Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek. Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek. Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování."— Transkript prezentace:

1 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek

2 Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. 2.Základní složky TZ – objem a intenzita. 3.Stanovení velikosti TZ, zatížení vnější a vnitřní. 4.Funkce TZ ve sportovním tréninku. 5.Tréninková cvičení a jejich členění. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ

3 ADAPTACE VE ST Sportovní trénink (ST) Proces prioritně zaměřený na dosahování maximálních sportovních výkonů. Specifické adaptace Předpoklad efektivního zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti. Předpoklad efektivního zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti. Trvalejší funkční, strukturální a psychosociální změny vyvolané opakováním adaptačních podnětů v podmínkách tréninku a soutěží Trvalejší funkční, strukturální a psychosociální změny vyvolané opakováním adaptačních podnětů v podmínkách tréninku a soutěží.

4 Změny trénovanosti Změny úrovně dovedností Změny úrovně schopností Změny úrovně vědomostí Změny úrovně stavů Změny úrovně somatických předpokladů ADAPTACE VE ST

5 Průběh A procesů má svá specifika, odlišuje se vzhledem k: věku vrozeným dispozicím úrovni trénovanosti požadavkům trénované disciplíny… Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat tréninkovézatíženíazatěžování Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení a zatěžování.

6 Tréninkové zatížení Základní A podnět vedoucí ke spuštění mechanizmů adaptace organizmu sportovce (účelem je narušit homeostázu). Specifický druh zatížení – převážně povahy cílených pohybových činností specifického charakteru (ale také např. instrukce). ADAPTACE VE ST

7 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ) Další užívané charakteristiky TZ: požadavky psychofyzického charakteru souhrn tělesných a psychických úkolů. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Soubor podnětůtréninkových cvičenízměnu funkční aktivity TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Soubor podnětů realizovaných formou tréninkových cvičení, vyvolávající aktuální změnu funkční aktivity organizmu sportovce v souladu se stanovenými cíli sportovního tréninku.

8 TZ a tréninkový proces Ovlivňujeme a zdokonalujeme jednotlivé faktory sportovního výkonu, průběžně a postupně je slaďujeme v celek s cílem uplatnění při podávání sportovního výkonu. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ) Struktura SV Struktura SV: sportovní výkon chápat jako specifický systém faktorů s určitou strukturou a se vzájemnými vazbami ovlivnitelných tréninkem, event. systémem výběru sportovců.

9 TZ a tréninkový proces Požadavek optimalizovat TZ vzhledem k aktuální úrovni trénovanosti sportovců, cílům a úkolům tréninkového cyklu. Požadavek optimalizovat TZ vzhledem k aktuální úrovni trénovanosti sportovců, cílům a úkolům tréninkového cyklu. Uplatňují se specifické zásady (principy) ST vztahující se k zatížení a zatěžování. Uplatňují se specifické zásady (principy) ST vztahující se k zatížení a zatěžování. Rozdílnost TZ v jednotlivých složkách ST. Rozdílnost TZ v jednotlivých složkách ST. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

10 Jsou ve vzájemném protikladu. Vzájemný poměr vytváří předpoklady pro nárůst trénovanosti. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ) Kvantitativní složka Kvalitativní složka TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ OBJEMINTENZITA

11 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Počty tréninkových dní, jednotek, hodin… Počty soutěží, utkání, závodů, startů… OBJEM TZ Vyjadřuje se: Vyjadřuje se: časem (dobou cvičení) počtem (opakování cvičení) SOUTĚŽNÍ ZATÍŽENÍ

12 INTENZITA TZ Souvisí s velikostí vynakládaného úsilí a funkční náročností. Vyjadřuje se: fyziologickými charakteristikami (srdeční frekvence…) rychlostí pohybu frekvencí pohybů distančními parametry pohybu (výška, vzdálenost…) velikostí překonávaného odporu… TRENÉR: zohledňovat fyziologickou souvislost s energetickým zabezpečením cvičení!

