Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová tkáň histologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová tkáň histologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Nervová tkáň histologie a embryologie http://www.lf3.cuni.cz/histologie

2 Vývoj původ: ektoderm indukce notochordem neurální ploténka neurální brázdička neurální valy, splynutí  neurální trubice neurální lišta (crista neuralis) bb. na okraji trubice, které se oddělí při při jejím uzavírání periferní NS a další struktury ganglia autonomního NS ganglia spinální a část hlavových Schwannovy bb. odontoblasty chromafinní bb. dřeně nadledvin melanocyty bb. arachnoidální a piální ektomezenchym ganglia autonomního NS ganglia spinální a část hlavových Schwannovy bb. odontoblasty chromafinní bb. dřeně nadledvin melanocyty bb. arachnoidální a piální ektomezenchym

3 podle funkce: motorické (eferentní) senzorické (aferentní) interneurony (nejpočetnější) podle počtu výběžků: multipolární (nejčastější) bipolární pseudounipolární podle délky axonu: projekční (Golgi typ I.) dlouhý axon lokální (Golgi typ II.) kontakty s blízkými neurony jejich podíl fylogeneticky stoupá Neurony perikaryon (buněčné tělo) 4-150 um dendrity axon (neurit) terminální arborizace synapse

4 jádro drsné ER Golgiho komplex mitochondrie cytoskelet inkluze Perikaryon (soma) velké, kulovité euchromatické denzní nukleolus  transkripční aktivita velké, kulovité euchromatické denzní nukleolus  transkripční aktivita bohatě vyvinuté Nisslova substance (tigroidní) bohatě vyvinuté Nisslova substance (tigroidní) výhradně v perikaryu transportní a sekreční vezikuly výhradně v perikaryu transportní a sekreční vezikuly  v blízkosti zakončení axonů regulace pohybu molekul v povrchové membráně zakotvení membránových struktur omezení a regulace pohybu organel Mikrofilamenta (aktinová filamenta) odolnost buněk vůči deformacím regulační procesy Neurofilamenta (typ intermediárních filament v neuronech) axoplazmatický přenos (rychlý a pomalý) regulace tvaru Mikrotubuly lipofuscin melanin lipofuscin melanin

5 Dendrity vedou vzruch k perikaryu 1 neuron má až sta tisíce kontaktů složení cytoplazmy jako v perikaryu kromě GA

6 Axony vedou vzruch od perikarya 1 neuron – 1 axon (zpravidla) délka až 1 m axonální kónus iniciální segment rozhodnutí o vzniku vzruchu metabolicky závislé na perikaryu – axonální transport

7 Přenos signálu mezi neurony chemické synapse sekrece molekul difundujících k cílové buňce elektrické synapse přímý přenos molekul přes kanálky („gap junction“) přímý kontakt povrchu bb.

8 Synapse (chemické) axodendritické (nejčastější) axosomatické axoaxonální (presynaptická inhibice, vyskytují se řídce) dendrodendritické synapse v průběhu („en passant“)

9 Synapse (chemické) presynaptická membrána synaptická štěrbina mezibuněčný prostor (20-30 nm) větší než mezi neurony a gliemy postsynaptická membrána dle zesílení membrán proteinovou vrstvou I. či II. typ (Gray) synaptické váčky v cytoplazmě axon. zakončení 20-65 nm morfologie se liší dle obsahu neuromediátoru uvolňování přenašečů exocytózou v aktivní zóně někt. obsahují synapsiny vážící se k cytoskeletu v aktivní zóně Typy synapsí (Gray) typ I (asymetrické) typ II (symetrické) váčkykulovitéeliptické či nepravidelné presynaptická membrána nevýznamně ztluštělá postsynaptická membrána ztluštělá a spojená se subsynap. strukturami nevýznamně ztluštělá subsynaptické struktury význačné a spojené s postsynap. membránou chybí funkce (orientačně) excitačníinhibiční

10 Neuroglie 10-50 x více než neuronů tvoří více než ½ objemu CNS vytvářejí myelin funkce nutritivní a fagocytární barvení: impregnace Ag, Au morfologicky 4 typy nejsou elektricky excitovatelné, avšak mohou se účastnit přenosu signálu Např. astrocyty mají receptory pro některé neuromediátory a po jejich aktivaci dochází ke změnám koncentrace Ca 2+ v cytosolu, které se mohou přenášet na další astrocyty i na okolní neurony.

