Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypertenze Hornická poliklinika s.r.o. Zpracovala: Bc.Kristina Adamcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypertenze Hornická poliklinika s.r.o. Zpracovala: Bc.Kristina Adamcová."— Transkript prezentace:

1 Hypertenze Hornická poliklinika s.r.o. Zpracovala: Bc.Kristina Adamcová

2 Obsah:  Co je to krevní tlak?  Co je to hypertenze?  Příznaky a výskyt hypertenze  Druhy – rozdělení hypertenze  Léčba, režimová opatření  Metabolický syndrom  Domácí měření krevního tlaku  Tlakový Holter, Ergometrie, ECHO srdce

3 Co je to krevní tlak?  Krevní tlak (KT) je síla, kterou srdce pumpuje krev do těla

4 Srdce jako pumpa

5 Normální krevní tlak  KT není pořád stejný, ale mění se v závislosti na činnostech, na námaze či emocích = to je normální  Ve spánku a v klidu KT klesá a zvyšuje se opět při probuzení = cirkadiánní rytmus

6 Hodnoty krevního tlaku  Optimální hodnoty KT jsou menší než 120/80 mmHg  Normální KT = 120/80 mmHg  Mírná hypertenze = 140/95 – 160/100 mmHg  Střední hypertenze = 160/110 mmHg  Závažná hypertenze = nad 180/110 mmHg  Izolovaná systolická hypertenze = víc jak 140 mmHg systolický tlak a diastola menší než 90 mmHg

7 Definice hypertenze  Za hypertenzi označujeme : a) opakované zvýšení krevního tlaku – nad 140/90 mmHg, naměřené minimálně při dvou různých návštěvách lékaře = systolickodiastolická hypertenze b) izolovanou systolickou hypertenzi – nad 160 mmHg a současně diastolický tlak menší než 90mmHg.

8 Příznaky hypertenze  S hypertenzí se může žít řadu let, aniž by se o ní vědělo  Část nemocných je zcela bez příznaků a bez bolestí  Jen u malého počtu lidí se mohou projevit: - bolesti hlavy, závrať - zvonění v uších, skvrny před očima

9 Jak se zjistí hypertenze?  Většinou ji objeví lékař při běžné zdravotní prohlídce.  Doporučuje se, nechat si při každé návštěvě lékaře bez ohledu na Váš věk a subjektivní pocit zdraví změřit krevní tlak.

10 Proč je důležité vědět o hypertenzi?  Je závažným rizikovým faktorem cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a tepen dolních končetin.

11 Výskyt hypertenze  V průmyslových zemích světa je výskyt 25 - 50% u dospělé populace  V České republice je přibližně 2 milióny hypertoniků.

12 Typy hypertenzí  A) Primární hypertenze, tzv. esenciální - neznáme vyvolávající příčinu  B) Sekundární hypertenze - vzniká důsledkem jiného onemocnění (např. při onemocnění ledvin)

13 Jiné třídění hypertenze  I.stadium = prosté zvýšení KT bez orgánových změn  II. stadium = vedle zvýšeného KT je i postižení orgánů (např. hypertrofie levé komory srdeční)  III.stadium = hypertenze s těžkými orgánovými změnami (např. cévní mozková příhoda)

14 Metabolický syndrom  = označení pro současný výskyt několika poruch – obezita, hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidémie (porucha metabolismu tuků)  Adekvátní léčba těchto poruch vede k zásadnímu snížení rizika kardiovaskulárních chorob (srdečních a cévních)

15 Rizikové faktory hypertenze  Obezita  Kouření  Málo pohybu  Nadměrná konzumace alkoholu  Obliba slaných potravin a tučných jídel  Dlouhotrvající stres

16 Proč je třeba snížit tělesnou hmotnost?  Krevní tlak stoupá se zvyšující se tělesnou hmotností  Pokud se podaří snížit nadváhu, léčba hypertenze je účinnější a u některých lidí dojde k samovolné úpravě hodnot krevního tlaku

