Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působení vysokého tlaku na lidský organizmus PhDr. Miloslav Klugar UPOL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působení vysokého tlaku na lidský organizmus PhDr. Miloslav Klugar UPOL."— Transkript prezentace:

1 Působení vysokého tlaku na lidský organizmus PhDr. Miloslav Klugar UPOL

2 Krátký náhled do fyziky

3 Atmosferický tlak 1 atm  Torriceli  Torriceli – atmosféra má vlastní tíhu P 760 mm Hg 760 torr 101356 Pa 1 atm

4  Pascal  Pascal – atmosférický tlak je ekvivalentní tlaku vodního sloupce o výšce 10msv P = 1 atm 1,01 bar Hydrostatický tlak P = hρg

5  Archimédes  Archimédes –„předmět ponořený zcela nebo částečně do kapaliny je nadlehčován silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené“ vztlak tělesa (tíha tělesa, objem tělesa, hustota kapaliny) pozitivní neutrální negativní

6  Boyle & Marriot – „Objem tlaku plynu je nepřímo úměrný absolutnímu tlaku, zatímco hustota je přímo úměrná atmosférickému tlaku při zachování konstantní teploty“ P 1 V 1 = P 2 V 2 rtuť 1 bar 4 bar 1/4 objemu

7  Charles – různé plyny se roztahují o stejný zlomek objemu při stejném zvýšení teploty 50 °C Atom kyslíku 0 °C zahřátí

8  Dalton  Dalton – každý z plynů ve směsi se podílí na celkovém tlaku takovým dílem, jako je jeho podíl ve směsi Parciální tlak Σxi Σxi Σxi Σxi = 1 P(celkový) = pP 1 pP 1 + pP 2 pP 2 + pP 3 ………..pP n N O2O2O2O2Ar CO 2 78,09%20,95%0,93%0,03% 100% 1

9 Jak dlouho vydrží pod vodou? Vorvani - 2 hod Delfíni - 20 min Velryby a tuleni - 18 min Bobr, kachna - 15 min Krysa, králík, kočka, pes - 2 - 4 min Člověk - 1 - 3 min Trénované lovkyně perel - ~2 min Martin Štěpánek - 8:06

10 Kdy se nás týká vysoký tlak: Přístrojové potápění (s potápěčským přístrojem) Nádechové potápění (Free diving) Tunelování (přetlak proti prosakování vody) Hyperbarická oxygenoterapie (barokomora) No a jak je to v ponorce? NE!!!!

11 Přístrojové potápění Lidské tělo je složeno ze 70 % z tekutin Lidské tělo je složeno ze 70 % z tekutin Dutiny vyplněné vzduchem Nezbytné vyrovnávat tlak! lebeční potápěčská maska plíce středoušní Větší okolní tlak způsobuje podtlak, který musí být vyrovnán.

12 Základní pravidlo: DÝCHEJTE PRŮBĚŽNĚ A NIKDY NEZADRŽUJTE DECH!!! Pan Boyl nádech 5 l ve 30m 20 l

13 Dýchání vzduchu pod tlakem  Složení vzduchu se nemění  Se vzrůstající hloubkou při sestupu se zvětšuje tlak i hustota plynů  Procentní obsah plynů se při změnách tlaků nemění  Celková hustota plynů (koncentrace) vzrůstá se vzrůstající hloubkou a v důsledku toho dostává potápěč jejich větší dávky

14 Dusík  Dusík je inertní plyn, který lidský organismus nevyužívá, ale ve tkáních se rozpouští.  Při sestupu do hloubky se vzrůstajícím tlakem vzrůstá i množství dusíku rozpuštěného ve tkáních (saturace).  Když začneme vystupovat, dusík rozpuštěný ve tkáních pod tlakem se začne uvolňovat do krevního oběhu a putuje zpět do plic a je vydechován (desaturace).  Proto:  Větší hloubky a delší časy ponoru znamenají větší nasycení N 2.  Opakované ponory znamenají větší nasycení N 2.  Bezdekompresní limity jsou založeny na saturaci a desaturaci.

15 Normální stav Po prvním ponoru Po povrchovém intervalu Po druhém ponoru Saturace dusíkem

16 Nejčastější potápěčské nemoci a nehody  Utonutí  Arteriální plynová embólie - AGE  Dekompresní nemoc - DCS  Dusíková narkóza  Pneumothorax plic  Barotrauma masky  Barotrauma zubu  Barotrauma ucha  Alternobarické vertigo  Kyslíková toxicita CNS

17 Alteriální plynová embólie AGE  Jedna  Jedna z nejhorších nehod  Zadržení  Zadržení dechu (potápění s Asthma)  Při  Při zvýšeném tlaku v plicích se vzduch protlačí přes nejslabší místo v plicní tkáni (jsou to místa přisedlá k plicním vlásečnicím)  Bubliny  Bubliny plynu se dostávají přímo do srdce a odtud prochází do tepenného systému  Tepenným  Tepenným systémem putují do té doby, než narazí na místo, které je pro ně příliš úzké, uváznou a zabrání přívodu krve k buňkám  Tepenný  Tepenný embolismus pohybující se v těle potápěče, se poměrně rychle dostane do mozku. Tím vznikne zranění, které nazýváme mozková plynová embolie CAGE

18  Příčiny:  Nasycení tkání dusíkem  Rychlý výstup na hladinu >18 m/min(doporučeno 18 m/min(doporučeno <10 m/min)  Nedodržení případných dekompresních zastávek  Dehydratace Dekompresní nemoc DCS  Následky:  Tvorba mikrobublinek  Tvorba „shluků“  Zastavení transportu krve  Fatální poškození organismu na buněčné úrovni

