Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek. VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek. VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek."— Transkript prezentace:

1 VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek

2 VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek

3 VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek

4 1.Charakteristika vytrvalosti (V), V jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy V. 3.Členění vytrvalostních schopností – druhy V. 4.Charakteristika dlouhodobé V a metodika tréninku. 5.Specifika tréninku V u dětí. 6.Diagnostika V. Osnova přednášky

5 Schopnost provádět déletrvající pohybovou činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou po stanovenou dobu nebo vzdálenost (schopnost odolávat únavě). VYTRVALOST

6 VYTRVALOST Vytrvalostní výkon je ovlivněn fyziologickými charakteristikami, ale i úrovní techniky a psychickou připraveností.Vytrvalostní výkon je ovlivněn fyziologickými charakteristikami, ale i úrovní techniky a psychickou připraveností. Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách.Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách. V řadě sportovních výkonů patří k rozhodujícím faktorům.V řadě sportovních výkonů patří k rozhodujícím faktorům. Vztah k dalším motorickým schopnostem.Vztah k dalším motorickým schopnostem. Zvyšuje zatížitelnost organizmu (nárůst objemu TZ).Zvyšuje zatížitelnost organizmu (nárůst objemu TZ).

7 Východisko pro trénink: -specifické požadavky a význam vytrvalosti ve sportovním odvětví. -vysoká adaptabilita systémů podminujících V. VYTRVALOST

8 Vytrvalostní výkon je ovlivněn především: -metabolismem (vytváření zásob, uvolňování a obnova energie, enzymatický systém…) -typy svalových vláken (zastoupení ve svalech) -nervovou soustavou (souhra agonistů a antagonistů - význam relaxace antagonistů). -výkonností pulmonárního a kardiovaskulárního systému (příjem a transport kyslíku a energetických zdrojů do činných svalů). BIOENERGETICKÉ ZÁKLADY

9 (Wasserman, 1999) ATP O2O2O2O2 O2O2O2O2 CO 2

10 PULMONÁLNÍSYSTÉM  zvyšuje se síla a celková výkonnost dýchacích svalů  zlepšuje se propustnost membrány sklípků a kapilár pro O 2  v mladším věku se zvyšuje i VC  zlepšená ekonomika dýchání  zvýšená extrakce O 2 z alveolárního vzduchu

11 KARDIOVASKULÁRNÍSYSTÉM  Zvýšení objemu krve  Zvýšení systolického objemu  Pokles SF v klidu i během submaximálního zatížení Regulativní dilatace bez výraznější hypertrofie LK  Regulativní dilatace bez výraznější hypertrofie LK  Zvýšená kontraktilitamyokardu  Zvýšená kontraktilita myokardu

12 málo specifickéNěkteré adaptace na vytrvalostní podněty jsou málo specifické, aktivují se bez ohledu na druh cvičení - hlavně v dýchacím a kardiovaskulárním systému! BIOENERGETICKÉ ZÁKLADY

13 ZMĚNY V PERIFERNÍ OBLASTI  Zvětšení plochy mitochondrií  Zvětšení a zmnožení buněčných orgánů aerobního metabolismu  Zvýšená aktivita oxydativních enzymů a koncentrace myoglobinu  Zlepšená kapilarizace a prokrvení svalových vláken  Zlepšená extrakce O 2

14 cvičení s vysokou mírou specifičnosti - specifickáU trénovaných sportovců upřednostňovat cvičení s vysokou mírou specifičnosti - značná část adaptací vyvolaných V tréninkem probíhá ve svalových vláknech a nervové soustavě a je specifická (lokální energetické rezervy, kapilarizace svalu, enzymatická činnost, nitrosvalová i mezisvalová koordinace)! BIOENERGETICKÉ ZÁKLADY

15 1. RYCHLOSTNÍ 2.KRÁTKODOBÁ 3. STŘEDNĚDOBÁ 4. DLOUHODOBÁ (do 20-30 s) (do 20-30 s) (do 2-3 min) (do 2-3 min) (do 8-10 min) (do 8-10 min) (od 8-10min) (od 8-10min) DRUHY VYTRVALOSTI

16 1. RYCHLOSTNÍ (RV) – schopnost udržet maximální intenzitu bez přerušení co nejdéle (cca 20 s ) nebo ji opakovaně vyvíjet podle požadavku disciplíny (trénink viz rychlost). maximální nároky na anaerobní systém trénink intervalovými metodami (zatížení cca 5-20 s, zotavení cca 3-4 x delší) - intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení, celkově vysoký počet opakování DRUHY VYTRVALOSTI

17 2. KRÁTKODOBÁ (KV) –schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity do 2-3 min. nároky na aerobní i anaerobní systém (dle trvání) trénink intervalovými metodami (intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení - cca 90-95% maxima) systematický trénink před pubertou není vhodný DRUHY VYTRVALOSTI

18 maximální nároky na aerobní systém, ale zapojen i anaerobní trénink především intervalovými metodami 3. STŘEDNĚDOBÁ (SV) – schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity do 8-10 min. DRUHY VYTRVALOSTI

