Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Toxicita hasiv Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Toxicita hasiv Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly."— Transkript prezentace:

1 Toxicita hasiv Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly přes kůži. V zásadě všechny chemické sloučeniny mohou být při užití příliš velkého množství toxické - dokonce při požití velkého množství vody je z dlouhodobého hlediska škodlivé. Rovněž prakticky všechny syntetické léky jsou ve větším množství toxické, přičemž čím jsou účinnější, tím jsou toxičtější.

2 Toxicita pěnotvorných roztoků
Tradiční příměsi v pěnidlech (tenzidy, etylénglykol, butyldiglykol,propylénglykol, alkylpolyglikozid, nonylalkohol) mohou způsobovat problémy z hlediska toxicity jejich rozkladných produktů. Často jsou rozkladné produkty přísad do pěniel toxičtější a stabilnější než jejich přísady. Největší toxické nebezpečí při aplikaci hasicích pěn hrozí rybám a vodním organizmům.

3 V porovnání s chemickými látkami a přípravky je toxicita pěnidel nízká
V porovnání s chemickými látkami a přípravky je toxicita pěnidel nízká. Problémy vznikají sekundární toxicitou – rozkladné produkty mají dlouhou biologickou odbouratelnost v životním prostředí Proteinová pěnidla jsou přírodního původu, ale ve velkých koncentracích mohou jejich rozkladné produkty, jako je amoniak, toxicky působit v řekách na ryby. Tato pěnidla obsahují dále sloučeniny zinku, které jsou při vysokých koncentracích toxické a zároveň stabilní proti degradaci v životním prostředí.

4 Hasicí technologií šetrnou k ŽP jsou tlaková pěnotvorná zařízení se stlačeným vzduchem (CAFS-Compressed Air Foam Systém). Stlačený vzduch přidaný do proudu vodního roztoku snižuje spotřebu pěnidla a umožňuje větší dostřik pěny.

5 Toxikologické vlastnosti prášků
Dosud nebyl prokázán toxický dopad hasicích prášků. Rozkladné produkty vznikající při hašení požárů rovněž nejsou nebezpečné a mají malou mobilitu v ŽP. Hasicí prášky při správném použití nepůsobí škodlivě na lidský organismuz. Hlavní složkou BC prášku je hydrogenuhličitan sodný (prášek do pečiva)-používaný v potravinářství. Stejné u BC prášků s obsahem draselných solí (hydrogenuhličitan draselný-KHCO3 a síran draselný-K2SO4) ABC prášky nejsou toxické, stejně jako BC prášky. U ABC prášků při hašení se může uvolňovat při vysokých teplotách malé množství amoniaku, které je pod toxickou hranicí. Lehké dráždění sliznice se může vyskytnout při hašení v uzavřených prostorech, větší účinek mají zplodiny hoření. Při hašení požárů kovových prášků může vzniknout nebezpečí nadýchání hasicího prášku třídy D (hlavní složky:chlorid sodný a chlorid draselný) a následné poškození zdraví narušením koncentrační rovnováhy draslíku a sodíku v lidském organizmu. Zabránit nadýchání většího množství prášku D a kontaktu s pokožkou, zejm. na otevřené rány a popáleniny.

6 Toxikologické vlastnosti oxidu uhličitého
Hlavní účinek oxidu uhličitého je v tom, že způsobuje udušení, přičemž sám je velmi málo toxický. Při koncentracích od 3% obj. do 4% obj. ve vzduchu se zrychluje dýchání a může způsobit bolesti hlavy. Při koncentraci asi 20% obj. ve vzduchu následuje smrt za 20-30min. Koncentrace oxidu uhličitého 30% obj. a vyšší se používá ve stabilních hasicích systémech s úplným zaplavováním. Osoby, které se nadýchaly oxidu uhličitého, by měly být ihned vyvedeny na čerstvý vzduch, příp. lékařská pomoc.


Stáhnout ppt "Toxicita hasiv Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly."

Podobné prezentace


Reklamy Google