17 Body mass index (BMI)  BMI = orientační výpočet pro optimální hmotnost  Určuje se poměrem hmotnosti k výšce na druhou. Příklad: Muž, vážící 95 kg a vysoký 1,75m BMI= 95:1,75 x 1,75 = 31 (obezita) Normální hmotnost je 19 – 24 BMI Nadváha = 25 – 29 BMI Obezita = nad 30 BMI

18 Proč kouření cigaret?  Nikotin obsažený v cigaretách způsobuje zúžení cév  Dochází ke zvýšení odporu v cévách  Srdce musí vynaložit větší námahu, aby zásobilo krví všechny orgány v těle  Následek je zvýšení krevního tlaku

19 Proč zvýšení tělesné aktivity?  Fyzicky aktivní lidé mají nižší krevní tlak a menší sklon ke kardiovaskulárním příhodám  Doporučuje se alespoň: 5x týdně po 30 minutách: - procházky - plavání - jízda na kole

20 Proč snížení konzumace alkoholu?  Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje krevní tlak  Vede k tomu, že léčba hypertenze je neúčinná.

21 Proč omezení soli?  Příliš soli v jídle zvyšuje krevní tlak a může vážně poškozovat mozek a srdce infarktem či mrtvicí.  Doporučená denní dávka je 6 g soli pro dospělého člověka  Vyhýbejte se soleným potravinám a nepřisolujte jídla

22 Nízký obsah soli v potravě  zlepšuje funkci cév  ovlivňuje funkci buněk vystýlajících krevní cévy, tzv. endoteliální buňky, a tím udržují krevní oběh ve správné činnosti.  jedinci s nadváhou po omezení příjmu soli měli výrazně lepší funkce endoteliálních buněk.

23 Proč snížit příjem nasycených tuků v potravě?  Tuky mají nepříznivý vliv na rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen)  přispívají ke zvyšování hladiny cholesterolu  Nacházejí se: - v mase a masných produktech (salámy, paštiky) - mléce a mléčných produktech (smetana, sýry) - ve sladkém pečivu a koláčích - ve slaných brambůrkách apod.

24 Stres  Nejčastější reakcí na stresovou událost je úzkost, vztek, agresivita, apatie a deprese  Stresovaní lidé obvykle jedí nezdravě, kouří, pijí alkohol a vyhýbají se cvičení. Mají také vyšší hladinu stresového hormonu kortizolu. Pokud je ho v krvi příliš, může poškodit cévy a srdce  Je prokázané, že se u chronicky stresovaných lidí zvyšuje riziko srdečních chorob až o 68 procent

25 Vliv ořechů na zdraví  Lidé, kteří pravidelně jedí ořechy (alespoň 30 gramů týdně), mají o 35% nižší riziko nemocí srdce a cév.  Bylo prokázáno, že ořechy: - snižují hladiny cholesterolu v krvi - obsahují antioxidačně působící vitamin E - působí proti oxidačnímu stresu

26 Proč se léčit?  Cílem léčby hypertenze je předejít následkům neléčené hypertenze  Lékař vyšetří další kardiovaskulární rizikové faktory (vysoká hladina cholesterolu, cukrovka) a vezme v úvahu také celkový zdravotní stav, pohlaví a věk

27 Neléčená hypertenze - možné důsledky  CMP – cévní onemocnění mozku, mozkové krvácení  Postižení srdce – infarkt myokardu, angina pectoris, chronické srdeční selhání  Postižení ledvin – nefropatie  Postižení periferních tepen – dolních končetin  Retinopatie – poškození sítnice očí

28 Léčba hypertenze  Cíl = dosáhnout normálních hodnot KT  Léčebné postupy 1. Nefarmakologická léčba - úprava životního stylu, je součástí léčby všech nemocných s hypertenzí 2. Farmakologická léčba - dlouhodobá