13 INTENZITA TZ INTENZITA % maximálního odporu Nízká Střední nižší Střední vyšší Submaximální Maximální Supramaximální 30 – 50 50 – 70 70 – 80 80 – 90 90 – 100 přes 100

14 OBJEM INTENZITA SPECIFIČNOST SPECIFIČNOST (DRUH) SLOŽITOST SLOŽITOST (KOMPLEXITA) FREKVENCE INTERVAL ODPOČINKU METODA TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)

15 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ OBLAST METABOLICKÁ ŘÍZENÍ PSYCHICKÁ SLOŽKY OBJEM INTENZITA SPECIFIČNOST TRÉNINKOVÉ EFEKTY KRÁTKODOBÉ DLOUHODOBÉ

16 TRÉNINKOVÉ EFEKTY Jednorázový tréninkový efekt Jednorázový tréninkový efekt (JTE) zatížení - vzniká v důsledku tréninkového zatížení nevede - má dílčí charakter a nevede k adaptaci! Kumulativní tréninkový efekt -zatěžování vede -vzniká v důsledku opakování zatížení, tj. zatěžování (spojování více JTE) a vede k adaptaci! TRENÉR: hodnotit vzhledem k stanovené funkci TZ a s ohledem na stav trénovanosti sportovce!

17 tréninkovýdeník vyšetření aktivity ANS metodou SA HRV monitory srdeční frekvence Monitorování tréninkového zatížení

18 Zatížení, zotavení a výkonnost sportovnívýkonnost genetickávýbava zotavení životospráva tréninkové zatížení

19 TRÉNINKOVÉ ZATĚŽOVÁNÍ Optimální průběh adaptačních změn ve ST vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení i zatěžování! ZATĚŽOVÁNÍ uspořádání adaptačních podnětů ZATĚŽOVÁNÍ Racionální uspořádání adaptačních podnětů (opakování tréninkových zatížení) v souladu s cíli tréninkového procesu. TRENÉR: ! TRENÉR: usilovat o přiměřené, individuálně optimální zatěžování s max. tréninkovými efekty!

20 Zvýšit pravděpodobnost vzniku tréninkových efektů předpokládá nejen charakterizovat TZ stanovením složek TZ, ale dále: objektivizovatvelikost TZ objektivizovat velikost TZ rozlišovat vnější a vnitřní TZ rozlišovat vnější a vnitřní TZ poměr zatížení a zotavení. optimalizovat poměr zatížení a zotavení. OPTIMALIZACE TZ

21 Stanovení je problematické - chápat jako vícerozměrnou veličinu, která se stanovuje pomocí složek (charakteristik) zatížení a jejich kombinací : intenzita objem (doba trvání cvičení) objem (doba trvání cvičení) počet opakování cvičení počet opakování cvičení interval a způsob odpočinku mezi cvičeními interval a způsob odpočinku mezi cvičeními složitost (koordinační, psychická náročnost)… složitost (koordinační, psychická náročnost)… VELIKOST TZ TRENÉR: brát v úvahu relativní charakter velikosti TZ, rozlišovat vnější a vnitřní zatížení!

22 VZTAHUJE SE K VNĚJŠÍM PARAMETRŮM POHYBOVÉ ČINNOSTI VZTAHUJE SE K VNITŘNÍM PARAMETRŮM POHYBOVÉ ČINNOSTI TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ VNĚJŠÍ VNITŘNÍ

23 VNĚJŠÍ – jeho vlivy jsou podmíněny trénovaností, věkem, nadmořskou výškou, meteorologickými podmínkami… VNITŘNÍ – dáno velikostí reakce systémů organizmu při provádění cvičení (na vnější zatížení), je kauzálním činitelem ovlivňování trénovanosti TRENÉR: brát v úvahu rozdíly mezi vnějším a vnitřním TZ dané trénovaností, pohlavím, aktuálním stavem, prostředím…! TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

24 Charakteristiky: Běh na okruhu Čas: 5 min Opakování: 2 Odpočinek: 5 min TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VNĚJŠÍVNITŘNÍ Charakteristiky: TF/min: 170-175 LA: 3 mmol/kg/min % VO 2 max: 80 Rozlišení umožňuje přesněji vyjádřit a kvantifikovat TZ!

