Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. 2.Základní složky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. 2.Základní složky."— Transkript prezentace:

1 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. 2.Základní složky TZ – objem a intenzita. 3.Stanovení velikosti TZ, zatížení vnější a vnitřní. 4.Funkce TZ ve sportovním tréninku. 5.Tréninková cvičení a jejich členění.

2 ADAPTAČNÍ PODNĚTY VE ST adaptačních změn. Adaptační podněty Předpokladem zvýšení trénovanosti a sportovní výkonnosti je dosažení řady adaptačních změn. Adaptační podněty mají převážně povahu cílených pohybových činností specifického charakteru. Pohybová činnost vyvolávající žádoucí aktuální změnu funkční aktivity sportovce a ve svém důsledku trvalejší funkční, strukturální a psychosociální změny. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

3 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ adaptačních změn Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení a zatěžování. Změny trénovanosti Změny úrovně dovedností Změny úrovně schopností Změny úrovně vědomostí Změny úrovně stavů Změny úrovně somatických předpokladů

4 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ úrovni trénovanosti Velikost TZ jako adaptačního podnětu musí odpovídat úrovni trénovanosti sportovce (účelem je narušit homeostázu). Tréninkový efekt Tréninkový efekt = výsledek působení TZ, má dílčí charakter (nevede k adaptaci).

5 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ A ZATĚŽOVÁNÍ zatěžování Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat nejen zatížení, ale i zatěžování. Racionální uspořádání adaptačních podnětů (opakování tréninkových zatížení) v souladu s cíli tréninkového procesu. ZATĚŽOVÁNÍ

6 JAK DOSÁHNOUT ADAPTAČNÍCH ZMĚN? Systematické opakování zatížení v ST Růst trénovanosti a sportovní výkonnosti Adaptace Řízené zatěžování

7 SLOŽKY TZ OBJEMINTENZITA Jsou ve vzájemném protikladu. Jejich vzájemný poměr vytváří předpoklady pro nárůst trénovanosti. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

8 INTENZITA TZ Vyjadřuje se: -fyziologickými charakteristikami (tepová frekvence, spotřeba kyslíku…) -rychlostí pohybu -frekvencí pohybů -distančními parametry pohybu (výška, vzdálenost) -velikostí překonávaného odporu -složitostí, přesností pohybů… Kvalitativní stránkacvičení Kvalitativní stránka cvičení

9 INTENZITA TZ A ENERGETICKÉ KRYTÍ Maximální intenzita Submaximální intenzita Střední intenzita Nízká intenzita Anaerobní alaktátové krytí (ATP-CP) Anaerobní laktátové krytí (LA) Aerobně-anaerobní krytí (LA – O 2 ) Aerobní krytí (O 2 ) Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením cvičení.

10 TEPOVÁ FREKVENCE A AKTIVACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ TF (tep/min.)Energetický systém do 150 150 – 180 přes 180 - O 2 LA – O 2 (ANP) LA ATP - CP

11 INTENTITA TZ A PŘEKONÁVANÝ ODPOR Intenzita Procento maximálního odporu Nízká Střední nižší Střední vyšší Submaximální Maximální Supramaximální. 30 – 50 % 50 – 70 % 70 – 80 % 80 – 90 % 90 – 100 % přes 100 %

12 OBJEM TZ Kvantitativní stránka cvičení Vyjadřuje se: ČASEM (dobou cvičení) POČTEM (opakování cvičení)

13 VELIKOST TZ vícerozměrnou veličinu Velikost zatížení chápeme jako vícerozměrnou veličinu, kterou lze stanovit pomocí charakteristik zatížení : - intenzita cvičení - doba trvání cvičení - počet opakování cvičení - interval a způsob odpočinku mezi cvičením - koordinační složitost cvičení, psychická náročnost Síla adaptačního podnětu: optimální, nad (pod) prahová. Bylo velkého zatížení dosaženo objemem či intenzitou?

