Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEURON NEUROGLIE MEZIBUNĚČNÁ HMOTA stavební a funkční jednotka nervové soustavy neboli podpůrné buňky, zajišťují strukturní integritu nervové soustavy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEURON NEUROGLIE MEZIBUNĚČNÁ HMOTA stavební a funkční jednotka nervové soustavy neboli podpůrné buňky, zajišťují strukturní integritu nervové soustavy."— Transkript prezentace:

1

2 NEURON NEUROGLIE MEZIBUNĚČNÁ HMOTA stavební a funkční jednotka nervové soustavy neboli podpůrné buňky, zajišťují strukturní integritu nervové soustavy a správné fungování neuronů (podpůrná a vyživovací funkce)

3 Jádro Mitochondrie Hladké ER Drsné ER GA Mikrotubuly Vesikuly neuron má obdobnou vnitřní stavbu jako každá buňka v organismu neuron má obecné vlastnosti buněk organely: jádro + jadérko, endoplasmatické retikulum, mitochondrie, golgiho aparát, vesikuly, mikrotubuly… neuron má i speciální vlastnosti, které zaručují přenos vzruchu

4 2 typy neuronových výběžků:  AXONY = neurity jsou zpravidla mnohem delší, vedou zprávy vycházející z neuronu směrem k buňkám. Funkce axonu je především vedení vzruchu, který vede spolu s transportem některých látek z buněčného těla do distálních částí axonu, tedy až do telodendrií. Místo odstupu axonu, tzv. axonový, hrbolek má spolu s iniciálním segmentem neuritu rozhodující význam pro vznik vzruchu v neuronu. Axony bývají obaleny myelinovou pochvou, výjimku tvoří pouze začátek a terminální větvení axonu. Myelinová pochva nepokrývá axon souvisle, ale je přerušována Ranvierovými zářezy.  DENDRITY (z řec. dendron = strom) jsou krátké, bohatě rozvětvené výběžky, které přijímají příchozí zprávy od jiných buněk a vedou tyto informace formou elektrického signálu směrem k buněčnému tělu. Na jejich povrchu jsou přítomny dendritické trny, které usměrňují vzruch při jeho přechodu ze synapse na dendrit.

5 DENDRITY (vláknité výběžky vedoucí do neuronu a přijímající informace z jiných buněk) BUNĚČNÉ TĚLO JÁDRO JADÉRKO AXONOVÝ HRBOLEK (axon hillock – část neuronu spojující tělo s axonem; místo, kde dochází k integraci signálu a dosažení prahového potenciálu) Nisslova substance (částice tvořené granulárním endoplazmatickým retikulem a ribozomy) AXON (oblast, kde vzniká a dále se šíří Impulz z neuronu) SMĚR SIGNÁLU MYELINOVÁ POCHVA (vrstvy myelinu tvořené Schwannovou buňkou) SCHWANNOVA BUŇKA RANVIERŮV ZÁŘEZ Koncové výběžky neuronu SYNAPTICKÁ ZAKONČENÍ (místo kde se presynaptický neuron připojuje k postsynaptickému neuronu) TĚLO NEURONU

6 dendrit tělo mitochondrie axon synaptické zakončení kosterní sval výběžek axonový hrbolek jádrojadérkodrsné ER

7 jádro Schwanovy buňky axon vrstvy myelinu Ranvierův zářez oblast s myelinem oblast bez myelinu dendrit axon jádro tělo

8 Schwannova buňka izolující myelinové pochvy oligodendrocyt myelinizované axony Ranvierův zářez myelinové pochvy kolem axonů vznikají z ologodendrocytů (v CNS) a ze Schwannových buněk (v PNS)

9 axon Schwannova buňka jádro myelinová pochva obal tvořený Schwannovou buňkou  Neurony se myelinizují ve vyvíjející se nervové soustavě.  Plazmatické membrány Schwannových buněk (oligodendrocytů) vytváří kolem axonů soustředné vrstvy.

10 podle tvaru KLASIFIKACE NEURONŮ podle funkce Bipolární Eferentní = motorické Aferentní = senzorické Interneurony Multipolární Unipolární = pseudounipolární Anaxomický

11 dendrity axon synaptické zakončení dendrity axon synaptické zakončení dendrity axon synaptické zakončení nerozlišené výběžky Bipolární Unipolární Multipolární Anaxomický Klasifikace neuronů podle tvaru je založená na přítomnosti a umístění výběžků.

12 Bipolární neuron Unipolární neuron Multipolární neuron

13 Senzorický neuron – krátké rozvětvené dendrity komunikují se smyslovými buňkami receptorů. Vede nervový vzruch z receptoru (kůže, senzorické orgány…) do CNS. Buněčné tělo spojeno pouze s axonem. Vede informaci (nervový impuls) z CNS ke svalové buňce nebo buňce žlázy. Buněčné tělo spojeno pouze s dendrity. klasifikace založena podle toho, kterým směrem vedou nervový impuls axon tělo dendrit

14 axon tělo buňky Interneurony – spojovací neurony v CNS, přenáší nervové impulsy z jednoho neuronu na druhý. Purkyňova buňka Purkyňovy buňky jsou velké gangliové buňky ve střední vrstvě mozečku. Mají tvar hrušky. Jejich dva dendrity se větví v mozečkové kůře a axony zasahují do bílé hmoty mozečku. dva typy interneuronů v mozku savců mnoho dendritů a větvený axon dendrity jsou jemně síťovitě větvené


Stáhnout ppt "NEURON NEUROGLIE MEZIBUNĚČNÁ HMOTA stavební a funkční jednotka nervové soustavy neboli podpůrné buňky, zajišťují strukturní integritu nervové soustavy."

Podobné prezentace


Reklamy Google