Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve Jana Slavíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve Jana Slavíčková."— Transkript prezentace:

1 Vztah mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve Jana Slavíčková

2 PRŮTOK = množství krve, které proteče příčným průřezem cévy za jednotku času Q = V/t Q…průtok krve [l/s] V…objem krve [l] t…..čas [s] V = S. l  Q = (S.l) / t = S. v S…plocha průřezu [m 2 ] v…rychlost toku [m/s]

3 Co způsobuje, že krev teče ? Hybnou silou je tlakový gradient  P ( = rozdíl tlaků na začátku a na konci cévního systému). průtok závisí na  P.....p.ú. průtok závisí na periferním odporu.....n.ú Vzájemný vztah P, Q, R Q =  P / R analogie Ohmova zákona I =  U / R - ! Lineární vztah mezi tlakem a průtokem platí pro rigidní trubice a homogenní kapaliny ale: cévy nejsou rigidní a krev není homogenní kapalina

4 tlak průtok Rigidní trubice tlak průtok Krevní cévy

5 POISEUILLŮV - HAGENŮV ZÁKON (I) - vyjadřuje vztah mezi průtokem v dlouhé úzké trubici, viskozitou kapaliny a poloměrem trubice Q =  P. . r 4 / 8. l.  r l P1P1 P2P2 Q  P……..tlakový gradient [Pa] r………..poloměr trubice [m] l………..délka trubice [m]  ……….viskozita [Pa.s] Q =  P / R Q =  P. . r 4 / 8. l.   P / R =  P. . r 4 / 8. l.  R = 8. l.  / . r 4

6 Q =  P. . r 4 / 8. l.  POISEUILLŮV - HAGENŮV ZÁKON (II) Průtok závisí: n.ú. délce trubice - z hlediska řízení průtoku nemá význam n.ú. viskozitě kapaliny = odpor, kterým kapalina působí proti síle snažící se uvést ji do pohybu - závisí na hematokritu - z hlediska řízení průtoku nemá význam p.ú. čtvrté mocnině poloměru trubice (!)

7 Q =  P. . r 4 / 8. l.  R = 8. l.  / . r 4 průtok je p.ú. čtvrté mocnině poloměru trubice (cévy) odpor je n.ú. čtvrté mocnině poloměru trubice (cévy) již malá změna poloměru způsobí výraznou změnu Q již malá změna poloměru způsobí výraznou změnu R ZÁVISLOST Q A R NA POLOMĚRU

8 Průtok závisí na: periferním odporu…………. R Q viskozitě……………………  Q délce trubice……………… l Q tlakovém gradientu………...  P Q poloměru trubice (čtvrtá mocnina!) …… r Q SHRNUTÍ Změny poloměru cév jsou hlavním mechanismem při regulování průtoku, periferního odporu a tedy i tlaku.

9 POUŽITÁ LITERATURA Ganong, W.F.: Přehled lékařské fysiologie, H&H 1995 Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie, Grada Publishing, a.s., 2003 Silbernagl, S., Despopoulos, A. : Atlas fyziologie člověka, Grada, a.s., 1993 Brožek, Herget, Vízek : Poznámky k přednáškám z fyziologie, H&H 1999 kolektiv autorů (editoři Navrátil, L., Rosina, J.: Lékařská biofyzika, Manus Praha 2000


Stáhnout ppt "Vztah mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve Jana Slavíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google