Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O2 na Hb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O2 na Hb"— Transkript prezentace:

1 Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O2 na Hb
Nina Uldrychová,

2 Spotřeba O2,transport O2 Spotřeba kyslíku u dospělého zdravého člověka : 250ml/min 1l krve musí transportovat 50ml O2 při MV 5l/min Výskyt O2 v krvi : 1, fyzikálně rozpuštěný v plazmě (8,5ml O2 /l krve) 2, vázaný na hemoglobin V 1 litru krve : 156 g Hb 156 x 1,3 ~ 200ml O2 /l krve 1g Hb váže přibližně 1,3ml O2 Hodnota O2 dodaná při MV celkově přesahuje množství kyslíku, které periferní tkáně utilizují.

3 Hemoglobin Protein – tvořen 4 podjednotkami (označení Hb4)
Každá podjednotka obsahuje hem konjugovaný s polypeptidem (globinová část hemoglobinu) ; hem – derivát porfirinu,obsahuje Fe2+ Hemoglobin A (adult) : α2β2

4 Hemoglobin Hb4 + O Hb4O2 Hb4O2 + O Hb4O navázání 4. O2 : Hb4O8 2β řetězce – jejich konformace k hemovému jádru důležitá pro vazbu O2 Relaxovaný stav : usnadnění vazby O2 (plíce) Tenzní stav : snížení vazby O2 (periferní tkáň) Vazba 1. hemu s O2 zvyšuje afinitu k druhému, atd.

5 Disociační křivka = vztah saturace (nasycení) vazebné síly pro O2 vyjádřený v % a hodnoty PO2 Saturace – celkové množství O2 navázaného na Hb v % Parciální tlak – roven součinu celkového tlaku směsi plynů a dílu, který část plynu zaujímá na celkovém objemu (př. O2 : 21/100 x 760torr = 160torr) Sigmoideální tvar

6 Faktory ovlivňující vazebnou křivku Hb pro O2
Posun křivky doleva = Zvýšení afinity Hb pro O2 Zvýšení pH Pokles PCO2 Pokles (snížení) teploty Pokles koncentrace 2,3 DPG Posun křivky doprava = Snížení afinity Hb pro O2 = Lepší vydávání O2 periferii Pokles pH ( koncentrace H+ vazba H+ na Hb) Zvýšení PCO2 Zvýšení teploty Zvýšení koncentrace 2,3 DPG 20* 38* 38* 43*

7 Shrnutí O2 - transport – převážně vázaný na Hb
Faktory ovlivňující disociační křivku : pH, PCO2, teplota, 2,3 - DPG

8 Použitá literatura Atlas fyziologie člověka, S.Silbernagl, A.Despopoulos, Grada 2004 Lékařská fyziologie, S.Trojan a kol., Grada 2003 Poznámky k přednáškám z fyziologie,1.díl Brožek, Herget, Vízek, H&H, 1998 Přehled lékařské fyziologie, W.F. Ganong, H&H, 1995

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O2 na Hb"

Podobné prezentace


Reklamy Google