Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označování chemických látek 2008 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označování chemických látek 2008 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce."— Transkript prezentace:

1 Označování chemických látek 2008 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

2 Rozdělení systémů označování Z hlediska formy označování –číselné –grafické –kombinované Z hlediska účelu značení –registrační –popisné –identifikační Podle určení –bezpečnostní –protipožární –protichemické –přepravní a skladovací

3 Výstražná oranžová tabulka Kemler kód (číslo nebezpečnosti látky) UN kód (identifikační číslo látky) - čtyřmístný číselný kód, který látku jednoznačně identifikuje

4 Kemler kód (číslo nebezpečnosti látky) 1 výbušné látky 2 nebezpečí úniku plynu tlakem nebo chemickou reakcí 3 hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 4 hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu 5 vznětlivost podporující hoření 6 jedovatost nebo nebezpečí infekce 7 radioaktivita 8 žíravost 9 nebezpečí prudké samovolné reakce X nebezpečná reakce látky s vodou  zdvojení nebo ztrojení číslice označuje intenzifikaci příslušného nebezpečí

5

6 Výstražné a manipulační značky

7

8

9 Značení tlakových lahví podle ADR 1 - bezpečnostní pokyny 2 - bezpečnostní značky 3 - složení plynu nebo plynné směsi 4 - označení výrobku výrobcem 5 - úplný název a popis plynu podle ADR 6 - upozornění výrobce 7- název, adresa a telefonní číslo výrobce

10 Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření

11 HAZCHEM kód 1-VODNÍ PROUD, 2-VODNÍ MLHA, 3-PĚNA, 4-SUCHÁ HASIVA Označení vozidla, obalu Pomocný význam Ochranné pomůckyZpůsob snížení nebezpečí při úniku PVúplná ochrana zředit (zvážit vliv na živ.prostř.) R SVdýchací přístroj S dýchací přístroj pouze při požáru nebo rozkladu T dýchací přístroj T dýchací přístroj pouze při požáru nebo rozkladu WVúplná ochranaohradit X YVdýchací přístroj Y dýchací přístroj pouze při požáru nebo rozkladu Zdýchací přístroj Z dýchací přístroj pouze při požáru nebo rozkladu E zvážit evakuaci

12 Příklad HAZCHEM kódu 2 - hasební látka – vodní mlha T - ochrana zásahové jednotky – dýchací přístroj - látka musí být naředěna E – podle rozsahu havárie je nutné zvážit evakuaci obyvatelstva

13 Systém DIAMANT Barevná pole – číslice 0 až 4 (vyšší číslo označuje intenzifikaci konkrétní nebezpečné vlastnosti Bílé pole – označení specifického nebezpečí symboly: prázdné pole - k hašení lze použít vodu W - látka nesmí být hašena vodou, spontánní reakce OXY - silné oxidační činidlo COR - korozivní (žíravé) účinky ALK - silná zásada ACID - silná kyselina SPECIFICKÉ NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBEZPEČÍ SPONTÁNNÍ REAKCE


Stáhnout ppt "Označování chemických látek 2008 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google