29 Nefarmakologická léčba hypertenze  Zanechání kouření  Snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou  Zvýšení tělesné aktivity (30 minut 3x týdně)  Snížení nadměrné konzumace alkoholu (muži do 30g/den, ženy do 20g/den)  Omezení soli  Snížit příjem nasycených tuků v potravě

30 Farmakologická léčba  Rozhodující pro zahájení léčby jsou : - hodnoty KT - již přítomnost orgánového poškození  Způsob: 1. monoterapie – jeden lék 2. kombinace dvou a více léků

31 Technika měření krevního tlaku  Vsedě: - Po 10 minutovém uklidnění na paži vsedě - Manžeta ve výši srdce  Ve stoje: - U starších klientů a diabetiků s hypertenzí (možnost ortostatické hypotenze). - Měří se po 5 minutách vzpřímené polohy.

32 Technika měření krevního tlaku  Digitální přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou z důvodu značné nepřesnosti doporučovány.

33 Tlakový Holter  = 24 hodinové monitorování krevního tlaku  Provádí se: - při opakovaných zvýšených hodnotách KT - při fenoménu „bílého pláště“ - u maskované hypertenze (doma zvýšené hodnoty KT a u lékaře normální KT) - pro ověření optimálního nastavení léků ( přes den tlak normální a v ranních hodinách vysoký)

34 Tlakový Holter

35 Hypertenze starších osob  KT se měří vsedě i vestoje za účelem detekce ortostatické hypotenze.  Cílový tlak je stejně jako u mladších osob 140/90 mmHg

36 Hypertenze u diabetiků 2.typu  Má vyšší kardiovaskulární riziko  při dobré kompenzaci hypertenze je prokázané 50% snížení výskytu mozkové příhody a srdečního selhání

37 Hypertenze u těhotných  Rozlišuje se, zda jde o novou hypertenzi, vyvolanou těhotenstvím po 20.týdnu, nebo jde o chronickou hypertenzi z dřívější doby  Představuje zvýšené riziko pro matku i plod  Doporučení: - snížit příjem sodíku - klidový režim - léky

38 Hypertenzní krize  Prudké zvýšení systolického tlaku – nad 220mmHg i víc a zvýšení diastolického tlaku nad 130-140mmHg, během několika hodin  Je to stav akutní nouze, vyžadující rychlý zásah lékaře, aby se předešlo poškození mozku, srdce, ledvin, oční sítnice a snížilo se riziko smrti.

39 Ergometrické vyšetření  Vyšetřovací metoda - jízda na ergometru - kole  Zjistí se kardiovasculární odpověď organismu na zátěž  Normální zvýšení tlaku při zátěži je do hodnot 190/90 mmHg  Pro výpočet submaximální tepové frekvence platí vzorec: 220 - věk

40 Příprava k ergometrickému vyšetření

41 Ergometrické vyšetření

42

43 Echo srdce  Je základní vyšetřovací metoda při podezření na onemocnění srdce  Provádí se pomocí ultrazvuku  Lékař posoudí nejen anatomii srdce, ale i jeho funkci  Srdce je sledované při práci v reálném čase, posuzuje se, jaký objem krve je vypuzován, jak se otevírají a uzavírají srdeční chlopně  Je to zcela nebolestivé a nerizikové vyšetření

44 Podpora rodiny  Oznamte rodinným příslušníkům, že máte vysoký krevní tlak  Mohou vám připomínat, že si máte vzít léky  Málo tučná a málo slaná strava může přispět všem rodinným příslušníkům

45 Zapamatujte si:  Vysoký krevní tlak je problémem jenom tehdy, když není správně léčen  I když se cítíte dobře, je ve Vašem zájmu: - pravidelně navštěvovat svého lékaře - řídit se radami lékaře - dodržovat doporučenou dietu a cvičit - nekouřit, omezit alkohol - užívat předepsané léky

46  Je prokázáno, že správná léčba vysokého tlaku snižuje riziko všech komplikací hypertenze.


Stáhnout ppt "Hypertenze Hornická poliklinika s.r.o. Zpracovala: Bc.Kristina Adamcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google