Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chronické nemoci a erektilní dysfunkce MUDr. Karel KOČÍ, CSc. andromeda ®, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chronické nemoci a erektilní dysfunkce MUDr. Karel KOČÍ, CSc. andromeda ®, Praha."— Transkript prezentace:

1 Chronické nemoci a erektilní dysfunkce MUDr. Karel KOČÍ, CSc. andromeda ®, Praha

2 Výskyt poruch erekce v ČR (%) Muži ve věku 35-65 let STEM/MARK, 2001

3 Erektilní dysfunkce (ED) není choroba, je to symptom. Je to citlivý indikátor zdraví a může být prvním klinickým projevem dosud latentního závažného onemocnění.

4 Včasné zjištění příčiny poruchy erekce může odhalit závažné kardiovaskulární onemocnění, diabetes nebo třeba karcinom prostaty. Máme však pro toto tvrzení dostatek důkazů?

5 Diabetes a ED ED se u mužů s diabetem vyskytuje až 4x častěji než v běžné populaci 1, postihuje až 75% mužů diabetiků. 2 ED se vyskytuje u mužů s diabetem 1. i 2. typu. 3 ED se objevuje u diabetiků někdy až o 10 let dříve než u mužů bez diabetu. 4 1 Fonseca V et al. Diabetologia 2004;47:1914-1923 2 Metro MJ et al. Int J Imp Res 1999; 11: 87-89 3 NIH Publication No. 99 3892, March 1999. 4 Vinik A, Ricardson D. Diabetes Review 1998; Vol. 6, No. 1

6 ED jako prediktor DM Retrospektivní studie 285 436 mužů s ED a 1 584 230 mužů bez ED se zaměřením na výskyt DM. DM byl prokázán u 20% mužů s ED, ale pouze u 7.5% mužů bez ED. Přítomnost ED zvyšovala riziko DM o 60% (p<0.0001). Sun P et al. J Urol 2006;176:1081-1085.

7 ED jako prediktor DM Tato souvislost byla nejvýraznější u mladých mužů. Ve skupině 26-35 let přítomnost ED zvyšovala riziko diabetu téměř třikrát (p<0.001). Autoři považují ED za časný prediktor DM zejména u mužů do 45 let věku. Sun P et al. J Urol 2006;176:1081-1085.

8 Studie 115 diabetiků Stanovení HbA1c a glykémie na lačno Posouzení erektilní funkce validovaným dotazníkem Rhoden EL et al. BJU Int, 2005, 95, 615-617. Hladina HbA1c přímo koreluje se závažností ED

9 HbA1c < 8%HbA1c > 8% p=0.008 Hladina HbA1c přímo koreluje se závažností ED

10 Mezi muži s hladinou HbA1c > 11% je signifikantně vyšší počet případů nejtěžší formy ED (p=0.0002). Vazba mezi hladinou HbA1c a závažností ED se týká mužů s trváním DM déle než 5 let. Rhoden EL et al. BJU Int, 2005, 95, 615-617. Hladina HbA1c přímo koreluje se závažností ED

11 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Tři studie: Thompson Blumentals Montorsi

12 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Studie 9457 mužů ve věku ≥55 let – kontrolní skupina ze studie ca prostaty. 47% mužů trpělo na počátku studie ED. Pouze 15% mužů mělo na počátku studie kardiovaskulární onemocnění. Sledování trvalo 9 let. Thompson IM et al. JAMA 2005;294:2996-3002

13 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Ze skupiny 4247 mužů bez ED na počátku studie udávalo po 5 letech sledování vznik ED celkem 2420 mužů = 57%. V této skupině byl koeficient rizika vzniku nového kardiovaskulárního onemocnění 1.25 (p=0.04). Thompson IM et al. JAMA 2005;294:2996-3002.

14 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Ve skupině s preexistující ED byl zjištěn koeficient rizika vzniku nového kardio- vaskulárního onemocnění 1.45 (p<0.001). Autoři soudí, že existence ED by měla podnítit lékaře k vyšetření možných kardiovaskulárních rizikových faktorů. Thompson IM et al. JAMA 2005;294:2996-3002.

15 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Retrospektivní analýza 12 825 mužů s ED a ekvivalentního počtu bez ED. Muži s ED měli 2x vyšší riziko vzniku akutního infarktu myokardu (1.99, 95% = 1.17-3.38). S věkem se toto riziko zvyšovalo. Blumentals WA et al. Int J Impot Res. 2004;16:350-353.

16 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Studie 300 po sobě jdoucích případů mužů s akutní bolestí na hrudi a s angiograficky ověřeným koronárním onemocněním Věk 62,5 r. (33-86 let) Prevalence ED - 49% Žádný signifikantní rozdíl mezi muži s ED a bez ED Montorsi et al. Eur Urol. 2003;44:360-365

17 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Symptomy ED se objevily PŘED vznikem kardiovaskulárních obtíží v 67% případů. Střední doba od vzniku ED do vzniku koronárního onemocnění byla 38.8 měs. (1-168 měs.). U pac. s DM 1. typu a ED se objevila ED PŘED vznikem koronárního onemocnění ve 100% (p<0.001). Montorsi et al. Eur Urol. 2003;44:360-365.

18 ED jako prediktor kardiovaskulárního onemocnění Lékař, který vyšetřuje pacienta trpícího ED, má vynikající příležitost praktikovat preventivní kardiologii. Pacient, který má rizikové faktory pro koronární onemocnění, by měl být dotázán na svůj sexuální život. Montorsi et al. Eur Urol. 2003;44:360-365.

19 Průzkum provedený v ČR „Dáváte přednost tomu, aby o Vašem sexuálním zdraví začal hovořit lékař?“ STEM/MARK, 2003

20 Lékař se však na sexuální život pacienta zeptá pouze ve 20% případů !!! Průzkum provedený v ČR Agentura JV.M. 2002

21 Poruchy erekce jsou léčitelné. Mohou být projevem závažného skrytého onemocnění. 75% postižených mužů by přivítalo iniciativu ze strany lékaře. My se však svých pacientů na jejich sexuální život málo ptáme. Závěry pro denní praxi

22 Současné možnosti perorální léčby: sildenafil – Viagra tadalafil – Cialis vardenafil – Levitra  inhibitory PDE5 Závěry pro denní praxi

23 Na co je nutno pacienta výslovně upozornit: Závěry pro denní praxi

24 Inhibitory PDE5 účinkují pouze při sexuální stimulaci ! Jednorázové podání nemá smysl ! Pravděpodobnost úspěchu léčby roste s počtem pokusů. Žádný z těchto léků neovlivňuje libido nebo orgasmus ! Závěry pro denní praxi

25 NÚ (cefalea, flushing, dyspepsie) jsou mírné a přechodné, při opakovaném podání léku ustupují a mizí. Absolutní kontraindikace - současná aplikace nitrátů nebo donorů NO (molsidomin, amylnitrit) !!! Závěry pro denní praxi

26 Přeji Vám mnoho úspěchů v diagnostice a léčbě ED


Stáhnout ppt "Chronické nemoci a erektilní dysfunkce MUDr. Karel KOČÍ, CSc. andromeda ®, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google