Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová."— Transkript prezentace:

1

2 11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová.

3 Soustava nervová  hlavní řídící a integrující systém v organismu  koordinuje a zprostředkovává  umožňuje zpětnou vazbu a tudíž kontrolu Podstatou nervové regulace je příjem info, centrální zpracování a vyslání signálu na výkonné orgány

4 Reflexní oblouk  změny prostředí /stimuly, podněty/ zachycují receptory /první části smyslových orgánů/  podnět podráždí receptor a tím vzniká nervový vzruch a ten se šíří vlákny nervových bň do CNS a odtud po zpracování k výkonnému orgánu /efektor/

5  Reflex = základní funkční jednotka NS; je to reakce organismu na něco /podráždění/  Neuron = nervová bň, základní stavební jednotka NS; Neuron se skládá z těla a výběžků (= nervová vlákna) Mimořádně dráždivá bň!

6 Stavba a fce neuronu Výběžky neuronu /vlákna/ jsou dvojího druhu:  vlákna, která přijímají jsou DENDRITY /větší počet, krátká, větví se/  od těla bň vede AXON/NEURIT/ /skrze ně se přijímají info/

7 Stavba a fce neuronu

8 Řez nervovým vláknem

9 Stavba a fce neuronu pokračování  místa, kde na sebe nervové bň naléhají = synapse  JSOU TO SPOJENÍ FUNKČNÍ!  předává se info mezi bň; info ve formě elektrického potenciálu  elektrický vzruch je vyvolán podnětem

10 Podnět  veškeré změny /které působí/ představují podněty  rozhoduje kvalita, kvantita, intenzita, doba trvání  musí překročit prahovou hodnotu

11 Vzruch  to je to, co probíhá neuronem a nese info; je to činnost neuronu  vzruch je stereotypní, rozmanitost zpráv pro CNS je udávána skrze počty a frekvence stále stejných vzruchů

12 Stavba nervové soustavy  NS se dělí na ústřední /centrální/ a obvodovou /periferní/ CNS = mozek a mícha Obvodové nervy /mozkové, míšní a útrobní/ = periferní

13 Nervový systém

14 CNS  skládá se z šedé a bílé hmoty  chráněno obaly = pleny + mozkomíšní mok  4 mozkové komory  velká citlivost na nedostatek O2

15 Mícha  45 cm provazec, chráněn v páteřním kanálu  spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány  končí ve výši 2. bederního obratle (lumbální punkce)  průřez „motýl“

16 Mozek  v lebeční dutině  2 % hmotnosti x 20 % O²  ČÁSTI MOZKU: prodloužená mícha, most Varolův, střední mozek, mezimozek, mozeček, koncový mozek

17 Řez mozkem

18 +  retikulární formace = převod info do vyšších center mozku  je to síť prostupující kmenem  rozhoduje, co je důležité, hierarchie, nezahlcení a bdění

19 Části mozku  prodloužená mícha – centrum dýchání, srdeční frekvence, tlaku, kýchání, kašel, zvracení…  mozeček – rovnováha, koordinace  střední mozek – sluchové a zrakové vjemy - přepojuje

20  mezimozek – hypotalamus s centry pro termoregulaci, sytost a hlad, instinkty, hormonální regulace, spánek + hypofýza /podvěsek mozkový/ je nejdůležitější žláza s vnitřní sekrecí

21 Koncový mozek  ze dvou polokoulí (hemisfér), ty spojeny vazníkem  na povrchu plášť z šedé hmoty s brázdami a závity  rozlišujeme čelní, temenní, spánkový, týlní lalok  projekční centra /info se vedou do nich/

22 Stavba (koncového) mozku

23 Dominance hemisfér  vlastnost jedné z hemisfér řídit určité fce. Řeč, porozumění a racionalita v LEVÉ HEMISFÉŘE Chápání času, prostoru, emoce, umělecké sklony…. PRAVÁ H. + ŘÍZENÍ POHYBŮ KŘÍŽEM!

24 Hemisféry

25 Nervy periferní se dělí na mozkové, míšní a útrobní  autonomní  sympatikus, parasympatikus Řízeno z hypotalamu (mezimozek)

26 Sympatikus, parasympatikus  Sympatikus připravuje na zátěž = zrychluje srdce, tlumí trávicí soustavu (aktivuje stres)  Parasympatikus uvolňuje, obnovuje rezervy, jediné, co aktivuje je trávicí soustava  ANTAGONISMUS

27 Doplňující pojmy  podmíněné a nepodmíněné reflexy  první signální soustava  druhá signální soustava  instinkt  pud

28 Onemocnění NS  Dětská obrna – viry, co ničí motoneurony míchy  ochrnutí  Vzteklina – vir, co likviduje nervové bň v mozku  Tetanus – bakterie, co produkují neurotoxin, který inhibuje motorické svaly  křeče

29 Homosexualita  vrozenost, teorie dvojčat potvrzuje  „efekt staršího bratra“  klíčový 5. měsíc, formuje se sexuální centrum v mozku

30


Stáhnout ppt "11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová."

Podobné prezentace


Reklamy Google