Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomová hmotnost Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Dohodou bylo stanoveno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomová hmotnost Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Dohodou bylo stanoveno,"— Transkript prezentace:

1 Atomová hmotnost Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Dohodou bylo stanoveno, že atomová hmotnostní jednotka u bude rovna 1/12 atomové hmotnosti nuklidu uhlíku 12C. (nuklid uhlíku 12C má tedy atomovou hmotnost přesně rovnou 12u) Atomové číslo Atomová hmotnost mp+ = 1,007u mn = 1,009u me- = 5, u

2 Molekulová hmotnost Molekulová hmotnost molekuly je součet atomových hmotností atomů, ze kterých se molekula skládá. Např.: m(H) = u m(O) = u m(H2O) = 2.m(H) + m(O) =2( u) u = u.

3 Látkové množství jednotka: 1 mol
Počet částic (atomů, molekul) v jednom molu látky odpovídá počtu atomů ve 12 g nuklidu uhlíku 12C tedy tzv. Avogadrově konstantě NA Počet molů n ve vzorku je roven počtu částic N ve vzorku dělený počtem částic v jednom molu NA

4 Molární hmotnost, M m(částice) . NA = M …… molární hmotnost
jednotka: g.mol-1 (číselně molární hmotnost v g.mol-1 odpovídá atomové (resp. molekulové) hmotnosti dané látky v násobcích u) Počet molů ze vzorku tedy může být vypočítán na základě jeho hmotnosti:

5 Koncentrace Molární koncentrace Hmotnostní koncentrace
jednotka: mol.dm-3 ≈ M Hmotnostní koncentrace

6 Tlak jednotka: 1 Pa (Pascal) (kg.m-1.s-2)
plyny: tlak způsobují nárazy molekul plynu normální atmosferický tlak: Pa kapaliny: hydrostatický tlak- způsoben tíhou kapaliny

7 Ideální plyn Model ideálního plynu je idealizovaný model pro reálné, dostatečně zředěné plyny. Předpokládáme, že molekuly plynu spolu vzájemně neinteragují, pouze mezi nimi dochází k dokonale pružným srážkám. Dokonale stlačitelný

8 Rovnice ideálního plynu
vyjadřuje vztah mezi absolutním tlakem (p), termodynamickou teplotou (T), objemem (V) a počtem molů (n) plynu. kde R je univerzální plynová konstanta: R = 8.31 J/(mol · K). k je Boltzmannova konstanta:


Stáhnout ppt "Atomová hmotnost Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Dohodou bylo stanoveno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google