11 největší vaskulární pedikly – membrana limitans gliae perivascularis et spf. mechanická opora neuronů vytvářejí gliovou jizvu A. protoplazmatické granulární cytoplazma obalují neurony, cévy B. fibrilární delší výběžky zejména bílá hmota gliální fibrilární kys. protein I. astrocyty

12 menší,  vláken, tmavší jádra vytvářejí obaly nervových vláken – myelinovou pochvu šedá i bílá hmota odpovídají Schwannovým b. počet fylogeneticky stoupá II. oligodendrocyty

13 pohyblivé, fagocytují nejmenší glie tmavá protáhlá jádra ostatní glie mají kulatá jádra pokryté ostnitými výrůstky – trnitý vzhled III. mikroglie

14 epitelové uspořádání pozůstatek neuroepitelu neurální trubice vystýlá dutiny CNS pohyblivé řasinky (cilie) nexy a zonulae adhaerentes tanycyty IV. ependym

15 Nervová vlákna axony opatřené speciálními obaly ektodermového původu jejich svazky vytvářejí: v CNS dráhy (oligodendrocyty) v periferním NS nervy (Schwannovy bb.) vlákna: nemyelinizovaná myelinizovaná (axony silnějšího kalibru)

16 CNS – leží volně mezi výběžky neuronů a glií periferie – leží v jednoduchých štěrbinách Schwannových bb. nemají Ranvierovy zářezy Nervová vlákna nemyelinizovaná

17 Nervová vlákna myelinizovaná myelinizace: zanoření axonu do žlábku obalové buňky mezaxon – nabaluje se na osové vlákno (10-150x) myelin je tvořen vrstvami modifikovaných cytopl. mem. Ranvierovy zářezy internodia (1-2 mm) Schmidt-Lantermanovy náručky

18 Nervy nervová vlákna spojená ve svazky vazivové obaly: epineurium perineurium endoneurium

19 Histofyziologie klidový membránový potenciál - 70 mV (Goldmanova rovnice) udržován iontovými pumpami Na + /K + ATPáza (Na + ven) 10126A-A- 1204Cl - 310 -7 Ca 2+ 12210Na + 2120K+K+ konc. vněkonc. uvnitřiont akční potenciál napěťově ovládané kanály spouštěcí úroveň (depolarizace o 10-20 mV) depolarizace na +30 až +50 mV (0.5 s – hrotový potenciál, Na + k.) následná depolarizace (Na + kanály, 4 ms) následná hyperpolarizace (K + kanály, 40 ms) akční potenciál refrakterní fáze absolutní relativní šíření AP (antidromní, ortodromní) saltatorní vedení vzruchu frekvenční kódování rozlišujeme 3 kategorie vláken dle rychlost vedení vzruchu: A – myelinizovaná, velký průměr, dlouhá internodia (15-100 m/s) B – myelinizovaná (3-14 m/s) C – nemyelinizovaná (0.5-2 m/s) synaptický přenos = transdukce el. signálu na chemický 1.AP otevře napěťově řízené Ca 2+ - kanály v presynaptickém zakončení a dochází ke vstupu kalcia do buňky 2.  koncentrace Ca 2+ katalyzuje reakce vedoucí k exocytóze synaptických váčků 3.rychlá inaktivace Ca 2+ 4.difúze mediátorů přes štěrbinu a reakce s receptory na postsynaptické membráně 5.změna propustnosti postsynaptické membrány pro ionty Na + a K + synaptické zdržení (0.3-0.5 ms) Mediátory: acetylcholin GABA asparagová kys. glutamová kys. glycin homocystein dopamin noradrenalin adrenalin tryptamin serotonin histamin taurin adenosin ADP AMP ATP Neuropeptidy (syntetizovány v zakončení neuronu) substance P neurokinin A neurokinin B neuropeptid Y (NY) neurotensin polypeptid uvolňující gastrin (bombesin) neuromedin B cholecystokinin (CCK) galanin enkefaliny (met-, leu-) dynorfiny VIP hypofyzární peptid aktivující adenylátcyklázu (PACAP)

20 Degenerace a regenerace nervové tkáně transneuronální degenerace Wallerova retrográdní degenerace defekt nervové tkáně se hojí gliovou jizvou poranění axonu: chromatolýza (tigrolýza) zvětšení objemu perikarya posun jádra regenerace proximálního pahýlu (0.5-3 mm/den)

21 Meningy arachnoidea pavučnice bezcévné vazivo vrstva přilehlá k dura mater trámce spojené s pia mater subarachnoidální prostor mozkomíšní mok villi arachnoidales arachnoidea pavučnice bezcévné vazivo vrstva přilehlá k dura mater trámce spojené s pia mater subarachnoidální prostor mozkomíšní mok villi arachnoidales dura mater zevní tvrdá plena husté vazivo v lebce splývá s periostem v páteři epidurální prostor subdurální prostor dura mater zevní tvrdá plena husté vazivo v lebce splývá s periostem v páteři epidurální prostor subdurální prostor pia mater vnitřní měkká plena řídké vazivo s cévami perivaskulární prostory pia mater vnitřní měkká plena řídké vazivo s cévami perivaskulární prostory

22 A to je toužebně očekávaný… Příště: vazivo a cévní zásobení Použitá literatura: Fišar, Jirák, Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie Jelínek et al., Skripta histologie Junqueira et al., Základy histologie Konrádová et al., Poznámky k přednáškám z histologie


Stáhnout ppt "Nervová tkáň histologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google