Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚNAVA A ZOTAVENÍ. Co je to únava ???  pokles výkonnosti a neschopnost dále pokračovat v pohybové aktivitě  stav snížené výkonnosti na základě předcházející.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚNAVA A ZOTAVENÍ. Co je to únava ???  pokles výkonnosti a neschopnost dále pokračovat v pohybové aktivitě  stav snížené výkonnosti na základě předcházející."— Transkript prezentace:

1 ÚNAVA A ZOTAVENÍ

2 Co je to únava ???

3  pokles výkonnosti a neschopnost dále pokračovat v pohybové aktivitě  stav snížené výkonnosti na základě předcházející pohybové aktivity

4  přirozený průvodní děje doprovázející jakoukoliv činnost činnost  signalizátor funkčních změn v organismu  obranný mechanismus organismu, který se projevuje v ochranným útlumem aktivity CNS při překročení ochranným útlumem aktivity CNS při překročení kritické úrovně (intenzita, objem, čas) kritické úrovně (intenzita, objem, čas)  komplexní děj týkající se všech funkčních systémů v organismu v organismu

5 ÚNAVA FYZIOLOGICKÁ PATOLOGICKÁ

6 Fyziologická únava  vzniká přirozeně během pohybové aktivity a v průběhu zotavení postupně vymizí v průběhu zotavení postupně vymizí  je u ní zřetelná DYNAMIKA čas kulminace únavy  postupná ztráta koordinace, jemné motoriky, změny v technice v technice

7 Dělení únavy ÚNAVA TĚLESNÁ DUŠEVNÍ AKUTNÍ MÍSTNÍ CELKOVÁ CHRONICKÁ

8 ÚNAVA • TĚLESNÁ únava vzniká při pohybové aktivitě a odvíjí se od vzájemné kombinace (Frequency-Intensity-Time) • DUŠEVNÍ únava vzniká při déle trvající mentální činnosti (dlouhá nudná přednáška, dlouho trvající vlastní proces učení, atd.) • AKUTNÍ únava vzniká v důsledku vysoké intenzity zatížení a může se projevovat jako MÍSTNÍ (menší svalové skupiny) nebo CELKOVÁ (větší počet svalů) • CHRONICKÁ únava náleží do oblasti patofyziologie

9 Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA Fyziologické příčiny únavy: ENERGIE - HOMEOSTÁZA anaerob. vznik ATP ↑La - - H + ↑La - - H + ↓ pH ↓ enzymatické činnosti kumulace katabolitů a INT hydrolýza ATP ve svalové b. ↓energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) ↓ energetických substrátů (ATP, CP, GLu, GLy) porušená acidobazická a iontová rovnováha (Na +,K +, Ca 2+ Mg 2+,Cl -, La -, Pyr - ) SID, hyponatrémie Radvanský & Vančura (2007)

10 Obecně při únavě dochází v organismu k chemicko-fyzikálním změnám ( pH, pO 2, osmotického tlaku, viskozity, tělesné teploty, pCO 2 ), které negativně ovlivňují funkční systémy organismu. Zvýšená koncentrace volných H + vzniklá disociací Zvýšená koncentrace volných H + vzniklá disociací kyseliny mléčné zapříčiňuje: kyseliny mléčné zapříčiňuje: Fyziologické příčiny vzniku únavy a) snížení pH b) snížení aktivity klíčových enzymů (např. PFK) c) v mozku stimuluje receptory bolesti, nauzea, desorientace d) vytěsňuje vápníkové ionty z vazby na troponin e) vyvolává pocit bolesti svalů (,,pálení“)

11 Fyziologické příčiny únavy: CNS - PŘENOS VZRUCHU : CNS, přenos vzruchu, synaptické spojení, mediátory : CNS, přenos vzruchu, synaptické spojení, mediátory

12 NÁSTUP ÚNAVY je determinován: : charakterem prováděné činnosti : stavem organismu : zevním prostředím (diváci, hluk, teplota, vlhkost, ovzduší, atd.) (diváci, hluk, teplota, vlhkost, ovzduší, atd.) : trénovaností : biorytmy : věkem

13 Únava při DYNAMICKÉ práci Jako za jeden z hlavnějších činitelů podílejících se na vzniku únavy na úrovni svalového aparátu je považován VÁPNÍK 1) VÁPNÍK 2) intersticiální DRASLÍK 3) zdroje ENERGIE ad1) - snížené vyplavování vápníku ze SR - snížená senzitivita aktin-myozinového aparátu na vápník v důsledku vysoké koncentrace H + - snížená hladina vápníku vyvolává svalové křeče ad2) - zvýšená koncentrace ADP inhibuje Na-K-ATPázy (iontová dysbalance na membráně)

