Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Humorální regulace při stresu TOMÁŠ HAUER 2. LF UK 1. KRUH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Humorální regulace při stresu TOMÁŠ HAUER 2. LF UK 1. KRUH."— Transkript prezentace:

1 Humorální regulace při stresu TOMÁŠ HAUER 2. LF UK 1. KRUH

2 Obsah prezentace •stres •fáze stresu •poplachová reakce •sympatoadrenální osa •hypotalamo-pituitárně-adrenální osa •endorfiny •shrnutí •otázky k zopakování •závěr

3 Stres - zátěž homeostázy •stav narušení homeostázy zejména z: –fyzických příčin –psychických příčin stresorem •způsoben stresorem –nepříznivý stimul pro organismus •fyzikální •chemický •biologický •psychický

4 Stres •definice stresu: Hans Selye –australský endokrinolog General adaptation syndrome –definoval General adaptation syndrome – GAP •popis reakce lidského organismu na stres

5 GAP •3 fáze: –poplachová –adaptační –vyčerpání

6 Poplachová fáze •počátek: –při rozpoznání stresoru organismem •je to tedy prvotní odpověď organismu na stres •charakteristika: –dochází k aktivaci: •mozkové kůry, a dále sympatoadrenální osy, tedy: –sympatického nervového systému –vyplavení katecholaminů z dřeně nadlevin •cíl: –tvorba podmínek k „přežití“ jedince

7 sympatoadrenální osa •acetylcholin je uvolňován ze zakončení pregangliových vláken sympatiku –stimuluje tvorbu a vyplavování katecholaminů •z gangliových neuronů •z dřeně nadledvin

8 katecholaminy – 1. eso GAP •adrenalin, noradrenalin, dopamin •80% katecholaminů je representováno adrenalinem •katecholaminy - látky s: –rychlou mobilizací –bezprostředními účinky •důležité pro poplachovou fázi (přežití)

9 účinky katecholaminů 1 •zvýšení: –srdečního výdeje –krevního tlaku •redistribuce krve – –vazodilatace v mozku, svalovině –vazokonstrikce v kůži a splanchniku • zvýšení srážlivosti krve •to vše kvůli přípravě na boj nebo útěk a na případné krevní ztráty (přežití)

10 účinky katecholaminů 2 •stimulace jater k odbourávání glykogenu –zvyšování nabídky glukózy buňkám CNS, svalů a srdce •zvýšená resorpce glukózy ve střevech •inhibice sekrece inzulinu •stimulace lipolýzy

11 Pregangliová vlákna sympatiku acetylcholin gangliové neuronydřeň nadledvin katecholaminy srdeční výdej krevní tlak srážlivosti adrenalin nordarenalin mozek svaly zvýšení vazodilatace kůže orgány vazokonstrikce játra resorpce glukózy sekrece inzulínu simulace lipolýzy ovlivnění

12 Adaptační fáze •počátek: –aktivace hypotalamu při zvýšené koncentraci adrenalinu •charakteristika: –hypotalamus spouští hypotalamo-pituitárně-adrenální osu •výsledkem je sekrece kortikoidů z kůry nadledvin •cíl: –zajistit „přežití“ po co nejdelší dobu

13 hypotalamus •zásadní úloha v neurohumorální odpovědi na stresory •vnímá stresové podněty z periferie i CNS –koncentruje adrenalin a klesá v něm hladina noradrenalinu

14 hypotalamo-pituitárně-adrenální osa •hypotalamus tvoří CRH –jeho tvorbu stimuluje adrenalin •CRH – je uvolňován do adenohypofýzy –zde stimuluje tvorbu ACTH •zvýšená ACTH –stimulace uvolňování glukokortikoidů a mineralokortikoidů z kůry nadledvin

15 glukokortikoidy – 2. eso GAP •kortisol, kortikosteron •uplatňují se hlavně v adaptační fázi •glukogeneze •katabolický účinek na proteinový metabolismus •retence tekutin, zvýšení krevního tlaku •protizánětový efekt

16 mozková kůrapodněty z PNSvysoká hladina adrenalinu CRH adenohypofýza ACTH kůra nadledvin glukokortikoidy mineralokortikoidy glukogeneze katabolismus proteinového metabolismu retence tekutin protizánětový efekt

17 Endorfiny •opioidní peptidy obsahující 31 aminokyselin •produkuje je lidský mozek •účinky podobné morfinu •centrální modulační funkce –spánek –nálada –analgezie •periferní modulační funkce –endokrinní sekrece

18 Endorfiny •jsou spjaty se sekrecí adrenalinu •při stresu zabraňují vnímání bolesti •boxeři běžně nepociťují při zápasech bolest –výsledek působení endorfinů

19 Fáze vyčerpání •organismus začíná pociťovat vyčerpání •přílišná nerovnováha v důsledku zvýšení (snížení) některých tělních pochodů •v této fázi se začínají projevovat choroby spojené s dlouhodobý stresem

20 Shrnutí •2 zásadní systémy: –sympatoadrenální – katecholaminy •časná odpověď na stres •bezprostřední přežití –hypotalamo-pituitárně-adrenální - glukokortikoidy •kvůli adrenalinu vázán na předchozí •v průběhu adaptační fáze •zajištění podmínek přežití po co nejdelší dobu •podpora: –endorfiny •zabraňují vnímání bolesti a zvyšují tak šanci přežití

21 otázky 1 •mezi hormony účastnící se poplachové fáze stresu patří: –kortisol –adrenalin –ACTH –CRH

22 otázky 2 •CRH je tvořen na základě zvýšení –glukokortikoidů –adrenalinu –katecholaminů –STH

23 otázky 3 •během GAS dochází k aktivaci –mozkové kůry –hypotalamu –parasympatiku –sympatiku

24 otázky 4 •katecholaminy: –mají katabolický účinek na metabolizmus proteinů –zvyšují krevní tlak –zvyšují srdeční výdej –zvyšují srážlivost krve

25 zdroje •internet: •wikipedia.com •http://www.biology.estranky.cz/clanky/fyzio logie/humoralni-regulace-pri-stresu


Stáhnout ppt "Humorální regulace při stresu TOMÁŠ HAUER 2. LF UK 1. KRUH."

Podobné prezentace


Reklamy Google