Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologie svalů. Základní stavební a funkční jednotka kosterní svaloviny → svalové vlákno Sval obsahuje 10 tis. až milión svalových vláken 1-40 mm dlouhá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologie svalů. Základní stavební a funkční jednotka kosterní svaloviny → svalové vlákno Sval obsahuje 10 tis. až milión svalových vláken 1-40 mm dlouhá."— Transkript prezentace:

1 Fyziologie svalů

2 Základní stavební a funkční jednotka kosterní svaloviny → svalové vlákno Sval obsahuje 10 tis. až milión svalových vláken 1-40 mm dlouhá /20 cm/, 10-100 μm silná sarkoplazma, sarkoléma - přenos elektrického impulzu - přeprava iontů při podráždění - ochrana před poškozením Vchlípeniny - T systém → rychlý přenos akčního potenciálu - vzruchu enzymy na odbourávání glykogenu, glukózy, AMK… myofibrily

3 Spojování svalových vláken - pomocí řídkého vazivo → primární snopce → sekundární snopce → snopce vyššího řádu → snopce + vazivová povázka → sval 1.Sval 2.Snopce svalových vláken 3.Krevní cévy 4.Jádro svalové buňky 5.Myofibrila 6.Svalové vlákno 1 2 3 4 5 6 Filamenta

4 V sarkoplazmě svalových vláken → myofibrily (1000-2000) (paralelně vedle sebe) Myofibrila sarkoméry (2,5 μm) → kontraktilní jednotky Sarkoméra → ohraničena 2 memránami – linie Z obsahuje silná filamenta (myozinová) slabá filamenta (aktinová) Linie Z, pás I, pás A, pás H (překrývání aktinových a myozínových fi.) Tmavší, silně dvojlomné Světlejší, slabě dvojlomné

5 Myozin L - meromyozin → střed H - meromyozin → krček a hlava Aktin - 2 řetězce aktinových molekul → šroubovice → vazebná místa pro hlavy myozinových filament ← při kontrakci v klidu → kryty troponinovým komplexem (troponin + tropomyozin) Kanálové systémy - příčné tubuly - vychlípeniny sarkolémy→ → přenos vzruchu ze sarkolémy - podélné tubuly - kolem myofibril → ze sarkoplazmatického retik. →cisterny Ca 2+

6 Svalová kontrakce - akční potenciál buněčné membrány→ příčné tubuly → → podélné tubuly → cisterny → uvolnění Ca 2+ - Ca 2+ vazba na troponinový komplex → → uvolnění vazebných míst na aktinových fil. pro hlavy myozinových filament - spojení myozinových hlav s aktinovými fil. → můstky→ stažením hlavy směrem do středu o 45°← zkrácení sarkomér →čím více hlav změní svou polohu → tím intenzivnější stah - energie na vytvoření můstku, otočení hlavy, návrat hlavy do původní polohy, rozrušení komplexu energie ATP rozštěpení ATP ← Mg2+

7 Není-li ATP k dispozici→spojení aktinu a myozinem přetrvává → → sval nemůže být protažen → podíl na vzniku rigor mortis (+ kyselina mléčná) Obnova ATP - z jiných makroergních vazeb – kreatinfosfát (kreatinfosfokináza) - oxidační fosforylací z glukózy, MK, snad i AMK - anaerobní glykolýza – svalový glykogen → k. mléčná → → v játrech opět glykogen (kyslík) → pokles pH, svalová únava, snížená účinnost enzymových reakcí (kyslíkový dluh)

8 Svalová vlákna - Červená - ↓myofibril, ↑myoglobinu, svaly → dlouhý, vytrvalý svalový stah, ↓výrazné žíhání, reagují pomaleji→končetiny savců, prsní svalovina ptáků létavých - Bílá - ↑myofibril, ↓myoglobinu, svaly → rychlé stahy, jemné obranné pohyby →prsní svaly drůbeže, okohybné svaly -Přechodná vlákna Další odlišnosti - enzymatická aktivita - oxidativní, glykolytická, ATP.. Vlákna rychlá – bílá, pomalá – červená, přechodná

9 Motorická jednotka → počet svalových vláken řízených jedním motorickým neuronem 5-12 svalových vláken → okohybné svaly 70-500 svalových vláken → svaly končetin, zádové svaly Pracují - střídavě → udržení napětí svalu - postupně → stupňování síly stahu Motorický neuron Ventrální míšní roh Motorické ploténky

10 Spojení motorického neuronu se svalovým vláknem → synapse Presynaptická → acetylcholin Synaptická štěrbina Postsynaptická část Acetylcholin → ↑ propustnosti membrány (Na, K – depolarizace → napětí - vzruch) Přenos nervového vzruchu na svalové vlákno

11 Senzitivní inervace – svalové a šlachové receptor - svalová vřeténka → registrují protažení svalu - šlachová tělíska (Golgiho) → napětí šlachy Bolestivé pocity – volná nervová zakončení Autonomní inervace – cévohybné reakce Krvení svalu - tepny se rozvětvují ve vazivu obalující sval (epimysium) - v řídkém vazivu spojující svalová vlákna (endomysium) → → 3-5 vlásečnic na jedno vlákno - na 1 mm 2 2-2,5 tis. krevních vlásečnic (člověk), 4 tis. (myš) - v nepracujícím svalu – pouze 5 % vlásečnic otevřených

12 Šlachy → přenášejí pohyb na vzdálenější úseky kostry Tihové váčky a šlachové pochvy → usnadňují klouzání po nerovných částech kostí Svalové povázky → obalují jednotlivsvaly nebo celé skupiny svalů Natahovače (extenzory), ohybače (flexory), přitahovače, odtahovače, rotátory Krátké, dlouhé ploché


Stáhnout ppt "Fyziologie svalů. Základní stavební a funkční jednotka kosterní svaloviny → svalové vlákno Sval obsahuje 10 tis. až milión svalových vláken 1-40 mm dlouhá."

Podobné prezentace


Reklamy Google