Exulcerovaný sklerotický plak

11 11 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku. Př í tomnost a rozsah tromb ó zy. Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny. Obliterace karotid. Posouzen í kolater á ln í ho oběhu. Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í. Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně i proxim á lně. Patologick é změny v okol í karotid.

12 12 Nestabilní sklerotický plak v bulbu s nasedajícím trombem v ICA

13 13 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku. Př í tomnost a rozsah tromb ó zy. Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny Obliterace karotid. Posouzen í kolater á ln í ho oběhu. Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í. Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně i proxim á lně. Patologick é změny v okol í karotid.

14 14 Závažná stenóza v bifurkaci CCA

15 15 Kritická stenóza ICA plakem a trombem

16 16 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku. Př í tomnost a rozsah tromb ó zy. Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny. Obliterace karotid. Posouzen í kolater á ln í ho oběhu. Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í. Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně í proxim á lně. Patologick é změny v okol í karotid.

17 17 Obliterace ICA vpravo

18 18 Obliterace celého karotického řečiště podélný řez vlevo podélný řez vpravo

19 19 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku. Př í tomnost a rozsah tromb ó zy. Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny. Obliterace karotid. Posouzen í kolater á ln í ho oběhu. Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í. Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně í proxim á lně. Patologick é změny v okol í karotid.

20 20 Obliterace CCA od odstupu Kolaterální oběh cestou a. vertebralis

21 21 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku. Př í tomnost a rozsah tromb ó zy. Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny. Obliterace karotid. Posouzen í kolater á ln í ho oběhu. Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í. Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně í proxim á lně. Patologick é změny v okol í karotid.

22 22 Endarterektomie

23 23 Endarterektomie bezprostředně po výkonu Příčný řez v úrovní CCA Příčný řez v úrovní bifurkace

24 24 Endarterektomie bezprostředně po výkonu Podélné řezy

25 25 Stav po zavedení stentu

26 26 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku Př í tomnost a rozsah tromb ó zy Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny Obliterace karotid Posouzen í kolater á ln í ho oběhu Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně í proxim á lně Patologick é změny v okol í karotid

27 27 Omezený průtok při mozkové ischemii vlevo Projevy vzdálených postižení Normální průtok vpravo

28 28 Spektrální křivky při mozkové atrofii Projevy vzdálených postižení

29 29 Omezený tok při srdeční nedostatečnosti Projevy vzdálených postižení

30 30 Indikace sonografie karotid Př í tomnost a anatomick á konfigurace plaku Př í tomnost a rozsah tromb ó zy Př í čina a z á važnost z ú žen í průsvitu tepny Obliterace karotid Posouzen í kolater á ln í ho oběhu Posouzen í a sledov á n í efektu intervenc í a operac í Posouzen í z á važnosti patologických změn tepenn é ho řeči š tě periferně í proxim á lně Patologick é změny v okol í karotid

31 31 Dislokace karotick é ho řeči š tě strumou Patologické nálezy v okolí karotid

32 32 N á dor karotick é ho glomu (chemodektom) Patologické nálezy v okolí karotid Příčný řez bifurkacíPodélný řez zevní karotidou

33 33 Čerstvý obt é kaný trombus v jugul á rn í ž í le Patologické nálezy v okolí karotid

34 34 Z á věr Početn é indikace sonografie karotid se v souvislosti s technickým rozvojem metody st á le roz š iřuj í a jej í př í nos s zvy š uje. St á le častěji se st á v á dostačuj í c í m a jediným vy š etřen í m před operačn í mi z á kroky. Angiogragfie zůst á v á vyhrazena jen pro m á lo přehledn é a př í pady. Důležitou roli hraje při sledov á n í průběhu onemocněn í tepen i jejich okol í a při kontrole výsledků intervenc í a operac í s možnost í kontrolovat výsledek bezprostředně po výkonu.

35 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Otázky ? ~ Odpovědi!


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Ultrasonografické vyšetření karotid – indikace a přínos Milan Cholt Klinika zobrazovac."

Podobné prezentace


Reklamy Google