14 Únava při STATICKÉ práci Únava při dynamické práci nastává později než-li u práce statické. Je to způsobeno vyšším prokrvením svalů během svalové kontrakce a relaxace, které prokrvení podporují. Z toho vyplývá, že při statické práci v důsledku zvýšeného nitrosvalového tlaku v důsledku zvýšeného nitrosvalového tlaku dochází k nedostatečnému proudění krve svalem a tím vázne přísun živin a kyslíku a na druhé straně odplavování katabolitů, které způsobují acidózu. Množství krve, které bude proudit svalem je závislé od tzv. intenzitové blokády : <30% MVK průtok je stejný 30% - 60% se průtok snižuje 30% - 60% se průtok snižuje >70% průtok se zastavuje >70% průtok se zastavuje

15 Dělení ÚNAVY dle INTENZITY I. SUPRAMAXIMÁLNÍ : limitujícím faktorem je aktuální koncentrace ATP-CP ve svalové buňce a jeho novotvorba : doba trvání výkonu maximálně do 1 až 2 s II. MAXIMÁLNÍ : limitující faktor je nadprodukce laktátu (25-30mmol/l) a dalších katabolitů, lokální acidóza, redukovaná novotvorba ATP v důsledku inhibice enzymů III. SUBMAXIMÁLNÍ III. SUBMAXIMÁLNÍ (85% - 90% VO 2 max) : limitující faktor je nedostatečný přísun kyslíku - glykolytická fosforylace, INT hydrolýza ATP,

16 kumulace laktátu a H+, acidóza, atd. snížená utilizace FFA, kumulace laktátu a H+, acidóza, atd. : nedostatek využitelných energetických zdrojů - glykogen : trvání je závislé na intenzitě : 85% VO 2 max - do 20 min. : 70% VO 2 max - do 60 min. : 70% VO 2 max - do 60 min. : 50% VO 2 max - 3 - 4 hod. : 50% VO 2 max - 3 - 4 hod. IV. STŘEDNÍ a MÍRNÁ (<75% VO 2 max) : délka trvání výkonu je limitována zásobou sacharidů, které jsou nepostradatelné při ß-oxidací tuků : pokud budou v průběhu déle trvajícího výkonu dodávány sacharidy (glukóza x maltodextrin) a tekutiny může při nižší intenzitě trvat výkon teoreticky nekonečně dlouho.

17 PROJEVY ÚNAVY • SUBJEKTIVNÍ : je ochranou organismu před vysokým stupněm akutní únavy (předchází objektivní stupněm akutní únavy (předchází objektivní únavě) únavě) projevy : svalové slabosti, neochota pokračovat v pohybu, závratě, ztráta motivace, závratě, ztráta motivace, • OBJEKTIVNÍ : je měřitelná (biochemie, fyziolog. parametry) projevy : snížená koordinace, pokles výkonu projevy : snížená koordinace, pokles výkonu

18 Fyziologická únava Patologická únava opakované přehlížení příznaků fyziologické únavy opakované přehlížení příznaků fyziologické únavy nerovnováha mezi dobou zatížení a dobou zotavení nerovnováha mezi dobou zatížení a dobou zotavení

19 PATOLOGICKÁ ÚNAVA 1) při jednorázové nebo opakované pohybové aktivitě, kdy dochází k nerovnováze mezi dobou zatížení a dobou nutnou pro kompletní regeneraci. 2) dysbalance mezi množstvím přicházejících stresových podnětů a kapacitou organismu jim odolávat stres kapacita

20 PATOLOGICKÁ ÚNAVA přepětí, přetížení, schvácení, krátkodobé přetrénování Syndrom přetrénování

21 SYNDROM PŘETRÉNOVÁNÍ Symptomy : v současné době identifikováno více než 90  poklesem výkonnosti a ztrátou sportovní formy !!!  nechuť k trénování  změny chování (apatie, agresivita, nervozita,…)  zvýšená náchylnost k onemocněním (kašel, rýma,…)  hormonální a enzymatické změny  neustálý pocit únavy  zvýšená ranní srdeční frekvence ?  nerovnováha v aktivitě mezi větvemi ANS !!! Doba léčení: časový horizont měsíců až let!!! Doba léčení: časový horizont měsíců až let !!! Téměř každý z vrcholových sportovců se během své kariéry dostane do stavu přetrénování !!! své kariéry dostane do stavu přetrénování !!! (Kuipers & Keizer, 1988)