19 4. DLOUHODOBÁ (DV) – schopnost vykonávat kontinuální nebo přerušovanou pohybovou činnost stanovenou intenzitou co nejdéle nebo co možná nejvyšší intenzitou po nezbytnou dobu (déle jak 8-10 min). označována jako V obecná, základní, aerobní maximální nároky na aerobní systém DRUHY VYTRVALOSTI

20 důležitá složka kondice, resp. tělesné zdatnosti pozitivně ovlivňuje: -toleranci na zatížení, -odolnost proti únavě (prevence chyb, zranění), -zotavovací procesy… trénink nepřerušovanými a intervalovými metodami DLOUHODOBÁ VYTRVALOST

21 VO 2 max: tréninkem lze zvýšit asi o 20% (zvýšení spotřeby kyslíku hlavně ve svalových vláknech typu I, při tréninku vyšší intenzitou i II, nejlépe mezi 15-19 lety). Maximální aerobní výkon

22 Úroveň DV je ovlivněna především dvěma funkčními charakteristikami: A)Maximální aerobní výkon (VO 2 max) - nejvyšší možná spotřeba kyslíku v tkáních (v ml/min/kg) při práci velkých svalových skupin. B) Aerobní kapacita - využívání co největší možné části VO 2 max po delší dobu, v podstatě co nejdéle (funkčně se jedná o činnost v setrvalém stavu). Efektivní rozvoj DV vyžaduje zaměření na obě složky! DLOUHODOBÁ VYTRVALOST

23 Zlepšení VO 2 max především intervalovými metodami -optimální intenzita 80-90% VO 2 max nebo na úrovni VO 2 max, -trvání vzhledem k individuální době, kterou je sportovec schopen intenzitu udržet, -odpočinek 1:1 (efekt již při frekvenci 1x týdně). Typické hodnoty VO 2 max pro jednotlivé sporty. Maximální aerobní výkon

24 Maximální spotřeba kyslíku - VO 2 max : běžci na lyžích 80-90 ml/min/kg : cyklisti silniční 70-80 ml/min/kg : plavci 60-70 ml/kg/min : tenisti 55-60 ml/min/kg : gymnasti 50-55 ml/min/kg : netrénovaní ???? ml/min/kg

25 POSOUZENÍ INTENZITY PŘI TRÉNINKU DV: 1.odhad vyjádřením % maximální SF - využívá zjištění, že křivka spotřeby O 2 a SF se v rozmezí cca 40-80% maxima shoduje 2.odhad na základě znalosti rychlosti prováděné činnosti (běh, jízda na kole…) při VO 2 max 3.odhad na základě znalosti vztahu mezi % maximální rychlosti a % VO 2 max. Maximální aerobní výkon a rozvoj DV

26 VO 2 max koresponduje s cca 95% srdeční frekvence (SF) a s 80% maximální rychlosti. Řídit intenzitu tréninkového zatížení pomocí % VO 2 max je obtížné, používá se proto jeho odhadů. Maximální aerobní výkon a rozvoj DV

27 Zlepšení především metodami nepřerušovaného zatížení. Využívá se delší doby zatížení a nižší intenzity. A a B jsou částečně nezávislé, částečně se mohou kompenzovat! Aerobní kapacita a rozvoj DV

28 Pro efektivní rozvoj DV se používá širšího pásma zatížení v rozsahu cca 60-90% VO 2 max. Trénink na spodní hranici ovlivňuje více aerobní kapacitu. Trénink na horní hranici ovlivňuje více aerobní výkon. METODIKA TRÉNINKU DV

29 Účinná zóna zatížení pro rozvoj aerobního systému

30 V praxi se využívá poznatků o anaerobním prahu (ANP) - intenzita, při níž jsou kladeny vysoké nároky na O 2 systém, ale acidóza zůstává v mezích tolerance a cvičení lze provádět delší dobu. ANP se nachází u trénovaných v pásmu 85-90% VO 2 max, u netrénovaných níže. Koncept ANP je v současnosti zpochybňován: koncentrace laktátu v krvi je variabilní, a nelze z ní usuzovat na koncentraci ve svalech! METODIKA TRÉNINKU DV

31 ORIENTAČNÍ STANOVENÍ ANP POMOCÍ SRDEČNÍ FREKVENCE SRDEČNÍ FREKVENCE 1.ANP muži = (220 – věk) x 0.85 2.ANP ženy = (225 – věk) x 0.85 přesněji: 2. ANP = (SFmax – SFklid) x 0.85 + SFklid Stanovení SFmax: Orientačně výpočtem: 220 – věk Laboratorními a terénními testy. METODIKA TRÉNINKU DV

32 1.Metody nepřerušovaného zatížení Tréninkový efekt: především rozvoj aerobní kapacity. a) Rovnoměrná (souvislá) – intenzita cca 60-80% SF max, objem 25–60 min (vytrvalostních disciplín i více). b) Střídavá – intenzita se plánovitě mění (mírná až vysoká), variantou je fartlek (hra s rychlostí), střídání intenzit podle subjektivních pocitů (ovlivňuje i anaerobní procesy, rychlost odstraňování laktátu). METODIKA TRÉNINKU DV

33 100% 90% 80% 70% 6-10 min do 15-20 min do 120 min od 8-10min 60% cca 200 min Intenzita činnosti v % SFmax a možná doba provádění při rozvoji vytrvalosti To v tréninku není možné opakovat, proto se uplatňují intervalové metody (viz dále).

