Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. MUDr. Michal Jurajda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. MUDr. Michal Jurajda"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. MUDr. Michal Jurajda
Kyslíková měření MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. MUDr. Michal Jurajda

2 Složení atmosféry N2 78,1% O2 20,9% CO2 0,03% vzácné plyny 1%

3 Vyjadřování koncentrace plynů
Parciální tlak - tlak jedné složky plynné směsi, který by měla, kdyby za dané teploty sama vyplňovala celý objem směsi.

4 Dýchání v extrémních podmínkách
Dýchání ve velkých výškách - za nízkého tlaku Dýchání při potápění - za vysokého tlaku Pamatuj O2 20,9%

5 Hyperbarická komora Umožňuje zvýšit množství fyzikálně rozpuštěného O2

6 Indikace hyperbarické terapie
Otravy oxidem uhelnatým. Vzduchové embolie. Dekompresní choroba potápěčů. Akutní traumatické ischémie. Otok mozku. Akutní akustické trauma, náhlá hluchota cévní geneze. Osteoradionekrózy. Diabetické gangrény, ischemická choroba dolních končetin. Bércový vřed. Problémové rány. Anarobní infekce, především plynatá sněť. Nekrotizující fasciitidy.

7 Saturační křivka hemoglobinu

8 Kyslíková měření Kyslíková měření u člověka
saturometry - měření saturace Hb (%) oxymetry - měření paO2 (Pa) funkce plic Fi O paO2

9 Pravolevý zkrat Udává pomyslnou frakci krve, která při průchodu plícemi nebyla oxygenována.

10 Pravolevý zkrat Anatomický Funkční

11 Funkční

12 Mrtvý prostor Také mrtvý prostor může přispět ke zkratu redistribucí perfúze a vznikem oblastí s nízkým ventilačně perfúzním poměrem.

13 S = (piO2-paO2)/(piO2-pvO2)
paO2 = S.pvO2+(1-S).piO2 paO2 = S.pvO2-S.piO2+ piO2 S.pvO2-S.piO2 = paO2-piO2 S.(pvO2-piO2) = paO2-piO2 S = (paO2-piO2)/(pvO2-piO2) S = (piO2-paO2)/(piO2-pvO2)

14

15

16 Cave Při pravo-levém zkratu nebude saturace smíšené arteriální krve příliš ovlivněna podáváním kyslíku, na rozdíl od stavů se sníženou ventilací nebo se sníženým ventilačně perfúzním poměrem.

17 Příklady Otrava barbituráty
Cizí těleso v bronchu a vyřazení plíce z ventilace Ventilačně perfúzní nerovnováha.

18 Praktické cvičení Cíl: odhad pravolevého zkratu u pokusné osoby měřením paO2 pomocí transkutáního oxymetru za různých inspiračních frakcí O2 (Fi O2)

19 Pomůcky Transkutánní oxymetr
Tlaková láhev s medicinálním kyslíkem vybavená redukčním ventilem. Dýchací maska se směšovačem a přívodními hadicemi

20

21 Clarkova elektroda Polarografická elektroda měřící obsah kyslíku v prostředí. Při daném konstantním napětí je proud protékající elektrodou úměrný koncentraci kyslíku.

22 Leland C. Clark

23 Princip měření Při rostoucím FiO2 roste paO2
paO2 můžeme měřit pomocí odběru arteriální krve nebo perkutánním oxymetrem. Vrůst paO2 při růstu FiO2 je závislý na velikosti pravo-levého zkratu. Známe-li FiO2 a změříme-li paO2 můžeme z nomogramu určit velikost pravo-levého zkratu.


Stáhnout ppt "MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. MUDr. Michal Jurajda"

Podobné prezentace


Reklamy Google