Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYTRVALOST Michl Lehnert. VYTRVALOST VYTRVALOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYTRVALOST Michl Lehnert. VYTRVALOST VYTRVALOST."— Transkript prezentace:

1 VYTRVALOST Michl Lehnert

2 VYTRVALOST

3 VYTRVALOST

4 1.Charakteristika vytrvalosti (V), V jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy V. 3.Členění vytrvalostních schopností – druhy V. 4.Charakteristika dlouhodobé V a metodika tréninku. 5.Specifika tréninku V u dětí. 6.Diagnostika V. Osnova přednášky

5 Schopnost provádět déletrvající pohybovou činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou po stanovenou dobu nebo vzdálenost (schopnost odolávat únavě). VYTRVALOST

6 VYTRVALOST Vytrvalostní výkon je ovlivněn fyziologickými charakteristikami, ale i úrovní techniky a psychickou připraveností. Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách.Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách. V řadě sportovních výkonů patří k rozhodujícím faktorům.V řadě sportovních výkonů patří k rozhodujícím faktorům. Vztah k dalším motorickým schopnostem.Vztah k dalším motorickým schopnostem.

7 Východiskem pro trénink vytrvalosti (V) jsou specifické požadavky a význam vytrvalosti ve sportovním odvětví. Vysoká adaptabilita systémů zajišťujících V. VYTRVALOST

8 Vytrvalostní výkon je ovlivněn především: výkonností dýchacího a kardiovaskulárního systému (příjem a transport kyslíku a energetických zdrojů do činných svalů) metabolismem (vytváření zásob, uvolňování a obnova energie, enzymatický systém…) zastoupením typů svalových vláken nervovou soustavou (souhra agonistů a antagonistů - význam relaxace antagonistů). BIOLOGICKÉ ZÁKLADY VYTRVALOSTI

9 Část adaptací na vytrvalostní podněty je málo specifických, aktivují se bez ohledu na druh cvičení (hlavně v dýchacím a kardiovaskulárním systému)! vysokou mírou specifičnosti specifickáU trénovaných sportovců upřednostňovat činnosti s vysokou mírou specifičnosti, neboť značná část adaptací vyvolaných vytrvalostním tréninkem probíhá ve svalových vláknech a nervové soustavě a je specifická (lokální energetické rezervy, kapilarizace svalu, enzymatická činnost, nitrosvalová i mezisvalová koordinace)! BIOLOGICKÉ ZÁKLADY VYTRVALOSTI

10 1. RYCHLOSTNÍ 2.KRÁTKODOBÁ 3. STŘEDNĚDOBÁ 4. DLOUHODOBÁ (do 20-30 s) (do 20-30 s) (do 2-3 min) (do 2-3 min) (do 8-10 min) (do 8-10 min) (od 8-10min) (od 8-10min) DRUHY VYTRVALOSTI

11 1. RYCHLOSTNÍ (RV) – schopnost udržet maximální intenzitu bez přerušení co nejdéle (cca 20 s ) nebo ji opakovaně vyvíjet podle požadavku disciplíny (trénink viz rychlost). maximální nároky na anaerobní alaktátový systém (ATP-CP) trénink intervalovými metodami (zatížení cca 5-20 s, zotavení cca 3-4 x delší) - intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení, celkově vysoký počet opakování DRUHY VYTRVALOSTI

12 2. KRÁTKODOBÁ (KV) –schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity po dobu 2-3 min. max. nároky na anaerobní laktátový a částečně alaktátový systém trénink intervalovými metodami (intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení, cca 90-95% maxima) trénink před pubertou není vhodný DRUHY VYTRVALOSTI

13 maximální nároky na aerobní systém, ale zapojen i anaerobní trénink především intervalovými metodami 3. STŘEDNĚDOBÁ (SV) – schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity po dobu 8-10 min. DRUHY VYTRVALOSTI

14 4. DLOUHODOBÁ (DV) – schopnost vykonávat kontinuální nebo přerušovanou pohybovou činnost stanovenou intenzitou co nejdéle nebo co možná nejvyšší intenzitou po nezbytnou dobu (déle jak 8-10 min). označována jako obecná, základní, aerobní V maximální nároky na aerobní systém důležitá složka tělesné zdatnosti a trénovanosti – zlepšuje toleranci na zatížení, odolnost proti únavě (prevence chyb, zranění), zotavovací procesy… trénink nepřerušovanými a intervalovými metodami DRUHY VYTRVALOSTI

