Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217

2 Jméno autora:Mgr. Bartošíková Hana Třída/ročník:3. (7.) Datum vytvoření:2. 5. 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast: Přírodní látky Předmět: Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Hormony Klíčová slova: Nervová, hormonální regulace, hormon Druh učebního materiálu:prezentace

3 P ŘÍRODNÍ LÁTKY HORMONY – 1. ČÁST

4 R EGULACE METABOLICKÝCH PROCESŮ K udržení stálosti vnitřního prostředí – homeostázy byly vytvořeny regulační systémy, které reagují na vnitřní i vnější podněty, které homeostázu narušují Intracelulární regulace – zpětnovazebná regulace pomocí allosterických enzymů U vyšších živočichů: 1. Hormonální (humorální) regulace 2. Nervová regulace (neurohormonální regulace)

5 H ORMONÁLNÍ REGULACE Ovlivňování výkonných orgánů prostřednictvím hormonů Hormony = chemické látky, které jsou produkovány žlázami s vnitřní sekrecí, neurosekrečními buňkami, tkáňovými buňkami a k cílovým buňkám jsou přenášeny krví K vytvoření a transportu hormonů je třeba určitý čas  jsou relativně pomalé Odpověď je trvalejší Vývojově starší regulační systém

6 N ERVOVÁ REGULACE Zásahy v organismu se uskutečňují prostřednictvím nervového systému Pokyny z center jsou přiváděny nervovým vlákny k efektorům Vrcholný orgán koordinace a řízení je CNS Rychlé a pohotové odpovědi Nejvyšší forma řízení v organismech

7 N EUROHORMONÁLNÍ REGULACE Velmi úzký vztah obou regulačních organismů Rozhodující postavení má CNS Propojení nervové a hormonální soustavy je realizováno pomocí hypofýzy  Adenohypofýza tvoří s hypothalamem funkční jednotku, která kontroluje velkou část endokrynních žláz  Buňky hypothalamu produkují neurosekrety (liberiny a statiny), které jsou přiváděny do adenohypofýzy, kde stimulují nebo inhibují vylučování hormonů (tropinů), které ovlivňují činnost žláz s vnitřní sekrecí

8 H ORMON = CHEMICKÝ POSEL Specificky účinné látky, které regulují chemické procesy v buňkách Většinou produkovány ve specializované tkáni (endokrynní žlázy), uvolňovány do krevního oběhu a přenášeny krví na místo působení, kde se naváží na specifický receptor a vyvolají odpověď způsob předání informace záleží na schopnosti procházet membránou

9 L IPOFILNÍ HORMONY Steroidní hormony, hormony štítné žlázy Mohou projít membránou Receptory nalézají v cytoplazmě cílové buňky Komplex hormon-receptor vstupuje do jádra, kde ovlivní proces transkripce (zahájí syntézu odpovídající bílkoviny

10 H YDROFILNÍ HORMONY Hormony dřeně nadledvin, peptidové hormony Nemohou pronikat membránou Receptor na povrchu membrány se aktivuje vazbou s hormonem (1. posel) a předává signál dál prostřednictvím membránových enzymů do nitra buňky vyvolá se produkce tzv. 2. posla (např. cAMP) cAMP aktivuje proteinkinasy, které aktivujé fosforylací jiné enzymy katalyzující buněčnou odpověď

11 R OZDĚLENÍ HORMONŮ PODLE CHEMICKÉ POVAHY 1. Hormony odvozené od aminokyselin  adrenalin,noradrenalin,hormony štítné žlázy… 2. Steroidní hormony  Hormony kůry nadledvin,pohlavní hormony 3. Peptidické a bílkovinné hormony  Většina hormonů,hormony hypofýzy, pankreatu …

12 P OUŽITÉ ZDROJE Středoškolské učebnice chemie:  MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s. r. o., 2005. ISBN 80-7182-057-1.  RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80- 7200-761-0 Internetové zdroje:  Hormony. Biochemie - upol [online]. [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://biochemie.upol.cz/doc/skripta/kbc/hormony.pdf


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_217."

Podobné prezentace


Reklamy Google