Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RESPIRAČNÍ REGULACE BĚHEM ZÁTĚŽE FTK UP OLOMOUC.  Plyny v plicích difundují napříč respirační membránou alveolů.  Výměna plynů v plicích závisí na 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RESPIRAČNÍ REGULACE BĚHEM ZÁTĚŽE FTK UP OLOMOUC.  Plyny v plicích difundují napříč respirační membránou alveolů.  Výměna plynů v plicích závisí na "— Transkript prezentace:

1 RESPIRAČNÍ REGULACE BĚHEM ZÁTĚŽE FTK UP OLOMOUC

2  Plyny v plicích difundují napříč respirační membránou alveolů.  Výměna plynů v plicích závisí na  parciálním tlaku každého plynu  rozpustnosti plynů  teplotě

3 Respirační membrána

4 Difuse podle tlakového gradientu - z oblasti většího tlaku do oblasti menšího tlaku (kyslík ze vzduchu do krve, oxid uhličitý z krve do vzduchu).

5 Parciální tlak kyslíku v plicním řečišti

6 Kyslíková difusní kapacita při zátěži stoupá.

7

8 Tlakový gradient oxidu uhličitého je menší než tlakový gradient kyslíku.

9 Parciální tlak oxidu uhličitého v plicním řečišti

10

11 Oxid uhličitý je však asi 20-krát rozpustnější než kyslík. Oxid uhličitý prochází alveolární membránou snadno, i když má menší tlakový gradient.

12  Kyslík je transportovaný ve formě oxyhemoglobinu, pouze malá část je rozpuštěná v krevní plazmě.  Saturace hemoglobinu klesá  s poklesem PO 2

13 Normální oxyhemoglobinová disociační křivka

14  Kyslík je transportovaný ve formě oxyhemoglobinu, pouze malá část je rozpuštěná v krevní plazmě.  Saturace hemoglobinu klesá  s poklesem PO 2  s poklesem pH

15 30

16  Kyslík je transportovaný ve formě oxyhemoglobinu, pouze malá část je rozpuštěná v krevní plazmě.  Saturace hemoglobinu klesá  s poklesem PO 2  s poklesem pH  se zvýšením teploty

17

18  Saturace hemoglobinu klesá  s poklesem PO 2  s poklesem pH  se zvýšením teploty. Za každé z těchto podmínek je zvýšená potřeba kyslíku.

19 Hemoglobin je obvykle sycen kyslíkem z 98% - obsah kyslíku je vyšší než tělo potřebuje = transportní kapacita pro kyslík je jen výjimečně limitujícím faktorem.

20  Oxid uhličitý je transportován krví většinou ve formě bikarbonového iontu.  CO 2 + H 2 O  H 2 CO 3  H + + HCO 3 - bikarbonový iont  Menší množství CO 2 je transportováno  buď rozpuštěné v plazmě  nebo vázáno na hemoglobin

21 a-v diference je mírou kyslíkové spotřeby tkáněmi

22

23  Množství kyslíku transportované do tkání záleží na  obsahu kyslíku v krvi  množství krve, které se dostane ke tkáním  a místních podmínkách (množství laktátu, teplota svalu, koncentrace CO 2 ).  Výměna CO 2 ve tkáních je podobná výměně kyslíku.

24  Respirační centra v mozkovém kmeni řídí rychlost a hloubku dýchání.  Centrální chemoreceptory v mozku reagují na změny v koncentraci CO 2 a H + (jejich vzestup vede ke zvýšení respirace).  Periferní receptory v oblouku aorty a v bifurkaci a. carotis communis reagují na změny obsahu kyslíku v krvi (ale také na změny v koncentraci CO 2 a H + ).  Při poklesu kyslíku a vzestupu koncentrace CO 2 a H + se zvyšuje respirace.

25

26  Podráždění napínacích receptorů v plicích zkrátí respiraci (prevence přeplnění plic vzduchem).  Vedle toho existuje i volní kontrola dýchání.  Během zátěže ventilace okamžitě stoupá v důsledku stimulace respiračních center zvýšeným metabolismem pracujících svalů (zvýšení koncentrace CO 2 a H + ).  Postupně se zvyšuje respirace i v důsledku zvyšující se tělesné teploty a vzestupu kyselých metabolitů.

