Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST …………... ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO ………………, VNÍMÁ …………….. I STAV UVNITŘ TĚLA,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST …………... ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO ………………, VNÍMÁ …………….. I STAV UVNITŘ TĚLA,"— Transkript prezentace:

1 1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST …………... ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO ………………, VNÍMÁ …………….. I STAV UVNITŘ TĚLA, ……………………… A UCHOVÁVÁ INFORMACE A VYVOLÁVÁ ………………….. NA PŘICHÁZEJÍCÍ ………………… DÁLE PRODUKUJE ……………………

2 1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST VŠECH ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO CELEK, VNÍMÁ OKOLÍ I STAV UVNITŘ TĚLA, ZPRACOVÁVÁ A UCHOVÁVÁ INFORMACE A VYVOLÁVÁ REAKCE NA PŘICHÁZEJÍCÍ PODNĚTY DÁLE PRODUKUJE HORMONY MAX. 7 BODŮ

3 2. POPIŠTE STAVBU NERVOVÉ BUŇKY A NAPIŠTE, JAK SE JINAK TATO BUŇKY NAZÝVÁ A – AXONE – BUNĚČNÉ JÁDRO B – DENDRITF – MYELINOVÁ POCHVA C – BUNĚČNÉ TĚLOG – NERVOVÉ ZAKONČENÍ D – SCHWANNOVY BUŇKYh – RANVIEROVY ZÁŘEZY

4 2. POPIŠTE STAVBU NERVOVÉ BUŇKY A NAPIŠTE, JAK SE JINAK TATO BUŇKY NAZÝVÁ A – AXONE – BUNĚČNÉ JÁDRO B – DENDRITF – MYELINOVÁ POCHVA C – BUNĚČNÉ TĚLOG – NERVOVÉ ZAKONČENÍ D – SCHWANNOVY BUŇKYh – RANVIEROVY ZÁŘEZY G E A F D H C B NEURON MAX. 9 BODŮ

5 3. SPOJTE ČÁSTI NEURONU S JEJICH CHARAKTERISTIKAMI -TĚLO -DENDRITY -AXON -JÁDRO -MYELINOVÁ POCHVA -NERVOVÉ ZAKONČENÍ -KRÁTKÉ VÝBĚŽKY -DLOUHÝ VÝBĚŽEK -ŘÍDÍ NEURON -SYNAPSE -OBAL -CYTOPLASMA S JÁDREM -PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU -VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU -ZABRŇUJE ŠÍŘENÍ VZRUCHU MEZI SOUSEDNÍMI NEURONY

6 3. SPOJTE ČÁSTI NEURONU S JEJICH CHARAKTERISTIKAMI -TĚLO -DENDRITY -AXON -JÁDRO -MYELINOVÁ POCHVA -NERVOVÉ ZAKONČENÍ -KRÁTKÉ VÝBĚŽKY -DLOUHÝ VÝBĚŽEK -ŘÍDÍ NEURON -SYNAPSE -OBAL -CYTOPLASMA S JÁDREM -PŘIJÍMÁNÍ SIGNÁLU -VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU -ZABRŇUJE ŠÍŘENÍ VZRUCHU MEZI SOUSEDNÍMI NEURONY MAX. 10 BODŮ

7 4. PŘIŘDTE POJMŮM ČÍSLA OD 1 DO TAK, ABY Z POJMŮ VZNIKL REFLEXNÍ OBLOUK …… CNS …… EFEKTOR …… RECEPTOR …… DOSTŘEDIVÉ NERVY …… ODSTŘEDIVÉ NERVY

8 4. PŘIŘDTE POJMŮM ČÍSLA OD 1 DO TAK, ABY Z POJMŮ VZNIKL REFLEXNÍ OBLOUK …3… CNS …5… EFEKTOR …1… RECEPTOR …2… DOSTŘEDIVÉ NERVY …4… ODSTŘEDIVÉ NERVY MAX. 5 BODŮ