14 STANOVENÍ VELIKOSTI TZ VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM ZATÍŽENÍM Vnější zatížení Vnější zatížení – vztahuje se k vnějším parametrům pohybové činnosti. Vnitřní zatížení Vnitřní zatížení – určeno velikostí reakce organizmu na provedená cvičení. Trenér: Trenér: brát v úvahu rozdíly mezi vnějším a vnitřním zatížením dané trénovaností, pohlavím, aktuálním stavem, prostředím…

15 PŘÍKLAD CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO ZATÍŽENÍ Vnější zatíženíVnitřní zatížení Běh na okruhu Čas: 5 min Opakování: 2 Odpočinek: 5 min Tepová frekvence 170 – 175 tepů za minutu

16 ODHAD VELIKOSTI TZ VZHLEDEM K OBSAHU ČINNOSTI NÍZKÉ STŘEDNÍ VYSOKÉ Trénink koordinace, techniky, zatížení lokálního charakteru… Trénink rychlosti, výbušné síly, aerobní vytrvalosti, technicko- taktický ve stresových podmínkách… Trénink síly (hypertrofie), intenzivní vytrvalostní trénink, využití supertstresoru…

17 FUNKCE TZ RozvojRenovaceStabilizaceRegenerace postupné zlepšení sportovního výkonu a jeho faktorů Obnovit trénovanost či sníženou výkonnost Udržení dosažené trénovanost i a sportovní výkonnosti Zkvalitnění a urychlení zotavování, nevyvolává větší únavu POZOR! Předem určit, jakou z uvedených funkcí má tréninkové zatížení plnit!

18 tréninkových cvičení. Ve sportovním tréninku se k vyvolání adaptačních změn využívá specifické formy pohybové činnosti - tréninkových cvičení. TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ (TC) JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY TC TC: účelově uspořádaná forma pohybové činnosti zaměřená na vyvolání změn trénovanosti sportovců.

19 TC JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY Při posuzování TC jako adaptačního podnětu je nezbytné určit a vymezit: Druh podnětu Sílu podnětu Dobu působení podnětu Frekvenci opakování podnětu

20 TC JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚT Míra specifičnosti Intenzita Míra specifičnosti Shoda (podobnost či odlišnost) příslušného cvičení s finální sportovní činností - s pohybovým obsahem sportovního výkonu ve specializaci. Intenzita Charakterizuje důležitý aspekt zatížení stupněm úsilí.

21 Regenerační Nízko intenzivní, obvykle odlišná od specializace, podporují zotavné procesy, plní funkci aktivního odpočinku. Všeobecně rozvíjející Jsou od obsahu i struktury specializace vzdálené (doplňkové sporty a cvičení), napomáhají celkovému rozvoji sportovce, ovlivňují sportovní výkon nepřímo. ČLENĚNÍ TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI

22 Závodní Speciální Provádí se se v tréninkových podmínkách – cvičení se shodují v plném rozsahu se soutěžním provedením (komplexní charakter). Vysoká shoda se specializací, cíleně a výběrově ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu (analytický charakter).

23 DALŠÍ KRITÉRIA KLASIFIKACE TC sportovním odvětvím -Příslušnost ke sportovním odvětvím - cvičení gymnastická, herní, atletická atd.. Anatomické h -Anatomické hledisko - cvičení pro rozvoj svalstva paží, nohou, trupu atd.. Činnost svalůČinnost svalů - cvičení statická, dynamická. Pohybové schopnostiPohybové schopnosti - cvičení rychlostní, vytrvalostní, silová atd.. Stupeň obtížnostiStupeň obtížnosti (podle nároků na přesnost, složitost atd.)

24 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Kontrolní otázky: 1.Charakterizujte tréninkového zatížení (TZ) jako adaptační podnět, objasněte proces zatěžování. 2.Jaké jsou základní složky TZ a jak se v tréninkové praxi hodnotí? 3.Jak lze stanovit velikost TZ? Vysvětlete rozdíl mezi zatížením vnějším a vnitřním. 4.Jaké funkce plní TZ? 5.Uveďte význam klasifikace tréninkových cvičení.


Stáhnout ppt "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. 2.Základní složky."

Podobné prezentace


Reklamy Google