27 Ventilační odpověď na lehkou, střední a vyčerpávající práci.

28 Víc než 15% celkové spotřeby kyslíku během těžké práce se může spotřebovat v respiračních svalech!

29

30  Pulmonální ventilace není obvykle limitujícím výkonnostním faktorem, ani při maximálním úsilí; výjimku tvoří někteří vysoce trénovaní sportovci.  Respirační svaly jsou odolnější proti únavě než kosterní svaly končetin.

31  Odpor ve vzduchových cestách a difuse plynů obvykle není limitujícím faktorem výkonnosti u zdravých osob.  U osob se zúženými dýchacími cestami (chronická bronchitida, astma, atd.) limitujícím faktorem je.

32  Ventilace se během zátěže zvyšuje proporčně s intenzitou zatížení.  Náhle se při určitém zatížení začne (obvykle mezi 55% a 70% VO 2 max) ventilace zvyšovat prudčeji (snaha vyloučit zvýšené množství CO 2, který vzniká z kyseliny mléčné při její přeměně na laktát sodný a vodu).  Tento bod se nazývá „ventilační zlom“.

33

34  Je to totéž co „laktátový práh“ (iniciální bod kumulace laktátu v krvi při postupném zvyšování intenzity zatížení)?

35  Wasserman a McIlroy (1964) zavedli termín „anaerobní práh“ jako náhlý posun metabolismu od převážně aerobního k anaerobnímu. Přesnější techniky (1985) definovaly anaerobní práh jako systematický vzestup V E /VO 2 (ventilační ekvivalent pro kyslík) bez doprovázejícího vzestupu V E /CO 2 (ventilační ekvivalent pro oxid uhličitý)!

36  V E /CO 2 zůstává relativně stálý - ventilace odpovídá potřebám odstranit oxid uhličitý.  V E /VO 2 stoupá pro odstranění oxidu uhličitého a nestačí se extrahovat kyslík - ventiluje se víc vzduchu než by to odpovídalo potřebám kyslíku. anaerobní práh

37

38  Za určitých okolností se identifikuje anaerobní práh a přitom laktát je na klidové hladině (???).  Snížení glykogenových zásob před zátěží mění poměr mezi anaerobním prahem a laktátovým prahem (???).  U osob s McArdleovým syndromem (nejsou schopni využít svalový glykogen) neexistuje (nevytváří se laktát) a přece se křivka lomí (???). anaerobní práh není příliš spolehlivý není příliš spolehlivý:

39 se přesto stal důležitým ukazatelem optimální a vysoké intenzity zatížení, při kterém zůstává převaha aerobního metabolismu. anaerobní práh (není příliš spolehlivý) VYSOKÝ TRÉNINKOVÝ EFEKT

40 Respirační regulace acidobazické rovnováhy:  Pokles pH (vzestup CO 2 a H + ) zhoršuje svalovou kontraktilitu a tvorbu ATP.  Jakmile začne H + stoupat, inspirační centrum zvýší (prohloubí) okamžitě respiraci. Tím se zvyšuje odstraňování CO 2 a klesá koncentrace H +.  CO 2 je primárně transportován ve formě bikarbonátu - jakmile dosáhne plic, přemění se zpět na CO 2 a je dýcháním vyloučen.

41  H + se rovněž váže na baze, které ho neutralizují (buffer = nárazník). H + + buffer  H-buffer  Hlavními nárazníkovými substancemi jsou  bikarbonáty  fosfáty  a proteiny.  Jakmile začne stoupat H +, bikarbonátové ionty v plazmě je neutralizují a tím předcházejí acidóze. Respirační regulace acidobazické rovnováhy:

42  auza


Stáhnout ppt "RESPIRAČNÍ REGULACE BĚHEM ZÁTĚŽE FTK UP OLOMOUC.  Plyny v plicích difundují napříč respirační membránou alveolů.  Výměna plynů v plicích závisí na "

Podobné prezentace


Reklamy Google