Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krevní oběh před narozením a po porodu. Osnova  1. Placenta  2. Fetální cirkulace  3. Fetální respirace  4. Změny oběhu po porodu  5. Nejčastější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krevní oběh před narozením a po porodu. Osnova  1. Placenta  2. Fetální cirkulace  3. Fetální respirace  4. Změny oběhu po porodu  5. Nejčastější."— Transkript prezentace:

1 Krevní oběh před narozením a po porodu

2 Osnova  1. Placenta  2. Fetální cirkulace  3. Fetální respirace  4. Změny oběhu po porodu  5. Nejčastější defekty  6. Literatura

3 Placenta

4  Její mateřská část v podstatě velký krevní sinus  Slouží jako „střevo“ - příjem živin  „Ledviny“ - odstraňování produktů metabolismu  „Plíce“ – příjem O 2 a výdej CO 2 (- protiproudový výměnný systém, tlakový rozdíl)  výměna je méně účinná (buněčné vrstvy kryjící klky, jsou méně prostupné než alveokapilární membrána plic) Krev plodu nikde nepřichází do přímého styku s krví matky a nemůže se s ní mísit!!!

5 Fetální krevní oběh

6

7 Krevní oběh  Vzniká v embryonálním období přestavbou cév.  Od postnatálního oběhu se liší dvěma hlavními znaky: 1. Obohacení kyslíkem a živinami V PLACENTĚ 2. Průtok plícemi je nepatrný. Krev, která se vrací z těla a z placenty do pravé předsíně, plíce obchází a přidává se k velkému oběhu.  3 zkraty (shunts):  FORAMEN OVALE  DUCTUS ARTERIOSUS (Botalli)  DUCTUS VENOSUS (Aranzii)

8 Tok fetální krve I  Arterializace v placentě –  Cestou v.umbillicalis do těla plodu  Zčásti cestou ductus venosus obchvat jater (zbytek skrze játra)  Smísení s venózní krví z dolní poloviny těla (při vyústění do vena cava inferior) – Pravá síň  Skrze foramen ovale do levé síně  Levá komora, Aorta  Tepny hlavy a horní poloviny těla

9 Tok fetální krve II  Krev z horní poloviny těla (vena cava superior) do pravé síně  Pravá komora  1/3 do plic (truncus pulmonalis, arteriae pulmonales)  Zbylé 2/3 skrze ductus arteriosus do aorty

10 Proč?  Plíce nejsou rozvinuty  Je v nich vyšší proudový odpor  hypoxická vazokonstrikce = mechanismus regulující prokrvení alveolů; braní extrémům; zajišťují receptory v alveolech  V aortě relativně nízký tlak (65 mm Hg) díky nízkému perifernímu odporu

11 Tok fetální krve III  Ductus arteriosus (venózní krev) vúsťuje do aorty až po odstupu velkých tepen  Větší část cestou a.umbillicalis do placenty  Zbytek do dolní poloviny těla  Pravé a levé srdce zapojeny paralelně

12

13 Fetální respirace  Vysoká odolnost plodu proti hypoxii  Saturace O 2 v placentě malá – asi 80%; plíce dospělého člověka 98%  SATURACE = podíl oxy-Hb z [Hb] celk  Červené krvinky plodu vykazují větší afinitu k O 2  Fetální hemoglobin – hemoglobin F (po narození nahrazen hemoglobinem A)  Příčinou rozdílné afinity 2,3 DPG – menší účinnost při vazbě na Hb F  2,3 DPG způsobuje pokles afinity k Hb – jeho navázáním dochází k snazšímu uvolnění O 2

14 Vazebná křivka Hb  P 50 je tlak O 2 při poloviční saturaci hemoglobinu O 2  Čím vyšší je P 50, tím menší je afinita Hb k O 2

15 Porod  Příjem a výdej látek pomocí placenty náhle ukončen  Odpor v systémovém oběhu stoupá  Tlak v aortě stoupá, až převýší tlak v plícnici  V krvi stoupá P CO 2 - stimulace chemoreceptorů – stimulace dýchání  Inspirační pohyb je příčinou podtlaku v dutině hrudní: -30 – -50 mm Hg  Odsáta krev z v.umbillicalis a z placenty = placentární transfuze (až 100 ml krve)

16 Porod II  Plíce se rozpínají – snížen odpor plicního oběhu – průtok plícemi stoupá  Krev z plic zvyšuje tlak v levé síni – uzavření foramen ovale  Změna toku v ductus arteriosus  Krev z aorty zčásti do plicního oběhu (několik dní po narození)  Plnění pravé síně sníženo (chybí placentární krev)  Plnění levé síně se zvětšuje (stoupá prokrvení plic)

17 Uzávěr foramen ovale a ductus arteriosus  Krev z plic zvyšuje tlak v levé síni – uzavření foramen ovale  Pokles vazodilatačních prostaglandinů, prostacyklinu; působení bradykininu – uzavření ductus arteriosus  Nejpozději do dvou týdnů po narození  Systémový oběh zapojen do serie

18 Nejčastější defekty  LEVO-PRAVÉ ZKRATY:  Persistující foramen ovale  Persistující ductus arteriosus  PRAVO-LEVÉ ZKRATY:  Fallotova tetralogie  Transpozice velkých cév

19 Persistující foramen ovale  Defekt síňového septa  Levá síň – pravá síň (= levo-pravý zkrat) – pravá komora – plíce – levá síň  Znamená velkou objemovou zátěž pro pravé srdce (komoru)  Bez včasného zákroku dochází k plicní hypertenzi  Plicní hypertenze vede k obrácení toku (= pravo- levý zkrat) – cyanóza z hypoxie

20 Persistující ductus arteriosus  Aorta – a.pulmonalis (= levo-pravý zkrat) – plíce – aorta  2-3 krát častější u ženského pohlaví  Často spojen s infekcí rubeoly  Lze mu zabránit podáním indometacinu – inhibuje syntézu prostaglandinu i prostacyklinu  Předčasné uzavření má za následek plicní hypertenzi

21 Persistující foramen ovale a ductus arteriosus

22 Foramen ovale

23 Literatura  Ganong Wiliam F.:Přehled lékařské fyziologie; H&H 1993  Silbernagel Stefan, Despopoulos Agamemnon: Atlas fyziologie člověka; Grada Publishing 2004  Trojan Stanislav: Fyziologie; Avicenum 1988  Čihák Radomír: Anatomie 3; Grada Publishing 1999  Kolektiv autorů: Dětské lékařství; Avicenum 1979  http://mcb.berkeley.edu/site/ http://mcb.berkeley.edu/site/  www.medical-illustrator.co.uk  www.healthsystem.virginia.edu  www.medical-illustrator.co.uk  www.health.uab.edu


Stáhnout ppt "Krevní oběh před narozením a po porodu. Osnova  1. Placenta  2. Fetální cirkulace  3. Fetální respirace  4. Změny oběhu po porodu  5. Nejčastější."

Podobné prezentace


Reklamy Google