Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reakce a adaptace oběhového systému na zatížení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reakce a adaptace oběhového systému na zatížení"— Transkript prezentace:

1 Reakce a adaptace oběhového systému na zatížení
Fyziologie tělesných cvičení Zpracovala: Adéla Kolínská

2 Kardiovalskulární systém
Fce – odstraňování metabolitů, transport hormonů, termoregulace, transport kyslíku pracujícím svalům Levá síň – nejsilnější myokard Sinoatriální uzel – tvorba rytmických impulsů, koordinace srdeční aktivity

3

4 Fickova rovnice, vliv na zatížení
Fickova rovnice – dodávka kyslíku je závislá na množství krve vypuzeném srdcem do oběhu za minutu Q = SF x SV SF – srdeční frekvence V klidu – bpm Při zátěži – až 220-věk SV – množství vypuzené krve jednou systolou V klidu – 70ml Při zátěži – ml Závislé na žilním návratu (nejvíc vleže, nejmíň ve stoje), při chůzi aktivována žilní pumpa → vyšší žilní návrat, a vyšší SV )

5 Q – množství vypuzené krve za minutu
V klidu – 5 l Při zátěži – až 20 l, u extrémně trénovaných až 40l/min

6 Jak zvýšit minutový výdej
Zvýšením SF Zvýšení SV Do 120 t/min – se zvyšuje SF i SV Od 120 t/min – SV se nemění (120 t/min max), roste SF Od 180 t/min – SV klesá (srdce se nestíhá plnit), roste SF Řízeno poklesem aktivity parasympatiku Zvýšením aktivity sympatiku

7 Reakce na zatížení a změny v pracujících svalech
Přesun krve z útrobních orgánů do pracujících svalů V pracujících svalech – vazodilatace cév → větší zásobení V neaktivních svalech – vazokonstrikce cév – působení sympatiku Při zátěži stoupá a-v diference kyslíku koncentrace kyslíku v žilní krvi klesá - důsledek zvýšeného využití kyslíku aktivními tkáněmi

8 Závislost změn SF Nejprve rychle, potom pomaleji
později dochází k setrvalému stavu (ergostáze) t/min. Závisí na trénovanosti a věku jedince (mladší a trénovanější dosáhnou odpovídající SF dříve a rychleji se vrací)

9 Změny SF při dané iz a dané poloze těla

10 Změny srdečního výkonu při změně polohy těla a iz

11 Submaximální zátěž Křivka SF odpovídá křivce spotřeby kyslíku.

12 Maximální zátěž Dochází k prudkému nárůstu SF i spotřeby kyslíku, které rostou až do svého maxima (plató) Velký přírůstek během první minuty Pokud nedosáhneme setrvalého stavu do 3-5 minut, musíme skončit čas Spotřeba O2

13 Krevní tlak při zátěži Silová práce – významný nárůst; srdce koná zejména tlakovou práci – překonání periferního odporu Dynamická práce – systolický tlak ↑, diastolický tlak =

14 Adaptace oběhového systému na zatížení
souvisí s trénovaností Výrazné změny důsledkem tréninku převážně vytrvalostního charakteru vytrvalostní trénink - srdce sportovce zvětšuje (fyziologická hypertrofie), spojena s rozšířením srdečních komor (hl levá komora) Srdeční sval je u trénovaného jedince lépe prokrven, má bohatší kapilární síť Klidová i zátěžová SF klesá silový trénink – srdce nebývá zvětšeno, jen silnější myokard levé komory (menší dutina)

15

16 Funkční změny se týkají především SF
trénovaní jedinci - pokles TFkl (tzv. sportovní bradykardie) až kolem 30 – 35 t/min Max TF – individuální hodnota, vliv spíše věku než trénovanosti není ukazatelem trénovanosti (pro konečnou hodnotu minutového objemu srdečního je rozhodující lepší práce srdečního svalu – vyšší SV) Rychlejší pokles SF po zátěži na TFkl Silový trénink snižuje SF výrazně méně než trénink vytrvalostní

17 Systolický objem (SV) V klidu - netrénovaní - v klidu 60 – 80, trénovaní 80 – 100 ml Zatížení – trénovaní – 200 ml Minutový objem (Q) SV (Q = SF x SV) Ekonomizace u trénovaného jedince se projeví nižší SF, ale vyšším SV Výrazně stoupá při maximální práci, během výkonu se nemění

18

19 Krevní tlak bývá u trénovaných osob nižší
u hypertoniků je odpovídající fyzická aktivita součástí moderní terapie. Zvýšená kapilarizace činných svalů - zvětšení využitelnosti nabízeného kyslíku (↑ A – V)

20 Průtok krve Průtok krve svaly se v důsledku tréninku zvětšuje v důsledku zvětšení kapilarizace rozšířením a větším otevřením už existujících kapilár efektivnější redistribuce krve TK v klidu je vytrvalostním tréninkem celkově redukovaný u osob s hraniční nebo mírnou hypertenzí

21 KARDIOVASKULÁRNÍ ODPOVĚĎ NA ZÁTĚŽ
pH krve během zvyšující se intenzity zátěže klesá (větší obsah kyselých sloučenin, zejména laktátu) z mírně alkalické hodnoty (7,4) až k hodnotám 7,0 nebo nižším. pH svalové tkáně klesá ještě víc

22 ADAPTACE KLID Z. SUBMAX. MAX. ZÁTĚŽ SF ↓ 0↓ SV ↑ Q Systolický TK
Diastolický TK Pokles TF: ↑ PS, ↓ S, ↓ vlastní SF ze SA uzlu Zvýšení SV: ↑ krevního objemu a venózního návratu (↑ plnění komor, ↑ velikost srdce a objemu, ↑ kontraktilita myokardu)


Stáhnout ppt "Reakce a adaptace oběhového systému na zatížení"

Podobné prezentace


Reklamy Google