22 Zotavení

23 • nedílná součást tréninkového cyklu cílem je : návrat homeostázy na původní úroveň, cílem je : návrat homeostázy na původní úroveň, : obnova energetických substrátů, : obnova energetických substrátů, : růst svalové hmoty : růst svalové hmoty BIOLOGICKO – ANABOLICKÝ proces, • přirozený BIOLOGICKO – ANABOLICKÝ proces, při kterém postupně dochází k obnově klidových funkcí při kterém postupně dochází k obnově klidových funkcí organismu, resyntéze energetických substrátů, organismu, resyntéze energetických substrátů, které byly během zatížení sníženy které byly během zatížení sníženy (Máček & Vávra, 1980; Seliger, Trefný, & Vinařický, 1980) (Máček & Vávra, 1980; Seliger, Trefný, & Vinařický, 1980)

24 Zotavení Časná fáze Pomalá fáze

25 : ihned po ukončení PA dochází ke,,splacení’’ kyslíkového dluhu =ZOTAVNÝ KYSLÍK kyslíkového dluhu = ZOTAVNÝ KYSLÍK Časná fáze zotavení 5-7

26 Návrat jednotlivých parametrů na PŘEDZÁTĚŽOVOU úroveň Časná fáze zotavení a)do 5-7. minuty zotavení a) do 5-7. minuty zotavení : resyntéza ATP, : úprava O 2 v tělních tekutinách, : úprava O 2 v tělních tekutinách, : úprava sodíku a draslíku : úprava sodíku a draslíku b) do 30. minuty zotavení : přeměna zhruba 60 % laktátu na glykogen : přeměna zhruba 60 % laktátu na glykogen : normalizace krevního tlaku (pokles systolického) : normalizace krevního tlaku (pokles systolického)

27 Pomalá fáze zotavení 24 hod Trvá několik hodin, ale i 24 hod. až 48 hod. !!! : SF : spotřeba kyslíku VO 2 : energetické substráty VO 2

28 ZOTAVENÍ Doporučený čas pro zotavení po vyčerpávajícím cvičení (Upraveno dle Foxe, 1984) PROCES ZOTAVENÍ MINIMUMMAXIMUM Obnova ATP – CP ve svalu 2 minuty 3-5 minut Náhrada alaktátového O 2 dluhu 3 minuty 5 minut Náhrada O 2 - myoglobinu 1 minuta 2 minuty Náhrada laktátového O 2 dluhu 30 minut 60 minut Resyntéza zásob sval. glykogenu a) po intervalové metodě 2 hodiny pro resyntézu 40% 2 hodiny pro resyntézu 40% 5 hodin pro resyntézu 55% 24 hodin pro resyntézu 100% b) po prolongované nepřerušované aktivitě 10 hodin pro resyntézu 60% 48 hodin pro resyntézu 100% Odstranění laktátu ze svalů a krve 10 minut pro odstranění 25% 10 minut pro odstranění 25% 20 – 25 minut pro odstranění 50% 1 - 1¼ hodiny pro odstranění 95%

29 SUPERKOMPENZACE  přechodné zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň SUPERKOMPENZACE

30 Jak urychlit proces zotavení ???

31 PASIVNÍ FORMA REGENERACE - SPÁNEK • přirozenou potřebou každého člověka • je spojen s generalizovaným útlumem aktivity CNS • za optimální dobu se u sportovců považuje 9 –10 h !!! KVALITA !!! • není důležitá kvantita ale KVALITA !!! • při jeho nedostatku se mohou dostavit např. změny chování spánek by neměl následovat těsně po vyčerpávající jak tělesné práci tak duševní práci nebo po větším množství jídla

32 AKTIVNÍ FORMA ZOTAVENÍ • vyklusání, strečink, masáže, fyzikální terapie • zrychlené vyplavování metabolitů ze svalových buněk • intenzita zatížení by neměla přesáhnout 60% VO 2 max • nejoptimálnější je zařadit aktivní zotavení na konec TJ

33 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ÚNAVA A ZOTAVENÍ. Co je to únava ???  pokles výkonnosti a neschopnost dále pokračovat v pohybové aktivitě  stav snížené výkonnosti na základě předcházející."

Podobné prezentace


Reklamy Google