34 a)Intervalové metody intenzivní a)Intervalové metody intenzivní - krátký interval zatížení - cca do 2 min, vyšší intenzita. b) Intervalové metody extenzivní b) Intervalové metody extenzivní - dlouhý interval zatížení - cca do 15 min, nižší intenzita. mnoho variantExistuje mnoho variant intervalových metod. Efekt:Efekt: zlepšení využívání O 2 ve svalech, zlepšení tolerance na zplodiny anaerobního metabolismu, urychlení jejich odstraňování… Využití:Využití: stimulace všech druhů vytrvalosti. METODIKA TRÉNINKU DV

35 2. Metody přerušovaného zatížení Tréninkový efekt: především aerobní výkon (zapojeno více druhů vláken). Intervalové metody – využívají neúplného intervalu zotavení, interval zatížení 10 s-15 min, intenzita 80- 100% SFmax  vysoký nárůst laktátu (LA) kompenzovat aktivním odpočinkem intenzitou do 60% VO 2 max (do této hodnoty lineární závislost mezi činností a odstraňováním LA). METODIKA TRÉNINKU DV

36 Příklady variant intervalového tréninku

37 Kruhový trénink Kruhový trénink – zapojeno mnoho svalových skupin po krátkou dobu→menší efektivita (změny v oxidativních enzymech nejsou vyvolány). Pro rozvoj V zařazovat více cviků na velké svalové skupiny a delší dobu cvičení na stanovištích (dále viz téma „Kruhový trénink“). METODIKA TRÉNINKU DV

38 Řízení tréninku DV podle % HRmax Zóna CvičeníEfektPoznámka 50-60% 50-60%Rychlá chůzeZdravotní Trénink - zahájení, ukončení 60-70% 60-70%JoggingZdravotní, hl. korekce váhy Až 85% energie z tuků 70-80% 70-80%Běh-stření intenzity funkční kapacita 50% energie z tuků i z cukrů 80-90% 80-90%Běh vysoké intenzity Sportovní výkonnost Cv. na ANP, trvání limitováno od 90% Intervalový běh Sportovní výkonnost Krátkodobé cv., riziko zranění

39 Předpoklady dětského organizmu pro vytrvalostní činnost: vysoká hodnota VO 2 max vysoký stupeň ekonomizace cyklických pohybů dýchací a oběhový systém pracuje méně ekonomicky (vyšší srdeční a dechová frekvence) - kompenzováno rychlejší aktivizací aerobního metabolismu na počátku zatížení, vyšší ekonomičností energetických systémů, lepším krevním zásobením a energetickými zásobami ve svalech. SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

40 kratší dobaDětskému organizmu vyhovuje především kratší doba trvánícvičení (nejlépe herní forma trvání cvičení (nejlépe herní forma). širokého spektra cvičeníVyužívat širokého spektra cvičení, měnit vzdálenosti a trvání – trénink by měl být pestrý a zábavný. Srdeční frekvence 160/ min.Srdeční frekvence by měla dosahovat minimálně 160/ min. SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

41 Vysoká intenzita je zbytečnáVysoká intenzita je zbytečná – např. při SF kolem 200/min nízký tepový objem (pokles schopnosti. přenosu kyslíku a glukózy pro svalovou práci) SFmaxSFmax lze orientačně zjistit výpočtem: SFmax = 210 – věk (dívky) SFmax = 207 – věk (hoši). SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

42 Využívá se: 1) terénních a laboratorních testů měří se: a) čas potřebný k splnění pohybového úkolu b) překonaná vzdálenost za stanovený čas c) doba (vzdálenost) udržení předepsané intenzity. 2) funkčních zkoušek ( 2) funkčních zkoušek (VO 2 max) DIAGNOSTIKA

43 1. Chodecký test 1. Chodecký test VO 2 max = 132,85-(0,016×kg)-(0,39×věk) +(6,32×P)- (3,26×min)-(0,16×SF) P – 1 pro muže, 0 pro ženy 2. Člunkový běh (Legerův test) 3. Cooperův test VO 2 max = 22,36 × km -11,29 Odhad hodnotyVO 2 max podle terénních testů

44 Laboratorní stanovení VO 2 max

45 Stanovení VO 2 max u plavců tunely s protiproudem

46 1.Charakterizujte V jako motorickou schopnost a její význam ve sportu. 2.Objasněte bioenergetické základy V. 3.Jaké druhy V lze rozlišit? 4.Objasněte základy tréninku dlouhodobé V. 5.Objasněte specifika tréninku V u dětí. 6.Jak lze provádět diagnostiku V? Kontrolní otázky


Stáhnout ppt "VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek. VYTRVALOST Michl Lehnert Michal Botek."

Podobné prezentace


Reklamy Google