9 5. PŘIŘAĎTE CHARAKTERISTIKÁM REFLEXU PÍSMENA – n (NEPODMÍNĚNÉ REFLEXY) - p (PODMÍNĚNÉ REFLEXY) … VROZENÉ … VYTVÁŘÍ SE V PRŮBĚHU ŽIVOTA … BEZ PODNĚTŮ VYHASÍNAJÍ … STÁLÉ, NEMĚNNÉ … I.P.PAVLOV … DÝCHACÍ r. … KÝCHACÍ r. … PSACÍ r. … ČÉŠKOVÝ r. … SACÍ r. … POLYKACÍ R. … SLINÍCÍ R. … MRKACÍ R.

10 5. PŘIŘAĎTE CHARAKTERISTIKÁM REFLEXU PÍSMENA – n (NEPODMÍNĚNÉ REFLEXY) - p (PODMÍNĚNÉ REFLEXY) N VROZENÉ P VYTVÁŘÍ SE V PRŮBĚHU ŽIVOTA P BEZ PODNĚTŮ VYHASÍNAJÍ N STÁLÉ, NEMĚNNÉ P I.P.PAVLOV N DÝCHACÍ r. N KÝCHACÍ r. P PSACÍ r. N ČÉŠKOVÝ r. N SACÍ r. N POLYKACÍ R. P SLINÍCÍ R. N MRKACÍ R. MAX. 13 BODŮ

11 6. VYSVĚTLETE PODSTATU 1. A 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVY 1. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA -………………………… ……… 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA -……………………… …………

12 6. VYSVĚTLETE PODSTATU 1. A 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVY 1. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA -SIGNÁLY, KTERÉ JSOU ODRAZEM REALITY -ZÁKLAD KONKRÉTNÍHO MYŠLENÍ 2. SIGNÁLNÍ SOUSTAVA -ABSTRAKTNÍ PODNĚTY -ZÁKLAD ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ -REČ, PSANÍ, MYŠLENÍ (JEN U ČLOVĚKA) MAX. 5 BODŮ

13 7. cnS JE TVOŘENA HMOTOU, JEJÍŽ BARVA ZAVISÍ NA „STAVBĚ“. DOPLŇTE TEDY TEXT: ŠEDÁ HMOTA JE TVOŘENA ………………………………... BÍLÁ HMOTA JE TVOŘENA ………………………………….

14 7. cnS JE TVOŘENA HMOTOU, JEJÍŽ BARVA ZAVISÍ NA „STAVBĚ“. DOPLŇTE TEDY TEXT: ŠEDÁ HMOTA JE TVOŘENA TĚLY NEURONŮ S DENDRITY BÍLÁ HMOTA JE TVOŘENA AXONY NEORUNŮ MAX. 2 BODY

15 8. doplŇTE INFORMACE O PÁTEŘNÍ MÍŠE -TRUBICE DLOUHÁ ………….. CM -VYCHÁZÍ Z NÍ ……. PÁRŮ ………… NERVŮ -NA PŘÍČNÉM ŘEZU JE CENTRÁLNÍ ……………………, OKOLO NĚJ ……………… HMOTA DO TVARU …... -PŘEDNÍ ROHY JSOU ………… A VEDOU …………….. VLÁKNA -ZADNÍ ROHY JSOU ………… A VEDOU ………………. VLÁKNA -OKOLO ……… HMOTY JE HMOTA ………….

