Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_212

2 Enzymová katalýza, aktivní místo, enzymová aktivita, proenzym, zymogen
Jméno autora: Mgr. Bartošíková Hana Třída/ročník: 3. (7.) Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Přírodní látky Předmět: Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Enzymy Klíčová slova: Enzymová katalýza, aktivní místo, enzymová aktivita, proenzym, zymogen Druh učebního materiálu: prezentace

3 Přírodní látky Enzymy – 3. část

4 Enzymová katalýza S +E ES EP E+ P ENZYMY SNIŽUJÍ AKTIVAČNÍ ENERGII!
Obr. 1: enzymová katalýza ENZYMY SNIŽUJÍ AKTIVAČNÍ ENERGII!

5 Aktivní místo Za substrátovou specifitu enzymu odpovídá apoenzym
Část apoenzymu, na kterou se substrát váže se nazývá AKTIVNÍ MÍSTO Substrát se do aktivního místa váže prostřednictvím van der Waalsových sil, elektrostatických sil a vodíkových můstků

6 Mechanismus enzymové katalýzy
Hypotéza zámku a klíče (Fischer) Enzymy mají předem vytvořená vazebná místa, která jsou svým tvarem komplementární k substrátu Obr. 2: enzymový mechanismus

7 Mechanismus enzymové katalýzy
Hypotéza indukovaného přizpůsobení enzym mění svůj tvar v reakci na navázání substrátu Obr. 3: model indukovaného přizpůsobení

8 Enzymová aktivita Rychlost katalyzované reakce Jednotkou je katal
1 katal vyjadřuje množství enzymu, které způsobí přeměnu jednoho molu substrátu za jednu sekundu Běžně se používá kat, nkat Může být ovlivněna teplotou, pH, aktivátory, inhibitory

9 Vliv teploty na enzymovou aktivitu
Rychlost všech reakcí vzrůstá s rostoucí teplotou van´t Hoffovo pravidlo – při vzrůstu teploty o 10 °C se zvyšuje reakční rychlost 2 - 4x Enzymy jsou však bílkoviny  při překročení kritické teploty dojde k denaturaci Většina enzymů ztrácí aktivitu kolem 55 – 60 °C Výjimkou jsou termofilní bakterie

10 Vliv pH na enzymovou aktivitu
Enzymy jsou citlivé na změny pH Jsou aktivní pouze v úzké oblasti pH – pH optimum Většina enzymů má pH optimum v neutrálním či slabě kyselém prostředí (pH 6 - 7) Pepsin - pH 1,5 – 2,5 Trypsin - pH 7,5 - 10

11 Vliv aktivátorů na enzymovou aktivitu
Řada enzymů je produkována v neaktivní formě (proenzym, zymogen) Vlivem aktivátorů dochází k aktivaci Aktivní místo je většinou skryté za krátkým řetězcem peptidu Aktivátor tento peptid odštěpí Př. trypsin je produkován ve formě trypsinogenu Enteropeptidasa tenkého střeva odštěpí hexapeptid Vzniká aktivní trypsin Aktivita některých enzymů závisí na přítomnosti iontů (peptidasa – Mn2+, Co2+, Zn2+)

12 Použité zdroje Středoškolské učebnice chemie:
MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s. r. o., ISBN RŮŽIČKOVÁ, Květoslava a Bohumír KOTLÍK. Chemie II. v kostce. 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN

13 Obrázky Obr. č. 1: Magnus Manske. Commons.wikimedia.org: Enzyme catalysis delta delta G.png [online]  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na < delta_delta_G.png>. Obr. č. 2: Aehjanke. Commons.wikimedia.org: Enzyme mechanism 1.jpg [online]  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na < 1.jpg >. Obr. č. 3: Fvasconcellos. Commons.wikimedia.org: Induced fit diagram.svg [online]  [cit ]. Dostupný volně na < m.svg>.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google