15 Úroveň DV je ovlivněna především dvěma funkčními charakteristikami: A)Maximální aerobní výkon (VO 2 max) – nejvyšší možná spotřeba kyslíku v tkáních (v ml/min/kg) při práci velkých svalových skupin. B) Aerobní kapacita - využívání co největší možné části VO 2 max po delší dobu, v podstatě co nejdéle (funkčně se jedná o činnost v setrvalém stavu). Efektivní rozvoj DV vyžaduje zaměření na obě složky! DLOUHODOBÁ VYTRVALOST

16 VO 2 max lze tréninkem zvýšit asi o 20% (zvýšení spotřeby kyslíku hlavně ve svalových vláknech typu I, při tréninku vyšší intenzitou i II, nejlépe mezi 15-19 lety. Zlepšení VO 2 max především intervalovými metodami - optimální intenzita 80-90% VO 2 max nebo na úrovni VO 2 max, trvání vzhledem k individuální době, kterou je sportovec schopen intenzitu udržet, odpočinek 1:1 (efekt již při frekvenci 1x týdně). Problémem tréninku na vysokých intenzitách je vznik laktátu. Jednotlivé sporty – typické hodnoty VO 2 max. Maximální aerobní výkon

17 POSOUZENÍ INTENZITY PŘI TRÉNINKU DV: 1.odhad vyjádřením % maximální SF - využívá zjištění, že křivka spotřeby O 2 a SF se v rozmezí cca 40-80% maxima shoduje 2.odhad na základě znalosti rychlosti prováděné činnosti (běh, jízda na kole…) při VO 2 max 3.odhad na základě znalosti vztahu mezi % maximální rychlosti a % VO 2 max. Maximální aerobní výkon a rozvoj DV

18 VO 2 max koresponduje s cca 95% srdeční frekvence (SF) a s 80% maximální rychlosti (pozor, při této intenzitě je zapojen i anaerobní systém). V tréninku V lze hodnotu spotřeby O 2 při cvičení vztáhnout k VO 2 max sportovce k získání informace o nárocích zatížení na O 2 systém. Řídit intenzitu tréninkového zatížení pomocí % VO 2 max je obtížné, používá se proto jeho odhadů. Maximální aerobní výkon a rozvoj DV

19 Vztah tepové frekvence a spotřeby kyslíku (v % VO 2 max)

20 Zlepšení především metodami nepřerušovaného zatížen. Využívá se delší doby zatížení a nižší intenzity. A a B jsou částečně nezávislé, částečně se mohou kompenzovat! Aerobní kapacita a rozvoj DV

21 Pro efektivní rozvoj DV se používá širšího pásma aerobního zatížení v rozsahu cca 60-90% VO 2 max. Trénink na spodní hranici ovlivňuje více aerobní kapacitu, na horní hranici aerobní výkon. V praxi se využívá poznatků o anaerobním prahu (ANP) - intenzita, při níž jsou kladeny vysoké nároky na O 2 systém, ale acidóza zůstává v mezích tolerance a cvičení lze provádět delší dobu). Koncept ANP je však v současnosti zpochybňován! ANP se nachází u trénovaných v pásmu 85-90% VO 2 max, u netrénovaných níže. METODIKA TRÉNINKU DV

22 Účinná zóna zatížení pro rozvoj aerobního systému

23 ORIENTAČNÍ STANOVENÍ ANP POMOCÍ SRDEČNÍ FREKVENCE SRDEČNÍ FREKVENCE 1. ANP = (220 – věk) x 0.85 přesněji: 2. ANP = (SFmax – SFklid) x 0.85 + SFklid Stanovení SFmax: Orientačně výpočtem: 220 – věk Laboratorními a terénními testy. METODIKA TRÉNINKU DV

24 1.Metody nepřerušovaného zatížení Tréninkový efekt: především rozvoj aerobní kapacity. a) Rovnoměrná (souvislá) – intenzita cca 60-80% SF max, objem 25–60 min (vytrvalostních disciplín i více). b) Střídavá – intenzita se plánovitě mění (mírná až vysoká), variantou je fartlek (hra s rychlostí), střídání intenzit podle subjektivních pocitů (ovlivňuje i anaerobní procesy, rychlost odstraňování laktátu). METODIKA TRÉNINKU DV

25 100% 90% 80% 70% 6-10 min do 15-20 min do 120 min od 8-10min 60% cca 200 min Intenzita činnosti a možná doba provádění při rozvoji vytrvalosti To v tréninku není možné opakovat, proto se uplatňují intervalové metody (viz dále).