16 8. doplŇTE INFORMACE O PÁTEŘNÍ MÍŠE -TRUBICE DLOUHÁ 40-45 CM -VYCHÁZÍ Z NÍ 31 PÁRŮ MÍŠNÍCH NERVŮ -NA PŘÍČNÉM ŘEZU JE CENTRÁLNÍ KANÁLEK, OKOLO NĚJ ŠEDÁ HMOTA DO TVARU H -PŘEDNÍ ROHY JSOU ŠIRŠÍ A VEDOU ODSTŘEDIVÁ VLÁKNA -ZADNÍ ROHY JSOU UŽŠÍ A VEDOU DOSTŘEDIVÁ VLÁKNA -OKOLO ŠEDÉ HMOTY JE HMOTA BÍLÁ MAX. 12 BODŮ

17

18 9. DOPLŇTE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O MOZKU ( A), B) NEBO C) ) -HMOTNOST MOZKU MUŽE JE … A) 1450 GB) 850 GC) 1850 G -OBJEM MOZKU JE PŘIBLIŽNĚ … A) 2400 CM 2 B) 1200 CM 2 C) 800 CM 2 -RŮST MOZKU JE UKONČEN VE VĚKU KOLEM … A) 18 LETB) 3 LETC) 30 LET -MOZEK SE SKLÁDÁ Z … ČÁSTÍ A) 2B) 6C) 9

19 9. DOPLŇTE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O MOZKU ( A), B) NEBO C) ) -HMOTNOST MOZKU MUŽE JE A) A) 1450 Gb) 850 GC) 1850 G -OBJEM MOZKU JE PŘIBLIŽNĚ B) A) 2400 CM 2 B) 1200 CM 2 C) 800 CM 2 -RŮST MOZKU JE UKONČEN VE VĚKU KOLEM C) A) 18 LETB) 3 LETC) 30 LET -MOZEK SE SKLÁDÁ Z B) ČÁSTÍ A) 2B) 6C) 9 MAX. 4 BODY

20 10. MOZEK OBALUJÍ 3 MOZKOVÉ PLENY. ŠEŘAĎTE JE OD NEJBLIŽŠÍ K NEJVZDÁLENĚJŠÍ A URČETE, KDE SE VYSKYTUJE MOZKOMÍŠNÍ MOK -PAVUČNICE -TVRDÁ PLENA -OMOZEČNICE

21 10. MOZEK OBALUJÍ 3 MOZKOVÉ PLENY. ŠEŘAĎTE JE OD NEJBLIŽŠÍ K NEJVZDÁLENĚJŠÍ A URČETE, KDE SE VYSKYTUJE MOZKOMÍŠNÍ MOK -PAVUČNICE 1 -TVRDÁ PLENA 3 -OMOZEČNICE 2 MOK MEZI 1 A 2 MAX. 4 BODY

22 11. VYJMENUJTE JEDNOTLIVÉ SEGMENTY MOZKU 1) ……………………………………….. 2) ……………………………………… 3) ……………………………………… 4) ……………………………………… 5) ……………………………………… 6) ………………………………………

23 11. VYJMENUJTE JEDNOTLIVÉ SEGMENTY MOZKU 1) PRODLOUŽENÁ MÍCHA 2) VAROLŮV MOST 3) MOZEČEK 4) STŘEDÍ MOZEK 5) MEZIMOZEK 6) KONCOVÝ MOZEK MAX. 6 BODŮ

24 12. PŘIŘAĎTE OBRÁZKŮM MOZKU PŘÍSLUŠNÉ NÁZVY SEGMENTŮ PRODLOUŽENÁ MÍCHA STŘEDÍ MOZEK MOZEČEK VAROLŮV MOST MEZIMOZEK KONCOVÝ MOZEK

25 12. PŘIŘAĎTE OBRÁZKŮM MOZKU PŘÍSLUŠNÉ NÁZVY SEGMENTŮ PRODLOUŽENÁ MÍCHA STŘEDÍ MOZEK MOZEČEK VAROLŮV MOST MEZIMOZEK KONCOVÝ MOZEK MAX. 6 BODŮ

