Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O 2 na Hb Nina Uldrychová, 28.11. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O 2 na Hb Nina Uldrychová, 28.11. 2005."— Transkript prezentace:

1 Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O 2 na Hb Nina Uldrychová, 28.11. 2005

2 Spotřeba O 2,transport O 2  Spotřeba kyslíku u dospělého zdravého člověka : 250ml/min  1l krve musí transportovat 50ml O 2 při MV 5l/min  Výskyt O 2 v krvi : 1, fyzikálně rozpuštěný v plazmě (8,5ml O 2 /l krve) 2, vázaný na hemoglobin  V 1 litru krve : 156 g Hb 156 x 1,3 ~ 200ml O 2 /l krve  1g Hb váže přibližně 1,3ml O 2 Hodnota O 2 dodaná při MV celkově přesahuje množství kyslíku, které periferní tkáně utilizují.

3 Hemoglobin  Protein – tvořen 4 podjednotkami (označení Hb 4 )  Každá podjednotka obsahuje hem konjugovaný s polypeptidem (globinová část hemoglobinu) ; hem – derivát porfirinu,obsahuje Fe 2+  Hemoglobin A (adult) : α2β2

4 Hemoglobin  Hb 4 + O 2 Hb 4 O 2  Hb 4 O 2 + O 2 Hb 4 O 4.......... navázání 4. O 2 : Hb 4 O 8  2β řetězce – jejich konformace k hemovému jádru důležitá pro vazbu O 2  Relaxovaný stav : usnadnění vazby O 2 (plíce)  Tenzní stav : snížení vazby O 2 (periferní tkáň)  Vazba 1. hemu s O 2 zvyšuje afinitu k druhému, atd.

5 Disociační křivka = vztah saturace (nasycení) vazebné síly pro O 2 vyjádřený v % a hodnoty PO 2  Saturace – celkové množství O 2 navázaného na Hb v %  Parciální tlak – roven součinu celkového tlaku směsi plynů a dílu, který část plynu zaujímá na celkovém objemu (př. O 2 : 21/100 x 760torr = 160torr)  Sigmoideální tvar

6 Faktory ovlivňující vazebnou křivku Hb pro O 2 Posun křivky doleva = Zvýšení afinity Hb pro O 2  Zvýšení pH  Pokles PCO2  Pokles (snížení) teploty  Pokles koncentrace 2,3 DPG Posun křivky doprava = Snížení afinity Hb pro O 2 = Lepší vydávání O 2 periferii  Pokles pH ( koncentrace H + vazba H + na Hb)  Zvýšení PCO 2  Zvýšení teploty  Zvýšení koncentrace 2,3 DPG 20* 38* 43*

7 Shrnutí O 2 - transport – převážně vázaný na Hb Faktory ovlivňující disociační křivku : pH, PCO 2, teplota, 2,3 - DPG

8 Použitá literatura Atlas fyziologie člověka, S.Silbernagl, A.Despopoulos, Grada 2004 Lékařská fyziologie, S.Trojan a kol., Grada 2003 Poznámky k přednáškám z fyziologie,1.díl Brožek, Herget, Vízek, H&H, 1998 Přehled lékařské fyziologie, W.F. Ganong, H&H, 1995 www.people.virginia.edu http://fyziologie.lf2.cuni.cz/uceni/lecture_notes/transport_ plynu/index.htm

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Disociační křivka Hb pro kyslík; Faktory ovlivňující vazbu O 2 na Hb Nina Uldrychová, 28.11. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google