Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ideální plyn Michaela Franková. Obsah: Co je to ideální plyn Střední kvadratická rychlost Tlak plynu Stavová rovnice ideálního plynu Stavová rovnice ideálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ideální plyn Michaela Franková. Obsah: Co je to ideální plyn Střední kvadratická rychlost Tlak plynu Stavová rovnice ideálního plynu Stavová rovnice ideálního."— Transkript prezentace:

1 Ideální plyn Michaela Franková

2 Obsah: Co je to ideální plyn Střední kvadratická rychlost Tlak plynu Stavová rovnice ideálního plynu Stavová rovnice ideálního plynu při stálé hmotnosti Izotermický děj Izochorický děj Izobarický děj Adiabatický děj Konec prezentace

3 Co je to ideální plyn?  Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe zanedbatelně malé.  Molekuly ideálního plynu mimo vzájemné srážky na sebe navzájem silově nepůsobí.  Vzájemné srážky molekul ideálního plynu a srážky těchto molekul se stěnou nádoby jsou dokonale pružné.  Skutečný plyn se přibližuje ideálnímu plynu při vysokých teplotách a nízkých tlacích. zpět na obsah

4 Střední kvadratická rychlost  Statistická veličina.  Pro všechny částice stejná.  Volíme ji tak, aby se úhrnná kinetická energie molekul nezměnila.  Vyjádřena vztahem  Vyjádřena vztahem: vyjádření pomocí teploty plynu vyjádření pomocí teploty plynu: k=Boltzmanova konstanta zpět na obsah

5 Tlak plynu  Současné nárazy molekul plynu na rovinnou stěnu o obsahu S se projevují jako tlaková síla F plynu na stěnu.  Fluktuace tlaku: p s – střední hodnota, okolo které tlak kolísá  Pro střední hodnotu tlaku plynu v nádobě lze odvodit rovnici: N v – hustota částic zpět na obsah

6 Stavová rovnice ideálního plynu  Dosadíme-li do základní rovnice pro tlak plynu střední kvadratickou rychlost, dostaneme stavovou rovnici ideálního plynu ve tvaru:  Zavedeme-li novou konstantu R(molární plynová konstanta) lze stavovou rovnici ideálního plynu psát ve tvaru: zpět na obsah

7 Stavová rovnice ideálního plynu při stálé hmotnosti  Stavová rovnice na začátku děje:  Stavová rovnice na konci děje: tj. zpět na obsah

8 Izotermický děj s ideálním plynem  Izotermický děj popisuje závislost mezi objemem a tlakem ideálního plynu stálé hmotnosti, pokud teplota zůstává konstantní.  Zákon Boylův-Mariottův.  Ze stavové rovnice jej vyjádříme ve tvaru: resp. pV diagram: IZOTERMA

9 Izochorický děj s ideálním plynem  Izochorický děj popisuje závislost mezi termodynamickou teplotou a tlakem ideálního plynu stálé hmotnosti, pokud objem zůstává konstantní.  Tento děj popisuje Charlesův zákon, který je vyjádřen vztahem: resp. pV diagram: IZOCHORA

10 Izobarický děj s ideálním plynem  Izobarický děj popisuje závislost mezi objemem a termodynamickou teplotou ideálního plynu stálé hmotnosti, pokud tlak zůstává konstantní.  Zákon Gay-Lussacův.  Ze stavové rovnice jej vyjádříme ve tvaru: resp. pV diagram: IZOBARA

11 Adiabatický děj s ideálním plynem  Při adiabatickém ději se sice mění teplota, objem i tlak plynu, ale nedochází ke sdílení tepla soustavy s okolím.  První termodynamický zákon pak můžeme napsat ve tvaru:  Poissonův zákon: kde je Poissonova konstanta a tudíž je pV diagram: ADIABATA

12 Příklad: Popište děje s ideálním plynem (izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický: jaké veličiny se mění, co je naopak konstantní, pV diagram) Izotermický děj Izobarický děj Izochorický děj Adiabatický děj

13 Zdroje: www.wikipedia.cz http://fyzika.jreichl.com www.vscht.cz učebnice Molekulová fyzika a termika pro gymnázia (RNDr. Karel Bartuška, prof. RNDr. Emanuel Svoboda)

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ideální plyn Michaela Franková. Obsah: Co je to ideální plyn Střední kvadratická rychlost Tlak plynu Stavová rovnice ideálního plynu Stavová rovnice ideálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google