26 13. PŘIŘAĎTE JEDNOTLIVÝM SEGMENTŮM JEJICH HLAVNÍ FUNKCE 1) PRODLOUŽENÁ MÍCHA 2) VAROLŮV MOST 3) MOZEČEK 4) STŘEDÍ MOZEK 5) MEZIMOZEK 6) KONCOVÝ MOZEK  CENTRUM PRO ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY  ÚSTŘEDÍ POHYBU A ROVNOVÁHY  CENTRUM NEPODMÍNĚNÝCH REFLEXŮ  KONTROLA PRODUKCE SLZ A SLIN  ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY, METABOLISMUS, HOSPODAŘENÍ S VODOU, REGULACE SPÁNKU A BDĚNÍ, PRODUKCE HORMONŮ

27 13. PŘIŘAĎTE JEDNOTLIVÝM SEGMENTŮM JEJICH HLAVNÍ FUNKCE 1) PRODLOUŽENÁ MÍCHA 2) VAROLŮV MOST 3) MOZEČEK 4) STŘEDÍ MOZEK 5) MEZIMOZEK 6) KONCOVÝ MOZEK  CENTRUM PRO ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY  ÚSTŘEDÍ POHYBU A ROVNOVÁHY  CENTRUM NEPODMÍNĚNÝCH REFLEXŮ  KONTROLA PRODUKCE SLZ A SLIN  ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY, METABOLISMUS, HOSPODAŘENÍ S VODOU, REGULACE SPÁNKU A BDĚNÍ, PRODUKCE HORMONŮ MAX. 5 BODŮ

28 14. DOPLŇTE ÚDAJE O KONCOVÉM MOZKU KONCOVÝ MOZEK JE …………………, NEJMLADŠÍ A ……………………………… ČÁST MOZKU, JEŽ JE TVOŘENA DVĚMA …………………………….. Na povrchu je ……………….. KŮRA MOZKOVÁ, JEŽ JE ZBRÁZDĚNA ……………………. MEZI KTERÝMI JSOU TZV. ………………………… ČLENÍME JE NA ……. LALOKY, JEŽ JSOU RŮZNÝMI CENTRY ČINNOSTÍ

29 14. DOPLŇTE ÚDAJE O KONCOVÉM MOZKU KONCOVÝ MOZEK JE NEJVĚTŠÍ, NEJMLADŠÍ A NEJDOKONALEJŠÍ ČÁST MOZKU, JEŽ JE TVOŘENA DVĚMA HEMISFÉRAMI Na povrchu je ŠEDÁ KŮRA MOZKOVÁ, JEŽ JE ZBRÁZDĚNA RÝHAMI MEZI KTERÝMI JSOU TZV. ZÁVITY ČLENÍME JI NA 4 LALOKY, JEŽ JSOU RŮZNÝMI CENTRY ČINNOSTÍ MAX. 7 BODŮ

30 15. PŘIŘAĎTE LALOKŮM ČINNOSTI JEŽ ŘÍDÍ -ČELNÍ -TEMENNÍ -TÝLNÍ -SPÁNKOVÝ -ZRAK -SLUCH A ROVNOVÁHA -SIGNÁLY Z KŮŽE A SVALOVÝCH RECEPTORŮ -BROCOVO CENTRUM – ŘEČ; MOTORIKA, CHUŤ A ČICH

31 15. PŘIŘAĎTE LALOKŮM ČINNOSTI JEŽ ŘÍDÍ -ČELNÍ -TEMENNÍ -TÝLNÍ -SPÁNKOVÝ -ZRAK -SLUCH A ROVNOVÁHA -SIGNÁLY Z KŮŽE A SVALOVÝCH RECEPTORŮ -BROCOVO CENTRUM – ŘEČ; MOTORIKA, CHUŤ A ČICH MAX. 4 BODY

32 16. ZAkrouŽkujte Činnosti, JEŽ ZAJIŠŤUJE PRAVÁ HEMISFÉRA VNÍMÁNÍ HUDBYŘEČVNÍMÁNÍ TVARŮ VĚDECKÉ SCH. MATEMAT.SCH. PŘEDSTAVIVOST VYNALÉZAVOST PSANÁ ŘEČ RACIONÁLNÍ ÚVAHA TROJROZMĚRNÁ PŘEDSTAVIVOST POHYBY PRAVÉ RUKY POHYBY LEVÉ RUKY…………….

