Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomová hmotnost Dohodou bylo stanoveno, že atomová hmotnostní jednotka u bude rovna 1/12 atomové hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C. (nuklid uhlíku 12 C má.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomová hmotnost Dohodou bylo stanoveno, že atomová hmotnostní jednotka u bude rovna 1/12 atomové hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C. (nuklid uhlíku 12 C má."— Transkript prezentace:

1 Atomová hmotnost Dohodou bylo stanoveno, že atomová hmotnostní jednotka u bude rovna 1/12 atomové hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C. (nuklid uhlíku 12 C má tedy atomovou hmotnost přesně rovnou 12u) Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Atomové číslo Atomová hmotnost m p+ = 1,007um n = 1,009u m e- = 5,486.10 -4 u

2 Molekulová hmotnost Molekulová hmotnost molekuly je součet atomových hmotností atomů, ze kterých se molekula skládá. Např.: m(H) = 1.007 94 u m(O) = 15.9994 u m(H2O) = 2.m(H) + m(O) =2(1.007 94 u) + 15.9994 u = 18.0153 u.

3 Látkové množství Počet částic (atomů, molekul) v jednom molu látky odpovídá počtu atomů ve 12 g nuklidu uhlíku 12 C tedy tzv. Avogadrově konstantě N A jednotka: 1 mol Počet molů n ve vzorku je roven počtu částic N ve vzorku dělený počtem částic v jednom molu N A

4 Molární hmotnost, M Počet molů ze vzorku tedy může být vypočítán na základě jeho hmotnosti: m(částice). N A = M …… molární hmotnost jednotka: g.mol -1 (číselně molární hmotnost v g.mol -1 odpovídá atomové (resp. molekulové) hmotnosti dané látky v násobcích u)

5 Koncentrace Molární koncentrace jednotka: mol.dm -3 ≈ M Hmotnostní koncentrace

6 Tlak jednotka: 1 Pa (Pascal)(kg.m -1.s -2 ) plyny: tlak způsobují nárazy molekul plynu normální atmosferický tlak: 101 325 Pa kapaliny: hydrostatický tlak- způsoben tíhou kapaliny

7 Ideální plyn Model ideálního plynu je idealizovaný model pro reálné, dostatečně zředěné plyny. Předpokládáme, že molekuly plynu spolu vzájemně neinteragují, pouze mezi nimi dochází k dokonale pružným srážkám. Dokonale stlačitelný

8 Rovnice ideálního plynu vyjadřuje vztah mezi absolutním tlakem (p), termodynamickou teplotou (T), objemem (V) a počtem molů (n) plynu. kde R je univerzální plynová konstanta: R = 8.31 J/(mol · K). k je Boltzmannova konstanta:


Stáhnout ppt "Atomová hmotnost Dohodou bylo stanoveno, že atomová hmotnostní jednotka u bude rovna 1/12 atomové hmotnosti nuklidu uhlíku 12 C. (nuklid uhlíku 12 C má."

Podobné prezentace


Reklamy Google