Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Štěpánka Zemenová, 8.kruh

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Štěpánka Zemenová, 8.kruh"— Transkript prezentace:

1 Štěpánka Zemenová, 8.kruh
Funkce gliových buněk Štěpánka Zemenová, 8.kruh

2 Základní dělení PNS: 1.Schwannovy buňky 2.satelitové buňky
CNS: 3.ependymové buňky 4.mikroglie 5.oligodendrocyty 6.astrocyty Ad 1.:myelinizace Ad 2.: v senzitivních a vegetativních gangliích, role v metabol. procesech gangl.buněk Ad 3: výstelka dutin CNS, na povrchu řasinky, které se podílejí na pohybu likvoru;e.b. mají také podíl na transcelulárním transportu Ad 4: schopny fagocytózy, význam hlavně při patologických stavech cns Ad 5: myelinizace Ad 6: podpora, HE bariéra, homeostáza, výživa, hojení…

3 Následující slidy o funkcích gliových buněk jsou zaměřeny na funkce astrocytů a oligodendrocytů v cns.

4 Kanály a přenašeče určující elektrofyziologické vlastnosti gliových buněk
Pasivní iontové kanály (především pro K+) Napěťově závislé iontové kanály (Na+ ,K+, Ca 2+) Chemicky aktivované iontové kanály (GABA, glycin, glutamát) ATP závislé transportní mechanismy (Na+/K+ ATPáza) kotransport (Na+-K+-Cl-, Na+-HCO3-, Na+-glu) antiport (Na+-H+) Pasivní iontové kanály pro draslík jsou důležité především pro homeostatickou funkci gliových buněk.

5 Funkce gliových buněk 1. Strukturální opora neuronů,
tvorba hematoencefalické bariéry 2. Krytí synapsí 3. Vychytávání mediátorů Ad 1: viz. učebnice histologie a slide č.3 Ad 2: Kryjí synapse, aby nedocházelo k difůzi neurotransmiteru ze synaptické šterbiny. Ad 3: Př. Glutamát je ve vysokých koncentracích neurotoxický, je nutné, aby v ECL nebyl ve vysokých neurotoxických koncentracích, a proto je vychytáván v kotransportu se sodíkem gliovými buňkami, v nichž je přeměněn na glutamin. Ten do ECL, vychytán neurony, pro něž není tato forma(tedy glutamin) toxická. V případě potřeby si neurony vyrobí z glutaminu opět glutamát.

6 Funkce gliových buněk 4. Tvorba a uvolňování neuromediátorů a neuroaktivních látek Ad 4: Gliové buňky jsou schopné samy syntetizovat některé neuromediátory a neuroaktivní látky. Neuroaktivní látky se uplatňují v hlavně v nesynaptickém přenosu a mohou hrát roli v ovlivnění spánku, bdění či chronické bolesti.

7 Tvorba neuromediátorů
Tvorba neuromediátorů. Na membráně gliových buněk jsou receptory pro glutamát. Glutamát v synaptické štěrbině se váže na glutamátové receptory na membráně gl.buněk. Způsobí uvolnění glutamátu z gliových buněk, který může prodloužit aktivitu synapse.

8 Funkce při vývoji 6.Vzájemné ovlivňování při tvorbě iontových kanálů
5. Gliové buňky a jejich produkty slouží jako vodící struktury pro axony 6.Vzájemné ovlivňování při tvorbě iontových kanálů Ad 5: Astrocyty slouží jako vodící buňky. Produkují růstové faktory, kterými navádějí růstový vrchol axonu směrem k cílové tkání. Viz. další slide.

9

10 Homeostatické funkce 7. Zajištění metabolické homeostázy
a) zásobárna glykogenu b) zásoba laktátu Ad 7: a) v CNS je malá zásoba glykogenu, která je uschována právě v gliových buňkách. b) Neurony přijímají glukózu buď přímo díky přechodu přes HE bariéru, nebo vychytávají laktát z ECL, který tam byl uvolněn z gliových buněk (ty ho vyrobily za anaer. podmínek z glukózy). Neurony jsou schopny laktát za aerobních podmínek utilizovat. Viz. další slide.

11

12 Homeostatické funkce 8. Zajištění iontové homeostázy
Ad 8: Při velmi intenzivní činnosti neuronů dochází k hromadění velkého množství draslíku v ECL ( protože během repo a hyperpolarizace dochází k vytékání K draselnými kanály), což by mohlo být v důsledku nebezpečné a způsobit kaliovou depresi až bezvědomí. Díky zvýšené koncentraci kalia v ECL dochází k depolarizaci gliových buněk a vtékání draselných iontů pasivními iont. kanály do nitra glie. Draslík může pomocí gap junctions přecházet do dalších glií až do oblasti, kde je koncentrace draslíku v ECL nižší a tam může dojít k uvolnění draslíku z gliových buněk do ECL.

13 Homeostatické funkce 9. Udržování pH HCO3-
Ad 9: Tento děj nazýváme též nespecifická zpětná vazba potlačující neuronální excitabilitu. Při intenzivní činnosti neuronů dochází k přestupu draselných iontů do ECL. Tato zvýš. koncentrace draslíku v ECL depolarizuje gliovou buňku a dochází ke vtékání různých iontů do gliové buňky. Mj. vtékají též hydrogenuhličitanové anionty. Dochází ke zvýšení pH uvnitř glie a ke snížení pH v ECL. Snížené pH potlačí neuronální excitabilitu.

14 Homeostatické funkce 10. Objemová homeostáza
(uptake KCl společně s H20)

15 Funkce gliových buněk 11. Plastická přestavba
Ad 11: Za normálních okolností oddělují astrocyty v ncl. supraopticus a paraventricularis svými výběžky neorony od sebe. Nedochází k syntéze ADH a oxytocinu. Během dehydratace či laktace se výběžky stáhnou a umožní neouronům vznik synapsí a zlepší se i nesynaptická komunikace mezi neurony. Dochází k produkci hormonů.

16 Funkce gliových buněk 12.Tvorba gliové jizvy
Poranění mozku vyvolá tzv. astrogliotickou reakci. Během tvorby gliové jizvy spolu komunikují astrocyty napříč celou hemisférou.

17 Opakování, dotazy

18 Zdroje William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie
890 stran, 20.vydání, Galén 2005 Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos Atlas fyziologie člověka 435 stran,6.vydání, Grada Publishing 2004 Stanislav Trojan a kolektiv Lékařská fyziologie 616 stran, 4. přepracované a doplněné vydání , Grada Publishing 2004 Přednášky z fyziologie

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Štěpánka Zemenová, 8.kruh"

Podobné prezentace


Reklamy Google