25 ODHAD VELIKOSTI TZ VZHLEDEM K OBSAHU ČINNOSTI Trénink koordinace, techniky, zatížení lokálního charakteru… Trénink rychlosti, výbušné síly, aerobní vytrvalosti, technicko-taktický ve stresových podmínkách… Trénink síly (hypertrofie), intenzivní vytrvalostní trénink, využití superstresoru… NÍZKÉ STŘEDNÍ VYSOKÉ

26 Zvyšování velikosti zatížení zvýšením objemu Zvyšování velikosti zatížení zvýšením intenzity Zvyšování velikosti zatížení zvýšením objemu i intenzity (1,2,3 … x = jednotky, dny, cykly)

27 FUNKCE TZ ROZVOJRENOVACESTABILIZACERAGENERACE Postupně zlepšovat sportovní výkon a jeho faktory Obnovit trénovanost nebo sníženou výkonnost Udržet dosaženou trénovanost a sportovní výkonnost Zkvalitnit a urychlit zotavování tréninkovou činností TRENÉR: určit, jakou z uvedených funkcí má zatížení plnit!

28 Ve sportovním tréninku se k vyvolání adaptačních změn využívá specifické formy pohybové činnosti – tréninkových cvičení. TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY Tréninková cvičení forma pohybové činnosti Tréninková cvičení Účelově uspořádaná forma pohybové činnosti zaměřená na vyvolání změn trénovanosti sportovců. Pro potřeby ST se využívá širokého okruhu TC, proto je vhodné TC klasifikovat!

29 Specifičnost se vztahuje k: posloupnosti zapojování svalových skupin rychlosti pohybu vynakládanému úsilí vynakládanému úsilí době trvání svalového napětí době trvání svalového napětí frekvenci pohybu frekvenci pohybu směru a rozsahu pohybu… směru a rozsahu pohybu… KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI

30 Všeobecně rozvíjející KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI Od obsahu i struktury specializace vzdálené, napomáhají celkovému rozvoji sportovce, ovlivňují sportovní výkon nepřímo. Speciální Vysoká shoda se specializací, cíleně a výběrově ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu, mají analytický charakter).

31 Provádí se se v tréninkových podmínkách – cvičení se shodují v plném rozsahu se soutěžním provedením (komplexní charakter). Závodní KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI Regenerační Nízko intenzivní, obvykle odlišná od specializace, podporují zotavné procesy, plní funkci aktivního odpočinku.

32 KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ NESPECIFICKÁSPECIFICKÁ

33 DALŠÍ KRITÉRIA KLASIFIKACE TC Sportovní odvětvíSportovní odvětví (příslušnost) - cvičení gymnastická, herní, atletická atd. Anatomické hAnatomické hledisko - cvičení pro rozvoj svalstva paží, nohou, trupu atd. Činnost svalů- cvičení statická, dynamická.Činnost svalů - cvičení statická, dynamická. Pohybové schopnosti- cvičení rychlostní, vytrvalostní, silová atd.Pohybové schopnosti - cvičení rychlostní, vytrvalostní, silová atd. Stupeň obtížnosti(podle nároků na přesnost, složitost atd.).Stupeň obtížnosti (podle nároků na přesnost, složitost atd.).

34 ROZHODUJÍCÍ ASPEKTY VYTVOŘENÍ ADAPTACE V TRÉNINKU ROZHODUJÍCÍ ASPEKTY VYTVOŘENÍ ADAPTACE V TRÉNINKU Provedení TC (nástup) Opakování TC (série) Tréninkovádávka Dávkování zatížení Dávkování zatížení

35 ZOTAVENÍ - SUPERKOMPENZACE Z – proces obnovy přechodného poklesu funkčních možností organizmu. V jeho průběhu: obnova energetických substrátů, výstavba a přestavba tkání, obnova energetických substrátů… S – přechodné zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň (zabezpečuje vznik tréninkového efektu. SUPERKOMPENZACE

36 Jsme to, co opětovně děláme. Potom dokonalost není čin, ale návyk. (Aristoteles)

37 Kontrolní otázky: 1.Charakterizujte tréninkového zatížení (TZ) jako adaptační podnět, objasněte proces zatěžování. 2.Jaké jsou základní složky TZ a jak se v tréninkové praxi hodnotí? 3.Jak lze stanovit velikost TZ? Vysvětlete rozdíl mezi zatížením vnějším a vnitřním. 4.Jaké funkce plní TZ ve sportovním tréninku? 5.Uveďte význam tréninkových cvičení a jejich členění podle míry specifičnosti. TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ


Stáhnout ppt "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek. Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování."

Podobné prezentace


Reklamy Google