19  DCS I:  bolesti kloubů  bolesti svalů  svědění a mramorování pokožky  bolesti v uzlinách  nápadné zduření tkání  velká únava  DCS II:  halucinace  křeče  ztráta kontroly svěračů  zhoršená rovnováha  poruchy vidění a sluchu  slabost až bezvědomí  rychlé a mělké dýchání  suchý kašel  bolesti na prsou  šok DCS příznaky DCS příznaky

20 Rekreační potápění Rekreační potápění  Bez dekompresní ponor:  Bez  Bez dekompresní  Používání  Používání dekompresního počítače (tabulek)  Dekompresní ponor:

21 Dusíková narkóza Dusíková narkóza  Příčiny:  Vysoký pPN 2  Nasycení dusíkem  Zvýšená fyzická námaha  Zvýšená hladina pPCO 2   Příliš rychlý sestup  Následky:  Stav euforie  Pocit strachu  Pocit tísně  Dezorientace  Je  Je velmi individuální  Není  Není zcela objasněno  Popisuje  Popisuje se kolem hloubky 30 m – 4 bar  Při  Při technických sestupech – pod 40 m jiné směsi (trimix, heliox, argonox)  Hélium  Hélium má 5x nižší narkotické účinky než dusík

22 První pomoc při potápěčských nehodách V naprosté většině:  Podání čistého kyslíku  Doplnění tekutin  Případně léčba v barokomoře  Expozice vysokému tlaku  Intervalové dýchání čistého kyslíku  Infuze

23 První pomoc při potápěčských nehodách Barokomora Barokomora

24 Kyslíková toxicita CNS Kyslíková toxicita CNS  Způsobuje  Způsobuje poměrně krátkodobé dýchání kyslíku pod vysokým parciálním tlakem.  Nejčastěji  Nejčastěji k ní dochází v podmínkách, kdy parciální tlak kyslíku převyšuje 1,6 bar. Pan Dalton Na hladině pP0 2 pP0 2 – 0,21 bar 1,6 bar – hloubka? 1,6/0,21= 7,6 bar 66 m – limit pro vzduch!!!

25 Kyslíková toxicita CNS Kyslíková toxicita CNS  Rekreační  Rekreační potápění 40 – m  Potápění  Potápění s Nitroxem (EAN)  EAN  EAN 40 – 40% 02020202  Rekreační  Rekreační pP0 2 pP0 2 – 1,4 bar  Přichází  Přichází nečekaně „bez varování“ – křeče  Při  Při zvýšení pP0 2 pP0 2 – nad 1,6 bar  Příznaky  Příznaky signalizující nastupující křeče: nevolnost, rozšíření zornic, závratě, zmatenost, zvonění v uších a škubání rtů a obličejového svalstva

26 Nepotápěj se bez rozmyslu a bez výcviku!!! Potápěj se s rozvahou a bezpečně!!!

27 Potápění s ABC Dýchací trubice – „šnorchl“ Čím delší tím hlouběji se můžu ponořit? Ne!!!! 1m Většina lidí nepřekoná rozdíly tlaků okolo 150 ml Další problém je mrtvý dýchací prostor + „mrtvý prostor“ trubice

28 Praxe ukázala, že kritické úrovně mrtvého dýchacího prostoru pod kterou dochází k výraznému omezení výměny plynů, se dosahuje při průměru trubice kolem 1,5 cm a délce 38 cm 38 cm

29 Hyperventilace Snížení pPCO 2 V alveolách a krvi Nepatrné zvýšení pPO 2 Potopení do hloubky – zvýšení parciálních tlaků plynů Po uplynutí doby t – zvýšení pPCO 2 – nutnost nádechu Zahájení výstupu Snížení parciálních tlaků plynů Snížení pPO 2 – snížením tlaku a spotřebou O 2 Pokles pPO 2 na nulu – „black out“

30 Potápění „na nádech“ free diving nádech Parciální tlak CO 2 (Podráždění dýchacího centra) nádech hyperventilace K podráždění dýchacího centra dochází později! tlak Parciální tlak O 2 Kritická hranice hypoxie Spotřeba O 2

31 Řízení dýchání Dýchání řízeno CNS Automatika dýchání – strukturami v oblasti míchy a mostu Volní změny dýchání – regulace mozkovou kůrou Eferentní dráhy zprostředkovány páteřní míchou Periferní chemoreceptory (karotické a aortální tělíska) Baroreceptory (plíce) Zvýší ventilaci při vzestupu pPCO 2 a snížení pH krve a snižení pPO 2 Jsou citlivé na vzestup pPCO 2 a reagují na pokles pH ECT Centrální chemoreceptory (prodloužená mícha) Heringo-Bauerovy reflexy, prodloužení dechu a klesající frekvence Proprioreceptory (svaly, kl. pouzdra) Zrychlení dýchání při horečce Hypotalamus, kůra, limbický systém Při emocích, bolesti, kýchání, zívání atd.

32 Děkuji za pozornost

33 Seznam literatury: GANONG, W. F. (2005). Přehled lékařské fyziologie. Praha: Galén. KLUGAR, M. (2006). Výuka přístrojového potápění na českých univerzitách. Rigorózní práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc. PIŠKULA, F., PIŠKULA, M., ŠTĚTINA, J. (1985). Sportovní potápění. Praha: Naše vojsko. SILBERNAGL, S. - DESPOPOULOS, A. (2004). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada. TROJAN, S. (2003). Lékařská fyziologie. Praha: Grada.


Stáhnout ppt "Působení vysokého tlaku na lidský organizmus PhDr. Miloslav Klugar UPOL."

Podobné prezentace


Reklamy Google