26 2. Metody přerušovaného zatížení Tréninkový efekt: především aerobní výkon (zapojeno více druhů vláken). Intervalové metody – využívají neúplného intervalu zotavení, interval zatížení 10 s-15 min, intenzita 80- 100% SF  vysoký nárůst laktátu (LA) kompenzovat aktivním odpočinkem intenzitou do 60% VO 2 max (do této hodnoty lineární závislost mezi činností a odstraňováním LA). METODIKA TRÉNINKU DV

27 a)Intervalové metody intenzivní a)Intervalové metody intenzivní - krátký interval z zatížení - cca do 2 min, vyšší intenzita. b) Intervalové metody extenzivní b) Intervalové metody extenzivní - dlouhý interval zatížení - cca do 15 min, nižší intenzita. mnoho variantExistuje mnoho variant intervalových metod. Efekt:Efekt: zlepšení využívání O 2 ve svalech, zlepšení tolerance na zplodiny anaerobního metabolismu, urychlení jejich odstraňování… Využití:Využití: stimulace všech druhů vytrvalosti. METODIKA TRÉNINKU DV

28 Příklady variant intervalového tréninku

29 Kruhový trénink Kruhový trénink – zapojeno mnoho svalových skupin po krátkou dobu→menší efektivita (změny v oxidativních enzymech nejsou vyvolány). Pro rozvoj V zařazovat více cviků na velké svalové skupiny a delší dobu cvičení na stanovištích (dále viz téma „Kruhový trénink“). METODIKA TRÉNINKU DV

30 Řízení tréninku DV podle % HRmax Zóna CvičeníEfektPoznámka 50-60% 50-60%Rychlá chůzeZdravotní Trénink - zahájení, ukončení 60-70% 60-70%JoggingZdravotní, hl. korekce váhy Až 85% energie z tuků 70-80% 70-80%Běh-stření intenzity funkční kapacita 50% energie z tuků i z cukrů 80-90% 80-90%Běh vysoké intenzity Sportovní výkonnost Cv. na ANP, trvání limitováno od 90% Intervalový běh Sportovní výkonnost Krátkodobé cv., riziko zranění

31 Předpoklady dětského organizmu pro vytrvalostní činnost: vysoká hodnota VO 2 max vysoký stupeň ekonomizace cyklických pohybů dýchací a oběhový systém ale pracuje méně ekonomicky (vyšší srdeční a dechová frekvence), to je kompenzováno rychlejší aktivizací aerobního metabolismu na počátku zatížení (po 3min 56%, dospělí 36%), vyšší ekonomičností energetických systémů, lepším krevním zásobením a energetickými zásobami ve svalech. SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

32 kratší dobaDětskému organizmu vyhovuje především kratší doba trvání trvání cvičení (nejlépe herní forma). širokého spektra cvičeníVyužívat širokého spektra cvičení, měnit vzdálenosti a trvání – trénink by měl být pestrý a zábavný. Srdeční frekvenceSrdeční frekvence by měla dosahovat cca 160/ min, resp. 60% SFmax. SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

33 intenzitaVysoká intenzita je zbytečná – např. při SF kolem 200/min nízký tepový objem (pokles schopnosti. přenosu kyslíku a glukózy pro svalovou práci) SFmaxSFmax lze orientačně zjistit výpočtem: SFmax = 210 – věk (dívky) SFmax = 207 – věk (hoši). SPECIFIKA TRÉNINKU VYTRVALOSTI U DĚTÍ

34 Využívá se laboratorních a terénních testů. Diagnostika jednotlivých druhů vytrvalosti podle doby trvání a intenzity. Měří se: 1) čas potřebný k splnění pohybového úkolu 2) překonaná vzdálenost za stanovený čas 3) doba (vzdálenost) udržení předepsané intenzity. DIAGNOSTIKA VYTRVALOSTI

35 1.Charakterizujte V jako motorickou schopnost a její význam ve sportu. 2.Objasněte biologické základy V. 3.Jaké druhy V lze rozlišit? 4.Objasněte základy tréninku dlouhodobé V. 5.Objasněte specifika tréninku V u dětí. 6.Jak lze provádět diagnostiku V? Kontrolní otázky


Stáhnout ppt "VYTRVALOST Michl Lehnert. VYTRVALOST VYTRVALOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google