33 16. ZAkrouŽkujte Činnosti, JEŽ ZAJIŠŤUJE PRAVÁ HEMISFÉRA VNÍMÁNÍ HUDBYŘEČVNÍMÁNÍ TVARŮ VĚDECKÉ SCH. MATEMAT.SCH. PŘEDSTAVIVOST VYNALÉZAVOST PSANÁ ŘEČ RACIONÁLNÍ ÚVAHA TROJROZMĚRNÁ PŘEDSTAVIVOST POHYBY PRAVÉ RUKY POHYBY LEVÉ RUKY…………… MAX. 6 BODŮ

34 17. VYJMENUJTE ALESPOŇ 5 HLAVOVÝCH NERVŮ (Z 12) 1) ………………………………….. 2) ………………………………….. 3) ………………………………….. 4) ………………………………….. 5) …………………………………..

35 17. VYJMENUJTE ALESPOŇ 5 HLAVOVÝCH NERVŮ (Z 12) 1) ČICHOVÝ 2) ZRAKOVÝ 3) OKOHYBNÝ 4) TROJKLANNÝ 5) LÍCNÍ SLUCHOVĚ- ROVNOVÁŽNÝ, BLOUDIVÝ, PŘÍDATNÝ, JAZYKOHLTANOVÝ, PODJAZYKOVÝ MAX. 5 BODŮ

36 18. KROMĚ 31 PÁRŮ MÍŠNÍCH NERVŮ A 12 PÁRŮ HLAVOVÝCH NERVŮ MÁME JEŠTĚ NERVY ÚTROBNÍ. Napište, o které nervy se jedná a vyjmenujte AlEspoŇ 5 ČINNOSTÍ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ …………………….. 1) ……………………. 2) …………………… 3) …………………… 4) …………………… 5) …………………… ………………………. 1) ……………………. 2) …………………… 3) …………………… 4) …………………… 5) ……………………

37 18. KROMĚ 31 PÁRŮ MÍŠNÍCH NERVŮ A 12 PÁRŮ HLAVOVÝCH NERVŮ MÁME JEŠTĚ NERVY ÚTROBNÍ. Napište, o které nervy se jedná a vyjmenujte AlEspoŇ 5 ČINNOSTÍ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ SAMPATIKUS 1) AKTIVUJE ORGANISMUS 2) ZVYŠUJE  ČINNOST 3) ROZŠIŘUJE PRŮDUŠKY 4) ROZŠIŘUJE ZORNICE 5) ZVYŠUJE SVAL. NAPĚTÍ VYVOLÁVÁ POCENÍ, PRODUKCI SLIN, TVORBU HORMONU V KŮŘE NADLEDVIN, ZESLABUJE PERISTALTIKU PARASYMPATIKUS 1) TLUMÍ ORGANISMUS 2) ZPOMALUJE  ČINNOST 3) ZUŽUJE PRŮDUŠKY 4) ZUŽUJE ZORNICE 5) SNIŽUJE SVAL.NAPĚTÍ VYVOLÁVÁ PRODUKCI SLIN A TRÁVICÍCH ŽLÁZ, ZPŮSOBUJE EREKCI POHL.ORG., ZESILUJE PERISTALTIKU STŘEV, MAX. 10 BODŮ


Stáhnout ppt "1. DoplŇte chybĚJÍCÍ SLOVA DO TEXTU Nervová soustava ŘÍDÍ ČINNOST …………... ORGÁNŮ, KONTROLUJE ORGANISMUS JAKO ………………, VNÍMÁ …………….. I STAV UVNITŘ TĚLA,"

Podobné prezentace


Reklamy Google